Srovnávací výklad

20.09.2010 09:44

Často se mě lidé ptají, jak to, že existuje více tarotových karet. A já odpovídám, že je to jako s pexesem, princip hry a struktura je stejná, ale může být s kočičkami, pohádkami, autíčky apod. Stejně jako je jiná hra s kočičkami a erby, je jiný i výklad s různými druhy tarotových karet. Zkusila jsem proto provést výklad stejného rozkladu, se stejnými kartami, na stejné téma a porovnat jednotlivé výpovědi.

ROZKLAD: Malá pyramida

TÉMA: Manželská krize

KARTA

VÝZNAM

1

 JÁDRO

2,3

PŘÍČINA

4,5,6

VYŘEŠENÍ

PŘÍKLAD VYTAŽENÝCH KARET

POZICE

KARTA

1

7.Vůz

2,3

9.Poustevník, Rytíř pentaklů

4,5,6

8.Spravedlnost, 10 mečů, 0.Blázen

VÝKLAD

SADA: Legacy of divine tarot

Jádro problému tkví v egu jednoho z partnerů. Jeden z nich si razí vlastní cestu, vydává na to velké množství energie a postupuje bez ohledu na ostatní. Řítí se svým směrem i tempem a ostatní nechává bez povšimnutí. Tazatel nebo partner sám, který se takto řítí vpřed, to nedělá jen z nějakého rozmaru nebo z chvilkového rozhodnutí. Došel si k tomuto postupu po zralé úvaze, na základě dlouhodobého přemýšlení a hloubání a dospěl k závěru, že je to dobré nejen pro jeho osobnost, ale také prakticky velmi dobře použitelné a využitelné i pro ostatní. Je tedy možné, že partner sedící doma druhého partnera, který o něco usiluje, obviňuje ze sobeckosti a on to přitom dělá nejen pro sebe ale i pro rodinu nebo pro dobré výsledky. V tomto případě by jádrem problému tak mohlo být nepochopení svého partnera a vyžadování od něj věcí, které on teď momentálně dělat nemůže. V každém případě by řešením mohla být lepší komunikace, vypovědět partnerovi skutečné důvody svých činů, předložit mu je a objektivně vše posoudit. Tak, aby se každý mohl vyjádřit nezávisle na druhém a říci si skutečnou pravdu. Je možné, že něco z toho se bude muset změnit, že jeden z partnerů se bude muset něčemu podřídit, přijmout trochu bolesti a nebo začít jinak. Zkrátka bez změny to v tomto případě nepůjde, ať už by to byla změna postoje, přístupu nebo praktických věcí, ale tak, jak je to teď, tak to zůstat nemůže.

V každém případě tato krize není neřešitelná, dá se s ní pracovat a její příčina je hlavně v tom, že si oba partneři nevysvětlí své chování a nechávají si pro sebe jeho pravé důvody.

SADA: Celtic tarot by Lo Scarabeo

Jádrem této krize je přílišná bojovnost až agresivita jednoho z partnerů. Bezohledně bojuje o svou pozici, svůj cíl, zkrátka něco, co chce jen pro sebe a dává to dost jasně najevo. Příčinou je samostatnost jednoho z partnerů, na které trvá a kterou dává bezostyšně najevo a na které si trvá. Tato nezávislost je pro něj teď velmi důležitá a nenechá si ji vzít, za žádnou cenu. Prostě si teď potřebuje něco dokázat a ujasnit, aby věděl, kdo je a kam směřuje. Je zde vidět velké nasazení a úsilí, které je zaměřené na jeden cíl. Řešením je zde zmenšit velikost ega a osobnosti jednoho z partnerů, možná trochu prudší reakcí, hádkou, sporem, výhružkami nebo ultimátem. Cílem je, aby se partner probral ze své zatvrzelosti a prudkosti a aby si uvědomil, že má kolem sebe lidi, kteří jsou pro něj hodně a kterým na něm záleží, a že jsou důležitější než cíle, které si zvolil.

Tato krize tak není neřešitelná, ale větší vahou leží jen na jednom z partnerů, který se musí probrat a ukázat, že rodina a city jsou pro něj stejně významné jako jeho osobní cíle a že prosazovat je na úkor lidí kole sebe není právě teď vhodné, protože tím by o svou rodinu mohl přijít.

SADA: Shadowscapes tarot

Jádrem této krize je přílišná povrchnost jednoho z partnerů, je příliš nad věcí a nevidí věci, které jsou hluboko, možná je ani nechce vidět. Jede svým směrem a vlastně ani neví, co je hluboko pod ním a jaký tento směr je. Příčinou je pocit, že partner v tom jede sám, že je to pouze jeho cesta a jeho vůle a že je to jen jeho věc. Určitá sobeckost a cílevědomost zde může být spíše na překážku a můžete na vztah působit negativně. Partner může mít sice spousty energie a snahy, ale možná si není jistý, kam tuto energii má dát a bude i tuto nerozhodnost prosazovat za každou cenu. Měl by si tedy ujednotit směr, kterým se chce vydat. Řešením by měla být úplně nová síla a energie, kterou by měl partner v sobě objevit. K tomu by mu možná mohl dopomoct někdo jiný, kdo by mu ukázal, jaký lepší přístup by mohl zvolit. Pro partnera by to mohlo být velký šok, ale ten by mu pomohl své chování trochu přizpůsobit a upravit tak, aby snadněji dosáhl svých cílů a to i s ohledem na ostatní a ne tolik hrdinsky.

Tato krize není zásadní ani konečná, ale bude vyžadovat mnoho úsilí u jednoho partnera a pochopení a trpělivosti u druhého.

SHRNUTÍ

Výklad s první sadou ukázal, že problém se nachází v rozdílném přístupu a postupu obou partnerů, že by stačilo jen vysvětlit si své cíle a v klidu si o celé věci promluvit. Tento výklad byl mírnější a bohatší a krásně ukázal propojení jednotlivých karet a pozic.

Výklad s druhou sadou poněkud drsně ukazuje jako viníka jen jednoho z partnerů a měl by ho přimět k tomu, aby si uvědomil, co je skutečně důležité. Tento výklad byl kratší a přímější a měl by zapůsobit na partnera, aby se probral.

Výklad se třetí sadou ukázal, že hlavní důraz je kladen na partnera a jeho uvědomění si skutečných hodnot a správného postupu. Tento výklad byl hodně názorný a čitelný z krásných obrázků na kartách.

Všechny výklady vlastně ukazují podobné principy, jakými jsou sobectví a egoismus a které jednoho z partnerů přivedly ke špatným postojům a možná i nedobrým cílům a pokud tyto přístupy trochu nepozmění, může hodně narazit. Z toho je patrné, že jádro výkladu je stejné se všemi sadami, ale detaily a další podrobnosti se mohou lišit od sady k sadě. Sadu si vybíráme podle toho, co se nám líbí a jak na nás mluví a výklad podle toho také tak individuálně vypadá.