Slovníček pojmů

23.08.2010 09:42

Několik vysvětlených pojmů, podle mé i tradiční teminologie, abychom si rozuměli:)

AFIRMACE

Pozitivní věta, která je vytvořená z významu tarotové karty a která slouží pro to, aby se její duch dostal do našeho života.

ARCHETYP

Pojem Carla Junga, který v tarotu zobrazuje základní principy, podle kterých se utváří život a jednotlivé etapy. Tyto principy lze výkladem tarotu pochopit a zařídit si podle nich spokojenější život.

ARKÁNA

Z lat. Slova arcanum = tajemství. Označují se tak dvě části tarotového balíčku. Velká arkána je 22 karet, které mají vlastní jména a archetypální význam a malá arkána je 56 karet, tvořených z tzv. nicek a figur.

ASOCIACE

Souvislosti, které vás napadnou, když se podíváte na obraz karty nebo na nějaký symbol. Volný proud myšlenek, který nám může rozšířit význam karty podle jejího obrazu.

CESTA BLÁZNA

Je pomyslná cesta první karty velké arkány Blázna, který prochází všemi dalšími kartami jako zastávkami a lekcemi v životě až ke kartě Svět.

CROWLEY ALEISTER

Mág, většinou černý, první poloviny dvacátého století, který byl členem řádu Zlatého úsvitu, a navrhl Thovt tarot, který nakreslila Lady Frida Harrisová a dnes je to jeden z nejoblíbenějších tarotů, vedle Rider Waite tarotu.

ČERNÉ HEDVÁBÍ

Látka, do které mají být, podle tradic, zabaleny tarotové karty, aby se očistily a nepřijímaly žádnou negativní energii.

DIVINACE

Z lat. divinace = věštění. Předpovídání budoucnosti z různých symbolů a zdrojů. Dříve se věštilo např. z vnitřností zvířat nebo postavení mraků.

EBENOVÁ KRABIČKA

Dřevěná krabička, do které se mají, podle tradic, ukládat karty, aby nedošlo k přijímání cizích vlivů do karet.

FIGURY

Neboli dvorní karty, jsou karty z malé arkány, které představují lidi a jejich vlastnosti. Jsou čtyři od každé barvy, obvykle s názvy páže, rytíř, královna a král.

KABALA

Tajná mystická židovská nauka založená na písmenech hebrejské abecedy a schématu života a vesmíru s názvem Strom života. Strom života ukazuje jednotlivé cesty a vztahy mezi velkými i malými arkánami.

KALICHY

Jiný název pro barvu pohárů z malé arkány.

KARTA DNE

Karta tažená každý den ráno jako výpověď toho, jaký den bude, co přinese a jak to využít ve váš prospěch. Slouží zároveň jako učivo, na němž můžete prakticky vidět její význam v konkrétním životě.

KARTA NOCI

Karta tažená každý večer na noc, aby zpříjemnila sny, či přinesla odpovědi na naše otázky pomocí snů.

KARTA OSOBNOSTI

Karta, která vznikne sečtením čísel v datu narození a přiřazením čísla ke kartě z velké arkány. Vyjadřuje duševní předpoklady a vlastnosti, které člověk má a které může využít ve svůj prospěch.

KARTA VZTAHU

Karta, která vznikne součtem karet osobnosti lidí ve vztahu, a která ukazuje perspektivu, náplň a energii daného vztahu.

KARTY BRÁNY

Podle americké autorky Rachel Pollackové jsou to karty, s nimiž máme problém, se ztotožnit, vyrovnat a pochopit jejich význam. Právě na tyto karty bychom se měli zaměřit a pracovat s nimi, protože ty nás mohou někam dovést.

KELTSKÝ KŘÍŽ

Nejznámější rozklad, který ukazuje obecné shrnutí současné situace, kořeny z minulosti a tendence do budoucnosti. Má mnoho forem a variant podle různých autorů a je možné jej upravit i podle vašich potřeb.

KVINTESENCE

Číslo, které vznikne sečtením všech karet ve výkladu, a ke kterému se přiřadí karta velké arkány, která dá další význam celému výkladu.

OBRÁCENÉ KARTY

Karty, které vyjdou ve výkladu hlavou dolů. Někteří kartáři na takové karty dávají důraz a chápou je jako pokyn pro opačný význam, ve výkladu tedy budou ukazovat opačný význam než normálně.

ORÁKULUM

Prostředek, skrze který je možné věštit, nebo získávat informace z vyšších sfér. Místo, tarot, kyvadlo, apod.

NICKY

Označení pro karty malé arkány, od každé barvy, od esa po desítku. Mají význam každodenních událostí, které běžně zažíváme a proto je lépe chápeme.

PENTAKL (PANTAKL)

Magické znamení vtisknuté do mince, který má účinky na život podle toho, co do něj vepíšeme. Je to jedna z barev malé arkány.

PODEZŘELE HEZKÝ VÝKLAD

Když tazateli na něčem opravdu záleží, může tuto touhu nevědomě předat do výkladu, v němž se pak objevují krásné karty a vychází pak krásné informace o tom, že všechno dobře dopadne. Můžete si všimnout, že všechny karty ve výkladu jsou více než hezké a že tazatel napjatě čeká, jak takový výklad dopadne. Takovému výkladu se dá zabránit tím, že během míchání odvedete tazatelovu pozornost jinam nebo že si vytáhnete ještě jednu kartu na vysvětlenou.

POZICE

Pojmenování konkrétní položky v rozkladu, která se ve výkladu spojí s danou kartou.

PRÁZDNÉ KARTY

V každém balíčku tarotových karet můžete najít dvě prázdné karty, které mají jen zadní stranu a žádný obrázek, případně na líci je reklama nebo ukázka dalších karet. Tiskařská forma na tarotové karty má 80 listů a výrobci tam poslední dvě nechávají pro vykladače, aby s nimi udělali, co jim bude vyhovovat. Mohou je nechat v balíčku a využívat jako žolíka, nebo když vyjde ve výkladu, brát to jako symbol, že tarot už nic neřekne. A nebo nechat prázdné karty stranou a v případě, že se nějaká karta ztratí, nahradit jí touto nebo ji používat jako záložku do knihy o tarotuJ.

PROJEKCE

Psychologický pojem, který laicky vyjadřuje, že to, co vidíme na druhých, máme my také. Ve výkladu tarotu se tak můžou v problémech a kartách druhých zrcadlit vaše vlastní. Právě proto je nutné začít s praxí hlavně sami u sebe.

RIDER WAITE TAROT

Tarot, který v roce 1910 navrhl Artur Edward Waite, namalovala Pamela Colman Smithová a vydalo nakladatelství Rider. Byl to první tarot, který měl obrazově ztvárněnou i malou arkánu, a přispěl tak k lepší čitelnosti tarotových sad. Z této sady vyplývá mnoho dalších sad a opírá se tak o jeho symboliku.

ROZKLAD

Konkrétní rozložení karet s určitými pozicemi, uspořádané do tvaru, podle kterého se pak provádí výklad. Nejznámějším rozkladem je tzv. Keltský kříž.

SIGNIFIKÁTOR

Karta, která ukazuje něco typické a charakteristického pro danou věc, oblast nebo člověka. Konkrétní téma, jádro věci, na kterou se ptáme. Používá se také jako zástupce osobnosti ve výkladu, aby bylo jasněji vidět, co je kolem tazatele a co je dál. Můžete ho vylosovat nebo zvolit podle toho, co mu nejvíc odpovídá.

STÍN

Pojem C.Junga, který v tarotu zobrazuje temnou stránku naší osobnosti, věci, se kterými nejsme ztotožněni a zatím jsme je nepřijali a nesmířili jsme se s nimi.

SYMBOL

Obecně platný znak, který má určitý daný význam a který denně používáme v životě, např. v dopravním značení. V tarotu je to něco, co když vidíme, připomíná nám to něco jiného, s čím pak dál můžeme pracovat. Symboly jsou buď obecně platné (doprava) nebo individuální podle toho, co jsme konkrétně zažili. (Pes jako symbol věrnosti a přátelství pro kynologa a pes jako symbol nebezpečí a agrese pro někoho, kdo byl psem kdysi pokousán.)

SYNCHRONICITA

Pojem C.Junga, který se dá popsat jako, že všechno souvisí se vším. Proto tedy podle tohoto principu v tarotu neexistuje otázka, na kterou by neexistovala odpověď a proto je možné získat správnou kartu ve správný okamžik a odpověď na to, co nás trápí.

TAROTOVÝ DENÍK

Sešit, do kterého si můžete zapisovat výklady, rozklady, sny a další postřehy týkající se vašeho života s tarotem. Je to dobrý nástroj pro sebereflexi a rozvoj osobnosti a pomůže vám na vlastní tarotové pouti.

THOVT

Egyptský bůh magie a slov.

TRUMFY

Jsou karty velké arkány, označené římskými číslicemi, které vyjadřují základní archetypy lidského života a principy, podle kterých se řídí.

VISCONTI – SFORZA

Milánská rodina ve středověku, pro kterou byl navržen první dochovaný tarot, zlatě zdobený z poloviny patnáctého století. Tento tarot měl trochu jinou symboliku než na jakou jsme dnes zvyklí a malá arkána nebyla ztvárněna obrazově.

VÝKLAD

Interpretace karet buď podle konkrétního rozkladu nebo jako odpověď na danou otázku.

ZLATÝ ÚSVIT

Okultní řád na přelomu 19. a 20.století, který sdružoval A.E. Waita, A.Crowleyho, apod. a proslavil tarot do široké veřejnosti.

ŽEZLA

Jiný název pro barvu holí z malé arkány.

ŽIVLY

4 elementy, z nichž byl stvořen svět a také naše povaha. Odpovídají barvám malé arkány a zobrazují tak jednotlivé oblasti života – vztahy, práce, myšlení, vůle.