Situace v Egyptě

05.02.2011 13:32

DATUM VÝKLADU: 5.2. 2011, KARTY: Egyptský tarot, AUTOR: Anna Bechná

ROZKLAD: Aktuální situace

1,2 = Co k situaci vedlo – 4 pohárů + královna pentaklů

3,4 = Jak vypadá teď – 9.Poustevník + 5 mečů

5,6 = Jak se může vyvinout do budoucna – 6 mečů + 10 mečů

7 = Hlavní důsledky – 7 mečů

8 = Varování – 2 pentaklů

9 = Rada – 21.Svět

VÝKLAD:

Situace v Egyptě je docela barvitá a karty na první pohled hlavně varují a ukazují, že problém se týká nebo může týkat celého světa, nejen této země. Převažuje zde barva mečů, což vyvolává dojem sporů a konfliktů a nutností si celou věc dobře promyslet.

K situaci vedla především přemíra na jedné straně a nedostatek na straně druhé, přičemž obě strany to dovedly do extrému. Nespokojenost s vládou a způsobem vlády a tím, že někdo má nezaslouženou hojnost a jiný trpí hlady, vyústila ve velké nepokoje, přestože na počátku mohlo být jen malé brblání. Nyní to vypadá, že rozdílné názory, které každý zastává a je o nich hluboce přesvědčený, bude prosazovat na úkor jiných a dost tvrdým a násilným způsobem. Právě proto, že každý je o správnosti svého postoje hluboce přesvědčený, bude těžké to klidně a mírumilovně urovnat a uklidnit. Což do budoucna může vést k hlubokým a trvalým změnám, které potlačí svobodu a demokracii a volnost egyptského lidu, za níž teď bojují. Jejich vůle prosadit si svou tak může být v budoucnu násilně odseknuta, vyhrocena a rozehnána např. armádou, která vezme situaci do rukou pevně a hrubě a zastaví veškeré liberalizační procesy, které mohly přijít.

Hlavním důsledkem celé situace budou další konflikty, spory a války , útoky a nepokoje, které budou houstnout a sílit a bude těžké je zastavit. Násilí budí zase jen násilí, to je třeba si vždy uvědomit. Proto bychom my neměli nečinně sedět a neměli bychom brát situaci na lehkou váhu a dělat, že se nic neděje, nebo že se nás to netýká. Pod pojmem my zahrnuji nejen nás doma, ale také celý svět, který by neměl jen přihlížet, ale měl by se do všeho zapojit. Protože důsledky v Egyptě pak mohou ovlivnit celý svět, proti čemuž je třeba bojovat. Radou tedy je, spojit síly a začít se k situaci jednoznačně stavět a možná se i do věci nějakým klidným a vyrovnaným způsobem vložit. Netýká se to jen Egypta, ale také nás všech.