Sedlo nám sedlo

31.07.2018 17:20

Na Svatého Jiří 2018 jsme už potřetí prošli Javorník a zavítali taky do kostela na Strašíně. Z něj nás karty poslaly na Sedlo, resp. ke kostelu v Albrechticích. A co jsme zjistili tam?

ALBRECHTICE, KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA

Původní kostel z dvanáctého století byl dřevěný a je spojen se jménem krále Vladislava. Albrechtec i Sedlo byly obývány zřejmě současně. Jsou spojeny linií a mohlo se jednat o dvě svatyně.

17.5. 2018, Modern Medieval tarot

Minulost: 7 pentaklů, 5 holí, Královna pentaklů

Přítomnost: 5 mečů

Budoucnost: 9 mečů

Rada: 10 pohárů

Varování: Hvězda

Energie místa: 3 holí a 6 holí

Duch místa: 8 pentaklů

Místo bylo dlouho tiché a nenápadné. Krčilo se v pozadí jiných staveb nebo míst, která byla pro zdejší obyvatele důležitější a podstatnější. Zdá se, že Sedlo mělo velkou úlohu už odpradávna. Přesto sílu i toho malého pod ním objevili, možná právě díky napojení na další svatyni vzdálenou jen přes kopec, a začali ji velmi využívat. Stejný muž ve stejné pozici jako na Strašíně na Osmičce pohárů, vylezl i zde na Trojce holí. Na obou kartách z ostrohu vyhlíží muž a hledí do dálky. Vypadá to tedy, že jeden stál na Strašíně a druhý v Albrechticích a dávali si signály. Možná společně na dálku věštili, rokovali nebo se jinak domlouvali na dalším postupu. Zda to byly vzkazy viditelné, kouřové nebo telepatické, těžko říct. Ale jakmile bylo spojení navázáno, děly se věci. Úplně duchovně karty na zdejší kostel nepůsobí, ale bylo to určitě místo důležité pro spojení s dalšími na dosah. Dnes už je nám tu prostě jen hezky a spojení bychom neměli znovu navazovat. Mělo své místo a důležitou funkci kdysi, když bylo všechno jinak. Dnes už hledíme do dálky jiným způsobem.

PS: Vyhlídkové místo nad vsí VĚŠTÍN nedaleko Strašína, je asi náhodné, což?

NAPOJENÍ

Albrechtice: 3 pentaklů

Strašín: 7 mečů

Mezi: Královna pohárů

Na Albrechticích a Sedle měli vždy ten poslední dílek do skládačky. Slovo, věta, bylina, energie, která byla potřeba, aby puclíky do sebe zapadly. Na Strašíně se s tím pracovalo. Tam se to vybrousilo a dotvořilo a dokončilo. Jedno bez druhého nemohlo být. Dva vrchy se potřebovaly. Dohromady daly to, co přesně mohlo pomoci. Mezi nimi to teklo volně a harmonicky, přesně podle receptu.

SEDLO

Na Sedle jsou zbytky halštatsko-laténského hradiště s mocnými spečenými valy. Hradiště zabírá celou vrcholovou partii, energetický bod je dále na hřebeni a má vysokou energii. Kousek od něj je skála s jeskyní, která sloužila jako obětiště, nikoliv lidské. Podle pověstí Sedlo i Obří hrad obývali obři a podle Pavla Kozáka je jejich zbytková energie u kostela v Albrechticích.

17.5.2018, Wild Wood Tarot

Minulost: 10 pohárů, 6 holí, Král pohárů  

Přítomnost: Královna pentaklů 

Budoucnost: Blázen

Rada: 9 pohárů

Varování: Soud

Energie místa: 8 holí a Věž  

Duch místa: Král pentaklů

Jestliže dole pod kopcem byla svatyně, menší, ale důležitá, mohlo by se jednat o nějakou přípravnu. Protože to, co bylo nahoře se nemohlo jen tak rozhořet, aniž by nebyly všude kolem hasičáky nebo konve s vodou. Na Sedle byl odjakživa zdroj energie a síly, tak velký, že musel být korigován a ochraňován. Každý jemu nehodný okamžitě vyletěl a potýkal se s velkými následky ještě dlouhou dobu. Sedlo bylo spojeno s kultem ohně, s jeho silou i účinky. Zapaloval se tu posvátný oheň určený k očistě i věštbě, na silnou ochranu a proto bylo nutné dole prokázat, že můžeme dál, že jsme hodni. Možná se musel dát dar, vykonat oběť, aby se mohlo postoupit dál. Síla Sedla vyhasla, možná se dochovala už jen v několika bodech a stranách, ale oheň, který tu trampové zapalují, už není tak posvátný, jak býval. Sedlo je pořád přísně střeženo a pustí nás jen tam, kam smíme vejít. A časem si k němu zase možná nějaký lid najde cestu, ale dnes to určitě nebude.

Jestliže Sedlo je místo ohně, tak Strašín je určitě dílem vodním. Ženské skutky, energie odkazují právě na tento živel. A proto bylo možná nutné obě místa propojit, aby dojít k propojení protipólů. Když se koukneme na mapu ještě dál, najdeme na dalším cípu živlového čtverce jasně zemský Javorník. Ten Javorník posetý menhiry, skalami a kameny sloužícími k léčení a napravování všeho druhu. A pak nám chybí už jen vzduch a ten ukazuje směrem ke Kašperkám, možná přímo k hradu samotnému. K silně mužskému místo, které sahá až do nebe. To by vzduch mohl být.

Mimochodem, tak jako se to na Sedle hemžilo holovými kartami, na Strašíně pohárovými a na Javorníku pentaklovými, na Kašperku mi vyšlo několik mečovek. Náhoda? Ani náhodou!

 

V knížce Pavla Kozáka byl jasný popis energetického místa i obětiště, dokonce i s mapkou. Přesto se nám, ani jednomu nepodařilo, nic takového objevit. Ještě než na nás stačily padnou chmury, vyhnaly nás karty pryč, protože už jsme se toho tady navyváděli dost. A tak jsme usedli pod střechu k obědu a nechali deštěm spláchnout všechny stopy po nás.

BRÁNA: Páže holí

Tudy se sem asi zřejmě skutečně dalo dostat, ale hlídá to tu mazaný strážce, který nedopustí žádný renonc. Jakoby před námi maskoval skutečný poklad, který před námi chce utajit.

KÁMEN UPROSTŘED: 2 pentaklů

Kámen dokonalého propojení a spojení. Jeho vyrovnaná energie může pomoci i nám v postupu vpřed.

VELKÁ SKÁLA: Vůz, 10 mečů a 3 pohárů

Vidíš? Tam upři své zraky! Dívej se, kam ti ukazuji! Tam je to, co hledáš!

KÁMEN DOLE: 2 mečů, Rytíř pentaklů a 8 pohárů

A když jsem se otočila, byl tím směrem jasný a silný kámen s jasným a silným popisem. Tady se rozhodovalo. U tohoto kamene byly vykonávány rozsudky o tom, kdo bude volný a kdo se napije z poháru hořkosti až do dna. Sem, kdo přistoupil, dočkal se přesně toho, co potřeboval.

SKÁLY VLEVO: 10 Pohárů

Čistá energie, očistná a nezatížená. Spíše ženská a otevřená. Tady si můžeme nabrat, než vstoupíme o přípravny a rozhodneme se konečně k tomu důležitému kroku.

SKÁLY UPROSTŘED: 6 pentaklů

Stále ještě klidné místo, připravené k odpočinku, k nabrání sil a rozdýchání se před tím důležitým. Zkrátka čekárna.

SKÁLY VPRAVO: 9 holí

A ven! Když jsme viděli jakoby teepee seskládané z větví, nejprve nás napadlo, že si asi hráli děti. Ale těžko by naskládali větve do takové výšky tak, aby držely a nikoho nezranily. Že by tedy nějaká lesnická záležitost? Pěstuje si tu hajný něco na Vánoce? Karta jasně zavelela! A dost! A pryč. Nejste na to připraveni. Přijďte jindy. Dnes ne! A tak jsme šli.

VSTUP DOLŮ: Poustevník, 7 holí, 9 pentaklů

Cestou jsme ještě objevili kameny seskládané tak, že částečně zakrývaly otvor do podzemí.

S tímto místem jsme se konečně trochu dotkli rituálů a ohňů, které tu kdysi plály. Sem bylo možné si posvítit a prozkoumat dary, které bychom při cestě hloub mohli dostat. Sednout si sem a zameditovat si, napojit se na Zemi a na její hloubku, zase si o kousek prohloubit kořeny… Ale my už jsme byli vysíleni na odchodu. Tak příště!

VRCHOLOVÁ SKÁLA

Karel, Tarot Magického měsíce: Královna holí, 8 mečů, Císař 

Pevný vládce kopce nenechá nikoho na pochybách o tom, co se tu smí a co ne. Co je volné a přístupné a co je zahaleno hradbou mečů a mlčení. „Budete to respektovat?!“ Hřímá vladař v sedle. Budeme, pípáme jednohlasně.

Kameny na Sedle, ať už pan Kozák myslel jakékoliv, jsou zvláštní. Není mezi nimi moc vítacích typů, jsou spíše uzavřené a do sebe zahleděné, věčně nabručené a jen pro někoho. Za rozhlednou mezi skalkami jakoby se nad námi zavřela voda a my vstoupili na území, které je v pevných rukou a trocho ho rušili. Pocity to nebyly příjemné a tak jsme se vrátili zpět s tím, že Sedlo nesedne každému. Možná je to otázka času, nastavení, propojení, možná to místo prostě nemá rádo psy. Teda Edu. Nechceme nic lámat přes koleno ani nic ztěka rušit, a tak jsme putovali dál.

 

KAŠPERSKÉ HORY

Město a bezprostřední okolí je situováno podle zvláštní geometrie. Je tu dvacet čtyři potenciálních energetických míst, kostely, křížky, kaple a další linie.

17.5.2018, Golden tarot by Kat Black

KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE

Nejvíce energie má místo, kde byl asi v roce 1330 postaven gotický kostel sv. Mikuláše. Pravděpodobně v mezolitu zde bylo sídliště, které trvalo až do středověku. Tvoří rovnoramenný trojúhelník s kostelem sv. Markéty a Panny Marie Sněžné.

Eso pohárů, 8 holí, Císař

Vždy to bylo, je a bude čisté místo plné něžné a nápomocné energie, kterou je více než ochotné dávat. Církevní stavba mu neuškodila, naopak vyzdvihla důležité a dala místu potřebný řád, díky kterému je ještě silnější a větší, než bylo.

KOSTEL SVATÉ MARKÉTY

Arciděkanský kostel sv. Markéty je energeticky průměrný, má však spojení s duchovním prostorem a silový bod.

Královna mečů, Velekněz, Mírnost

Kostel na náměstí je vůdčí typ. Vede celé Kašperky a řídí energii, která tudy teče. V kostelním trojúhelníku plní funkci strážce, který moudře dohlíží na to, aby se udržela ta správná harmonie.

KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ

Má hladinu energie rovněž běžnou a také napojení na duchovní prostor, pramen má typickou energii pramenů.

Císařovna, Rytíř pohárů, Císař

A tady se vše smiřuje a rodí, uzavírá a zase obnovuje. Tvořivost a radost z vytvořeného dává do trojce ten poslední, nejmilejší a nejpůvabnější. Nechává si dát řád, vyšší řád, protože respektuje to, co se díky němu vytvoří.

Kašperské trojkostelí je dokonalý systém, zahrnující ženský (Císařovna) a mužský (Císař) princip a víru (Velekněz), která to celé chrání. Navzájem se podporují a protože každý plní svou roli, energie tu teče jako po drátkách.

PRAMEN

Císař, 4 pohárů, 5 pohárů

Tento pramen je očistný. Smyje z nás všechny nedostatky, těžkosti a viny a nechá jen to pravé a účinné.

PRANÝŘ

Kamenný pranýř z roku 1630, místo veřejného trestání a hanby. Kolem roku 1800 byl přenesen za město a upraven na boží muka.

Ghosts and Spirit tarot: 8 holí, 9 pentaklů, 5 pohárů

Ať už samotný pranýř nebo místo, na kterém stojí, může při patřičné konstelaci sloužit jako komunikační prostředek se světem mimo nás. Zda jsou tím myšleni mrtví, nebo neviditelní, to už není důležité. Je to bod, odkud se dá navázat spojení, ale jen když člověk ví, jak na to. A návod už z karet nevyplývá.

MOUŘENEC

Kostel sv. Mauricia je románsko-gotický a údajně byl založen v roce 1170 a to benediktíny z Bavorska. Byl upravován a zřejmě proto má dva energetické body, oba uvnitř. Stojí na valu bývalého hradiště nebo spíš kultovního okrsku a blízko jsou tu mohyly druidů.

17.5. 2018, Modern Medieval tarot

Minulost: Věž, 3 holí, 4 holí 

Přítomnost: Páže pohárů 

Budoucnost: 10 mečů

Rada: Milenci

Varování:Vůz

Energie místa: Svět a Páže mečů  

Duch místa: Král pohárů

Prapůvodní historie místa byla jemně řečeno bouřlivá. Možná pro kelty, kteří sem pohřbili své kněží, měl tento vršek hlubší význam, časy to byly ale drsné a klid jim přinesla až stavba kostela, která uzavřela zdejší energii a dala jí ochranu. Stojíme tak u dalšího místa, jemuž církevní stavba prospěla. Je ale zajímavé, že se bavíme o velmi raném středověku, kdy možná křesťanské stavby nebyly ještě tak prosáknuté krví těch, kteří se lišili. I dnes je to místo klidu a míru, pochopení a požehnání. Nepatří sem žádné spory a potíže, a protože je dobře hlídán, můžeme se o něj bez problémů opřít. Opravy na kostelu vznikly z podpory německé strany, a tak je dnes kostel v Mouřenci symbolem spojení a usmíření. Budoucnost tomu zdá se nějakým brutálním způsobem zatne tipec, ale zatím sem můžeme chodit čerpat sílu a energii plnými hrstmi.

DĚTSKÝ HŘBITOV

Modern Medieval Tarot: Eso pohárů, Síla, Měsíc

Všechno je tu ztišené, vlídné a laskavé. Každá dušička je sem přijata a opečovávána s největší možnou láskou. Slabým poskytne sílu, hledajícím ve tmě, světlo. Je to překrásný domov.

KOSTNICE

Je zde kostnice, která vznikla asi svážením kostí z okolních kostnic. V západní části hřbitova je zbytková energie nějaké tragické události, možná hromadné násilné smrti většího počtu lidí ve středověku.

Modern Medieval Tarot: 6 mečů, 3 pentaklů a Královna pentaklů

Příběh zdejších kostí je zřejmě spjat s nějakým neštěstím a se snahou ho napravit. Vydaly se nemalé náklady, aby se vybudoval důstojný stánek pro klid mrtvých a splacení dluhu, který tito zemřelí připomínají. Zda se jednalo o nějakou bitvu nebo špatný krok vojevůdce, dnes už těžko zjistíme. Každopádně odpočívají na místě smíření a nezbývá než doufat, že pomůže i jim.

O SVATÉM VINTÍŘOVI

Duryňský hrabě, který se stal později mnichem benediktinského kláštera v Bavorsku. Jako misionář působil v Čechách a zřídil cestu spojující Bavorsko a Čechy. Zemřel 9.10.1045 na Šumavě a pohřben je v Břevnovském klášteře v Praze.

Modern Medieval Tarot: 10 pohárů, 3 holí, 9 holí

„Chtěl jsem jen pomoci… Viděl jsem to z větší perspektivy, a chtěl jsem udělat správné kroky.. Nechci se obhajovat, ani omlouvat, i když mě později zavedly do vyhnanství… Všechno, co jsem činil, činil jsem pro dobro. Někdy je to ale málo…“

ZDROJE:

Informační cedule na místě

Tajemná místa od Blaníku k Sušici, Pavel Kozák, Nakladatelství MH, Beroun, 2003