Sedlčanskem bez Sedla

21.10.2018 12:35

Poslední zářijový víkend patří už tradičně třídennímu semináři s Putujícími. Po Českém ráji a Kokořínsku jsme se letos vydali do resortu Hulín a odtud pak za menhiry na Sedlčansko. A bylo to silné…

HULÍN KRUH "U HRADU"

Blízko Hulína v lese najdete v roce 2002 uměle vybudovaný kamenný kruh se středovým kamenem a spouštěčem. Pod kruhem stojí jako vítač nebo strážce velký menhir a po cestě dolů jsme našli ještě jeden malý menhirek.

28.9.2018, Wildwood Tarot

Minulost: 6 mečů, Kolo, 2 holí

Přítomnost: Král mečů

Budoucnost: Král holí

Rada: 3 mečů

Varování: Královna pentaklů

Energie místa: Milenci a Velekněz

Duch místa: Věž

Nezvyklé puzení sem táhlo naše předky, kteří se usadili právě zde, aniž by přesně věděli proč. Jen to cítili, následovali, aby se dostali do těchto končin a mohli otočit během svých dějin. Poměrně fantaskní působení místa na lidi a lidí na místo. Je zajímavé, že novodobé kamenné útvary vznikají, tedy alespoň podle mých karet, na starých místech, kde už kdysi zřejmě něco takového stálo. Jako by si místa sama volila své stavitele a volala po obnovení a posílení energií, které tu jsou od přirozena. Dnes se tu tak díky tomu opět rozhostil klid a mír a je možné sáhnout si tu přesně tam, kam potřebujeme. Samozřejmě za udržení nějakého systému či dohledu těch, kteří k tomu patří. Hulínský kamenný kruh jako by především odpovídal symbolice kruhu jako takového. V rámci ohraničeného prostoru můžete, dál se nepokoušejte. Vyplývá z toho důležitá otázka míry, kterou musíme dodržet, abychom získali přesně to, co máme. Ne více, ne méně. V kruhu, kde pracujeme, jsme chráněni, a můžeme se dostat přesně na to místo, které je teď zapotřebí spatřit a zavnímat. Dál už ani krok, neunesli bychom to my, ani okolí. O síle kruhu a zároveň její ochraně věděli už naši předci a je o ní jistě opřen i tento kruh novodobý. Opřít se o ní můžeme i my dnes.

PROSTŘEDNÍ KÁMEN: Svět a energetická karta Tolerance

Střed kruhu, střed světa, síla přírody a zdroj všech cest, ať už vedou kamkoliv.  Středový kámen je ten, o který se opírá celý systém kruhu a my tu tak můžeme pocítit sílu celého světa. Tolerance je středem zdejšího vesmíru. Pochopení a přijetí, že všechny cesty jsou správné a žádná není lepší nebo horší. Ve středu kruhu, uprostřed světa jsme si všichni rovni.

SPOUŠTĚČ: Eso pohárů, Královna pohárů, 10 mečů

Z malého pramínku vyvěrá větší a větší potok. Proudí a sílí a slouží kruhu k zacílení a zaměření se přesně na to, kudy má energie vést. Jeho síla se zvětšuje s tím, kdo a jak ji používá a pro koho je určena.

MENHIR POD KRUHEM: Král pohárů, Rytíř pohárů a Svět

Tento strážce je vlídný, laskavý a léčivý. Dohlíží na to, co kolem něj prochází a nic mu neunikne. Posílá energii do středu kruhu, která se po spuštění nahrne do celého prostoru a pak už jen prostě je a je. Buďme taky.

MENHIREČEK PO CESTĚ DOLŮ: Císařovna, Královna pohárů a Smrt

Malý menhirek, resp. zapíchnutý kámen po cestě dolů, je takovou pojistkou, co kdyby. Nemusí být vůbec povšimnut nebo použit, ale když by bylo potřeba, vyvine větší sílu, než je z něj patrné. Nezdá se, diblík.  

VEČERNÍ BUBNOVÁNÍ

První večer jsme měli tu čest zabubnovat si se Samem Modrým Medvědem a bylo to fakt hustý!

28.9.2018, Cheimonette Tarot

PŘED: 7 holí

PO: 3 pohárů

Prosíme tiše modlitbu svou,

první i poslední, hlasy nás zvou.

Dáváme darem cennosti naše,

a Modrý Medvěd, který je našel,

bere je, posílá, předává tam,

kde může každý být se všemi sám.

KOZLOV

Na Kozlově najdete velké množství vztyčených menhirů a také funkční viklan vedle kamene s miskou.

29.9.2018, Cheimonette Tarot

MENHIR HOMOLE I: Ďábel, Slunce a 5 pentaklů

Vyloženě vztahový kámen. Otevírá témata spojená s partnerskými vztahy, ať už spojuje, rozděluje, rozdvojuje, zesiluje nebo oslabuje, všechno je důležité a má svůj smysl. Před tímto kamenem v nastaveném zrcadle uvidíme sami sebe v každém, o koho se opíráme.

MENHIR HOMOLE III: 5 holí, 6 pentaklů, 4 holí

Masky dolů, jinak to nemá smysl. U tohoto menhiru musíme přestat bojovat. Veškeré zbraně je třeba odložit stranou a přijít s čistým srdcem a vírou. Největším protivníkem jsme si sami a všechny iluze, které vytváříme tím, že tomu nevěříme, tady můžeme ztratit. Darda. Velká a drsná rána. Ale je jen tak velká, jak jsme my sami nízcí.

MENHIR KOZLOV I: Král pentaklů, 4 pentaklů, Král holí

Kozlovský menhir je ponořen do sebe, a když jsme my také v sobě, přijme nás s tichou útěchou a pochopením. Kdo je vybočen, ztracen a od sebe odvrácen, dostane vynadáno, aby se vzpamatoval a vrátil zpět.

MENHIR KOZLOV II: Smrt, Slunce, 5 holí

Nejdřív tu uvidíme to, co je ve stínu. Tu část, která potřebuje pozornost, a pojmenování. Pak ji můžeme rozpustit ve světle a přijmout za svou. Tento menhir umí ukazovat, nastiňovat a uvolňovat tak, abychom se cítili lépe a silněji.

KÁMEN S MISKOU: Svět, 5 holí, 10 holí

Nenápadný kámen s ještě nenápadnější miskou v sobě skrývá celý svět, nebo alespoň možnost kontaktu s ním. Muž na druhé kartě jakoby troubil a volal, aktivoval energii, se kterou se může spojit s jiným, podobným místem. Dlouho už se takto nespojovalo, dráty jsou zpuchřelé, kontakt slabý. Ale možnost obnovit spojení a zopakovat volání tu zůstala pořád. Miska je krásný transformační nástroj. Shromažďuje informace a vysílá je do dalšího uzlu na cestě. Kdo zachytí její kouzlo, v naprosté tichosti spatří jemné nitky, které přede.

VIKLAN: 9 mečů, 7 pohárů, 10 holí

Viklan, zvlášť při pohybu, je místem síly, snahy a naladění do vyšších sfér. Pohybem a houpáním, které je z karty přímo patrné, překračujeme hranice, mísíme svou energii se zdejší, roztáčíme víry a uvolňujeme dávno zasuté a zastavené. Dnešní lidé už ale nejsou tak naladěni jako byli ti, co tu chodili vířit energii dříve a dostanou se na hranu svých možností, která ve srovnání s možností viklanu je prťavým zrnkem v písku. I ta ale může udělat velký kus práce.

PŘI POHYBU: 5 mečů

Svoboda, volnost, velikost všehomíra. Nic není nemožné, všechno se nabízí a je k dispozici. Hranice neexistují, a když se budeme držet sami sebe, poznáme ten blažený stav volnosti ducha i těla.

Kozlovské kameny a menhiry jsou surové, místy drsné, ale přesné a pravdivé. Jsou to siláci, strůjci a myslí to s námi dobře. Není jejich úmyslem ublížit, jen posunout. A to leckdy přesně tam, čemu se my usilovně snažíme ze strachu vyhnout. Kozlov, už podle svého jména, je divoké místo plné energie a nutnosti makat a to hlavně na tom, co je nejvíc potřeba. Když ukážeme odvahu, menhiry se seřadí do šiku, aby nám s tím pomohly.

ZVĚŘINEC

Na Zvěřinci býval kdysi hrad, jehož ruiny opěvoval i Karel Hynek Mácha, dnes je tu bod se spouštěčem s dračí energií a dva menhiry opodál.

HORA

30.9.2018, Wildwood Tarot

Minulost: 4 pentaklů, 4 mečů, 8 mečů

Přítomnost: Králova mečů

Budoucnost: Vůz

Rada: Páže pohárů 

Varování: 10 pentaklů

Energie místa: 3 pentaklů a 10 holí

Duch místa: Velekněžka

BOD NA VRCHOLU: Síla, 3 pohárů, Královna pentaklů

SPOUŠTĚCÍ MÍSTO: Královna pohárů, Eso pohárů, Královna mečů

Zvěřinec byl vždy místem útěchy, opory a odpočinku. Jeho síla působila na lidi tak, aby odložili tíhu a načerpali právě tu energii, která chybí. Ne vždycky sem lidé chodili s bohulibými úmysly, ale vždy dostali, co měli. Na vrcholu hory jakoby byl i vrchol všech sil, ale dnes už se otevírá jen, těm, kdo mohou a vědí. Proto, když sem vejdeme, měli bychom chvíli pozorovat, čekat, co se samo uděje a ne vyžadovat a cílit. O všem tady rozhodují zvířátka a bytosti, která tu žijí, my můžeme „jen“ přijímat. Hora je to silná, je tu hned celý zvěřinec, proti němuž jsme my lidé malí páni. Nechme tedy vůli dole a počkejme, co spatříme jen tak. To bude ten největší dar, který můžeme dostat. Možná proto sem Mácha tak rád chodil.

MENHIR ZVĚŘINEC I: Poustevník, Ďábel, 8 pohárů

Tento menhir jakoby strážil vstup do prostoru s velkou sílou. Neprojdeme přes něj bez zkoušky nebo bez zeptání, můžeme uspět a pocítit velkou lásku a sílu anebo ne, a zůstat ve svém životě na svém bodě. A oboje je dobře.

MENHIR ZVĚŘINEC II - UŠÁK: 3 mečů, Spravedlnost, Císař

Silný, mužský kámen, který umí trefit střed bolesti, problému nebo obtíže. Namíchá nám ten pravý lektvar a vyléčí to, co je nemocné. Stačí jen pokorně požádat a ukázat na bod, který nás bolí nejvíc. Pak je rána čistá a přesná a krásně se zatáhne.

Oproti Kozlovu je Zvěřinec lidštější a laskavější. Utěšuje a léčí, a i když po nás také vyžaduje snahu a upřímnost, je to ten hodnější policajt, který nabídne náruč, když se vzpamatujeme z předchozí nálože.

PETROVICKÉ KAMENY

Petrovických kamenů s naučnou stezkou je mnoho a mnoho a jeden krásnější než druhý.

30.9.2018, Wildwood Tarot

KÁMEN DVOJÁK DOLE: 2 holí, 9 pentaklů, Rytíř pentaklů

Mezi dvěma díly můžeme najít svůj střed a přirozenou sílu. Stačí, když si mezi ně stoupneme a uklidníme a objeví se nová energie, chuť a nadšení, kterou v životě často podceňujeme a přitom nám tak moc chybí. Juch!

ROZPŮLENÝ KÁMEN DOLE: Ďábel, Eso pentaklů, Rytíř pohárů

Tady pozor! Tady se něco nepovedlo. Z útrob vylézá obraz toho, jak se jednota může obrátit a jak není radno ji čerpat všude a za všech okolností. Jsou věci, které musíme nechat plout, aniž bychom jim porozuměli a přijmout ta omezení, která nakonec posunou cestu zase o kus dál.

KÁMEN PŘILBA: Královna holí, 10 pohárů, Královna pentaklů

„Já jsem Přilba, kdo je víc?“ Velký ležící kámen je silným zdrojem a bytosti působící kolem ní se o něj starají a pečují, seč můžou. Ne, že by nebyl přístupný, je spíš sám pro sebe, vědom si svého postavení a své role. A to jen tak mimoděk předává i nám.

KÁMEN DVOJÁK NAHOŘE: Síla, Velekněz, 6 pentaklů

U Dvojáku dole jsme se setkali s naší hravou energií, divokostí a pocitem volnosti. Zde stojí učitel, který nás nekárá za to, že tu volnost máme, ale ukazuje nám, co s touto energií můžeme udělat, jak ji použít a jak ji přeměnit v trvalou kvalitu, která je léčivá a nápomocná.

VIKLAN HUSOVA KAZATELNA: Věž, Rytíř pentaklů, Milenci

Hus, přítomen nejen ve jméně viklanu, nás nabádá, abychom tu

odhodili všechny masky a zátěže,

uvolnili upjaté otěže

a spojili se s čistým, krásným, nejlépe vleže.

Na Husově kazatelně můžeme nechat všechno, co nás tlačí, a vyměnit to za volné, lehké a šité na míru. Stačí jen chtít a nebát se nového, které nás v pohodlných botách čeká.

KÁMEN ŠPITÁL: Rytíř pohárů, Ďábel, Síla

Nemocniční kámen léčí. Lečí rád a dobře, ale ne zadarmo. Nejprve nám vyjeví všechna bolavá místa, ukáže, proč je máme, jak přesně jsme si je udělali sami, a pak, když to pochopíme, nám dá sílu, prostředky a energii, abychom si pomohli sami. Jako u nás ve Fakultce.

KÁMEN S MISKOU: Mírnost, 6 mečů, Císařovna

Miska na kartě opět naznačuje možnost spojování se s ostatními podobnými místy. Zde za předpokladu naprostého klidu a míru, volné cesty a jednoznačného úsilí, které není ničím kaženo. Pak je možné vysílat a přijímat a skrze vodu v misce číst informace z mnoha míst, kam lidské oko běžně nevidí.

Petrovické kameny jsou balzámem pro naši duši. Hladí, tiší a léčí, vše, co jsme rozvířili. Napravují a dávají smysl této hlubinné sondě, kterou máme za sebou. Podle toho, čím jsme prošli, zde můžeme dostat prostor pro rekonvalescenci, abychom se mohli vrátit zpět do života posílení a jiní.

VODA

Na začátku pobytu jsme byli u prvního kamene s miskou, do které každý přispěl svým dílem vody. Na konci jsme ji přenesli do druhé takové misky v kameni. Co se s vodou stalo?

PŘED (Kámen s miskou – Kozlov): Slunce, Blázen, 9 pentaklů

Je to voda čistá, nevinná, napojená, propojená, která přijala kapky od každého ve skupině, hltavě a s touhou po obohacení.

PO (Kámen s miskou – Petrovické kameny):

Páže pentaklů, Rytíř pentaklů, Královna pentaklů

Nejdřív trochu nervozity a nejistoty, pak jůůůů, úleva, je to dobré a nakonec síla velké medvědice pro každého z nás a pro vodu nejvíce.

POSELSTVÍ SVĚTCŮ-PRŮVODCŮ

Protože víkend vyšel na několik svatých, dala jsem jim na závěr důležité slovo.

29.9.2018, Byzantine Tarot

Svatý Václav: 3 mečů: Vyjděte ven ze své jeskyně!

Svatý Vojtěch: 9 pentaklů: Pohleďte, co zralé, nevinné,

Svatý Prokop: 2 mečů: Silou a odvahou zavání,

Archanděl Michael: Poustevník: Neb v každém ovoci sídlí poznání.

 

Sedlčansko není jen tak ledajaký kraj. O tom, co se tu bude dít, co získáme, co otevřeme a co tu budeme dělat, nerozhodujeme my. Tím, že vkročíme na toto území, otevíráme se všemu, co tu je a podepisujeme smlouvu o dílo, o němž nevíme, jaké bude, co od nás bude vyžadovat a co dá nám. V doložce na konci smlouvy je ale jasný dodatek o tom, že vše se bude dít pro naše dobro, pro náš posun a dotkne se přesně toho, co je právě teď potřeba. Jakmile podepíšeme, získáme přesně to, co máme, což je mnohem víc, než bychom sami dokázali vymyslet nebo naplánovat. Tolerancí jsme začali, a celou dobu nás provázela. Tolerance k přírodě a jejím potřebám, tolerance k ostatním a jejich procesům, tolerance k tomu, co skutečně můžeme dostat a tolerance k sobě, k tomu na co doopravdy máme a co zatím umíme přijmout. Tolerancí k životu, k jeho projevům, k lidem a úkolům v něm i k tomuto článku.  A skončili jsme Vděčností. Za vše vyřčené i vykonané i za vše, co nás ještě čeká.