Inspirace: Samhain

01.10.2013 16:29

Nejdůležitějším svátkem keltského roku je svátek Samhain, jímž Keltové začínají nový rok. Slaví se v noci ze 31. října na 1. Listopadu. Konec období hojnosti, tepla a světla, začátek doby tmy, zimy a nejistoty – to je ideální okamžik k předělu celého roku.

Oslavy a tradice

 Vedle oslav a hodování byl ovšem také čas na duchovní složku svátku. Bylo zapotřebí obětovat bohům před nastávající temnou částí roku. Aby se Slunce vrátilo, aby se člověk dožil nového jara, aby nebyl hladomor a vydržely zásoby přes zimu. S koncem roku se také vzpomínalo na ty, jejichž život již skončil – na padlé a zemřelé, Samhain byl také svátkem říše mrtvých, světa duchů. Také jim bylo obětováno – obvykle prý první mládě z každého vrhu a nejstarší z každého potomstva. Křesťanská církev později keltský svátek “přemaskovala” dnem Památky zesnulých – Dušičkami. Hřbitovy nakrátko ožijí mimořádným množstvím – stovkami a tisíci – svíček. Ale právě již Keltové místo svíček zapalovali malé ohníčky. Věří se, že v té době se duše předků nakrátko vracejí do našeho světa a ohníčky jim měly posloužit pro orientaci – a pak také pro zahřátí. Říká se, že na svátek Památky zesnulých mohou mít mrtví jediný den v roce hmotné tělo; na Samhain tedy mizí hranice mezi světy a živí a mrtví mohou být nakrátko spolu. Je nutné však být ve střehu, neboť krajinou se mohou potulovat i zlé mocnosti z říše temnot. Také ty je zapotřebí se snažit obětmi usmířit. Magická noc končí úsvitem. Mrtví se vrací do svých příbytků, temná moc pozbývá sil. Začíná další rok.

Více na: http://druidova.mysteria.cz/KELTSKY_ROK/Samhain-vlada_tmy.htm

Využijte tento magický den k rituálům, rozloučení a prosbám. Nebo si vyložte Rozklad na Samhain.

KARTA

VÝZNAM

1

Na koho je třeba si vzpomenout?

2,3

Co mi chce sdělit?

4

Jak mohu využít tenkou hranici mezi dvěma světy?

5

S kým se mám usmířit?

6

Jak to mám udělat?

7

Hrozí mi právě teď něco?

8

Co s tím mohu udělat?

9

Co starého už končí?

10

Co nového začíná?