S tarotem v Žinkovech

25.08.2013 16:08

V pátek 27.11. 2013 jsem se v rámci reportáže pro Časopis Enigma zúčastnila výpravy do jihočeských Žinkov, kde se nachází několik záhadných, tajemných míst, které mapoval český psychotronik Jaroslav Kozák. Společně se čtyřmi odborníky na psychotroniku jsem prošla nejzajímavější tajemná místa v blízkosti žinkovského zámku. Na každém místě jsme vyslechli úžasné vyprávění o jejich původu a účelu a o výzkumech pana Kozáka a dalších zasvěcených a poté jsem vyložila karty. Co a kde vyšlo, se můžete dočíst dál.

SILOV

Silov je část lesa, kde nenajdete nic než stromy, chatu lesníků a kravince. Dříve tam ale stával statek, jemuž vládla zpupná a lakomá selka, která odmítla děvečce vyplatit služné a ta jí proto proklela. Od té doby selku stíhala jedna pohroma za druhou, až statek vyhořel. Na místě dnes najdete už jen křížek, u něhož se zmrzačil syn selky a kde se zjevují nepřátelské síly.

Výklad - 7 mečů + Rytíř mečů: Na místě působí nepřátelské síly a hlídač, který obchází s velkým mečem a stráží přístup do jeho blízkosti. Stráží jej proto, že věc se možná nestala tak, jak se ústně traduje a je možné, že v celém příběhu hrál roli zlý úmysl. Každopádně je místo velmi negativní a ostré a není radno se pohybovat v jeho blízkosti.

Popojeli jsme do Žinkov a vydali se směrem na Potštejn. Krátce před jeho dosažením jsme odbočili vlevo a došli ke zbytkům Poustevny.

POUSTEVNA

Kdysi dávno zde stála romantická poustevna patřící do žinkovského panství a kterou obýval skutečný poustevník.

Výklad – 11.Síla + 4 mečů: Na tomto místě raší velmi silná energie, možná i sexuální povahy, která ale momentálně spí a není využívaná už delší dobu. Je sice prazvláštní mít energie této povahy na místě, kde byl samotný muž, ale bůh ví, jak to kdysi bylo.

Dál jsme zamířili vzhůru ke zřícenině hradu Potštejn.

POTŠTEJN

Zřícenina hradu, z nějž zbyly už jen části obvodových zdí a zbytek hladomorny a podle dochovaných zdrojů se na něm nic podstatného nestalo.

Výklad – Eso pohárů + 2 holí: Neutrální energie, které se nikam nerozvíjí a které už nijak nepůsobí a možná ani nepůsobily. Je ale možné, že na tomto hradě něco zajímavého vzniklo, začalo nebo se někdo narodil. Působnost to mělo však už jinde a proto se dál nic nerozvinulo.

Od Potštejna jsme šli dále po žluté až jsme došli k tomu nejzajímavějšímu – obřadním a obětním kamenům, které jsou silným energetickým bodem.

OBŘADNÍ KAMENY

Jedná se o více kamenů, zvláštního tvaru a uspořádání vyzařující energetické působení. Jeden kámen s malou obřadní miskou označovaný jak vchod na posvátné místo. Další velký kámen s hlubokým zářezem, srpkem měsíce a obětní miskou lemovaný devíti kameny do kruhu nalezneme o něco dál, z něhož vede přímka mezi dva vizíry. A v neposlední řadě velký kámen – vchod do podsvětí, kde je naznačena nejen brána, ale i místo pro dvě dlaně.

To je jen malý výčet z mnoha kamenů, které měly pravděpodobně velký význam pro naše předky – prokazatelně pro Kelty a pravděpodobně i dříve.

VCHOD NA OBŘADNÍ MÍSTO

Výklad u vchodu – Král pohárů + 4 holí: Velká otevřenost citového charakteru. Místo energeticky silné a stále otevřené a připravené k použití. Musí se ale správným postupem otevřít a připravit.

Výklad na obřadním kameni:

Minulost místa: 8.Spravedlnost

Jak působí teď: 14.Mírnost

Jeho energie: 7.Vůz

Jak ji využít: 18.Luna

Budoucnost místa: 3 holí

V minulosti toto místo mělo významný charakter a využívalo se možná na hodnocení, posuzování, odsuzování a rozhodování. Jednalo se o místo naprosté vážnosti a důležitosti a je možné, že se zde pohybovalo více lidí a soudili další lidi nebo situace. Nyní už nepůsobí tolik vážně, zbyla z něj jen ta velká síla a energie, kterou je možné využít mírněji a klidněji. Spíše je možné z něj čerpat sílu pro vlastní, osobní meditaci nebo otázky, které trápí každého zvlášť. Už tedy ne na hromadné akce a rituály plné vážnosti. Energie tohoto místa je stále velká a akční, je ale mladistvá a dynamická, proto je možné, z ní neustále čerpat. Ale nelze ji využít pro větší skupiny nebo k jasnému účelu. Jedině pro jedince s čistým srdcem a otevřeností je možné z ní těžit. Nebo tzv. náhodou, která sem člověka přivede a ukáže mu zázraky. Každopádně toto místo má před sebou ještě velkou budoucnost, jeho síla se ještě rozvine a uslyšíme o ní.

Vedle velkého kamene s obřadní miskou a rýhou na rituály je velký kámen s rýhou sloužící pravděpodobně jako vchod do podsvětí.

VSTUP DO PODSVĚTÍ

Výklad u brány do podsvětí - 11.Síla + 10 Pohárů: také toto místo má velkou sílu, je to velký zdroj energie a je vhodný pro přechod do jiného světa pro více lidí. Žádná z karet není ale negativní, a proto je možné, že kámen není vchodem do podsvětí, ale spíše na druhou stranu, do nebe.

Závěrem lze říci, že výklad na každém místě vypovídá o nějaké energii a většinou velké, která je víceméně připravena na využití i pro současnost. Většina karet byla kladná a pozitivní a vypovídá spíše o citech, proto se dá říct, že místo samo není vůbec negativní, a uchovalo si velkou sílu, protože lidé navštěvující toto místo a rituály, které se na něm děly, jej uctívali a chovali k němu velkou důvěru a lásku.

Celá výprava byla velmi poučná a příjemná. Psychotronici i reportéři byli velmi příjemní a moudří a tak to byl velmi krásně strávený den, za nějž všem moc děkuji. Mapování více tajemných míst tarotovými kartami a komentář od odborníků je velmi zajímavá záležitost, kterou bych si velmi ráda zopakovala i jinde. Proto ocením jakékoliv tipy na další výlety.