S tarotem v Chorvatsku

02.09.2015 13:24

V roce 2015 jsme se s Cestovní kanceláři Singletour vypravili do Chorvatska, abychom tam vykládali tarot a užívali moře. V příjemném kempu přímo na pláži jsme nadšeně tarotili a užívali sluníčka a vůbec všeho.

Nezapomněli jsme také obejít několik zajímavých míst a památek a vyložit si na to, jaké jsou a co představují.

NOVIGRAD, KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE

Novigrad byl v minulosti obléhán Turky, kteří zde napáchaly velké škody. I tak si Novigrad uchoval středověký ráz architektury. V historické části města naleznete palác rodiny Urizio – Palazzo Rigo, kde se nalézá lapidárium se sbírkami antických náhrobků.

Pirates tarot, 2.9.2015

Páže pohárů, Věž, 8 pentaklů

Je tichá noc.  Nikde ani hlásek. Obloha je poseta hvězdami. Po moři neslyšně pluje loď. Vyhlíží smluvené znamení. Vtom ho zahlédne.  Slabé světlo z věže kostela. „Jsme u cíle!“ Z lodi se vylodí tři muži.  Piráti se svým kapitánem. Táhnou velký vak.  Je plný zlata.  Přivítá je mnich němou úklonou, mluvit totiž nesmějí. Pokyne jim, kam mají zlato ukrýt.  Kopou celou noc. Za svítání je práce hotová.  Potřesou kněžímu rukou a tiše odjíždí. Hned druhou je smete bouře, kterou nikdo nepřežije. Kostel padne do ruky rebelům, kteří ho do základů vypálí. Jednou ranou nože zemře i mnich, který jediný ví o pokladu.  Zlato tak zůstává v zemi, neobjeveno, nevytaženo.  Jen mnich ho zde pořád hlídá…  

SELINE

STARÁ RYBÁŘSKÁ VESNICE (PAKLENICA)

Wizard tarot, 4.9.2016

Král mečů, 10 holí, Páže mečů, 5 mečů

Pozorně se rozhlédněte, je možné, že vás zde někdo sleduje.  Ocitli jsme se uvnitř úkrytu loupežníků, kteří zde odpočívají před další výpravou. Místo je pečlivě střeženo, nikdy nespí všichni.  Hlídají si své cennosti. Dalo jim námahu, je všechny shromáždit. Výčitky nemají, ne.  Její velitel jim vše vysvětlil. Vědí, co je důležité. Seberou kořist a zmizí. Dávejte si pozor, můžou tu být dodnes.

KOSTEL SVATÉHO PETRA

Středověký kostel se nachází podél Jadranské magistrále mezi Stari Grad a Seline. Kolem kostela je hřbitov z poloviny 13. století. Dodnes zde přežily impozantní pohřební památníky v podobě masivních kamenných desek, mělké reliéfy, které pocházejí ze 14-16.století. Kostel byl postaven ve starém chorvatské pre-románském slohu, pravděpodobně v 10.století.

4.9.2015, Golden tarot

Minulost: Vůz, 2 holí, Král holí

Přítomnost: Slunce

Budoucnost: 9 pohárů

Rada: Eso holí

Varování: Páže mečů

Energie místa: 8 pentaklů a Svět

Duch místa: Král mečů

Silné místo objevené jasným zrakem a moudrou hlavou. Vyvěrá zde velká energie, a ti, kdo zde kostel postavili, dobře věděli, proč právě zde. Dlouho hledali, až jasnozřivý muž našel zdejší prostor.  Také proto kostel kvete a je a bude ozdobou turisticky lákavého městečka. A o to zde jde.  Původním smyslem tohoto místa nebylo šířit víru, ale nabízet energii, která zde vyvěrá, můžeme si nabrat plnými hrstmi, protože ten, kdo to tu hlídá, přesně tohle chce. Otevírá nám svou náruč, tedy, pokud si to zasloužíme ale to už musí posoudit on.

KŘTITELNICE

Vedle kostela se nachází menší objekt, který má sloužit jako křtitelnice. V posledních letech zde církev provádí archeologický výzkum, který jistě přinese nové poznatky.

Golden tarot: 4 pentaklů, Rytíř holí, Páže pohárů, 6 pentaklů

I zde je shromážděná energie, kterou si můžeme vzít. Má to ale podmínku, smíme si vzít jen tolik, kolik doopravdy potřebujeme. Možná se tu kdysi dávno mohl nacházet léčivý pramen nebo sídlit mudrc, který dával cenné rady. Vše je zde ale vyměřeno a pečlivě kontrolováno. Místo je pořád nabité energií, ale nemůže s ní dělat to, co se nám zlíbí.  A není to škoda. Je to tak správně.

VEČKA KULA

Římské opevněné municipium Argyruntum bylo později osídleno Chorvaty, ale v 16. stol., přes vybudované opevnění (dochovala se jen strážní věž Večka kula na mysu Rt Kula) bylo pro neustálá turecká přepadení na sto let opuštěno.

Wizard tarot, 4.9.2015

Minulost: 2 mečů, 3 pohárů, 5 pohárů

Přítomnost: 6 pohárů

Budoucnost: 10 pohárů

Rada: 5 holí

Varování: 4 pentaklů 

Energie místa: 4 pohárů a 6 pentaklů

Duch místa: 5 mečů

Na úplném počátku tu nebylo nic. Nápad zde něco postavit vzešel až konkrétní potřeby tehdejších lidí a děly se tu různé věci. Úspěch střídal pád, klid mír a radost smutek. Nyní je to příjemná a romantická zřícenina pro turisty, kteří se chtějí na okamžik ocitnout v minulosti. Sama Večka by ráda, aby se tu něco dělo, má ráda lidi a rozruch, ale nechce být opravena. Nechce už sloužit k původním účelům. Je ráda, že se tu zpívá a tančí a že se tak vyrovnávají staré viny a ona tak může na okamžik zapomenout na to, co se tu kdysi dělo.