S tarotem na Srí Lance

25.03.2017 19:22

Od 7.2. do 20.2.2017 na nás čekal životní zážitek, výprava na Srí Lanku. Jak jinak než s tarotem, to dá rozum, bez něj bych nejela nikam, zvlášť do takové destinace, jako je Ceylon. Už výběr karet, které si sebou vezmu byl oříšek, více se o něm můžete dočíst tu http://tarotova-asociace.cz/bonefire-tarot-aneb-tarotem-sri-lance/. Na Srí Lance jsme navštívili několik chrámů, dvě hory a spoustu dalšího. Vylosované karty měly mnoho společného a výklady byly většinou velmi pozitivní. Zatímco u nás se v kostelech a jiných místech drží negativní události z minulosti jako něco košile, na Srí Lance se vše rychle čistí a zapomíná. Možná to bude pozitivními lidmi, množstvím Buddhů nebo možná betelem. Čím se tedy můžeme inspirovat my? Radši než žvýkáním měkkých drog moudrostí a hlubokými kořeny, ze kterých se tato moudrost zřejmě bere. 

VZKAZ OD OCEÁNU

10.2.2017, Bonefire tarot: 10 mečů, 4 mečů, 2 holí

První, co jsme spatřili, a na co jsme byli natěšení, byl Indický oceán. Moře jsem už měla čest ochutnat, ne jedno, ale oceán, to je něco docela jiného. Síla, kterou má, z vás smyje vše, co je nadbytečné a dopřeje vám tolik vytoužený odpočinek. Vana na Čtyřce mečů, kterou si ho nahrazuji doma, byť s mořskou solí, to nic není.

Ty, kdož jsi bez síly,

 ty, kdož jsi bez víry,

zastav se na chvíli,

 voda se nemýlí.

Odlož svá trápení, chmury a mraky,

co moře přineslo, odnese taky.

 

KLÁŠTER - SLAVNOST

V prvním klášteře, ve kterém jsme byli, bohužel už nedám dohromady jeho jméno, právě probíhala příprava na úplňkovou slavnost. Úplněk, který jsme zde prožili, byl jiný než u nás a v kartách, které jsme si pak večer vykládali, nás doslova pronásledoval. V tomto klášteře se bohulibě starají o místní sirotky, děti byly slavnostně oblečené a vyzdobené květinami a zvědavě a nesměle si nás prohlížely.

LEŽÍCÍ BUDDHA

10.2.2017, Bonefire tarot: 5 mečů, Blázen, Věž

První vzkaz od Buddhy, který jsme na Srí Lance obdrželi, byl naprosto jasný. Straňte se jakéhokoliv násilí, zbraně nechte doma. Vyjít na novou cestu, lehkou a bezstarostnou, s nadhledem a láskou pro všechno živé, bude pro nás asi oříšek, budeme muset změnit veškeré dosavadní myšlení a přístup, ale jen to má smysl a budoucnost.

OTISK

V areálu jsem objevila otisk nohou ve zlatém kameni, patrně Buddhovy stopy.

10.2.2017, Bonefire tarot: 8 holí

Podle karet dobíjecí místo, deska s obrovskou energií a silou, která doslova láme skály. Buddhu však asi nikdy neviděla.

KAMENNÝ SLOUP

Vedle otisku stály dva kamenné sloupy a já, zvyklá na naše české menhiry, jsem jeden prozkoumala taky.

10.2.2017, Bonefire tarot: Páže mečů

S našimi vodiči energie to zřejmě nemá nic společného, ale zdejší děti by na to jistě mohly krásně lézt. J

KLÁŠTER

10.2.2017, Bonefire tarot

Minulost: Věž, 10 pohárů a 6 mečů

Přítomnost: 4 holí

Budoucnost: 8 mečů 

Rada: Královna pentaklů 

Varování: 5 mečů

Energie místa: Eso pohárů a 6 pentaklů 

Duch místa: 9 pohárů

Ne vždy tady stával klášter a ne vždy tady bylo tak vlídno a laskavo jako dnes. Prapůvodně to bylo místo mnoha bojů a ohňů, docházelo tu zřejmě k různým bitvám a napadením. Nemělo to ale dlouhého trvání, možná právě pro tuto pohnutou minulost, zde pak vzniknul klášter, který pomáhal a ochraňoval slabší, a dělá to dodnes. Možná sem nejprve někdo umístil sochu nebo symbol, aby odčinil to, co se tu napáchalo a tím místo vyčistil a čisté se to drží i dnes. Budoucnost asi moc růžová nebude, klášter se bude asi potýkat s problémy, a proto už teď žádá o pomoc, zvláště finanční. Spory a křivdy by zde měly být zapomenuty a dary, které zde my bohatí Evropané zanecháme, protože na rozdíl od místních, jsme my opravdu ti bohatí, to vám tu dojde na prvním rohu, by měly být více než štědré. Pak může klášter dál růst a kvést, jak to dělá nyní. Aniž bychom to z karet vyčetli na místě, nechali jsme peníze dětem i mnichům, a nezbývá než doufat, že se skutečně dostanou na to, co je potřeba.

CHRÁM SRI SHAYLA BIMBARAMAYA

Jako druhý jsme navštívili chrám, který v nenápadném domě uchovává jednu z nejvzácnějších Buddhových relikvií na Srí Lance. Během své existence jej navštívilo mnoho místních politických špiček, a je to velmi významné místo pro věřící buddhisty i pro nás.

BUDDHŮV STROM

Téměř v každém buddhistickém chrámu mají Buddhův strom, ten, pod kterým Buddha šest let meditoval a došel tak k osvícení. Tedy ne přímo ten konkrétní, ale ten samý druh. Tohoto stromu si věřící velmi cení, modlí se u něj, opakují mantry a meditují, čehož jsme zde byli svědkem.

17.2.2017, Mythical Goddes tarot: 2 pohárů

Zde nám vyšla Láska. Má cenu k tomu něco dodávat?

CHRÁM

17.2.2017, Mythical Goddes tarot: Eso mečů, Rytíř pohárů, 5 holí

Dar z nebes, kvůli kterému se stojí za to i poprat. Jinými slovy je zde nashromážděná silná energie, která je moudrá a otevřená a kloubí se v ní vědomosti, láska a radost i velká síla. Všechny důležité věci jsou zde na jednom místě a chtějí nám tak připomenout, že jedno bez druhého nejde a všechno trojí se navzájem propojuje.

V tomto chrámu jsme zažili buddhistickou ceremonii, při níž jsme právě u staré relikvie dostali požehnání od místního mnicha.

HORA LITTLE ADAM´S PEAK

Adam´s Peak je hora vprostřed Srí Lanky, na jejímž vrcholu je otisk Adamovy nohy. Na tu se vypravíme, až se na Srí Lanku vrátíme, tentokrát jsme navštívili její menší, méně slavnou, ale přesto velmi krásnou sestru.

12.2.2017, Bonefire tarot

Minulost: Síla, 4 holí, 5 pentaklů 

Přítomnost: Císař

Budoucnost: 7 mečů 

Rada: Mág  

Varování: Kolo osudu

Energie místa: Mírnost a Král pentaklů  

Duch místa: Blázen

Už v minulosti byla tato hora zřejmě jakýmsi poutním místem vyhledávaným pro jeho silnou energii a láskyplnou ochranu. Možná si sem chodili milenci nebo snoubenci pro požehnání, možná sem chodili lidé prosit bohy o přízeň v těžkých situacích. Jakoby tu kdysi stával nějaký předmět nebo socha, k níž se mohli modlit. Dnes jsou tu vytvořené mohylky z kamínků, zřejmě jako prosba o podporu a přízeň, tak jako se to dělalo dříve. Dnes už je ale zdejší energie o poznání menší, umírněnější a ne tak nápadná. I přesto je možné zde nabrat sílu a poznání, a hojně si ho užívat. Nesnažme se ale tuto sílu ovládnout. Proto tady nejsme. Můžeme jí ochutnat, vzít si ji do batůžku a šup s ní zpátky do údolí. Na další cestu životem. Duch hory je lidem pořád nakloněn, ale nesmíme mu do toho mluvit.

DAMBULLA

Dambulu tvoří pět jeskyní vytesaných ve skále, kde se v 1. století čtrnáct let schovával král Walagamba. Když se pak dostal zase na trůn, vybudoval zde klášter, v němž je dnes umístěno obrovské množství soch Buddhů, ale najdeme zde i Višny a Ganeshy. Pod chrámem je buddhistická škola a Zlatý chrám.  

LEŽÍCÍ BUDDHA

20.2.2017, Mythical Goddes tarot: 3 pentaklů, Poustevník, Hvězda

Ne náhodou mají všechny postavy na vylosovaných kartách zavřené oči. Tento ležící Buddha mluví o nutnosti soustředění a pohledu do sebe. Tam leží odpovědi, tam leží to pravé poznání. Udržet tuto pozornost dá velkou práci, ale sloučením všech našich malých částí, docílíme té jedné, vyrovnané. Ponořte se do sebe a hledejte to, co vám obvykle uniká. A je jedno, zda se nacházíte v buddhistickém chrámu nebo na hlavním nádraží.

CHRÁM  

20.2.2017, Mythical Goddes tarot

Minulost: 5 holí, Slunce, 5 pohárů

Přítomnost: Eso pentaklů

Budoucnost: 4 pentaklů

Rada: Páže pentaklů

Varování: 10 pohárů

Energie místa: Milenci a 3 mečů

Duch místa: 2 pentaklů

Všechny konflikty jsou usmířené, všechny nelady zase ladí. Cokoliv tu strach a nebezpečí zanechalo, je pryč a my se zde můžeme soustředit především na sebe. Je to místo napravování starých křivd a rozpouštění starých strachů. Můžeme se zde smířit se svým bolavým já a znovu se volně nadechnout. Zvláštní význam tu má zdejší Buddhův strom, pod ním můžeme přijít na to, co vlastně v životě chceme a oprostit se od všeho, co nám zakazuje užívat a prožívat život v jeho nejčistší podobě. Dambulla je místo smíření a oddechu, radosti a odpočinku od vnějšího světa.

SIGIRIYA

Starověké město Sigiriya je přední turistickou destinací Srí Lanky, která bylo prohlášena kulturním světovým dědictvím UNESCO v roce 1982.

Do češtiny lze název přeložit jako „Lví skála", který skalní pevnost získala díky hornímu vstupu, který tvoří otevřená lví („sinha") tlama s krkem („giriya"). Bohužel se ze lva dochovaly pouze jeho ohromné tlapy vytesané do stěny skály. Reliéf celé oblasti je rovinatého charakteru, ze kterého vyčnívá ohromný skalní masiv s pevností do výšky až 200 metrů. Neobvyklá skála je obzvlášť zajímavá díky jejímu plochému vrcholu, který použil král Kasyapa pro stavbu pevnosti, po které tu zůstaly rozsáhlé ruiny.

Zdroj: http://www.snailtravel.cz/asie/sri-lanka/sigiria/

LVÍ TLAPA

20.2.2017, Gendron tarot: Hvězda, Rytíř pohárů, 6 pohárů

Ať už je lev symbolem jakkoliv bojovným, zdejší tlapy jsou tak mírumilovné, že to by si snad ani král Kasyapa, pravděpodobně otcovrah, bratrovrah a úchyl, ani nepřál. Přinášejí sem klid a mír a zdobí zdejší pevnost. Jsou místem, kde je možné se spojit s nebem a dostat do srdce božský klid. Možná, když byl lev celý, měl jiný význam, než jen zastrašit nepřítele. Jako celek to mohl být silný vysílač napojený nahoru do nebe. Mohla by tu být i spojitost s egyptskými pyramidami, nebo Sfingou. Sílu celého lva, který tu byl, už se asi nedozvíme, ale i to co z něj zůstalo, má velkou moc.

HORA

20.2.2017,  Gendron tarot

Minulost: 7 mečů, 10 mečů, Kolo osudu 

Přítomnost: 9 pentaklů

Budoucnost: 7 pentaklů

Rada: 9 mečů

Varování: Mág

Energie místa: 8 holí a 2 pentaklů   

Duch místa: 8 pohárů

Tolik mečů na jednom místě, to musel být strašný masakr. Zda byl tím krutým vládcem již zmiňovaný Kasyapa těžko říct, ale než se otočilo Kolo osudu, napáchal mnoho zlého. Dnes už je vše vyřešeno, nic tu nestraší, ani nehrozí, kromě strachu z výšek, a také do budoucna bude tato památka v kurzu. Tak jako jiné památky, které jsme navštívili, nás i Sigiriya vyzývá ke klidu v duši, přemýšlení a usebrání, a varuje nás před snahou ovládnout nebo si podmanit zdejší síly a lid. Nabízí nám mnoho ze své krásy i energie a my si můžeme brát, kochat se a nasávat.

TRŮN

20.2.2017,  Gendron tarot: Kolo osudu, 9 pohárů, Páže holí

Kolo osudu nám vyšlo jako důležitý bod v minulosti skály. Možná s tímto zlomovým okamžikem souvisí právě tento trůn, nebo spíše výměna vládců na něm. Jakmile jej začal ovládat jiný, mírnější a hodnější král, energie místa se změnila a vše bylo očištěno. Fotku toho panovníka na trůnu můžete vidět i na vylosované Devítce pohárů.

RIVER VIEW VILLAS, Dharga Town  – hotel

Výklad by nebyl úplný, kdybych se nezmínila o místě, kde jsme bydleli. Takový luxus jsem totiž nikdy nezažila. Koloniální vila, kterou jsme měli pro sebe, bazén, zahrada a neuvěřitelně pozorný a ochotný personál najdete jen na Srí Lance, ve městě Dharga Town u Iliase. Srí Lančané, alespoň ti, kteří se o nás starali, se zřejmě učili telepatii už ve školce, a tak stačilo jen pomyslet a už jsme to měli. Vřele doporučuji užít si na Srí Lance památky a chrámy, ale i relax, který vám ve zdejším resortu snesou z nebe.

9.2.2017, Bonefire tarot

Minulost: Císař, 2 pentaklů, Blázen  

Přítomnost: Síla

Budoucnost: 4 mečů 

Rada: Královna pohárů 

Varování: Svět

Energie místa: 6 mečů a 8 mečů   

Duch místa: Měsíc

Místo, kde dnes najdete vilový komplex, obydlel jakýsi moudrý a starý muž už před hodně dávnou dobou. Vnesl sem nejen moudrost, ale i hojnost krásných energií a sílu, ze které čerpají všichni, kdo se sem dostanou. A majitel Ilias, možná jeho reinkarnace, to dobře ví, a pečuje o své království s nezměrnou láskou a oddaností. Využívá těchto plodů, vymýšlí, zlepšuje, kultivuje, stará se o duši i tělo. Ajurvédské centrum, které najdete hned vedle, i do budoucna pokvete, protože tolik péče nenajdete jinde na světě. Berte si zde plnými hrstmi a nikam jinam už nejezděte. Setřeste zde ze sebe všechno tíživé a smutné, nechte to odplynout a vraťte se domů jako noví, klidní a tiší, s úsměvem, který vám už nikdo z tváře nevymaže. Tak, jako my. (Zvlášť s Měsícem a Míšou v zádech.)

Na Srí Lance se ukrývá velké bohatství. To, co jsme my viděli a prožili, je jen malý kousek, to, co jsme směli ochutnat, byl jen střípek z celého jejího světa. Ostrov žije sám o sobě, a od té doby, co se vymanil s anglického područí, si cení své svobody a pokladů, které má. Berte si, co chcete, ale nesnažte se nás změnit nebo získat pod sebe. Jsme hrdí na svou zem, a i když myslíme a plánujeme jinak, než vy, nejsme o nic horší. Učte se od nás, my se budeme učit od vás. S láskou, úctou a porozuměním.

Těšíme se na Tebe, Srí Lanko, zas, určitě jsme se neviděli naposledy!