S Japonci na Řípu

08.07.2017 11:20

Přestože jsem autorkou Tarotu starých pověstí českých, na Řípu jsem ještě nikdy nebyla. Letos jsem tam vymýšlela výlet, ale počasí nám nepřálo, a tak ta šance dostat se tam přišla odjinud. Považte, jít prvně na Říp s osmnácti Japonkami, několika Putujícími a kamerou, co to točí. To je příležitost, která se určitě už nebude nikdy opakovat, a tak můj první výstup na naši posvátnou horu měl grády.

HAMLOUF – STUDÁNKA

Podle dávných pověstí pramen vznikl tak, že zde praotec Čech před výstupem na Říp zabodnul svou berlu či snad prut. V místě vytryskla voda a slovanští poutníci zde založili svůj první tábor. Praotec pak údajně vystoupil na vrchol Řípu a pronesl slavné věty o medové krajině... Jak němčináři jistě pochopili, Hamlouf je místo, kde kdysi stával ovčín. Pastva ovcí byla v minulosti na Řípu velmi rozšířená - víme, že kopec byl kompletně odlesněný a pastva byla snad jediným smysluplným zemědělským využitím skalnatých strání Řípu. (Putující, Jirka Škaloud)

Tarot of Nymphes: 2 holí, Rytíř mečů, Věž

Hned první pramen pod Řípem má velkou sílu, kterou můžeme pocítit, když se jej napijeme. Dodá nám odvahu a energii vstoupit do říše našich předků, sejme z nás nánosy negativních sil, které na posvátnou horu nepatří. Dokonalá očista před výstupem na zlatý vrchol.

ŘÍP

ROTUNDA SV. JIŘÍ

Jde o románskou rotundu, která patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku. Poprvé se v písemných pramenech zdejší rotunda připomíná k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou věž. Z této skutečnosti plyne, že k založení stavby došlo již dříve, snad kolem roku 1039, kdy byly do Prahy přeneseny ostatky svatého Vojtěcha, jemuž byla kaple na Řípu zasvěcena. Teprve od 16. století je známo zasvěcení svatému Jiří, patronu Přemyslovců. Kostel se v 17. a 18. století stal oblíbeným poutním místem.

Golden tarot by Cat Black: Eso pohárů, Měsíc, Rytíř pohárů

Prapůvodní ženské síly se v rotundě, kruhové stavbě, dochovaly dodnes. Lásku a něhu vyzařuje do okolí, už jen svou přítomností léčí a napravuje. Jde při tom hluboko pod povrch a dívá se na souvislosti, které by každému jinému mohly snadno utéct. I my si můžeme nabrat a cítit to, co naši praotcové, když sem přišli. Odtud se dá jít dál.  

HORA ŘÍP

Říp je český omfalos, pupek světa.  Zná ho snad každý Čech. Význam hory Říp pro českou zemi asi není třeba zvlášť zdůrazňovat. Vždy byl horou kultovní a posvátnou. Na vrcholu vždy bývaly svatyně. Soustřeďovaly se sem naděje i víry ve zde přítomná božstva, ať už byla jakákoliv. Okolí Řípu bylo osídlené od nejstarších časů doby kamenné až dodnes. Hora vždy lidi přitahovala jako magnet, což je víc než jen obrazné vyjádření. Zdejší čedič obsahuje značné příměsi magneticky aktivních nerostů a ovlivňuje nejen kompas, ale i magnetorecepci zvířat, tedy i tu naši lidskou. Z pohledu geomantie na Řípu začíná řada energetických linií, a to i dálkových, propojujících horu s řadou významných míst nejen v naší vlasti, ale i v cizině. (Putující, Jirka Škaloud)

22.6.2017, Tarot starých pověstí českých

Minulost: Král pohárů, Eso holí, Síla

Přítomnost: Mírnost

Budoucnost: 10 mečů a 5 pentaklů

Rada: 10 pentaklů

Varování: Rytíř pohárů

Energie místa: Král holí a Královna mečů

Duch místa: Eso pentaklů

O důvodech, proč naši praotci opustili svou rodnou hroudu a vydali se do daleka, by se dalo dlouze uvažovat. Nebylo to zřejmě z donucení, ani se neocitli ve vyhnanství, ale s lehkým srdcem také nešli. A přitom právě to srdce je táhlo jinam a tichý vnitřní hlas je zavedl až sem, kde prvně objevili záblesk světla. Tady prozřeli a tady získali sílu a postavení, které se jim jinde nedostávalo. Možná si chtěli dokázat, co zvládnou, možná se doma cítili neužiteční a nepotřební. Možná cítili jiný směr a uctívali jiné hodnoty, než tam, kde žili. A tak se vydali na svou vlastní cestu, aby všem i sobě dokázali, že to jde a že se to nemusí dělat tak, jak po staletí jen proto, aby byla zachována tradice. Nebyli to žádní hloupí Honzové, kteří se vydávají na zkušenou, moc dobře věděli, co dělají a uspěli. Říp je hora silných energií, které můžeme ochutnat a využít. Vše ale s dobrým úmyslem, protože zde je místo, kde je každá nepravost hned vidět a obrací se proti. Je to posvátná půda a může sloužit i nám, pokud budeme čestní, pokorní a uctiví k síle, která zde je. Budoucnost Řípu je budoucností našeho národa. Jak to s rotundou a využitím hory dopadne, se odrazí na tom, jak my se budeme chovat ke své minulosti a z čeho budeme stavět své životy. Možná bude muset přijít otřes, abychom pochopili.

Mimochodem všimněte si, že na druhé kartě vylosované na minulost, na Esu holí, je nakreslen právě Říp.

MNĚTĚŠSKÁ STUDÁNKA

Studánku nalezneme na jihozápadní straně Řípu v oblasti zarostlých remízků, opět na úpatí řipského zvonu. Dá se sem dojít od Hamloufu, budeme-li se pohybovat po vrstevnici k západu. Nebo můžeme vyrazit z vesnice Mnetěš, odkud sem vedou polní cesty.

Tarot of Nymphes: 10 pentaklů, Páže pohárů, 10 pohárů

Už naši předci přistupovali k tomuto prameni s pokorou a hledali jeho sílu. Dodávali mu lásku a vodu brali do svých dlaní, aby uctili ducha této hory. Společenství lidí, sounáležitost a pospolitost je receptem na to, jak udržet pramen silný a mocný. Rozmnožit se může v našich srdcích a pohnout skálami, když to bude zapotřebí.

JAK TO BYLO DOOPRAVDY?

V pověstech Aloise Jiráska jsem se při tvoření našeho tarotu vrtala dost dlouhou dobu, našla jsem mnoho různých informací, jejichž závěrem bylo ono cimrmanovské: Nevíme nic. Když už jsou karty na světě a na Řípu, můžeme se zeptat přímo jich, jak to tedy s Praotcem a příchodem do Čech vlastně bylo.

PŘÍCHOD ČECHA NA ŘÍP

Tarot starých pověstí českých: 7 holí, 7 mečů, 4 pohárů

Zdá se, že tato hora nebyla vybrána náhodou, ale ani žádným dlouhým rozjímáním. Okolnosti příchody nebyly právě veselé, ani spirituální. Byla už tma, všude číhala zvěř a lidé v družině byli unavení, vyčerpaní a zmatení. Byli sem tak trochu dohnáni, možná proto, že se stahovala mračna nebo jiné družiny, a zde se mohli někde schovat a najít něco k snědku. Romantická představa Aloise Jiráska tím trochu padá, ale podle karet se Říp našim předkům postavil do cesty právě včas, aby jim pomohl ve zjevném nebezpečí.

ZASTAVENÍ POD ŘÍPEM

Tarot starých pověstí českých: Poustevník, 7 mečů, 2 holí

Náš praotec měl jasnou představu, zadání nebo vizi, kam má dojít. Měl zřejmě nějaké informace o tom, co je pro jeho lid dobré a kam by měl směřovat. Možná měl ale ještě jinou představu, nebo jinou variantu. Možná trochu váhal, a celé to mělo původně vypadat jinak, ale nakonec byl donucen zůstat právě zde. Na poslední chvíli se přiklonil od původního záměru a zvolil dobře. Jeho srdce, ne jeho rozum bylo tím nejlepším zadáním.

VYHLÍDKA Z ŘÍPU

Tarot starých pověstí českých: Eso holí, 10 mečů, Král holí

Když se náš praotec prvně rozhlédl po kraji, asi úplně neviděl zem mlékem a strdím oplývající. Myslím, že měl před sebou hodně vyprahlou krajinu, ale s velkým potenciálem a toužící po obnově. A on byl ten, který se rozhodne, že to dokáže. Že vykřeše z toho, co má před sebou nejlepší a postará se o svůj lid. Na počátku našich dějin tak asi stálo silné přesvědčení, které, i když mu říkali, že tady to teda asi fakt není, trval si na svém. A dokázal všem, že se nemýlil. 

Skoro to vypadá, že vůdce družiny, který vyrazil bůhví odkud (uvádí se často Chorvatsko), hledat nové končiny, měl od svých patriarchů jasný pokyn. „Pošleme ho někam do pustiny, tak se ho ňoumy zbavíme. Stejně nic nenajde ani nedokáže.“ Odešel, aby sobě i jim dokázal, že to zvládne, že tu bájnou zemi, do které ho poslali, najde. Našel nakonec jinou, protože dal na své srdce a zůstal tam, kde to nevypadalo tak, jak mu říkali, že bude, ale tam, kde cítil, že to bude to pravé. Vymknul se svým vládcům, šel si svou cestou, aby se stal slavnějším a významnějším než oni kdy byli.

O PRAOTCI ČECHOVI

Tarot starých pověstí českých:

Jaký byl: Mírnost

Jaký měl život: Rytíř pohárů a Velekněz

Jeho poselství: 2 holí, Císařovna, Síla

Čech nebyl žádný hrdina, velkolepý bojovník, ani zkušený vládce. Byl to především člověk s velkým srdcem a duší, která nechtěla vraždit, aby dokázala vlastní sílu. Šel na to jinak, protože jiný byl. Přesto se musel velmi rychle přeorientovat na vůdce, který přesně ví, co dělá a vzbuzuje autoritu. Odešel s hrstkou těch, kteří mu věřili, a stal se jejich vůdcem, aniž by chtěl. Musel dělat velká rozhodnutí a často i pouštět hrůzu, ale jeho láskyplné srdce zůstalo na svém místě. A přesně to nás učí dodnes. Věřte svým rozhodnutím, i když zvláštní a bláznivá, i když nejistota, do které vás vrhnou, může být skličující. Věřte své síle, kterou si nemusíte dokazovat násilím. S láskou a opravdovým srdcem se můžete vymanit z pout tradic a začít něco nového, co potrvá, i když se všechna původní pravidla obrátí v prach.

PRAOTEC BECH

Tarot starých pověstí českých: Spravedlnost, Eso holí, 10 mečů

Možná už jste mě párkrát slyšeli vysvětlovat, kde se vzalo mé příjmení. S praotcem Čechem a Lechem, šel totiž také náš prapředek, praotec Bech. Významné postavy dějin i pohádek chodí přece vždycky ve třech a praotec Bech se krásně nabízí. Nikdy jsem úplně nechápala, kde se z původního označení pro Čechy Bohemia, vzalo vlastně Č. B by tam bylo rozhodně jasnější. A proto, že to je teorie těžko dokazatelná, ale i těžko vyvratitelná, zeptala jsem se na to přímo na Řípu karet.

Takže Praotec Bech byl zřejmě jakýsi předvoj celé skupiny. Šel jako průzkumník napřed, aby dal zprávu o možných obráncích, aby se tak družina mohla připravit na boj. Plížil se a sledoval, co se kolem šustne, ale těsně pod Řípem padl hrdinskou smrtí. Nechal se překvapit někým, kdo se tu potuloval a v nerovné přesile byl zabit. Skupinku pak dorazila družina, které dělal předvoj a to byla asi tak okolnost, která je přiměla zastavit. Dost možná právě na památku jeho nerovného boje se Češi usadili na Řípu. Že už si vymýšlím? Že je to přiražené za vlasy? Že jsem si trochu zafabulovala? Možná… Ale dokažte mi, že to tak nebylo. :)

ZDROJE:

http://www.putujici.cz/?p=p_323&sName=Prameny-kolem-Ripu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(%C5%98%C3%ADp)