Rybí výklad

05.02.2011 13:23

Pro ryby o rybách

PŘÍKLAD VÝKLADU:

1 - Siginifikátor tohoto znamení = 8 POHÁRŮ 

2 - Talent tohoto znamení = 15.ĎÁBEL

3 - Zápor tohoto znamení = 6 POHÁRŮ

Ryby jsou trochu komplikované znamení. Často jsou těžko proniknutelné, protože působí nezúčastněně a jakoby stále na odchodu. Mají bohatý vnitřní svět, v němž je jim dobře, kde si vrtají do svých problémů a nikomu tam moc nedovolují přístup. Určitá těžkopádnost a smutek naplňuje jejich život, i když se vlastně nic zásadního neděje.

Talentem tohoto znamení je určitá moc, která jim byla dána. Umí se z lecčeho vykličkovat a vymanit, nejsou většinou na nikom moc závislí, vystačí si sami, protože jsou jakoby dva v jednom. (Ryby bývají nakresleny většinou dvě tvořící jeden obraz.) nepotřebují tedy moc kolektiv a společnost, sami se sebou jsou spokojení.

Slabostí tohoto znamení může být uvíznutí ve svých problémech, ve své bezstarostné minulosti, z níž se nemůžou posunout dál. Zůstanou někde na pomezí dětské, nevinné duše a velkého světa a konfrontace obou věcí nemusí být právě příjemná.

Slavnými rybami je např. Lucie Vondráčková, která je sdílná, co se týče práce, ale do soukromí si nikoho cizího nepustí.

O RYBÁCH

http://enoyka.blog.cz/0611/ryby-linda-goodman

Ryby při výkladu karet jsou smutné a mlčenlivé. Většinou neřeknou, co se v nich odehrává a nejde to poznat ani z řeči těla. Proto je také těžké říct, jak na ně výklad zapůsobil a co z něho odnesli. S rybami většinou objevíme nějaké řešení, ale zda jej jejich pasivní povaha  udělá, už jasné není.

Osobní zkušenost s rybami je v kamarádce, která často a dlouho řeší stejné problémy a nedělá jí to samotné dobře. O všem ví, ale změnit to, je běh na dlouhou trať. Pevně však věřím, že se se vším nakonec popere.

Obdobu ryb bychom v tarotu nalezli na kartě 18.Měsíc, na níž je sice nakreslený většinou rak, ale která ukazuje nekonečnou temnotu lidské duše a možnost ztratit se v ní.

Jakou zkušenost máte s rybami? Podělte se o ní.