Rokycany a dál

21.09.2014 11:51

18.9.2014 jsme procestovali hned několik krajů, alespoň podle cedulí po cestě. Jukli jsme na Rokycansko, Rakovnicko a Kladensko. A co jsme tam objevili?

BŘEZÍNSKÉ HRADIŠTĚ

 

Pozůstatky slovanského hradiště v přírodním partu Radeč. Na vrcholu je pod altánem silový bod, kam jsme bohužel nedorazili. Podle Pavla Kozáka zde převažoval sídelní účel, božiště jej pouze doplňovalo. Legendy o tom, že zde měla sídlo Krokova dcera Kazi nepotvrzuje.

Zdroj: Tajemná místa Plzeňska, Pavel Kozák

18.9.2014, Tarot magie druidů

Minulost: Spravedlnost, 10 pohárů, Král mečů

Přítomnost: Král pohárů

Budoucnost: Viselec

Rada: 10 holí

Varování: Císařovna

Energie: 9 pohárů a Smrt

Duch místa: Svět

Minulost místa, to co se zde odehrávalo v dávných dobách, bylo určitě velmi důležité a pro zdejší obyvatele významné. Možná zde docházelo k rozsudkům, posuzování nebo řešení důležitých činů a událostí, možná se zde odehrávaly velké rituály, v nichž šlo především o spravedlnost a  pravdu. Přitom si ale místo uchovalo svou čistotu, rozsudky se tu tak přímo asi nevykonávaly, místo není zatíženo ničím negativním. Je tedy docela možné, že se zde odehrával obyčejný život našich předků, se všemi událostmi, které zažívali. Vzývá nás k tomu, abychom zde nechali své těžkosti, ulevili si zde a odlehčili svým starostem. Místo je velmi silné a nabité, je nutné brát ho vážně a respektovat jeho síly. Není ale nutné se ho bát. Naopak jsme zde velmi vítaní.

 

SVINNÁ

Podle Ing. Pavla Kozáka je u této vísky na Rokycansku předkřesťanské božiště, ve kterém měli druidi přístup k vyšším prostorům a jejich silám.

Zdroj: Tajemná místa Plzeňska, Pavel Kozák

18.9.2014, Tarot magie druidů

Minulost: Rytíř mečů, 7 holí, Mág

Přítomnost: Soud

Budoucnost: Páže pentaklů

Rada: Blázen

Varování: 8 pentaklů

Energie: 6 mečů a Smrt

Duch místa: Rytíř holí

Zde vládne ryze mužská síla a velká bojovnost a odhodlání chránit něco velmi cenného. Jako by zde byla brána, místo přechodu, nebo zdroj síly. Je pořád otevřená a živá a i my z ní můžeme brát, jsme-li čistí a nezkalení. Mluví o tom také nápis na kříži, který je zde umístěný.

 

KŘIVOKLÁT

Křivoklát je jeden z nejstarších a nejvýznamnějších středověkých hradů českých knížat a králů. Hrad Křivoklát byl nejprve využíván jako lovecký hrad knížat a králů. Současný rozsáhlý gotický královský hrad vznikl ve 13. století na místě staršího raně středověkého hradu, zmiňovaného poprvé roku 1190. Často zde pobýval Václav I. a Přemysl Otakar II. Ten dokončil přestavbu hradu a dal zbudovat hradní kapli. Po požáru Pražského hradu v roce 1316 se na Křivoklát uchýlila královna Eliška Přemyslovna. Dětství zde prožil Karel IV., tehdy ještě jako Václav.

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivokl%C3%A1t

18.9.2014, Sacred art tarot

Minulost: 7 pohárů, 9 pentaklů, Císař

Přítomnost: 6 mečů

Budoucnost: Síla

Rada: 7 pentaklů

Varování: Král pohárů

Energie: 4 pohárů a 3 holí

Duch místa: 10 pentaklů

Hrad Křivoklát i přes jeho velké stáří nenabízí nic než místo pro potěchu, radost a uvolnění. Jiné hluboké energie zde nejsou. Na rozdíl od jiných hradů, které v sobě ukrývají velké poklady, je Křivoklát čistým a nezkaleným místem, kde je možné stále strávit hezké chvilky.

 

KLOBUCKÝ MENHIR

Stáří Klobuckého menhiru se odhaduje na několik tisíc let, mohli ho postavit Keltové, prokázané to však není. Říká se mu zkamenělý pastýř a váže se k němu pověst o pastýři, který prosil Ježíše, aby byl věčně živ. Z prostoru je vidět i hora Říp.

Zdroj: Cedule na místě

18.9.2014, Tarot magie druidů

Minulost: Rytíř mečů, 5 mečů, 4 mečů

Přítomnost: 10 pentaklů

Budoucnost: Císař

Rada: Král pohárů

Varování: Páže pentaklů

Energie: Blázen a Vůz

Duch místa: Velekněz

Menhir stojí na velmi silném místě, které bylo v minulosti možná i svědkem různých bojů a útoků. U menhiru bylo však možné načerpat energii a znovu dobít baterky. Zdá se, že to je pravým účelem tohoto místa, které je činné ještě dnes. Můžeme se o něj opřít a požádat druida, který se tu občas pohybuje, o podporu a moudrost. Do budoucna bude zřejmě mít menhir ještě nějaký velký úkol, jakoby k němu měl usednout někdo velmi vážený a pomoci jeho energii ještě rozvinout. V každém případě dnes každý, kdo sem přijde s láskou, dostane novou sílu a odvahu naplnit své potřeby a touhy. Ať už jsou jakékoliv.

 

PANENSKÝ TÝNEC

Prostor nikdy nedokončeného chrámu pravděpodobně ze 14. století už staletí přitahuje nejrůznější psychotroniky, léčitele, duchovní i umělce. Není úplně jasné kdo a kdy ho založil, je však zřejmě dílem pánů ze Žerotína a stavěl se řadu let.

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Nacerpejte-energii-mezi-zdmi-a-sloupy-tajemne-stav.aspx

18.9.2014, Baroque Bohemian Cats tarot  

Minulost: Milenci, 5 mečů, Královna pohárů

Přítomnost: 7 holí

Budoucnost: Eso pohárů

Rada: 8 holí

Varování: 7 pohárů

Energie: 10 mečů a Eso pohárů

Duch místa: Rytíř holí

Panenský Týnec je jedno z nejmagičtějších míst u nás, a kolují o něm různé informace. Říká se mimo jiné, že jeho síla už je častou návštěvností ta tam. Rozhodně to ale pravda není, o čemž nás přesvědčily nejen karty na místě vyložené, ale také duha, která se nad námi přímo v chrámu zjevila.

Karty na minulost ukazují příběh dvou milenců, jejichž láska byla znemožněna ženou, která jim nepřála. Možná, že zde tito zaláskovaní ještě stále obcházejí a podporují čisté energie, které tu vládnou a kterých je tu spousta. Naším úkolem je brát si, otevřít se a čerpat a čerpat. Panenský týnec je místo, kde je možné dobít baterky a načerpat novou sílu. Z úplně dobitého stavu v 10 mečů, je možné se zde opět dostat ke zdroji v Esu pohárů. Co by se však rozhodně nemělo měnit, je podoba chrámu, zdá se, že právě jeho rozestavěnost je zdrojem jeho velké síly a dává nám možnost napojit se nahoru. Místo si chrání svou sílu a nevpustí sem nikoho, kdo by toho nebyl hoden. Zlé královny sem prostě přístup nemají.