Ročenka 2011

31.12.2011 11:35

ROČENKA 2011

Anna K. tarot, 28.12.2011

Jaký byl tento rok?

8 mečů a 10 holí

Jednoduše řečeno byl velmi náročný. Bylo obtížné srovnat se se všemi událostmi a vyrovnat se se silami, které působily proti. Ale všechno to mělo smysl, věci, i ty špatné, se neděly náhodou. Měly nám všem ukázat odhalenou pravdu, nastavit zrcadlo a poskytnout nám první pohled na to, jak to všechno doopravdy je.

Zkuste si sami projít události, které vás potkaly v loňském  roce, a ptejte se, co vám měly ukázat a co vám měly sdělit. Možná přijdete na to, že to hrozné se stalo právě proto, aby vás to upozornilo  na chyby, které už od teď nebudete opakovat.

Nejdůležitější události

Hvězda, 9 pohárů a 6 pentaklů

Zde karty nezmiňují nějakou konkrétní událost, která se stala a pohnula se světem. Spíše ukazují obecný princip loňského roku, kdy se začalo probouzet duchovno a skutečně pravé hodnoty, ať už bychom v tom viděli biotrhy, zájem o esoteriku i smrt různých důležitých představitelů. Začal tím ustupovat konzum, i když pomalu a lidé se snažili vyrovnávat své životy. Začalo se řešit placení dluhů velkých států i usilování o osobnostní rovnováhu. Jen denně prožívaná povrchní radost se ukazuje jako nedostatečná a je nutné jí dát nějaký vyšší smysl a řád. To bylo to nejpodstatnější a mělo by být samozřejmě i na dále.

Co nového přibylo?

Slunce a Kolo osudu

Do popředí se dostaly vyšší hodnoty a lepší uvažování. Události nás přiměly zamyslet se nad tím, co je skutečně cenné a co není. Ukázaly nám možnost přeměny a to, že nic není natrvalo. Začali jsme se učit vzhlížet k těmto ideálům a uvědomovat si jejich sílu. To nám umožní i později hýbat s kolem osudu a nebýt v jeho vleku.

Co starého odešlo?

Blázen a Císař

Také vlivem finanční krize odešla jakási bezstarostnost, s níž jsme se dívali kolem sebe. Pomalu si začínáme uvědomovat, že nic není zadarmo a že na všem máme my sami podíl. A že jedině prací a systematickým uvažováním, šetřením a promýšlením toho, co uděláme, si můžeme přilepšit. Nic nespadne z nebe, je důležité si uvědomit, že všichni jsme součástí toho, co je kolem nás a tím, že na tom všichni začneme pracovat, to můžeme zlepšit.

Co se spojilo?

Královna mečů a 8 holí

Zdá se, že v loňském roce se lidé a hlavně ženy dokázali spojit pro nějakou myšlenku a zprávu, kterou vzali za svou. Až na základě toho, co dostali nebo se dozvěděli, dokázali lidé pozvednout své meče a vyrazit do boje. Ať už slovem nebo činy. Až události nás dokázaly přimět se hnout a vyjádřit to, co si myslíme. Jedině tlak je hnací motor ke spojení s ostatními. Jakmile ale tento tlak a myšlenka vyprchá, zmizí i ona jednota, což je asi na škodu.

Co se rozpojilo?

9 mečů a Velekněz

Vypadá to, že loni lidé konečně začali chápat své starosti jako něco, na čem se dá pracovat. Oprostili jsme se od falešných slibů a jednostranného vidění světa a ponořili jsme se do hloubky, kterou máme v naší duši a tam hledali pravdu a odpověď. Zvnějšku skutečně nepřijde, jen z našeho nitra.

Co zazářilo?

4 holí a 7 mečů

Až některé nepříjemné události dokázaly stmelit lidi a ukázat jejich pospolitost a vzájemné sdílení svých radostí a starostí. To, jak se dokážou lidé spojit, když se něco děje, je krásným zážitkem, který umí zazářit, ale i zhasnout.

Co zhaslo?

Spravedlnost a 6 pohárů

Je možné, že lidé konečně pochopili, že není možné sedět a snít o lepší budoucnosti. Že je nutné na ní začít pracovat. Všechno, co uděláme se nám vrátí, ale není možné brát to jako definitivní soud, ale spíše jako návod začít dělat hezké a dobré věci, aby se nám ty samé pak vraceli.

Co jsme se naučili?

Eso holí

Ustát i obtížné situace, umět se zachovat dobře i v krizi, najít z ní cestu ven. Tak trochu tančit mezi vejci. To byla lekce letošního roku. Zachovat si nadhled i energii, abychom to všechno ustáli.

Co nám ještě chybí?

Poustevník

Opravdová hloubka a skutečný vhled do věcí. Umět se doopravdy ztišit a naslouchat svému nitru. Být pokorný a skromný, obejít se bez zbytečných věcí, které vypadají, že jsou nutné. Skutečnou hlubokou moudrost se budeme učit ještě dlouho, ale to víc je lepší, začít s tím už dnes. A třeba přes nějakou esoterickou disciplinu.

Poselství loňského roku

7 mečů (vylosovaná z již vytažených)

Vnést světlo do temnoty. Možná jsme si tu temnotu vytvořili sami svými nedobrými skutky, ale nyní nastal čas, jí osvítit a začít na ní pracovat. Co bylo, bylo. Teď je nutné začít s čistým štítem a dobrými úmysly.