Recenze tarotových sad - Keltský tarot

20.01.2010 19:56

KELSTKÝ TAROT

„Drsný, ale donutí nás!“

Celtic tarot by Lo Scarabeo

Tato tarotová sada vás zavede do magického světa keltů, ale především do jeho nezkreslené podoby. Je stejně drsný jako doba, ve které žili a přitom vypovídá leccos i o našem světě.

Přínosné je, že vychází z tradiční rider-waitovské sady a proto jsou karty názorné a čitelné, ale zároveň si zachovávají keltskou symboliku. Obrazy, které vidíme na klasických kartách jak malé, tak velké arkány, jsou v této sadě zakomponovány do keltské tématiky, takže si zachovávají tradiční ráz, ale také nový pohled keltských lidí. Můžete si tedy k pochopení tohoto balíčku vzít knihu s tradičním vysvětlení symbolů sady Rider-Waite a bude vám jasnější.

Karty mohou na první pohled působit drsně, protože tváře a postavy starých keltů jsou velké a vrásčité, poznamenané zkušenostmi každodenního i nevšedního života. Je jim ale díky tomu dobře rozumět, protože zobrazují to, co můžete zažít sami.

Přes snadnou čitelnost významů karet tato sada nabízí také odkaz na keltské legendy. Spojuje karty od 0. Blázna po 9.Poustevníka s érou keltských mýtů, karty od 10.Kola života do 14. Mírnost s epochou hrdinů a zbývající karty od 15.Ďábla do 21.Svět s historickou érou. Konkrétní legendu nebo postavu u jednotlivých karet v tomto kontextu můžete najít v krátkém, ale zajímavém návodu k těmto kartám.

Také malá arkána dostává další význam, je spojena nejen s jednotlivými živly, ale také s etnickou skupinou nebo národem, které žily v Irsku. Trochu matoucí může však být netradiční spojení holí se vzduchem a mečů s ohněm. Nicméně rozdělení jednotlivých etnik podle těchto charakteristik je odpovídající a dobře vysvětlený.

S ohledem na přiřazení živlů považuji za hodně zdařilé barevné ztvárnění karet malé arkány, protože jednotlivé barvy hodně vypovídají o dynamice a důležitých rysech daného elementu. Postavy na kartách velké arkány mohou působit místy trochu agresivně, ale symbolizují tak, že není třeba brát si při práci s touto kartou nějaké servítky a že je možné jít přímo k jádru.

Na kartách velké arkány si všimněte např. netradičního pojetí Císařovny a Císaře. Císařovna zde vypadá jako trochu bláznivá, přírodní žena, která tančí prapodivný tanec. Je to zřejmě proto, že ví více než my a ukazuje tak, že toto poznání může být těžké přijmout a udržet. Také císař, který bývá ukazován jako statečný a mocný, je zde spíše obtloustlý a ustrašený, téměř trpaslík. Dočteme se zde o Dagdovi, který z donucení nepřátel musel sníst obrovské množství ovesné kaše a tím dokázat svou odvahu a zajistit tak své zemi mír bez boje. I to je statené.

Jinou podobu než klasickou mají také téměř všechna pážata, která ukazují spíše starší muže, kteří nám nejen, že nesou nějakou možnost, ale jsou také velmi odhodlaní nás přímo donutit, abychom tuto možnost využili, protože my zatím nemusíme tušit, zda je pro nás dobrá. Téměř všichni králové v této sadě jsou potom ukázkou autority, která jen neměnná a která je těžce vydobyta. Můžete to poznat např. z toho, že skoro všem není vidět do obličeje, čímž si od nás snaží zachovat odstup.

Z malé arkány bych vyzdvihla především pentakly, které všechny působí uvolněně, radostně a plodně a ukazují matku zemi jako něco, z čeho je možné si brát, když ji budeme správně vnímat. Zelená a zlatá barva působí hojně a může nás doslova rozsvítit. Na druhou stranu lehkost a harmonie pohárů, která odkazuje k prožitku a zážitku nám přivádí úplně jiné pocity, podívat se spíše než kolem sebe, do svého nitra a snažit se najít tam radost a vyrovnanost.

Jako nejošklivější (což je čistě můj názor) se mi zdá z tohoto balíčku karta Král holí, snad proto, že mu není vidět vůbec do obličeje a tím mi dává najevo naprostou nepřístupnost a neproniknutelnost. Úplným opakem této karty je pak 20. Soud, která jakoby mě přímo vyzývala nebo lákala k tomu, abych ji poznala, pronikla do ní a vzala si, co mi nabízí. Jako poznámku na okraj mohu ještě říct, že když jsem vybírala ošklivé a hezké karty, tak jak to znáte z mých kurzů, byla hromádka s těmi prvními  neporovnatelně větší… Svědčí to asi o mém podvědomém protestu vůči přímosti těchto karetJ.

Za zmínku stojí jistě ještě zadní strana karet, na níž je statný král, který jakoby nás varoval: „Nedělej si ze mě legraci, přistupuj ke mně vážně a já ti vážně poradím.“ Celkově na mě tento tarot nepůsobí moc přátelsky a kamarádsky, ale spíše autoritativně a vážně. Tento přístup však není od věci v důležitých okamžicích našeho života. 

Z praktického hlediska je sada standardně veliká, tedy akorát na to, aby šla dobře míchat a zároveň abyste si mohli dobře prohlédnout obrázky na ní. Obsahuje také běžný počet 78 karet a stejné rozdělení. Pořídite ji v průměru za 500Kč, tak jako jiné sady z nakladatelství Lo Scarabeo, které karty vydává. Níže uvádím několik odkazů na webové stránky, kde je možné karty zakoupit nebo si je prohlédnout a také krátký výklad o nové sadě, který jsem z kartami prováděla pro vaši inspiraci.

Tato sada se bu de líbit především zapřisáhlým vyznavačům keltské magie a kultury, dlouhovlasých ne příliš atletických postav a spíše přímým kartářům, než těm, kteří chodí kolem horké kaše. Svou přímostí může dát jasný a rychlý vhled na problém a důležité, i když místy násilné sebeuvědomění.

Keltské legendy jsou hodně staré a neexistuje žádný důkaz, že by tato kultura používala tarot, ale jejich pojetí světa může ten současný, nejen tarotový, rozšířit a způsobit tak, že tyto legendy mohou žít dál v našich myslích.

ODKAZY:

http://taroteca.multiply.com/photos/album/76/Celtici

http://www.mystique.cz/shop/keltsky-tarot

VÝKLAD S TOUTO SADOU (dne 20.1. 2010)

Otázka: Jaký je potenciál této sady? Komu je určena?

Vylosovaná karta: 12. Viselec

Odpověď: Lidem, kteří jsou připravení a odhodlaní ukázat všem to, co je tíží a co jim ubližuje. Všem, kteří jsou dostatečně silní a vnímaví a uzvednou své problémy vlastními silami.