Popis tarotových barev podle Kathleen McCormackové

10.11.2010 09:50

Nová knížka Kathleen McCormackové TAROT – Zapojte podvědomí a chopte se své budoucnosti není právě úžasná a obsáhlá. Vyšly k ní malé karty vycházející velmi úzce z Marseillského tarotu, ale nijak neobohacené o symboliku a nerozvinuté. Přesto se v této úzké publikaci, která se hodí spíše jako dárek, který neurazí, a může sloužit jako dobrý start pro práci s kartami, našla krásná charakteristika čtyř barev tarotu, která zaujme nejen začátečníky. Barvy jsou hezky popsané a vysvětlené, ukazují světlé i stinné stránky všech živlů, a mohou tak dát více než základní přehled o malé arkáně. Níže tedy najdete ukázku z této knížky a výtah toho nejdůležitějšího, co vám může opět rozšířit tarotové obzory.

„Dělení na čtyři barvy – číše (poháry), hole, mince a meče – je zřejmě odvozeno od dělení na čtyři společenské třídy. Číše představují církev, hole zemědělce, mince finančníky a meče bojovníky. Jiné pojetí dělí barvy takto: Číše by měly představovat aristokracii, hole statkáře či vlastníky půdy, mince obchodníky a meče bojovníky.

BARVA HOLÍ

Primárně tato barva symbolizuje sílu, energii, obchodní aktivitu, růst a expanzi, což může zahrnovat i cesty do zámoří a cizí země. Hole jsou spojovány s živlem ohně, o němž se v dávných dobách věřilo, že povstává z ničeho a proměňuje vše, čeho se dotkne, přičemž sám zůstává nezměněn. Souviselo to i s ohněm tvůrčí představivosti, která přetváří realitu a dává jí hlubší významy.

Barva holí tudíž popisuje i využití tvůrčího nadání a zkoušky, zápasy a překážky, jež musí umělec zdolat, aby si udržel integritu.

Klíčovým rysem barvy holí je odolnost v dobách nepřízně osudu a protivenství, což ústí v nabytí jistoty po těžké práci, útrapách a boji.

BARVA POHÁRŮ

Voda je proměnlivá, je krásná i nebezpečná, má různou hloubku a jindy je zrakům skryta hluboko pod zemí. Tradičně jsou číše spojovány se srdcem a jeho pozitivními aspekty jako je radost, sny, romantická a platonická láska, světský úspěch a štěstí pramenící z blahobytu, a potěšení z bohatství, krásy, rozkoše, plodnosti a umělecké tvořivosti.

Přestože barva číší je spíše šťastná a pozitivní, může vypovídat i o žárlivosti, ubližování, bolesti, odmítnutí, o samolibosti, domýšlivosti a sklonu k poživačnosti, o touze po blahobytu o nicotnostech, o egoismu a sebestřednosti.

 BARVA MEČŮ

Symbol dvojsečného meče dříve sváděl badatele k tomu, že přehlíželi hlubší duchovní význam této barvy a označovali ji jako silně negativní, naznačující fyzické násilí, ztráty, bolest a zkázu. Tím, že jsou dvousečné, mají meče význam jak negativní, tak pozitivní a obojím přispívají k formování rozumu a charakteru. Negativní karty naznačují, že k dalšímu emocionálnímu a spirituálnímu vývoji dojde skrze oběť, ztrátu, osamocenost ducha, přijetí porážky, dlouhotrvající žal, zraňující slova, spory, konflikty, příkré odsudky, rozchody a skrze těžké zkoušky vyžadující velkou sílu a pevnou víru. Pomáhají nám dospět, protože díky nim vidíme věci tak, jak jsou, a ne tak, jak chceme, aby vypadaly.

Barva mečů přináší i velmi pozitivní významy – odvahu, intelektuální a duchovní sílu, neohroženost, naději, výlučnost, přemýšlivost, klid v neklidu, stěhování do nového domova, nový životní směr nebo zkoumání vlastního vědomí.

 BARVA MINCÍ

Mince mohou svědčit o získávání zkušeností na poli obchodním, vědeckém i tvůrčím, výsledkem čehož je dosažení dobrého postavení, životní úrovně a finančního ohodnocení. k barvě mincí bývá přiřazeno profesní uplatnění, zejména v těchto oblastech: finanční management, výuka, chemie, medicína, žurnalistika a komerční umění. Mince mohou naznačovat štědrou pomoc od bohatých, vlivných lidí, dědictví i založení šťastné rodiny. Co se negativních vlivů týče, mohou ukazovat na smutné, deprimující období plné starostí a pocitu osamělosti, zapříčiněné ztrátou zaměstnání, zklamání ve věci financí nebo kariéry a skoupost, která nemá daleko k lakotě. Mince nám říkají, že peníze jsou kořenem zla, a že jejich zneužití – ať už je uctíváme, nebo jimi opovrhujeme – vede k velkému trápení a duševní bídě.“