Pomníčky u Nepomuku

05.11.2013 19:32

Nedávno jsem pořídila krásnou publikaci, kterou vydala skupina MAS sv. Jana z Nepomuku. Jmenuje je Pověsti z míst tajemných i kouzelných a najdete v ní krásné příběhy a legendy z Nepomucka, Spálenopoříčska a Žinkovska a dalších krajů Plzeňska. Inspirovaly mě hned dvě pověsti, na které jsem jela vyložit.

POMNÍČEK U MILČE

U cesty od Nepomuku k Milči stojí starý pomník. Je tu postaven na památku dvou sester, které postihl těžký osud. Protože jejich otec propil rodinné jmění, setry se nakonec nevdaly a zůstaly samy. Neměly nikdy na rozdávání, jedinou jistotu jim dávalo políčko, které jim po otci zůstalo. Přišla však bída, neurodilo se a všechno bylo drahé. Protože sestry hodně strádaly, rozhodly se prodat své pole. Bohužel však jejich pole padlo do rukou lichváři, který jim za cenný majetek dal jen dva bochníčky chleba. Když bída skončila, žádaly vrátit zpět, co jim patřilo, ale smlouva stála na straně podvodníka, a tak o pole na dobro přišly. Na jejich památku byl postaven tento pomníček, na kterém ještě dnes najdete symbol dvou bochníčků, aby se na dvě nešťastné sestry nezapomnělo.

29.10.2013, Anna K. tarot

Minulost: 3 mečů, 5 holí, 8 holí

Přítomnost:  5 pentaklů

Budoucnost: Rytíř holí

Rada: 7 holí

Varování: Eso pentaklů

Energie místa: Královna mečů a 9 pentaklů

Duch místa: Rytíř pohárů

Minulost tohoto místa je skutečně poznamenána neštěstím a ranou, kterou dvě sestry dostaly. Jejich život určitě nebyl radostný, byly možná i terčem pomluv a výsměchu a jistě to nelehko snášely. Myslely si jistě, ve své dobrotě, že dělají dobře, když se vzdávají svého políčka, ale brzy zjistily, jak špatné rozhodnutí to bylo. Někdo, koho dobře znaly, toho využil a na jejich úkor se obohatil. Křivda nebyla nikdy napravena. Smutek a nedostatek zde proto působí ještě dnes, pole pustne a nic není, jak by mělo být. Je možné, že se do budoucna tato energie prolomí a místo opět ožije. Bude k tomu ale ještě zapotřebí hodně práce a především pomoci sestrám, aby se mohly od svého pole osvobodit a přetrhnout tak smutné pouto. Křivdu může napravit možná nový majitel, který se ale nebude snažit na jeho provozování vydělat nebo obohatit. Každý, kdo by chtěl získat peníze na úkor někoho chudého, sem má vstup zakázán a je možné, že to pocítí sám. Dvě smutné sestry zde stále vládnou, vznáší se tu a za černých nocí je můžete jedním okem spatřit. Nejsou zlé, jejich duše jsou hodné a nevinné a jen dohlíží na svůj někdejší majetek, a přejí si, aby došel spásy. Na kartách, které vyšly na energii tohoto místa, si můžete obě sestry dokonce prohlédnout. Jedna je přísná a druhá hodná. Obě jsou však v jádru své duše dobré a hodné a i přes neštěstí, které je potkalo, čekají jen a jen na jedno. Na lásku. Kdo jim jí dá?

POMNÍČEK U TŘEBČIC

Blízko vesničky Třebčice u Nepomuku stojí u pole nenápadný, téměř zarostlý pomník. Váže se k němu pověst o mlynáři, který měl zde poblíž svůj mlýn. Měl ženu a čtyři dcery a žil šťastným životem. Jeho štěstí se však mělo zvrátit. Během krátkého času přišel nejen o svou manželku, ale zemřely mu postupně i všechny čtyři dcery. Nešťastný mlynář, v hlavě myšlenky, kterak skoncovat se životem, se vracel na Štědrý den do svého mlýna. Právě v místech, kde dnes stojí, pomníček našel malého sirotka. Aničku, jak se jmenovala, vzal k sobě a přijal ji jako malou útěchu za vše, co ho potkalo. Jako vděk pak postavil pomníček, aby poděkoval.

20.10.2013, Daniloff tarot

Minulost: Královna holí, Síla, Páže pentaklů

Přítomnost: Eso mečů

Budoucnost: 4 holí

Rada: Páže holí

Varování: Věž

Energie místa: 10 holí a Poustevník

Duch místa: Slunce

Minulost místa skutečně ukazuje šťastného sirotka, který ke svému štěstí přišel. Ale karty před ním, nabízejí také jinou verzi. Je zde vidět krásná a bohatá dáma, která ve své pýše se mohla zbavit např. nechtěného levobočka nebo nepohodlné malé svědkyně. Mohla jej tedy odvézt daleko od svého panství a tak jako v mnoha jiných pohádkách nechat jej v mrazivé noci svému osudu. Naštěstí byla však malá Anička zachráněna a vše dobře dopadlo. Nyní se na místě pasou koně a už si asi málokdo vzpomene na dojemný příběh, který se zde možná odehrál. I tak ale louka pokvete a bude dál sloužit svým majitelům. Pomníček zde však hlásá, aby se na dobrý skutek mlynáře nezapomínalo a aby naše vzpomínky nezanikly. Možná je to zde tedy ideální na to, abychom zde chvíli pobyli a poseděli, nechali tu své starosti a zamysleli se nad tím, jak ty naše životy vlastně vedeme. Pak se možná i nám u tohoto pomníčku stane zázrak.