Poklad na Černém jezeře

08.03.2019 11:27

Karty dne slibovaly nevšední zážitky, a to, že stojím po dvaceti letech na běžkách taky. A podle vylosovaných karet a mého stavu na konci projížďky se tomu tak opravdu stalo.  

17.2.2019, Wildwood Tarot

ČERNÉ JEZERO

K největšímu a nejníže položenému šumavskému jezeru se váže pověst o jeho nezměřitelné hloubce, která všechno pohltí. Když to kdysi zkoušeli dva smělci, málem za to zaplatili životem, vodní vír a výhrůžka z vody zněla jasně.

Energie místa: 10 pentaklů, Rytíř holí, 8 mečů, 5 pohárů, Smrt

Tady i na celé Šumavě jakoby kdysi i teď lidé a příroda sváděli nekonečný boj, který ale nemůže nikdo vyhrát. Každý pokus o ovládnutí a podmanění dopadl zle, především pro toho, kdo se o to pokoušel. Každá snaha přesáhnout hranice a jít přes vytýčené meze, dopadl zle. Není tu radno přecházet mimo značené stezky, ať už ty viditelné i nehmotné. Hranice jsou blízko a mají svůj důvod. A lidská noha není od toho, aby je natahovala a posouvala dál podle toho, jak se jí to hodí. Černé jezero je nekompromisní, přísné a tvrdé a neodpustí žádný přešlap. Jeho síla je pohlcující, hluboká a jen s pokorou a upřímnou touhou můžeme jedním okem spatřit kousek pokladů, které jsou zde schované.

BOŽÍ SKALKA

Na cestě k Černému jezeru prý kdysi stávala kaplička, později boží muka. Vztahovala se k nim pověst o Ježíšovi, který si tu po dlouhé cestě odpočinul, a odtud vznikl název skalky. Dnes je tu křížek, který odpovídá podobě z konce druhé světové války a v roce 2016 byl opraven.

Energie místa: 2 pentaklů, Královna mečů, 7 holí

Celá Šumava, jak dokládá historie, pocity a jak už nám párkrát vyšlo v kartách, je po všech zážitcích, které s námi lidmi má, pořád neutěšená, rozbitá a posmutnělá. Černé jezero, v blízkosti Čertova, už jen podle názvu nebude žádnou výjimkou. A proto každý pokus o smíření, sblížení a zklidnění je více než žádoucí a přináší místu útěchu, naději a pohlazení, které tolik potřebuje. Přesně tak je tomu tady na Boží skalce, která hladí, konejší a utěšuje a nabízí možnost odložit zbraně a pokleknout před silou srdcí a lásky. Velké díky za obnovu těchto míst, i za milá a vlídná slova, a za pomoc a ochotu dělat jeden pro druhého, to jsou ty pravé poklady, které místa i my tolik potřebujeme.

ZDROJ: Informační cedule na místě