Pohled na tarot Jany Vebrové

22.02.2011 13:44

Krátká ukázka z úvodu ke Kosmickému tarotu od kartářky Jany Vebrové. Vystihuje funkci tarotu krásným a moudrým vhledem.

„Tarotové karty jsou téměř bezkonkurenčním pomocníkem při sebehodnocení a sebezdokonalování. Jsou nástrojem k porozumění sobě samým, který umožňuje jak osobní růst, tak řešení každodenních problémů. Tarot vypovídá i odpovídá a jeho kouzlo hlubšího pochopení nám nejenom dává naději, ale i pomáhá rozluštit naše otázky. Jen je nutné se naučit vnímat, naslouchat jeho poselství a řídit se jím ve svém životě. Karty nám mohou pomoci pochopit dané situace a poradí, jak jít životem dám.“                          

Stručná a přesná hesla ke kartám velké arkány od Jany Vebrové

0.Blázen: Jiskra života

1.Mág: Inteligence

2.Velekněžka: Intuice

3.Císařovna: Bezpodmínečná láska

4.Císař: Autorita

5.Velekněz: Poučení, jak zdokonalovat sama sebe

6.Milenci: Rozhodování srdcem

7.Vůz: Pohyb vpřed

8.Spravedlnost: Jednota protikladů

9.Poustevník: Světlo

10.Kolo života: …a stále se točí

11.Síla: Vnitřní zdroje

12.Viselec: Oproštění se

13.Smrt: Transformace

14.Mírnost: Všeho s mírou

15.Ďábel: Závislost

16.Věž: Radikální změna

17.Hvězda: Naděje

18.Luna: Iluze a sny

19.Slunce: Životní síla

20.Soud: Jak jsme zaseli, tak sklízíme

21.Svět: Cyklus se uzavírá

Opsáno z návodu Kosmického tarotu, nakl. Synergie.