Po stopách sv.Vojtěcha

25.08.2013 16:38

V sobotu 24.3. 2012 jsem opět vyrazila na výpravu s úžasnými Putujícími, tentokrát po stopách sv. Vojtěcha na Nepomucku a okolí. Navštívili jsme několik krásných a zajímavých míst. Něco o jejich historii a síle, společně s výklady z nich, si můžete přečíst v následujících řádkách.

Celý den se nesl pod ochranou anděla Gabriela, který měl ten den svátek a který nad námi držel svou ruku. Na konci na nás z karet i vykoukl.

Výpravu jsme zahájili u stoleté lípy, finalistky Stromu roku 2008, která stojí pod jižním svahem vrchu Ticholovce, u polní cesty vedoucí z Příchovic do Kucín. U ní stojí kaplička zasvěcená sv. Anně. Strom i kaplička připomínají místo posledního odpočinku francouzských vojáků, kteří se v roce 1742 vraceli z obléhané Prahy zpět do své vlasti. Při krátkém oddechu byli přepadeni husary a všichni pobiti. Mrtvé vojáky pohřbili druhý den obyvatelé nedalekých Příchovic a nad jejich mohylou vztyčili dřevěný kříž a vysadili lípu. Po několika letech oral místní sedlák jménem Louda pole pod křížem a objevil pokladnu plnou mincí, kterou měl údajně jeden z francouzských vojáků před svou smrtí ukrýt. Sedlák nález oznámil na přeštickém probošství a dostal příkaz, vystavět na místě nálezu kapličku. Protože se tak stalo kolem svátku sv. Anny, byla kaplička zasvěcena právě jí. Zbylé peníze byly použity při výstavbě chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Kaplička byla na jaře letošního roku zrestaurována a je na ní popis celé události. Lípa je od roku 1997 památným stromem. Za jasného počasí lze z místa zahlédnout až vrcholky šumavských hor.

Výklad:

Použitá sada: Gaia tarot

Vylosované karty: Mág, 2 pohárů a Páže Pentaklů

Výklad, ale i jiná „měření“ na tomto místě, ukázal, že zde vůbec nejde o pobité a pohřbené vojáky, ačkoliv to musela být silně negativní událost. Místo samo má sílu, kterou mu dává v posledních staletích i lípa, protože je síla čistá, přátelská a přírodní, plná velké moci a objevů. Místo je plodné a nabité, a přitom lidské a plné souznění a možných spojení. Bylo by to krásné místo na svatební obřady a jiná souznění. Sv. Anna to tu má asi pod svými křídly a nedovoluje těžkým událostem, aby se dostaly dál. Můžeme zde čerpat energii a sílu přírody, která je otevřená a dává všem, kdo to myslí dobře.

Dál jsme vystoupali na blízký kopec s poetickým názvem Ticholovec, který najdete blízko Přeštic se v katastru obce Příchovice. Podle pověsti se v roce 992 lesem u vrchu vracel sv. Vojtěch z Říma. Zahlédla ho žena, která zde s dětmi sbírala jahody. Když slyšela jeho kroky, pravila dětem: „Ticho, lovec!“ Na to sv. Vojtěch odpověděl: „Toto místo se bude jmenovat Ticholovec.“ Pak odešel; jeho stín však zůstal na skále. Na sv. Vojtěcha tak upomíná jeho obraz namalovaný na buližníkovém kameni i pověst vytesaná do kamene roku 1892 kamenickým mistrem Kočandrlem. Na východním okraji Ticholovce se v období od počátku 18. století zhruba do poloviny 19. století nalézaly lázně sv. Lamberta, které využívaly zdejších údajně hojivých pramenů. K sochám sv. Lamberta a sv. Vojtěcha u studánky se konávala procesí věřících s pobožnostmi pod širým nebem. Když se dřevěné sochy světců rozpadly, byla socha Vojtěcha nahrazena malbou na skalní stěně. Čas od času byla obnovována, přičemž nejkvalitnější práci zde v roce 1942 odvedl akademický malíř František Václav Eisenreich.  V roce 2009 nechala obec Příchovice malbu odborně zrestaurovat akademickým malířem Jaroslavem Šindelářem z Plzně. Velmi zdařilé dílo tehdy za velkého zájmu veřejnosti osobně posvětil plzeňský biskup Msgre František Radkovský. Památné místo se dále dočkalo terénních úprav okolí, vybudování odpočívadla a letos byla skála s malbou korunována vkusným zastřešením. Přístupovou cestu olemovalo stylové zábradlí.  V současné době je sv. Vojtěch na Ticholovci jedním z 12 stanovišť značené vycházkové stezky po okolí Přeštic a Příchovic.

Výklad:

Použitá sada: Tarot sv. Grálu  

Vylosované karty:

Minulost: Král pentaklů, 8 pentaklů, 9 mečů

Přítomnost: Blázen

Budoucnost: 6 holí

Rada: 2 pohárů

Varování: Slunce

Energie místa: Páže pentaklů + 4 pohárů

Kdysi dávno sem byla vložena energie a síla s určitým úmyslem. Tato síla byla opečovávána, mnozí o ní věděli a čerpali z ní energii i poznání. Později se však něco zvrtlo a síla byla zapomenuta. Původní účel byl zastíněn zbytečným utrpením, trýzněním a mučednictvím. Původní poselství se vytratilo a smysl už není naplňován. Přesto však to síla místa nevzdala a snaží se dál. Jakoby má už ale omezené prostředky a může zkrátka jen někdy a nějak. Vždy po určitou dobu je místo otevřeno, a prvotní záměr je možné znovu objevit, není však předem dané a jasné kdy, jak a komu. Záleží tedy na dnešních poutnících a turistech, jak budou ke kopci přistupovat a jak s ním nakládat. Zda uctívat svatého nebo žít tady a teď, a jeho moudrost předat dnešním jazykem a způsobem. Je nutné se zbavit dogmat a předsudků a začít reformovat staré věci, které už nefungují tak, jak měly a možná porušují původní záměr a smysl. Ne ego a okamžitý pocit naplnění, který ihned zmizí, ale skutečná láska a pravda, která neničí a netrýzní, ale je konstruktivní a léčí, to je pravý odkaz sv. Vojtěcha. Obraz na kameni není skutečný cíl ani záměr. Neuctíme ho úklonou a sražením na kolena. Ale tím, že budeme šířit lásku a pravdu dál.

Síla, která byla na toto místo dána, je zde pořád, jen se o ní více mluví a píše, než využívá. I proto není patrná na první pohled, ale forma by jí přeci jen neměla zastínit. Proto se na tomto místě můžeme zamyslet nad tím, co jen kážeme a co ve skutečnosti pijeme? Co jen obdivujeme, místo abychom se od toho poučili? Co máme ve slepé úctě a vlastně ani nevíme proč? To vše je vzkazem od sv. Vojtěcha.

Další kroky vedli do Letin, vesnice, kde je kaple sv. Vintíře z roku 1856. V interiéru plastika sv. Vintíře, který dával zdejší minerální vodě léčivou moc. K prameni studánky a do kapličky jsme se bohužel nedostali, neboť je za plotem zdejšího domova pro seniory. Výklad se tedy týkal samotného sv. Vintíře, Benediktinský mnich Guntherus, jehož jméno se česky překládá jako Vintíř, byl původem šlechtic z oblasti Durynska. Jedná se o skutečnou, historicky doloženou osobnost. O jeho životě se dochovaly konkrétní údaje, ale také spousta legend. Ve 45. roce svého života se Vintíř po seznámení s učením benediktinů rozhodl stát se řeholníkem. Rozdal svůj majetek a stal se řádovým mnichem benediktinského kláštera. Prošel Bavorskem, krátký čas pobyl v Rancingu (dnešní Lahling), později se přemístil do kraje nad Řezným potokem (na bavorské straně Šumavy), kde si založil poustevnu, která se s příchodem dalších bratří později rozrostla v klášter Riminichi (klášter Rinchnach). Podílel se na vybudování kaple sv. Jana Křtitele. Později se dostal do oblasti kolem hradu Rabí a nakonec se usadil na vrchu Březník (Dobrá Voda), kde v poustevně Březnice zemřel. Je pravděpodobně pokračovatelem sv. Vojtěcha, o čemž svědčí i podobný výklad. Viz http://www.tarot-plzen.cz/news/vyklad-z-libice-a-oskobrhu/.

Výklad:

Použitá sada: Zlatý tarot (Cat Black)   

Vylosované karty:

3 holí, Měsíc, Eso pentaklů, 4 holí

Také sv. Vintíř byl velký diplomat a smiřovatel. Jeho úkolem bylo dávat dohromady různé lidi a přimět je, aby si uvědomili, že válkou si většinou nepomůžou, ale že dohoda je pro ně lepší. Měl talent na vyjednávání a domlouvání, uměl být milý a vlídný a vnášet mezi znesvářené strany. Možná mohl být i veselá kopa. J

Důležité však je, proč to dělal. Hmotný zisk zde zůstává stranou, měl jiné cíle. Znal věci, které byly pod povrchem. Dobře si uvědomoval, co který rod představuje a co které téma znamená nejen pro dané země, ale i v hlubších měřítkách a kontextech. Viděl za věci a dokázal je pochopit dříve než ostatní. A v tomto jménu jednal a konal. A později, když už byl mnichem, dokázal tato témata přenést i do praktických výsledků a budov, které pomohl založit. Jakoby každá jeho stavba nutila k zamyšlení a měla vždy ještě jeden, hlubší význam, než ten, který je patrný. I sv. Vintíř nás nutí se zamyslet, ukazuje nám, co je pod povrchem a nutí nás mít vždy hlubší důvod k jednání. I v tom se doplňuje s Vojtěchem. Nepapouškujte, co jste někde slyšeli, mějte vlastní názor a pohled. Jedině tak se mohou věci změnit. Jak je to aktuální i dnes, že?

„Spáči, jak dlouho hodláte ještě spáti?“

Na Ticholovci se Vojtěch jen mihnul a zanechal po sobě stín. Pod Zelenou Horou u Nepomuka je však kaplička, kde je dodnes vidět jeho šlépěj.  Barokní stavba kapličky sv. Vojtěcha je z roku 1682, nechal jí vystavit hejtman František Daniel Táborský, a stojí na místě, kde byl z potoka vytažen kámen s otiskem šlépěje Vojtěchovy, zasazený v podlaze kapličky. Bývala zde cenná barokní soška, která byla ukradena v 90.letech 20.století. jako zázrakem se však našla a nyní je umístěna v kostele sv. Jakuba v Nepomuku.

Výklad:

Použitá sada: Tarot sv. Grálu

Vylosované karty:

Minulost: Páže holí, 4 holí, Král holí

Přítomnost: Páže pentaklů

Budoucnost: Hvězda

Rada: Milenci

Varování: Luna

Energie místa: 4 pohárů, Páže pohárů

Ještě než se pustím do podrobného výkladu, nelze přehlednout velkou podobnost s výkladem na Ticholovci. Kartáři, porovnejte sami:

Ticholovec – rada: 2 pohárů;  Kaplička – rada: Milenci

Ticholovec – energie: Páže pentaklů a 4 pohárů

Kaplička – energie 4 pohárů a páže pohárů

Stručně řečeno: Svatý Vojtěch se nezapře a nechává za sebou podobné výklady a poselství. Tím nejhlavnějším asi je asi hlásat lásku, nebe a mír, nikoliv temnotu a peklo.

V minulosti byla do místa vnesena mužská, ale ne bojovná, ale čistá energie. Možná díky vnuknutí anděla nebo jiné bytosti poutník-zakladatel věděl, kam má jít a co tam má udělat. Byl sice chudý, ale i přesto chtěl, aby sem lidé chodili a brali si jeho prostou a čistou sílu a energii a vítal je, i když třeba nechtěl být poznán. Později se stal slavným a ctěným a o to více se toto místo navštěvovalo a dávalo lidem, co potřebují. Nyní je čas se k němu zase navracet, vidět jeho sílu a brát si jeho světlo, které zde čeká. Do budoucna jako by mělo dojít k obnově, jakoby se zde měl opět zjevit anděl nebo předat někomu vnuknutí, aby zde opět šířil lásku a krásu. Všimněte si anděla na začátku prostřední řady karet a na konci. Místo samo jako by bylo centrem, kde je možné se napojit a jít dál. Znovu si zde připomenou náš záměr, získat zde směr a sílu, ale moc se tu nezdržovat a vydat se na cestu. Vojtěch nás zde popohání a vyzývá k pokračování naší cesty, neustrnout, nezastavovat se tu příliš dlouho a jt za tím, co jsme si vytýčili. Zdá se zde být trochu netrpělivý. „Neztraťte svůj cíl z očí ani z mysli, pro jeho dosažení je nutné něco dělat, čekání a meditování nepomůže. Vezměte si zde, co potřebujete, ale neschovávejte se a vyražte vzhůru!“

Místo samo je velmi silné, ale také trochu přehlížené. Jeho sláva ještě přijde. Může se zde něco konat, něco budovat, něco vymýšlet, ale nemělo by se dlouho sedět. Zde je možné vykonat akt, ale pak se zvednout a zase jít. Je to zdroj síly, ale nelze z něj brát donekonečna.

Naproti kapličce sv. Vojtěcha, najdete na stráni ještě menhir, resp. aktilit. Celek těchto kamenů působí jako Vojtěchova kazatelna v přírodním stylu. Kámen se nazývá Pastýř a je to údajně zkamenělý pasák ovcí, který vždy v určité době ožívá.

Při výšlapu nahoru jsem na něm vytáhla jen jednu kartu.

Výklad:

Použitá sada: Tarot Sacred Circle  

Vylosované karty: Páže holí

Aktivní kámen, který doutná energií, ale čeká s její uplatnění. Nevyšle jí jen tak, ale jen když má dobrý spouštěč.

Nad tímto menhirem na krásném místě u velmi silného kamene, jsme pak provedli očistný rituál pro tuto oblast. Cestou zpět jsem karty na menhiru vytáhla ještě jednou.

Výklad:

Použitá sada: Tarot Sacred Circle  

Vylosované karty: 10 pentaklů, 6 holí, 7 pentaklů

Kámen je plný nahromaděné síly, která však působí jen v celku, v systému.  Samotný pastýř není silný, ale spolu s ostatními svými ovečkami představuje velkou energii, která je připravena dávat dál. Jakoby však i zde bylo důležité načasování chvíle, kdy se kámen dá „použít“. Je v něm soustředěn a zakleta velká stabilita a schopnost přijmout do sebe to nejlepší. Přesto není možné vzít si vždy, když chceme my. Je to podobné poselství jako od sv.Vojtěcha?

 

U kamenů ještě chvíli zůstaneme. Cestou na kopec jsem objevila soustavu různých kamenů. Při pohledu na ně mě napadla otázka: Kdo je tam dal?

Výklad:

Použitá sada: Tarot Sacred Circle  

Vylosované karty: Mág a 10 pentaklů

Inu, ne jen tak někdo. Je zde opět vidět velká nahromaděná energie, která je pevná a stabilní a dobře využitelná. Ale nejsou zde náhodou a mají zde svůj důležitý úkol. Dal je sem druid, kněz nebo někdo, kdo tím byl pověřený a splnil tak svou misi. Dobře věděl, proč to dělá a co tím chce říct. Věděl, že budou mít velkou sílu a takhle po hromadě tvořit kruh, který točí a usazuje nejen sílu z vesmíru, ale i člověka jako takového. Kdyby byl Vojtěch lamželezo, mohl to být právě on.

Pak jsme našli místo na meditaci. Kameny byly rozházené všude kolem nás a jeden z nich byl něčím trochu jiný.

Výklad:

Použitá sada: Tarot Sacred Circle  

Vylosované karty: Velekněžka, Eso pentaklů, 7 holí

Výklad ukazoval velkou duchovní i přírodní sílu, která je zde zakotvená a může jí objevit jen muž s velkou holí. Možná se teď uculujete, ale mezi Putujícími jsou dva, kteří mají velké poutnické a magické hole, kterými komunikují s matkou zemí. Právě toto spojení je zde nesmírně důležité, a k tomu zde také došlo. Kámen vydal svou energii a díky holi – prodloužené ruce – ji poslal do všech míst kolem nás i do našich srdcí. Využili jsme ve správný čas, na správném místě, správný nástroj a kámen se otevřel. Že by se tak naplnilo Vojtěchovo poselství?

Všechny dnešní výklady na těchto místech mají něco společného. Zda je to svatým Vojtěchem nebo podobným rázem krajiny, těžko říct. Má tu velkou roli čas a načasování. Jakoby se však místa skutečně otevírala jen určitou dobu, působila jen chvíli a vyžadovala dodržet správný čas pro to, aby ze sebe něco vydala. Nejsou tu připravena vždy a pro všechny. Vyžadují přípravu, zamyšlení a pochopení, že všechno má svůj čas a nic nejde na lusknutí prstů. Možná že je to odkaz na to, že všichni zde máme vyměřený jen nějaký čas, stejně jako svatý Vintíř a Vojtěch a je jen na nás, jak ho využijeme.

Poslední zastávkou byla kaplička sv. Barbory u Chocenické lhoty. Ta byla patronkou horníků, slévačů, zvoníků a kovářů. Žila někdy ve 3. až 4.století našeho letopočtu a i přes odpor svého otce, který ji dal radši zavřít do věže, se dala tajně pokřtít. Protože ji pak čekalo kruté mučení a poprava, stala se jednou z našich nejoblíbenějších světic. Podle kapliček a kostelíků jí zasvěcených poznáte, že na těchto místech se dobývalo uhlí, ruda nebo stavební kámen. Také zde v lese stával dříve hamr na zpracování rudy. Tato kaple byla postavena v 17.století, a její pramen nezamrzí ani v nejtužších mrazech. Jeho voda má prý léčivé účinky, navrací zrak lidem i zvířatům.

Výklad:

Použitá sada: Zlatý tarot (Cat Black)   

Vylosované karty: Spravedlnost, Rytíř pohárů, Král mečů

Kaplička je zde skutečně pod ochranou. Hlídá jí krásná svatá žena, která je zde sice na koni, ale její zbraní je láska a víra, kterou svým pramenem dává do kraje dál. Chrání jí i anděl Gabriel, který hlídá a vyměřuje všem stejně. Těm, kterým bylo ubráno, vrací a dělá to tak, aby to bylo naprosto spravedlivé. Soudit s láskou a pravdou, je téma, které nás dnes provázelo a které máme předávat dál. Čím více nás na to bude, tím lépe.