Po stopách Huberta Pilčíka

19.11.2013 11:43

Hubert Pilčík ze Sence u Plzně v padesátých letech zájemcům o emigraci nabízel, že je převede přes hranice. Na odlehlých místech je pak ale zavraždil a zmocnil se jejich osobních věcí a zavazadel. Počet jeho obětí se nikdy nepodařilo spolehlivě určit. Podle výpovědí starousedlíků se některé z jeho obětí našli blízko vesničky Třemošná, kde jsou v lese dodnes vidět jámy, do nichž vrah své oběti ukládal. A právě tam jsme se vypravily zjistit, jak to s vraždami podle karet skutečně bylo.

9.11. 2013, Dark Grimoire tarot

PRVNÍ JÁMA

Minulost: 2 holí, Soud, Císařovna, Vůz a 5 pohárů

Přítomnost: 3 holí

Budoucnost: Eso pohárů

Rada: Viselec

Varování: Páže holí

Energie místa: Eso holí a 6 pentaklů   

Duch místa: Mírnost

 Minulost této jámy je sice zajímavá, ale nevypadá to, že by mluvila o vraždě spáchané zvlášť strašným způsobem. Naznačují příběh dvou bratrů, kteří hledali poklady. Dostali zvláštní mapu, která je po dlouhé době přemýšlení dovedla až na tuto místo. Považovali ho za to správné a brzy se o tom i přesvědčili. Zjevila se jim zde stará bohyně, která jim ukázala přesně to, co hledali. Poklad našli, vykopali a rychle s ním zmizeli neznámo kam. Poklad jim byl dán, nikomu jej nevzali, a proto ani teď ani do budoucna to zde tedy nevypadá na nějaký zásadní problém, ani ostatní karty neukazují velké nebezpečí a neodrazují nás od pobytu zde. Naopak místo mluví o tom, abychom se nebáli následovat své sny a drželi se svých představ. Ale pokud budeme jen sedět doma a snít, nic se nám nepovede, je třeba vzít vše do vlastních rukou a dodat svým plánům také trochu energie, pomoc se pak jistě dostaví. Místo je nabito tím, co vydalo lidem, kteří to potřebovali, a říká, že s pokorou a jasným cílem se i my můžeme dostat ke svému pokladu.

9.11. 2013, Deviant Moon tarot

DRUHÁ JÁMA

Minulost: 4 pentaklů, Velekněz, 3 holí, 2 mečů, Eso mečů

Přítomnost: 10 mečů

Budoucnost: 4 mečů

Rada: Císař

Varování: 3 pohárů

Energie místa: Mírnost a 8 mečů

Duch místa: 8 pohárů

Vypadla sama: Král mečů

Už první pohled na karty mluvil za všechno. Mečových, tedy hrozivých karet, je zde nejvíc ze všech a rozhodně nepůsobí vesele. V minulosti se na tomto místě zasekla energie vlivem nějakého silného a tvrdého muže, který bojoval sám se sebou, a nakonec převládla ta hrozivější stránka. I dnes ještě činy, které se zde staly, působí svou temnou silou. Jakoby zde pořád byly duše mrtvých přítomné, neuvolnily se a nedostaly se dál. A tak jsme všechny v duchu duším pokynuly, aby došly tam, kam mají. A časem se to podle poslední karty možná i stane. Místo samo nás docela tvrdě varuje: nehrajte si se mnou, nechte mě být, berte mě vážně a pokud možno, vůbec sem radši nechoďte. I přesto, že je to už mnoho let od hrozných činů, které se zde staly, a les se pomalu a jistě vzpamatuje, pořád se zde točí v kruhu duše, možná, že jen jedna, která se zatím nepodařilo dostat pryč. Je lépe od tohoto místa odejít, než se sem vracet. Poslední karta, která vypadla mimoděk, jen umocnila už vyložené karty: Běžte pryč, tady je to nebezpečné!

JANINY VÝKLAD

9.11.2013, Mary El tarot

4 pohárů, Rytíř pentaklů, Královna pohárů

Jedná se zřejmě o místo s rozbouřenými emocemi, kde čekají nevinné duše, až jim někdo pomůže. Zůstaly zde s tíhou na duši a upínají k nám své oči s velkou prosbou. Žádají o klid, který jim náleží a který jim byl odňat.

MILÁDKY VÝKLAD

9.11.2013, Rider Waite tarot

Viselec, 3 mečů, Král holí

Karty, které zde padly, už nemohou být jasnější. Neštěstí a smutek se zde drží jako klíště, nemůže odsud, je zde uvězněné a zvráceně se drží na tomto místě. A proč to tak je? Může za to muž – pevný a rozhodný, přímý a tvrdý, bezcitný a silný. Jakoby pořád dohlížel na to, aby jeho oběti zůstaly na místě a nikdo nenarušil jeho činy ani po více než šedesáti letech.

CO SE DĚLO PO MALÉM ROZLOUČENÍ S UVÍZNUTÝMI DUŠEMI?

Jsou tu stále duše mrtvých, a jak jim můžeme pomoci?

10 holí, Spravedlnost, 7 holí, 2 pohárů

Duše zde skutečně asi zůstaly, možná byla jen jedna. Něco, kéž by naše návštěva zde, zapůsobilo jako urovnání věcí a nastolení nových pořádků. Duše se dočkaly/a spravedlnosti. Mohly se dostat ven z bludiště, najít novou cestu a vrátit se k těm, které celou dobu milovaly. Díky Bohu!

JANY VÝKLAD „PO“

Mary El tarot: 8 pohárů, 3 pohárů

Těžko říct, kdo je osoba na 8 pohárů, zda je to uvolněná duše nebo naše společná síla, která způsobila, že proud energie se opět uvolnil a začal téct jako vodopád na obrázku.

JAKÝ BYL HUBERT PILČÍK ČLOVĚK?

Jaký byl člověk: Páže mečů  

Jaký měl život: 10 pohárů a Král mečů

Jaké je jeho poselství: 3 holí, Císař a 2 holí

Když jsem spisovala, co všechno jsme u pozůstatků po řádění Huberta Pilčíka zažily, napadlo mě, ještě prozkoumat, jaký byl on sám člověk, co měl za sebou a co se mohlo podepsat na jeho zvrhlosti. Z dodatečně vyložených karet vyplývá, že to nebyl žádný blázen, který by nevěděl, co dělá. Vypadá to, že měl jasný záměr a velmi dobře věděl, co způsobuje a jaký má cíl. I přesto, že to byly promyšlené činy, jako polehčující okolnost lze uvést jeho dětství. Zřejmě nikdy nepoznal lásku a rodinu, možná vyrůstal ve stínu a pod dozorem velmi přísného otce, od nějž přijal názory a hodnoty, které neměly s city a lidskostí nic společného, a proto pro něj později nebyl problém vraždit a týrat. A co bychom si z jeho skutků a života měli vzít jako poučení? Že ego a srdce, které postrádá cit, není dobrým rádcem ani učitelem. Pokud se ne vlastní vinou lišíme tak, že bychom tím druhým mohli ublížit, sebeovládání a rozvaha je v životě to nejdůležitější.

PS: Když jsme se vrátily, jedné člence naší výpravy, spadl andělíček, kterého měla v lese na krku. Vyrobila ho Janina Rotová a darovala jej pro radost a ochranu, protože tělíčko anděla tvořil křišťál. O tomto kamenu se říká, že do sebe nasává vše zlé kolem nás, a když se naplní, tak prostě praskne. Přesto, že byl tento křišťál úplně nový, zdá se, že obdarovanou na negativním místě skutečně ochránil. Přesto, že byla zklamaná, že se andílka hned za pár hodin musel vzdát, zřejmě vykonal záslužnou činnost.

Zdroj: http://www.kriminalistika.eu/muzeumzla/pilcik/pilcik.html