Po cestách šumavských

07.12.2017 11:53

Klatovsko je náš oblíbený cíl, je to krajina surová, drsná a upřímná, plná míst slibujících silné zážitky, historii i energii. Tentokrát, v listopadu 2017, naše mise zamířila do Strážova na hřbitov, kde leží Janinky předci, a když už jsme tam byli, objeli jsme pár místeček v okolí. Vyjeli jsme z podzimu, krásných barevných stromů a skončili jsme na sněhu, v bílé krajině staré Šumavy.

KAMÝCKÁ SKÁLA

Buližníky jsou skály, které vystupují na povrch, a krajina s těmito skalními suky připomíná podlahu se suky. Z buližníku je také postaven švihovský hrad, který se pro svoji odolnost na stavbu ideálně hodil. Na vrcholu je postaven dřevěný kříž, který zde poprvé vztyčil koncem 19. století lesní Antonín Solpera jako dík za záchranu před padajícím kamenem.

19.11.2017, Celtic Tarot

HLAVNÍ SKÁLA (se schody):

Minulost: 2 holí, 9 pohárů, 2 mečů

Přítomnost: Páže mečů 

Budoucnost: 6 pentaklů

Rada: Hvězda 

Varování: 9 holí 

Energie místa: Milenci a 3 holí 

Duch místa: 5 pentaklů

Kdysi dávno bylo toto místo velmi důležitým bodem v krajině. Naši předci sem chodili za jasným účelem, výška, ze které bylo vidět do všech stran, jim poskytovala výhody proti nepřátelům, ale i velké napojení nahoru a na další blízká místa. Byl to takový maják, anténa zdejšího kraje. Propojení pak ale zřejmě přestalo fungovat, někdo ho přerušil, ať už schválně nebo omylem a tak dnes jsou odsud jen dobré výhledy a člověk získá trochu síly už jen tím, že nahoru vyleze a nadýchne se. Očista spojená s pohledem dál, z výšky na své problémy, je hlavním poselstvím Kamýcké skály dnes. Dříve zřejmě sloužila k něčemu dalšímu, ale o tom už zdejší duchové mlčí.

NAPOJENÍ NA SVĚTOVÉ STRANY:

Sever: Eso pohárů

Jih: Král mečů

Východ: 6 mečů

Západ: 7 pentaklů

Ze severu je možné získat energii, na jihu sedí přísný vládce, který to hlídá. Ze západu je Kamýk jištěný spoluprácí a hlavní směr je východní. S tím se dříve dal navazovat kontakt, tam vedlo hlavní propojení. Tam mířily hlasy a zprávy těch, co sem chodili. Dnes už ale zřejmě nefunkční. Podívala jsem se do mapy a východním směrem odtud leží např. kopec Štědrý…

PROTĚJŠÍ SKÁLA: Král holí, 9 pentaklů a Rytíř holí

Na první pohled i pocit silné mužské místo. Zde je možné dostat silnou mužskou energii, rozhodnost a tvrdost. Pokud se tu zde kdysi na skalách pracovalo, pak tady stál asi muž, aby mohlo napojení fungovat. Logicky, i podle karet, pak na Kamýku, na první skále se schody, stála žena a snažila se napojit na další místo nebo stáhnout shora potřebné informace (Rada: Hvězda).

TŘETÍ SKÁLA, PŘES SILNICI: Císař, Mírnost, Páže pentaklů

Na třetí skále, kterou najdeme přes silnici, pak stál asi další muž, který celou akci podporoval, hlídal a vyvažoval. Možná sem bylo třeba vstoupit nejdřív a požádat strážce o povolení vstupu. Pak se obsadila další místa a spojení mohlo být uskutečněno.  

Vidím tu tři vyvolené, dva muže a jednu ženu, jak kráčejí ke skalám, aby získali radu a povolení, aby požehnali svým rozhodnutím, aby jejich bozi vyslovili souhlas nebo nesouhlas s jejich záměry. Možná se na Kamýk chodilo před důležitými kroky, které chtěla vesnice udělat, před důležitou volbou. Trojice se postavila podle rad svých starších a požádala o požehnání, o posouzení jejích volby. Informace dostala žena stojící nejvýše a s nimi se pak všichni vrátili do vesnice, aby tlumočili názor bohů. Nový vůdce byl požehnán. Mohlo se začít slavit.

KOKŠÍNSKÝ HRÁDEK

Zřícenina hrádku (tvrze) na strmém vrchu nad řekou Úhlava, 1,5 km od Švihova. Od konce 15. století hrádek sloužil nejspíše jako předsunuté opevnění nedalekého hradu Švihov. Účelem být ostraha stavidel vodního opevňovacího systému hradu Švihov. Historie zříceniny je však doposud nejasná, hrádek je zřejmě starší než hrad Švihov. Od 16. století byl ponechán svému osudu a chátrá. Základna tvrze měla rozměry 18x14 m, byla chráněna příkopem. Ten je nyní z části narušen blízkým lomem.

19.11.2017, Modern Medieval Tarot

Minulost: Síla, Páže pohárů, Mág 

Přítomnost: 10 holí

Budoucnost: Král mečů

Rada: 9 pentaklů

Varování: Páže holí 

Energie místa: Eso pentaklů a Měsíc 

Duch místa: 4 mečů

Kokšín bylo kdysi silné a krásné místo. Vládla tu krásná atmosféra, lidé sem rádi chodili, rádi zde žili, zdejší majitelé nebo vládci byli laskaví a hodní a uměli rozmnožit to, co sem vložili a zajistit všem i sobě hojnost a bohatství. Dnes už tady nic takového nevládne, nálada je tu ale i tak příjemná, a když zasvítí sluníčko, můžeme se trochu nadechnout radosti, která tu kdysi vládla. Bohatství je tu možná ještě někde zakopané, ale asi není na nás ho hledat. Věřím, že archeologické nálezy, by odhalily mnohé zajímavosti, možná i nějaké ty poklady, ale také by mohly narušit klid a mír, který tu vládne. Nikdo z těch, kdo tu dříve žili, už sem nechodí, nikdo nám k nim už neukáže cestu. Ale není to škoda. Kokšínský hrádek má i tak co nabídnout.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV, JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Hřbitov byl údajně založen, stejně jako janovická synagoga, v roce 1723. Je ale pravděpodobně starší, nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1705. Na ploše 1515 m2 se dochovalo okolo 260 náhrobků, z období baroka, klasicizmu i moderních. Hřbitov je volně přístupný, ohradní zeď je opravena.

Modern Medieval Tarot: Měsíc, Mág, 9 pentaklů

Nemůžu si pomoct, ale když vykládám na židovských hřbitovech, mám pocit, že tam to pořád nějak žije. I ten v Janovicích je plný energie, tvořivost a bohatství, které je zakázáno brát sebou do hrobu. Síly, které tu vládnou, jsou velké, ale přátelské a rády by se ještě nějak projevovaly. Je toho zde mnoho, co je možné číst a objevovat, a přitom žádná křivda ani vina tu nesídlí. Jen radost z bytí a snaha neupadnout v zapomenutí.

TVRZ OPÁLKA

Gotickou tvrz tvořila hranolová obytná věž obehnaná hradbou. Při renesanční přestavbě v 16. století vyplnil severní parkán obdélný objekt a další vznikl na jižní straně, kde pohltil jihozápadní baštu. Později byl zastavěn i západní parkán. Mezi zdmi tvrze z druhé poloviny 14. století se nachází hospodářská usedlost se sídlem správce, jehož současná podoba je z 19. století, a bývalý pivovar, lihovar, stáje a stodoly, které nesou svou současnou podobu z období od 17. do 19. století.

KAPLE SV. ANNY

Ve středu nádvoří stojí barokní kaple svaté Anny z první poloviny 18. století.

Modern Medieval Tarot: 7 mečů, 9 pohárů, Mág

Kapličku tu někdo postavil zřejmě pro to, aby něco napravil. Možná měl špatné svědomí z toho, co udělal, co se tu stalo a tak na usmířenou postavil kapli zasvěcenou svaté Anně, babičce Ježíše Krista, patronce matek, porodů a dětí. Těžko říct, co přesně se tu kdysi odehrálo, ale bylo to asi hodně silné a bylo zapotřebí to vyléčit, alespoň stavbou a upřímnou modlitbou. Podobnost karty Císařovna s plastikou na kapličce je čistě náhodná! :)

TVRZ

19.11.2017, Modern Medieval Tarot

Minulost: Císařovna, 8 mečů, Mág 

Přítomnost: Páže holí

Budoucnost: 3 pentaklů 

Rada: Král pohárů 

Varování: 8 mečů  

Energie místa: Eso pentaklů a 9 pentaklů

Duch místa: 8 pohárů

Karty na minulost vypráví příběh velké lásky, mateřské lásky, matky k dítěti, která byla surově přetržena. Mág se v této sadě z karty úlisně šklebí, protože udělal něco odporného, z čeho snad ani on sám nic nezískal. Přestože jeho duch tu pořád nešťastně bloudí, a hledá, jak by napravil, co zpackal, místo samo je smířené a čisté. I my jsme měli sice tajuplné, ale příjemné pocity. Na Opálce jsme určitě nebyli sami, ale zároveň nás nikdo neděsil ani nevyháněl. I když dnes je místo opuštěné, má co nabídnout. Příběhy lidí, kteří zde žili, jsou poučné i dnes a stačí je jen objevit a vynést na povrch, aby to, co prožili, nebylo zapomenuto. Tíha, která je tu přítomná, pak zmizí a všem se uleví.

Opálka byla zřejmě svědkem neblahých událostí, kterých ale účastníci litovali hned, jak je spáchali. Téma mateřství a zrady je přítomné v kartách na kapličku i na tvrz. Co konkrétně se asi už nedozvíme, dušičky, kterých se to týká, ale pořád čekají na to, až to někdo vysloví a naleznou tak klid. Možná se to jednou stane.

KAPLE SV. BRIGITY, DATELOV

Obec byla v pramenech poprvé zmiňována v roce 1379. Původní dřevěná kaple v Datelově byla zbořena v roce 1968. Na základě projektu Jiřího Tvaroha z Datelova byla v květnu roku 1999 zahájena stavba kaple. Práce pokračovaly dva roky a 25. srpna 2001 byla kaple slavnostně vysvěcena.

Golden Tarot by Cat Black

9 pohárů, 8 pohárů a 7 pentaklů

Něhu a útěchu v těchto drsných krajích,

Šumavští horalé velmi dobře znají.

Láska boží, lidská i shůry,

zažene naráz všechny zlé můry.

Kaplička maličká k útěše stačí,

neb všechna láska tvá, jen v ní se zračí.

KOSTEL SV. ISIDORA,  DĚPOLTICE

Kostel sv. Isidora z roku 1805 stojí na nejvyšším místě Děpoltic a průčelí z návětrné strany má pobité šindelem.

Golden Tarot by Cat Black

Páže holí, Poustevník, 5 holí

Kostelík asi stojí na prastarém místě, které nabízelo útěchu už kdysi dávno, když ještě lidé o křesťanství neměli ani potuchy. Už tenkrát zde sídlil moudrý, starý muž nebo tu bylo místo útěchy a pomoci při řešení sporů a těžkostí. Posvátnost místa stavba kostela jen potvrdila a upevnila. Oproti původním energiím je kostel mladík, ale prastarou sílu pečlivě hlídá, aby dál nabízela útěchu a dávala lidem to, co v danou chvíli nejvíce potřebují.

TVRZ, ČACHROV

Tvrz postavil Vilém z Čachrova v letech 1380 - 1390. Po r. 1446 přestala sloužit jako sídlo majitele a zpustla. R. 1566 tvrz koupil a obnovil Jan Bohuchval z Hrádku. V 2. pol. 18. st. sloužila jako sýpka. Dnes je ve špatném stavu.

19.11.2017, Modern Medieval Tarot

Minulost: Luna, Páže pentaklů, Smrt

Přítomnost: 2 pohárů

Budoucnost: Král mečů

Rada: 2 pentaklů

Varování: 8 mečů

Energie místa: Síla a Rytíř mečů

Duch místa: Císařovna

Také na Čachrově to kdysi žilo, ale asi ne dlouhou dobu. Velmi záhy byl krásnému a čistému životu konec, pominuly dobré časy a od té doby zdejší tvrz chřadne, nejen stavebně, ale i silou. Je tu to doslova mrtvé, a i když by tu bylo, co nacházet a opečovávat, není vůle ani prostor. Tvrz se opevnila a nepustí sem žádný nový vítr. A možná je to dobře.

ROTUNDA SV. JANA KŘITELE, ZBOROVY

Asi 15 km severně od města Sušice leží malá obec Zborovy. Turisté si zde mohou prohlédnout kostelík sv. Jana Křtitele, původně románskou rotundu z 12. století.

19.11.2017, Golden Tarot by Cat Black 

Minulost: Smrt, Král mečů, Milenci  

Přítomnost: 6 holí

Budoucnost: 7 pohárů

Rada: 4 pohárů  

Varování: 6 pentaklů   

Energie místa: 5 pentaklů a 10 pentaklů

Duch místa: Vůz

Staré, co tu bylo, zmizelo. Bylo nahrazeno novým příběhem, s jasně danými hodnotami a příkazy. Poklady jsou zašlapány, síla jede dál. Až časem se ukáže, co byla skutečná hodnota, co se muselo pohřbít, aby se mohlo další narodit a co z toho doopravdy pro životy lidí vyplývá. Až později pochopíme, že nemá smysl nahrazovat staré starým a možná ještě starším. Tak jako zdejší rotunda převlečená za kostel, vlastně neví, pro koho tu stojí. Tak i my, až si jednou sundáme závoj z očí, pochopíme, co všechno jsme neviděli.

Prošli jsme dnes množství malých, zapomenutých památek a nakoukli do mnoha zapomenutých příběhů lidí, kteří zde žili. Šumava je drsný kraj, plný mnoha příkoří, s nimiž se ještě nevyrovnala. Lidé, kteří tu bydleli a bydlí, se jí museli v mnohém přizpůsobit a možná někdy zhrubli jako ona. Nahlédli jsme dnes prostřednictvím staveb a míst do jejich duší a chceme před nimi, i touto krajinou smeknout. To nejjadrnější jádro je zároveň to nejčistější, co tu přežilo. A to je to pravé poučení i pro nás.

ZDROJ:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A1lka_(tvrz)

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Romanska-kamenna-rotunda-ve-Zborovech.aspx

https://mapy.cz/zakladni?x=13.3212367&y=49.4737968&z=17&source=base&id=1898810

http://www.klatovynet.cz/klatovy/fr.asp?tab=snet&id=10431&burl=&pt=RE

http://www.hrady.cz