Páty soutěžní úkol

25.11.2012 21:55

V dalším týdnu si vyzkoušíme geomantický tarotový výklad. Vaším úkolem bude vyložit si libovolný počet karet na otázku:

JAKÉ ENERGIE MÁ MÍSTO, KDE BYDLÍTE?

Můžete to vztáhnout na byt, dům, čtvrť, město, chalupu, apod.

Odpověď napište do diskuzního fóra níže. Do textu prosím uveďte použité a vylosované karty a vaši intepretaci.

Nejlepší bude odměněn odpovědí na emialovou otázku zdarma.

Těším se na vaše příspěvky!

Soutěž končí 2.12. 2012!

Diskusní téma: Páty soutěžní úkol

Energie místa, kde pracuji (FPE ZČU)

Vladimíra Brčáková 30.11.2012
SECRET TAROT

1. Co je na tomto místě pozitivního? Poslední soud
Pozitivní na tomto místě je možnost nového začátku, jakéhosi startovacího pole, kde se lidé mohou rozvíjet a seberealizovat. Ale hlavně je to místo, kde se cítím dobře, myšleno – jak ve vztahu k ostatním kolegům, tak ve vztahu k obsahu mé práce, která mě baví, naplňuje a rozvíjí. Karta Poslední soud nabádá k tomu dát si ve svém životě věci do kupy, osvobodit se od minulých chyb, vzít za svá rozhodnutí odpovědnost, a to proto, abychom se mohli posunout dát a takříkajíc dozrát. A myslím, že přesně to se se mnou (a nejen se mnou) na tomto místě děje… A také bych řekla, že energie tohoto místa je spjatá s nadějí (dává ji, bojuje o ni a prosí za ni).

2. Co je na tomto místě negativního? 2 mečů
Nepříznivá finanční situace ve školství s sebou přináší nejistotu, která se negativně odráží i v energii tohoto místa. Vnitřní obavy typu, jaký to má všechno smysl, na jedné straně dostávají stále silnější hlas, na straně druhé jsou spjaté s nerozhodností či bezradností, jak patovou situaci změnit. Negativní energie tohoto místa se line ve jménu napětí, které jistě všechny zneklidňuje, ovšem ne každého vyburcuje ke snaze problém řešit. Dvojka mečů v tomto kontextu může ilustrovat rozumově uvědomovanou bezvýchodnost, hledanou odpověď na otázku kudy kam…

3. Jaká je celková energie tohoto místa? 7 pohárů
Myslím, že spousta lidí zde prodlévá v docela jiných světech, které je vzdalují od vnější reality, jež však chod tohoto místa determinuje. Zároveň právě tato odlišnost dělá dané místo jedinečné tím, že v něm koncentruje tolik v dobrém slova smyslu bláznů, snílků či blouznivců…

Energie místa, kde bydlím

Hanka Motlová 26.11.2012
Rider Waite Tarot

Nejprve jsem si položila tři otázky týkající se města, kde žiji (Nice, Francie):
1. Co je na tomto městě pozitivního? - SMRT
Myslím, že v tomto městě může člověk začít nanovo, okolní prostředí umožňuje lépe vstřebat a přijmout konce různých životních etap a situací. Dobře se zde smiřuje s pomíjivostí života a s věčným cyklem začátek - konec - začátek.

2. Co je na tomto městě negativního? - IV MEČU
Vzhledem k tomu, že jde o dost snobské město, kde je třeba mít peníze a je to hlavní starostí všech jeho obyvatel, člověk se tu může cítit izolovaný od druhých, vlastně je dost osamocen a často doslova znehybněn nemožností něco podniknout, pokud se nezařadí do hlavního proudu a jeho hlavní starostí není vydělávání peněz.

3. Jaká je celková energie města Nice? - IX PENTAKLU
Jde o město, kde se má většina lidí dobře, je finančně zabezpečená, užívá si života a všech civilizačních vymožeností. Město blahobytu.:-)

A ještě jsem si ty samé otázky položila ve vztahu k domu, ve kterém bydlím.

1. Co je zde dobře? - KRÁLOVNA HOLÍ
Dům nabitý energií, temperamentem, kde bydlí silní jedinci.:-)

2. Co je zde špatně? - III POHÁRU
Příliš dobrá nálada a příliš dobré vztahy s ostatními, což zřejmě zakrývá určité problémy, vidím zde jisté pokrytectví, neupřímnost, radostnou náladu za každou cenu.

3. Celková energie místa? - VI PENTAKLU
Jako v celém městě, i zde vládne vcelku blahobyt, obyvatelé domu se možná cítí být povýšeni nad ostatní, kteří žijí pod nimi (dům je v prestižní čtvrti v kopci). Hodně se zde řeší majetek, peníze, kdo má více a kdo méně, kdo může spíš dávat a kdo by potřeboval něco dostat.:-)

Zdravím a stále čekám na mailika. :-))) H.

Přidat nový příspěvek