Ovčí vrch

04.09.2013 11:02

Ovčí vrch je kopec blízko Konstantinových lázní, které se proslavilo selskou vzpourou. Na protest proti stále se zvyšujícím robotním povinnostem se poddaní vypravili na bezdružický zámek, vyplenili ho a poté se uchýlili na Ovčí vrch. 6. května 1680 došlo ke střetnutí 500 nevolníků se dvěma setinami jízdy. Výsledkem bylo 49 mrtvých vzbouřenců. Střetnutím na Ovčím vrchu byla vlna selských bouří ukončena. Nyní se zde nachází památník a barokní Kaple smrtelných bolestí Kristových rotundového typu, kterou nechala na památku postavit Majitelka panství Marie Františka z Heissensteinu.

2.8. 2013, Sacred Circle tarot

Minulost: Páže mečů, Páže pentaklů, 3 pentalů, 4 mečů

Přítomnost: Velekněz

Budoucnost: 6 holí

Rada: Viselec

Varování: Rytíř pentaklů

Energie místa: Svět, Hvězda

Duch místa: 5 pentaklů

Karty na minulost se skutečně dotýkají bitvy, která se zde odehrála. Znepřátelené strany však vidí jako dvě pážata, první mečové už mělo dost útlaku a našlo v sobě sílu a odvahu, vytasilo i malé zbraně a vyšlo do boje. Druhé mincové páže vše příliš neřešilo  a postavilo se k celé záležitosti prakticky. Prostě vzali dělo a řízli do toho! Zajímavé je, že jsou to obě pážata, tedy jak sedláci, tak páni, byli zřejmě nedospělí a nevyzrálí a jednali tak trochu ukvapeně a nepromyšleně. Celý spor jakoby ani nemusel být, kdyby se k tomu připletl někdo moudrý, kdo by vše zarazil. Nebýt tolika mrtvých, jednalo by se v podstatě o maličkost. Moudrá osoba se nakonec našla, a tím že postavila kapli, vše nakonec smířila. Všimněte si kulaté stavby na 3 pentaklů, která zde na památku padlých skutečně stojí. Meče nakonec zarostly květinami a vše dobře dopadlo. Z historie je zřejmé, že touto osobou byla Marie Františka z Heissensteinu, jejíž vliv můžeme asi spatřit i na zdejší energii. V současné době zde vládne klidná energie, která ukazuje, že místo je již smířeno samo se sebou a roste dál v harmonii a pokoře. I my se z ní můžeme ledacos učit, když tu chvíli posedíme, přestaneme se soustředit na peníze a hmotné statky a podívám se na svůj život z jiné stránky než obvykle. Pak možná dojdeme k nové energii, kterou zde můžeme načerpat. Už nyní je na Ovčím vrchu mocná síla, která může zesilovat v nějaký konkrétní den, např. v den výročí bitvy nebo v nějaký tradiční svátek. Pokud si včas z této síly vezmeme, máme velké šance ji v sobě velmi dlouho udržet.

Ovčí vrch, byť proslavený krvavou bitvou, je klidné místo, plné síly. Zvláště pro toho, kdo se dívá kolem sebe otevřenýma očima. Spor je zapomenut a i my zde můžeme jít dál.

Jana: 2.8. 2013, Mary El tarot

4 pohárů, 2 mečů, 9 holí

Na Janině výkladu je více než to, jaké karty vylosovala, vidět nádherný barevný výjev. První karta ukazuje modrou bouři, bitvu a přírodní chaos. Na další už modrá přechází v oranžovou, jako by se původní konflikt pomalu smiřoval, staré rány zasychaly a vše se uklidňovalo. Poslední karta už je jen oranžová a ukazuje novou sílu, kterou místo dostalo a to, že i my z ní můžeme čerpat, budeme-li chtít.

Miládka, 2.8. 2013, Rider Waite tarot

8 pohárů, 2 holí, Síla

A stejný výjev, jen v klasické podobě, můžeme spatřit i v Miládky kartách. Duše pomalu smutně opouští své místo, váhá, dívá se na celou věc z odstupu a nakonec Ovčí vrch opět dostává novou sílu, tentokrát už doslova.

 

KAPLE SMRTELNÝCH RAN KRISTOVÝCH

2.8. 2013, Golden tarot by Kat Black

Minulost: Velekněžka, Milenci, 8 holí

Přítomnost: 4 mečů

Budoucnost: 4 pohárů

Rada: Páže mečů

Varování: Smrt

Energie místa: Mág, Mírnost

Duch místa: 6 mečů

Kaple smrtelných ran Kristových měla v minulosti jednu velkou funkci, která se odrazila i ve vylosovaných kartách. Opět zde vidíme moudrou a význačnou ženu, která se v pokoře a klidu pokusila uklidnit rozbouřené energie tohoto místa a na usmířenou zde nechala vybudovat kapli. Dala tím místu skutečně novou šanci, aby mohlo opět žít a vzkvétat. Momentálně se kaple opravuje, což krásně odráží i 4 mečů. Její síla je teď zastavená, doslova nemocná. Do budoucna by se mohla opět rozjet, i když velmi pomalu a opět by to mohlo být místem rozjímání a komunikace s vyššími světy. Pomalé budování jako by vadilo i kapli samotné, už by toužila po troše nové energie a síle, kterou kdysi měla. V každém případě by nebylo dobré nechat místo zaniknout, možná se snažit jej opět trochu zviditelnit. Samotná energie kostela je velmi čistá a nabitá. Skrývá v sobě opět energii její stavitelky, její čistotu a pokoru, s jakou ke stavbě přistupovala, ale také velký lidský potenciál. Možná, že až bude kaple „fit“, nabídne nám více, než tušíme. Duch místa ještě připomíná Ovčí vrch jako přechod pro duše, které zde skonaly, a které už patrně skutečně odešly.

Opět si ale povšimněme detailů na kartách: Obrázek hradu na 8 holí připomíná Ovčí vrch z dálky a okno na 4 mečů, která představuje Vrch právě teď, na kapli přímo odkazuje.


PAMÁTNÍK – VZKAZ OD PADLÝCH

Ani: Ghosts and Spirit tarot

Páže mečů, Poustevník, 5 mečů, 7 pentaklů

„Bitva byla velmi zlá, kdo neprožil, ten nezná.

Všem jsme ale odpustili, toto místo opustili.

Už je zase v celé kráse, a také ty budeš spasen!“

 

Jana: Mary El tarot

Páže holí, Eso pohárů, 6 holí

„Hlídáme tě, abys snad,

do zlé bitvy zas nespad.

Drž se našich moudrých rad,

A jen sebe uč se znát.“