Osek - Kamýk

05.10.2013 12:28

V obci Osek poblíž Rokycan najdete krásnou zříceninu letohrádku. Nechal ho zde vystavět po roce 1750 hrabě Jan Štenberk, majitel Oseckého panství, jako přízemní obdélníkovou budovu. Do tohoto letohrádku se tehdy jezdilo vznešeně a poeticky na loďkách po podzámeckém rybníku, který byl však zrušen po zániku železáren v Oseku, a to v roce 1814. Roku 1839 pak už zbyla z letohrádku jen ubohá ruina. Pokud se vrátíme o několik desítek let zpátky, před zřízení samotného letohrádku, víme, že se na vrchu Kamýk nalézal vysoký kamenný sloup s křížem na počest sv. Vavřince, Floriána, Háty a Kristýny, který byl tedy obklopen sochami těchto ochránců údajně zabraňujících zásahu moru. Toto seskupení bylo zbudováno přičiněním misionářů, kteří se v té době zdržovali v Oseku. Kam později kříž se sochami zmizel se však zjistit nepodařilo. http://www.topvylet.cz/index.php?detail=1441

3.10.2013, Anna K.tarot

Minulost: 3 mečů, Kolo života, Páže mečů

Přítomnost: 10 holí

Budoucnost: 2 pentaklů

Rada: Poslední soud

Varování: Věž

Energie místa: 2 holí a 9 mečů 

Duch místa: 2 pohárů

Vypadá to, že místo dříve neoplývalo příliš velkou veselostí. Vznik Kamýku je provázen nějakou těžkou, dusivou a smutnou atmosférou. Možná jeho majitelé o někoho přišli a letohrádek nechali postavit, aby zapomněli. Nebo manžel nechal postavit krásnou stavbu, aby mu manželka odpustila věčné zálety. V každém případě Kamýk vznikl a otočil tak běh událostí na dlouhou dobu dopředu. V současné době jsou zde už jen ruiny. Byť místo v zapadajícím slunci vypadá romanticky, v dnešní době už jeho někdejší krása chybí a dýchá na nás jen zub času, který se na jeho dnešní podobě podepsal. Ukazuje se nám tak trochu jako hrozba a varování, dejte si pozor, takhle můžete dopadnout i vy. Do budoucna se situace určitě zlepší. Možná, že Kamýk ožije nějakými akcemi, nebo sem lidé budou chodit na mejdany. Letohrádek jako by nás nutil uvědomit si pomíjivost života, chtěl nám ukázat, že vše jednou skončí a je jen na nás, v jakém stavu tento konec budeme prožívat. Kamýk je ideálním místem pro rekapitulaci našeho života, jakousi zpověď. Můžeme sem přijít, a nechat zde vše, co nás tíží a s lehkostí toto místo zase opustit. Možná byl letohrádek původně místem, kde se scházely přítelkyně a šeptaly si do uší svá trápení. Sice se to na energii místa podepsalo a stále těmi smutky žije, ale plní tím stále svou funkci, i když už z budovy zbyly jen dvě stěny. Je to tedy místo smíření a pochopení, mísí se zde jeho poslání ulevit nám a jeho těžká energie, která všechna naše neštěstí nese za nás. Ale nebojte se a berte si zde, dokud je to možné.

OSEK – ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

V Osecké ulici bydlelo v 18. století až 20 židovských rodin, ve Valduchách též tolik a oběma byl přenechán vrchností kolem roku 1700 kus skalnaté půdy u zříceniny Kamýku na pohřebiště. Dalo to velikou práci překopat skály, veliké kameny odvézti a navézti zem. V areálu zůstaly jen ruiny márnice a ohradní zdi, dochovala se padesátka náhrobních kamenů, z nichž nejstarší pochází snad z roku 1793. Patří k majetku české Federace židovských obcí a je volně přístupný.

http://www.turistika.cz/mista/kamyk-u-oseka-zricenina-a-zidovsky-hrbitov

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Oseku_u_Rokycan

3.10.2013, Daniloff tarot

Jaké je toto místo? 5 mečů, Eso holí, 4 pohárů

Na tomto poklidném a krásném hřbitově asi odpočívá nějaký významný muž. Je sice už dlouho mrtvý, ale nějak zde stále žije a působí. Jako by celý hřbitov ovládal a měl nad ním moc. Hřbitovu samotnému nijak neškodí, ale svůj klid asi ještě nenašel.

Co to bylo za muže? Věž, Císař, Smrt

Zřejmě to byl nějaký velký muž se skutečně důležitým postavením. Byl pevný a zásadový a také je možné, že se mohl za svého života projevovat jako tyran, který nenechal nic v klidu. Také proto si ho možná našla smrt, která mohla být velmi náhlá a krutá. Smrtí to však asi neskončilo, odešel sice, ale po něm mnoho těžkých osudů a ran. A proto nenašel klid ani po smrti a stále zde bloudí a čeká na své vysvobození.

Co musí udělat? Král holí a 10 holí

Pochopit, co udělal špatně. Uvědomit si, jak moc má zatížené své svědomí, odhodit své ego a s pokorou se omluvit všem, kteří jeho vinou trpěli. Do té doby ho zde za temných nocí bude možné spatřit, jak nemůže tam, ani zpět.

"Skloň hlavu a přiznej se, pak až přijde smrti sen.

Až odčiníš bezpráví, odpustí, co skonali.

Až si změníš podobu, dostaneš svou svobodu."

Jak to dopadne? Závěs

Karta, která mi vyšla na tuto otázku, představuje závěs, za nějž není možné se podívat, ani s tarotovými kartami. Není běžnou součástí tarotových karet, ale já jsem ji v balíčku nechala, aby mě zastavila vždy, když nemám něco vědět, nebo se do něčeho míchat. Osud mrtvého, o němž tu byla řeč je tedy jen jeho osudem a záleží jen na něm, jak skončí.