Okolo Rokycan

02.08.2018 10:23

Když jsme byli s Putujícími na Berounsku, na Dehetnické skále, vykládal nám Jiřík, nikoliv z karet, o napojení na další hory v tomto kraji. A tak jsme se s plzeňskou bandou vypravili je navštívit. Počasí nám přitopilo, kopce byly ještě vyšší něž obvykle a trošičku jsme zabloudili. Ale i přes ten šutr v batohu jsme je prozkoumali, jak jen to šlo.

RADEČ

Stával tu hrádek z roku 1343, který byl postaven na místě starší kultovní lokalitě, podobně jako Karlštejn nebo Radyně.

27.5.2018, Celtic Tarot

Minulost: Mág, Eso pohárů, 2 holí

Přítomnost: Eso pohárů

Budoucnost: 4 pentaklů

Rada: Spravedlnost

Varování: Slunce

Energie místa: 2 pohárů a Poustevník

Duch místa: Blázen

Zdá se, že Radeč byl silný kopec, ještě než jej objevili lidé a silové místo a jeho přirozené energie začali využívat. Skály a jejich uspořádání, a napojení nahoru lidé přizpůsobili svým potřebám a vložili do nich přesně to, co jim pak prospívalo a dobře sloužilo. Přesto, že tu lidé normálně žili, měli tu svůj hrad, na vrcholu bylo posvátné místo, silový bod nebo místo s jasným signálem, který sloužil ke spirituální pomoci a duchovní očistě celého kmene. Odsud se přijímaly zprávy, zde se viděly vize a při dobrém vedení získalo spojení s jinými, moudřejšími světy. Což je možné i dnes, ovšem s tou pravou pokorou a vážností. Radeč není místem na blbnutí a užívání si, tedy pokud zde chcete získat něco víc než jen pěkné místo na opečení buřtů. Velká síla vyžaduje velkou pokoru. Pak je možné získat darem to, pro co sem chodili lidé kdysi před námi.

HRAD MITRVALD: Mág, Král mečů, Poustevník

Moudří rodů, kteří zde začali žít, a pak vystavěli hrad, dobře věděli proč právě zde. Kromě dalekých výhledů na případné útočníky, vyzařovala odsud vždy ještě síla a energie, kterou obestavěli hradem, možná proto, aby ji ochránili, nechali uvnitř pro našince a zamezili přístupu cizinců k ní. Hrádek byl tak zřejmě strážním místem, ať už před fyzickým nebezpečím, ale ochranný bodem, jak si nechat zdroj informací a síly pro sebe.

ENERGETICKÝ BOD

Kosmická energie zde podle Pavla Kozáka dosahuje úrovně více než pětinásobku. Člověk schopný komunikace zde může „vytočit“ jakékoliv číslo, které si přeje.

7 pohárů, Mág, 8 mečů

A Mág do třetice. Zdroj, o kterém mluvíme, je zřejmě zde. Odsud je možné skutečně volat, kam chceme, spojit se s kým chceme a získat odpovědi, které potřebujeme. Tedy, pokud je druhá strana na drátě a chce s námi mluvit. Když ne, v našem pomyslném telefonu se ozývá jen tuuu-tuuu… Síla v tomto místě byla vždy, druidy nebo jinými znalými, byla pozvednuta a upravena tak, aby jí šlo používat. A to lze dodnes.

MÍSTO DOLE

Cestou pryč jsme našli ještě jedno zajímavé místo, naproti vrcholu, a protože se o něm v knihách nic nepsalo, vyložili jsme na něj.

9 pentaklů, Rytíř mečů, Viselec

Silových bodů bude na Radči asi víc. Ten horní, objevený, upravený a používaný, je už kultivovaný, ale tím i trochu ochozený. Dolní, který jsme objevili, a na který vyšel Standovi Ďábel, je jeho malým opakem. Má také velkou sílu, je tu odpradávna, ale není ukotven. Může nám toho dát víc, ale je tak trochu surový a proto brutální. Tenhle neotesanec má sice větší sílu, ale je zapotřebí dát na ní také větší pozor. A tak si čuchneme, vyzkoušíme, dostaneme do žil trochu víc krve, a mastíme dál.

ŽĎÁR

Vrchol Rokycanska, na kterém bylo prehistorické sídlo z doby bronzové.

27.5.2018, Celtic Tarot

Minulost: Královna holí, 2 mečů, 4 pohárů 

Přítomnost: Hvězda 

Budoucnost: Královna mečů 

Rada: Kolo

Varování: 5 holí 

Energie místa: 9 pohárů a Mírnost

Duch místa: 10 pohárů

Mocné sídlo tu zřejmě bylo i podle karet, které tu vyšly. Představuju si silnou vládkyni, která ve skutečnosti hýbala krkem velkému vůdci a řídila celý kmen. Idylka zřejmě netrvala dlouho, možná s její smrtí skončila skutečná vláda, kmen se rozpadal a vzpamatovat se mu nepodařilo. Dnes je to krásný vrchol s oblažujícími výhledy, s pozitivní energií a čímsi v podzemí, co není a nebude už vidět. Jestliže na Radči bylo místo ochrany něčeho posvátného, Žďár byl horou, kde se žilo, tvořilo, panovalo a odkud se řešily každodenní záležitosti. Zdánlivě obyčejný kopec byl protipólem k neobyčejnému daru druhého vrcholu. Možná jakousi pojistkou, nebo zázemím pro to, aby mohl dobře fungovat. Podle mapy leží Radeč, Dehetnická skála a Krušná hora (viz článek Krušné Berounsko) na jedné přímce, kdež to Ždár je tak trochu bokem. Možná byl skutečně energetickou podporou nebo místem, kam se po čilé duchovní práci šlo odpočívat. V každém případě, je tu i dnes moc hezky.

OLTÁŘE, JIŽNÍ SKÁLA

Podle Pavla Kozáka je zde patrně obětiště bez lidských obětí.

Smrt, 9 pohárů, Velekněžka

Oběti jsou na první pohled patrné už z vylosovaných karet, bude to s nimi, ale asi trochu jinak. Jižní strana pod vrcholem byla místem, kde se odkládalo to, co sem s námi přišlo a kde bylo nutné očistit nejen obuv, ale i mysl a srdce. Cesta z Radče, po velkém rituálu nebo duchovní práci, tak mohla vést domů na Žďár tudy přes odložení, a očištění. Je to logické, ani naši předci si nechtěli zaneřádit domovy a zázemí, nánosy bláta a magických praktik. A tak je nechali zde, aby mohli čistí pokračovat dál.

OLTÁŘE, SEVERNÍ SKÁLA

Podle Pavla Kozáka je tu silový bod napojený dolů, zřejmě svatyně zemského kultu a snad i občasná přítomnost astrála zemřelého létajícího ještěra.

Král pentaklů, Královna pentaklů, 2 pohárů

Na jižní straně odevzdali všechny zbytky magie, zanechali tam duše nebo stopy, které nechtěně nabrali cestou, a na severu dostali novou sílu. Uzemnili se, opustili duchovní svět a spojili se opět s Matkou Zemí. Propojili oba póly v sobě, spojili vnitřního muže s vnitřní ženou a šli se najíst a vyspat nahoru domů, do kožešin. Po dobře vykonané práci, dobrý odpočinek.

RADNICE

27.5.2017, Golden tarot by Kat Black

Z Radnic jsme viděli jen kousek: Poutní kostelík Narození Panny Marie nad Radnicemi, k němuž vede křížová cesta, vystavěl K.I. Dietzenhofer v roce 1735. Vedle něj je kamenná poustevna, dnes v soukromých rukou přestavěná na dům, postavená na silovém bodě se zemskou energií. Energetický bod před apsidou převažuje kosmická energie 300%.

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE: Slunce, Blázen, Mírnost

Kdybyste hledali čistší a nezatíženější místo než je tohle, dá vám to hodně práce. Oproti starým a silným místům na vrcholcích rokycanských hor, je kostelík nad Radnicemi je nevinnost sama. Na nemoci, neduhy, problémy a vnitřní neklid, napíšu vám recept: Dvakrát týdně kaplička, zrudnou vybledlá líčka.

ENERGETICKÝ BOD U KAPLE: Páže pentaklů, Eso pohárů, 3 pentaklů

Zde je možné dostat dárek, energii, naději, lásku, naplnění. Bude nutné pro to také něco udělat, ale už jen pobyt tady nabije naše baterky a dodá chuť být na světě.

POUSTEVNA: Eso pohárů, Smrt, 5 pohárů

Poustevna už tu dávno není a zavítal-li by sem její dřívější obyvatel, asi by se hodně podivil. Silový bod nesílí, energie byla zastavena. Pozitivní síla kostela sahá až sem, ale z meditativního klidu a moudrosti dřívější stavby tu nezbylo už nic. Vraťme se tedy nahoru, na schody ke kapli, na křížovou cestu a dýchejme čistý vzduch a sajme pozitivní energii. Co lepšího bychom si mohli přát?