Okolo Karšltejna po druhé

25.08.2013 16:54

03.12.2012 20:26

Do výčtu vrcholů okolo Karlštejna chybí ještě podstatná hora, Plešivec. Má přímou návaznost na Kněží horu a Malou a Velkou věž na Karlštejně. S Kněží horou je propojena dvěma body, mužským a ženským, na kterých jsem provedla zajímavý výklad.

Na Plešivci najdeme také tzv. místo U Křížku, kde Putující s Hankou Blochovou provedli jeho očistu tancem, která se přímo otiskla do jedné vylosované karty.

I když jsme navštívili ještě úžasné kaple na Karlštejně a měli je na dlouhou chvíli pro sebe, posvátnost, která dýchala z těchto míst a jejich návštěvníků, mi nedovolila, vyložit karty přímo tam. Třeba na to ještě někdy dojde. Dodatečně jsem tedy ještě provedla výklad na Karla IV. a Annu Svídnickou, kolem nichž se všechno točí…

PLEŠIVEC – MUŽSKÉ KULTOVNÍ MÍSTO

Výklad, 24.11. 2012, Sacred Circle tarot

Minulost: Věž, 10 pentaklů, Královna mečů

Přítomnost: 2 pohárů

Budoucnost: Královna pentaklů

Rada: 4 mečů

Varování: 8 holí

Energie místa: 9 pohárů, Poustevník, 8 pohárů

Duch místa: Rytíř pentaklů

Z tohoto výkladu je patrná jakási proměna tohoto místa. Přestože se jedná o místo mužského rázu, o čemž svědčí i jeho duch, je zde vidět i velký ženský vliv a hlavně jeho zesílení do budoucna. Karty ukazující minulost odkazují skutečně na hrad samotný, především pravděpodobně jeho Velkou věž. Jakoby tento bod byl zásobárnou energie a síly, která věž nebo hrad celý vyživuje. V určitém smyslu by zde mohl být uložený velký poklad, ať už hmotný nebo ne. Ženská síla, která zde vždy byla a nyní se jen mění na jakýsi jiný druh, je mu pak také velkou oporou. Nutno dodat, že proměna této ženy zde je spíše z chladné a aktivní na vlídnou a mateřskou. Žena zde tedy dříve musela mít mužské vlastnosti, aby obstála. Dnes také vlivem laskavosti a něhy muže se mění na ženu připomínající tady oblíbenou Smaragdovou dámu. Přestože se jedná o již zmiňované mužské místo, bod sám vyzývá spíše ke složení zbraní a klidu a míru, není možné zde čerpat sílu na boj, nebo dokonce aktivně bojovat. Energii zde si můžeme spíše brát a čerpat, ale asi bychom ji zde neměli příliš vyvíjet. Možná by se tím narušil proces přeměny ženské síly. Pro tarotáře, jedná se o přerod z královny mečů (bojovnice) v královnu pentaklů (matku a ochranitelku). Energie místa ukazuje silný mužský potenciál, šamanský princip, obklopený láskou a něhou. Muž-čaroděj-šaman zde má své velké místo, ale i on už cítí příchod velké bohyně matky a je s tím více než svolný. Tato doba však zatím ještě nenastala a proto se může učit další životní lekce, jako my všichni.

PLEŠIVEC – ŽENSKÉ KULTOVNÍ MÍSTO

Výklad, 24.11. 2012, Sacred Circle tarot

Minulost: 7 pentaklů, Rytíř pentaklů, 3 pohárů

Přítomnost: Rytíř pohárů a 2 mečů

Budoucnost: Viselec a 9 holí

Rada: Poustevník

Varování: 7 holí

Energie místa: Milenci a eso mečů

Duch místa: Vůz

Stejně tak jako mužské místo na Plešivci je tak trochu ženské, tak ženské místo je tak trochu mužské. Už jen podle ducha místa se jedná o ryze aktivní a přímou energii, která nehledíce nalevo ani napravo řítí se tam, kde je její cíl. Začneme-li pěkně popořadě, vidíme, že zde byla v minulosti zasazena velká síla, možná i na popud konkrétního znalého člověka, provázaného s předchozím mužským místem. (Podle stejné karty, která zde vyšla.) Díky tomu místo mohlo vzkvétat a šířit čistou a vlídnou energii dál směrem k hradu. V tom je toto místo ženské. Na rozdíl od předchozího, které je pevnou základnou, je nebo byl tenhle bod spíše citovou oporou. V současné době jako by se však tak trochu tato pomyslná brána začala zavírat nebo oslabovat. Přitom se nezdá, že by místu něco bralo jeho sílu, nebo že by samo vyžadovalo velkou aktivní práci, aby se tomu zabránilo. Do budoucna zde však může hrozit malé oslabení nebo pozastavení toku energie. Možná v rámci jeho přeměny na něco dalšího. Zatím sem však můžeme chodit a spojovat se s přírodou a prosit živly a bytosti o naději a ochranu. Vše však s maximální pokorou, a klidem v duši. Rozhárané srdce zde útěchy asi příliš nenajde. Energie místa vzkvétá a roste, ale nebude to na věky. Zdá se, že potřebuje jasný směr a cíl, aby se ukotvila. Velkou oporu může jistě najít i v druhém mužském bodě.

Místa kolem Karlštejna a tím méně hrad samotný, se ještě v žádném případě nevyčerpala, a myslím, že se ještě dočkáme zajímavého vývoje.

PLEŠIVEC – U KŘÍŽKU

Výklad, 24.11. 2012, Sidhe tarot

Minulost: Rytíř holí, Smrt, Slunce

Přítomnost: Páže holí

Budoucnost: Viselec

Rada: 6 pentaklů

Varování: 10 pohárů

Energie místa: Císař a Blázen

Duch místa: Eso mečů

Většinou, když se ptám na minulost místa, mám v úmyslu dostat se co nejdál do historie a proniknout až na samý začátek. Karty vyložené zde na tomto místě však ukázaly minulost starou několik desítek minut. Člověk se pořád učí. Putující brzy ráno tancem a zpěvem očistili toto místo, sdíleli své pocity a vydali se dál. Zkrotili tak jeho divokost, která hraničila až s agresí a nahradili kříž, symbol utrpení, sluncem a stromy. Tato přeměna netrvala dlouhou dobu a soudě podle vyložených karet se více než povedla. Do budoucna zde tak může proudit energie a my tak můžeme čerpat plody tohoto místa a brát si z jeho čerstvě otevřeného zdroje. Rituál však není možné již opakovat. Co mělo být uskutečněno, se stalo a opětovné zasahování by ničemu neprospělo. Energie místa tak může dál proudit, není ničím svázaná. Uvolnila se skutečná síla, která zde byla zakotvená a vzhledem ke kartě Císař je zde možná i návaznost na Karla IV., který sem možná chodil také tančit a slavit přírodu kolem. To se ale do kronik nepíše. Duch místa pak na kartě nápadně připomíná pyramidu a sílu, kterou vyzařuje. Náhoda? J

VÝKLAD NA OSOBNOST KARLA IV.

Výklad, 3.12. 2012, Tarot grálu

1, 2 = Osobnost, jaký člověk byl – Hledač grálu (Blázen), 7 kamenů (pentaklů)

3 = Jeho temperament – 6 mečů

4 = Jeho duše, pravá podstata – Jednička nádob (Eso pohárů)  

5 = Jeho slabiny – 5 kamenů (pentaklů)  

6 = Odkud přišel, z čeho vzešel  - 4 kopí (holí)

7 = Jaký měl život – Melchisedek (Velekněz)

8 = Čeho dosáhl – 7 mečů

9 = Jeho poselství, životní role, význam – Pád Chrámu (Věž )

Tarot grálu ukázal osobnost Karla IV. naprosto jedinečným způsobem. Císař Karel zde vystupuje jako věčný mystický hledač. Jeho osobnost byla velmi duchovní a otevřená a zdá se, že jako člověk měl před sebou jeden velký cíl, který ho motivoval a táhl kupředu. Těžko říct, zda svého cíle někdy došel, ale touha najít cenný poklad a objevit svatý grál, byla tím, co ho naplňovalo a co jeho osobnost utvářelo. Jeho temperament nebyl příliš rychlý, karty ukazují spíše na klidného a přemýšlivého člověka, který byl ochoten pomáhat a obětovat se pro druhé. Jeho duší byl přímo svatý grál. Byla krásná a čistá a vyvolená shůry k tomu, aby svůj grál hledal a naplnil. Bohužel však jakoby nedostal do vínku vytrvalost nebo dostatek času, aby vše dokončil a dovedl do zdárného výsledku. Možná se i leckdy nechal zmanipulovat a ovládnout, svést z cesty. Návrat zpátky tak byl pak náročnější a vyžadoval více sil. Jeho původ je možné vidět jako naprosté oddělení. Nebyl to člověk z davu, byl odlišný a své souputníky jen zdálky sledoval, protože se lišil, už svým původem. Dostal do vínku odlišnost, velkou sílu a vyvolenost. Jistě bylo těžké to následovat. Jeho život však asi nebyl příliš o něm a o jeho potřebách. Měl vyšší cíle a velké úmysly a musel je následovat. Dovedu si také představit, že musel mnoho lidí poslouchat a následovat. Alchymistické nebo astrologické a jiné souvislosti musel asi brát v potaz na každém kroku a nebylo tak možné prožívat šťastný a bohatý život. Čeho ve svém životě dosáhl, víme všichni z učebnic, z duchovního hlediska ze sebe asi vydal všechny síly, obětoval sebe a své priority, aby umožnil jiným lidem, aby pokračovali v jeho úsilí. Poselství Karla IV. je podle karty naprosto jasné. Měl ochraňovat svatý grál, nedopustit, aby ho něco ohrozilo a obětovat třeba vlastní život, aby mohl být zachován. Ať už jím bylo cokoliv, císař Karel věděl velmi mnoho cenných informací a přesto, že nám je nemohl předat přímo, naším úkolem je následovat jej a dokončit jeho započaté dílo. A začít bychom měli každý sami u sebe.

VÝKLAD NA OSOBNOST ANNY SVÍDNICKÉ

Výklad, 3.12. 2012, Tarot grálu

1, 2 = Osobnost, jaký člověk byla – Dáma nádob (Královna pohárů) a Desítka nádob (Desítka pohárů)

3 = Její temperament – 8 mečů

4 = Její duše, pravá podstata – Magdalena (Velekněžka)

5 = Její slabiny – Dindrane (Měsíc)

6 = Odkud přišla, z čeho vzešla – 6 mečů

7 = Jaký měla život Melchisedek (Velekněz)

8 = Čeho dosáhla – Preceptor kamenů (Rytíř pentaklů)

9 = Její poselství, životní role, význam – 5 nádob (5 pohárů)

Propojení Anny Svídnické s Karlem IV. bylo zřejmě více než jen manželství, alespoň podle karet. Její osobnost byla krásná, čistá a odevzdaná. Chtěla spojovat a sdružovat lidi, dávat jim sílu, a protože nemohla přímo, možná se rozhodla dělat to oklikou skrze umění a víru. Ona byla strážný anděl, který ochraňoval záměr Karla IV. a vedl mu ruku. Její temperament však oproti Karlovu byl velmi aktivní a bojovný. Tam, kde se on nechal ovlivnit, ona si rázně prosazovala své a možná, že i ona mohla být tou, která císaře motivovala a hnala a občas i dostrkala někam, kde to považovala za nutné a na co by on nenašel odvahu. Její duší je ženský princip svatého grálu. Podpora a pomoc, něha a otevřenost. Forma pro nádherný obsah. Karta ukazuje Magdalenu, která podle knihy „naplňuje mystickou partnerskou roli v Kristově duchovním úřadu.“ Anna Svídnická tak mohla být nejen manželkou, ale také jeho jedinou skutečnou rovnocennou partnerkou. Bohužel však doba, ve které se oba nacházeli, nepřála projevit toto skutečné partnerství navenek a byla nucená skrývat své schopnosti i poslání. Její společenský původ karty nenaznačují, ale vypadá to, že i ona byla k něčemu vyvolená a že měla cíle, které měla uskutečnit. Stejná karta na její život vyšla i na život Karla IV. Je tedy velmi pravděpodobné, že i ona byla zajatá pravidly a svázaná danými postupy. Je také možné, že oba měli stejného učitele, který je vedl krok za krokem k uskutečnění toho, k čemu byli vyvoleni. I přesto, že byla ženou, dosáhla ve svém životě velkého pokroku. Přinesla světu mocný dar, jistě dlouho pracovala, aby ho získala a pak ho s pokorou předala mocnějšímu, který ji uchoval pro další věky. Poselství Anny Svídnické je především pokora a úcta k něčemu, co nás přesahuje, usilovná práce na tom a sledování vyšších cílů. Co vlastně v životě potřebujeme? Co je důležitější než cíl, který jsme si vytýčili a který se netýká jen nás?