Okolo Budče energie teče

08.05.2017 10:25

6.5.2017 jsme s astrologem Stanislavem Otakarem Holmanem obešli několik míst mezi Kladnem a Prahou spjatých s Přemyslovci. Tarot starých pověstí českých si to nemohl nechat utéct.

BUDEČ

Zdejší hradiště bylo osídleno od pravěku, přesněji od mladší doby bronzové. Kmen Čechů se zde tedy usadil na již tradičně obydleném území. Budeč je pravděpodobně první české centrum, určitě je ale nejrozsáhlejší a nejstarší zaručené zmínky o Budči jsou z 10. století.

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

Dodnes z něj zbyla jen maketa základů, postaven byl zřejmě ve třetí čtvrtině 10. století a v 19. století byl zbořen a rozebrán na stavbu domů místních.

6.5.2017, Bohemian Gothic tarot

O KOSTELU: 7 pohárů, Páže pentaklů, 5 pohárů, Blázen, 7 pentaklů

Karty vylosované na kostel nás vedou o patro níž. Původní kostel byl plný pozitivní a dobré energie, ale to, co na něm bylo nebo pořád je, nejcennější, je zřejmě pod ním. Určitě tam na nás čeká něco důležitého a nic negativního. Možná by tam mohl být hrob někoho podstatného pro toto místo, pro jeho historii nebo sílu. Možná tam jsou ostatky nějakého světce nebo významného muže, jehož bylo třeba uctít hrobem na silném místě. Pokud byste chtěli vědět, jak mě to napadlo, tak podle kostí na 7 pentaklů, vstupu do podzemí na 7 pohárů a hrobu na 5 pohárů. Celkově to ale není nic zlého, ať už tam leží kdokoliv, leží v klidu a pokoji a přispívá k celkové vlídné atmosféře Budče.

6.5.2017, Touchstone tarot

UVNITŘ ZÁKLADŮ: Král pohárů, Eso pohárů, Král holí

Prakticky na totéž nás upozorňují i karty vylosované uvnitř pozůstatků po kostelu. Jedná se o pozitivní, silně nabité místo, z něhož můžeme čerpat, pokud k němu přijdeme s láskou, úctou a pokorou. Stačí třeba jen pozdravit, než překročíme pomyslný vchod a zeptat se, zda můžeme dál. Pak už se nám brána otevře a mocný muž, jehož pozůstatky zde mohou ležet, nám dá něco ze své původní síly.

Podle těchto karet už je jasné, že by zde mohl ležet muž, velmi mocný, ale laskavý. Není to úplně od věci, protože zdejší oblast je poseta mohylami a nálezy z hrobů původních obyvatel. Budeč vždy byla významným místem v naší historii a proto ten, kdo zde leží, nebude žádný obyčejný chlapeček.

ENERGETICKÝ BOD: 10 mečů, Slunce, Páže holí

Náš průvodce astrolog Stanislav Otakar Holman určil energetický bod nacházející se u pomyslného oltáře kostela. Je to velmi silné místo, kde je možné nechat vše negativní, pohřbít vše, co nechcete a získat novou sílu a energii. Až do vás tato síla vstoupí, zkuste ji v sobě upevnit, aby vám nějakou dobu vydržela, až jí budete doopravdy potřebovat.

NÁHROBNÍK

Z kostelíka Panny Marie se zachovaly dva náhrobníky, jeden z nich byl pro manželku Adama Šrajchrta z Hortenfelzu. Levá část, připravená pro něj, je prázdná, protože musel prchnout z vlasti pro svou víru.

Král holí, Páže pohárů, Hvězda

Náhrobník připomíná akt lásky, který nechal udělat bohatý muž pro ženu, kterou velmi miloval. Chtěl jí uctít tím, že nechá vyrobit náhrobek, který zvěční její velikost a místo, které nechal pro sebe, chtěl skutečně zaplnit, chtěl spočinout po jejím boku a možná si do konce života vyčítal, že nemohl, že se museli rozdělit. Tento náhrobník je tak připomínkou věčné lásky, kterou neměla rozdělit odlišná víra nebo válka. Jestlipak se z toho také můžeme poučit?

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA

Na konci 9. století nechal kníže Spytihněv na Budči postavit kostel svatého Petra a Pavla jako první středisko latinské bohoslužby uvnitř Čech. Na konci 12. století k němu byla přistavena románská věž. Rotunda se kupodivu do dneška dochovala.

6.5.2017, Touchstone tarot

Minulost: 4 holí, 2 pohárů, 4 mečů

Přítomnost: Blázen

Budoucnost: Rytíř penaklů

Rada: Slunce

Varování: 5 mečů

Energie místa: Král pohárů a Král pentaklů

Duch místa: Viselec

Je zvláštní, jak hodně se liší výklady na různé chrámy a místa víry. Gotické kostely mívají velmi pohnutou, hodně často mečovou, minulost, která většinou negativně ovlivňuje jejich energii. Buddhistické chrámy na Srí Lance jsou plné pohárů, mírností a možností ulevit si. Rotundy se jim velmi podobají, jako by i tvar stavby určoval jeho atmosféru.

U zrodu této stavby stála velká a čistá láska, muže k ženě. Ať už stavěl muž pro ženu nebo zde žena pojala svého milovaného za manžela, nebo sem spolu chodili na tajné schůzky, v každém případě do ní vnesli něhu a vlídnost. Postupem času zřejmě vyprchala, čím více se zde odehrávali křesťanské praktiky, ryze mužské, tím více původní cit vyprchával. I tak je zde ale pořád velká síla, ničím nebezpečná a může nám poskytnout útěchu i dnes.

Všimněte si několikátého Slunce, které zde na Budči vyšlo. Podle pana astrologa, který nás zde prováděl, kněžna Ludmila, kterou zde našli pohřbenou v rouchu pokrytém svastikami, byla stoupenkyní kultu Slunce. Svastika je původní sluneční symbol, později zneužitý Hitlerem jako hákový kříž. Slunce jako pozitivní princip síly a energie, kterou získáme zvenku, je to, co si odsud můžeme odnést. Na kartě Slunce v Touchstone tarotu je ale malé dítě, a to nám připomíná čistotu, se kterou si můžeme nabrat. Bez ní nezískáme nic.

MÍSTO DUCHOVNÍHO UČILIŠTĚ

V 10. století zde byla církevní škola, jakési duchovní učiliště, které mohlo být i pohanské, do nějž údajně chodily i žákyně. Zdejší mistr se prý jmenoval Učen a učil i vnuka svaté Ludmily, svatého Václava.

6.5.2017, Tarot starých pověstí českých

Viselec, Mág, Svět

Budeč byla v jednu dobu zřejmě uzavřeným místem, do kterého směli jen vyvolení. Sídlil zde mocný učitel, který předával své učení těm, kdo si to zasloužili a byli ochotni pro to něco obětovat. Byli ochotni vzdát se pohodlí, které dosud měli, zahodit vše, co se naučili a začít znovu a hlouběji. Učitel byl vzdělaný a úctyhodný, měl přístup k silám, které uměl předat dál a zprostředkovat je lidem, kteří se u něj učili. Byl přísný, ale spravedlivý a jeho žáci mu projevovali úctu a nedali na něj dopustit.

Na kartě Svět je nakreslené přímo hradiště, takže je možné, že se to odehrávalo v době, kdy se tu Budečské hradiště nacházelo.

BUDEČSKÉ HRADIŠTĚ

Minulost: Rytíř mečů, Slunce, 6 pohárů

Přítomnost: Císař

Budoucnost: Mírnost 

Rada: Ďábel 

Varování: 4 holí

Energie místa: Eso pentaklů, 7 pohárů 

Duch místa: 6 mečů

Než sem přišli první obyvatelé, kteří to s hradištěm mysleli opravdu vážně, museli tu hodně uklidit. Bylo třeba mnoho energetické práce a síly, aby se z obyčejného místa stal střed síly slunce. Povedlo se a časem tudy prošlo mnoho důležitých osobností, které si kousek vzali a dobře ho použili dál. Žena na 6 pohárů by klidně mohla být Ludmila se svatým Václavem, který se tu zřejmě hodně učil. I dnes se jedná o stabilní a silné místo, které bychom neměli opomíjet a měli bychom ho brát hodně vážně. Podobně jako se později dočtete u Krliše o Neklanovi, který byl rád, že o něm vyšla najevo pravda, i Budeč potřebuje posílit tím, že jí lidé budou pokládat za cenné místo naší historie, kde se odehrály podstatné věci, ačkoliv se o nich nepíše ve všech kronikách.

Proč byla Budeč opomíjena, si můžeme jen domýšlet. Možná proto, že se tu soustředili lidé, kteří se učili tajné pravdy a nechtěli u toho být rušeni, možná proto, že se zde odehrály události, o nichž bylo později lépe nemluvit. Každý, kdo tudy ale prošel tu nechat stopu a brána poznání je pořád otevřená. Jen musíme vědět, co chceme a odhodlat se poznat i pravdu, která bolí. Žádné hrátky se zde nepěstují. Budeč byla a je silné místo a jako takovou je třeba ji uctívat.

HOLUBICE

ROTUNDA NAROZENÍ PANNY MARIE

Rotunda byla postavena ve 13. století a byl v ní starý oltář, ostatky svatých, okna se zlatým pluhem v červeném poli a monogram „m+n“. To vše se bohužel ztratilo a o významu těchto zvláštností se můžeme už jen dohadovat. Možná to byl odkaz na Přemysla Oráče, a tím na Přemyslovce, kteří přišli po něm. Románská stavba však je i tak plná symbolů a zajímavé je například to, že připomíná byzantské stavby.

6.5.2017, Touchstone tarot

Minulost: 7 pentaklů, 10 holí, Slunce 

Přítomnost: Král holí

Budoucnost: Síla

Rada: 9 pentaklů

Varování: Rytíř pohárů

Energie místa: Hvězda, 8 mečů  

Duch místa: Luna

Udržet stavbu čistou a klidnou dala zdejším světicím a světcům hodně práce, ale povedlo se. Slunce nás provází i do ne příliš vzdálené vsi Holubice, kde kupodivu najdete také rotundu. Další stojí v nedaleké Přední Kopanině, výklad z ní si můžete přečíst zde, neboť jsme jí navštívili při jedné z Tarotových konferencí, které blízko ní pořádáme. V Holubicích je klid a mír, její energie je velká a vlídná, ačkoliv něčím svázaná. Zdá se ale, že je to dobře, protože kdyby motyka spustila naplno, asi bychom se divili.

Zajímavě ve výkladu vyšly všechny tři karty nebeské oblohy, které i v tarotu jdou za sebou: Hvězda, Měsíc a Slunce. Jsou to tak trochu protikladné symboly, a o to v této rotundě asi jde. Najdeme v ní mužské a ženské místo, které můžete využít na párový rituál. Během něhož se zřejmě napojíme přímo nahoru, a můžeme získat to, co právě teď do vztahů nejvíce potřebujeme. Má to ale jednu podmínku. Je třeba dát něco na oplátku. Dát kousek toho, co je pro nás cenné a pomyslně tak zaplatit za to, co si odsud odneseme. Co to je, záleží na každém z nás.

VÝKLENKY

Podivné výklenky byly nalezeny v původním zdivu apsidy. Symetrické výklenky s obloukovým zakončením a mezi nimi kruh. Cosi tu mohlo být vystaveno nebo ukryto, ale muselo to být něco, co nemělo být uvnitř kostela.

Slunce, Rytíř holí, 2 mečů

Stále se pohybujeme poblíž slunečního kultu, rotunda v Holubicích určitě nějak souvisí s Přemyslovci, Ludmilou a původním učením. To, co bylo umístěno v tomto výklenku, rozhodně nebylo křesťanské, určitě to patřilo k původní víře, a proto to bylo tak nějak vyhozeno ven. Důležitost nebo strach to zlikvidovat úplně však asi převládla, a tak byl předmět dán vně kostela, aby, jak říká moje spolužačka, došlo k nasycení vlka při zachování integrity kozy.

SOUVISLOST S PŘEMYSLOVCI

6.5.2017, Tarot starých pověstí českých

5 holí, Páže mečů, Rytíř pohárů

Pro naše Přemyslovské předky byly Holubice místem úniku. Ve chvíli velkých bojů a sporů, ve chvíli nelibosti se uchylovali do těchto božích míst, aby přemýšleli o dalších krocích a načerpali klid potřebný pro další rozhodnutí. Zřejmě se tu ještě před rotundou nacházelo něco, co sem naše předky lákalo, ještě před tím, než tu stála klasická stavba. Stavba, kde se rozpouštělo vše těžké a čerpalo do budoucna to důležité.

TURSKÁ POLE

Dějiště Lucké války, kterou popisuje ve svých pověstech Alois Jirásek, byl střetem nové a staré víry. Střet Lučanů a Čechů, mohl být podle různých autorů jen duchovní, ale našlo se tu mnoho nálezů z různých dob, včetně mnoha mohyl z halštatského a laténského období. V Lucké válce povolal vládce Neklan svého nejbližšího přítele Tyra, aby za něj vedl boj. Podle Jiráska proto, že to byl zbabělec, my víme, že proto, že to byl kněží staré víry a jako takový nesměl vzít do ruky zbraň. Už samo jméno Neklan je odvozeno od toho, že se neklaní novým bohům. Neklan zvítězil a Češi Lučany slavně přemohli. Pravděpodobně proto, že využili své magické síly.

6.5.2017, Tarot starých pověstí českých

Minulost: Císař, 5 holí, 10 pentaklů

Přítomnost: Luna

Budoucnost: Král holí

Rada: 6 mečů

Varování: 6 pohárů

Energie místa: Spravedlnost a Páže mečů   

Duch místa: Svět a Mág

Už podle 5 holí se zde válka kdysi skutečně konala, a to v reálu, nikoliv jen v magické rovině. Vedl ji silný vůdce, který přesně věděl, co dělá a proto ji dovedl do zdárného vítězství. Válka byla posvěcena shora i zdola a přesto, že někdo musel prohrát a odešel asi velmi rozezlen, vše, co se tu odehrálo, se na místě samém podepsalo nakonec velmi dobře. Bitva se uskutečnit musela a i přes ztráty, které přinesla, byla důležitým mezníkem ve vývoji našich dějin. Dnes už by o ní mohla vyprávět jen zdejší příroda a i přes důležité místo bitvy v našem vývoji se už nedoporučuje tento způsob posunu opakovat. Magické schopnosti, které měli naši předci a uměli je využít k posílení svých bojovníků, nikoliv zneškodnění nepřítele, už dnes neovládáme. A pokud by se našel v budoucnu někdo, kdo by to chtěl vyzkoušet, asi by se se zlou potázal. Sílu totiž dostane ten, kdo jí potřebuje, kdo má vyhrát. Svatý Václav na kartě Spravedlnost pomůže těm, kdo si jeho pomoc skutečně zaslouží.

KRLIŠ

Majestátní buližníkový suk, jehož název byl zřejmě inspirován slovanskou podobou řeckého Kyrie Eleison: Kriste, smiluj se. Mohyla na vrcholu skály je ale keltská a podle psychotroniků je zde vliv mimozemských civilizací.

6.5.2017, Sacred Circle tarot

KÁMEN: 7 pohárů, Královna pentaklů, 8 pohárů

Kámen, na který jsme karty vyložili, byl součástí větší stavby, které vládla pevná žena, dokud se její dům nerozpadl. Nedělo se tu zřejmě nic magického, co by bylo s tímhle kamenem spojeno, byl to asi pozůstatek stodoly nacpané až po strop obilím.

Malá perlička: v níže uvedené knize se psalo o tajemném kameni, který byl zřejmě podstavec pod kříž a má silnou energii. Našli jsme tento a zklamaně na něj vyložili, že nic takového karty neukazují. Když jsem pak nakoukla do knihy, kterou jsem samozřejmě nechala pod vrcholem v autě, na fotce v knize byl jiný kámen. Berme to jako důkaz, že karty fungují, i když z výkladu čekáte něco jiného, ne jako svědectví o mé děravé paměti.

KRLIŠ - KŘÍŽ NA VRCHOLU

Kříž zde byl později vztyčen zřejmě proto, aby zahnal pohanské víry.

Minulost: Páže holí, Páže pohárů, 2 pohárů

Přítomnost: 7 holí

Budoucnost: Kolo osudu

Rada: 8 mečů

Varování: 5 pentaklů 

Energie místa: Císař a 7 pentaklů   

Duch místa: Král mečů

Od počátků si lidé z tohoto místa vždycky brali. Ale vždy v pokoře a pouze v případě opravdové potřeby. Energie sem byla vložena patrně shora, někým vnějším, možná mimozemskou civilizací, možná někým, o někom nemáme ani tušení. A každý, kdo sem v pokoře přišel, a vše těžké odevzdal ještě dole, si mohl nabrat. Energie se tu bude točit pořád, nezávisle na nás, protože o tom rozhoduje někdo nad námi, koho nemůžeme zmást ani odradit.

Pokud zde probíhal souboj, sílu zde získal ten potřebnější, jinými slovy ten, kdo měl od začátku vyhrát. Tak jako na kartě Spravedlnost ve výkladu na Turská pole, svatý Václav podpoří ty poctivější.

VELKÉ PŘÍLEPY – KAMÝK

Energetické místo, kde se lze podle Pavla Kozáka spojit se zemí i kosmem, s nadprůměrnou energií, o kterém jistě věděli i naši předci.

Na této původní harmonizační svatyni, nechala místní abatyše v 18. století postavit kříž, jako poděkování muži, který ji zachránil, když se jí u kočáru splašili koně.

6.5.2017, Wildwood tarot 

Minulost: Královna holí, 6 holí, Páže holí 

Přítomnost: Svět

Budoucnost: 7 pohárů 

Rada: Milenci

Varování: 9 pentaklů

Energie místa: Soud a Eso pentaklů    

Duch místa: 4 mečů

Už od pradávna, za časů divokých zvířat, sem chodili lidé spřádat plány a získávat sílu. Odjakživa se tu díky skalám a kosmickému sladění nacházel zdroj energie, který dával všem, kdo chtěli a kdo jeho sílu ustáli. Energie jsou zde silné, hojné, ale divoké a my musíme mít hodně silnou vůli, abychom to ustáli. Jen ti, kdo na sobě pracují, ti, kdo jsou smíření sami se sebou, ti mohou ze síly, která zde pramení získat něco kloudného.

MÍSTO PAVLA KOZÁKA: Rytíř pentaklů, 6 holí, Věž a Mírnost

Divoké jsou zdejší síly,

musíš míti hodně víry,

bys ustál tu energii,

nepodlehl klubku zmijí.

Silný muž se silnou ženou,

projdou spolu silnou stěnou, 

dokončí to dílo už,

žehná jim Zelený muž.

Kam nás tedy Přemyslovci dnes zavedli? Na Budči měli zřejmě svou vysokou školu. Tam se učili tajná umění i základní lidské hodnoty pod vedením učitelů, kteří byli ctění a vážení, ačkoliv nebo možná právě proto, že na nikom nenechali nit suchou. Do Holubic přicházeli odpočívat, načerpat klid a mír a přemítat o dalších krocích. Srovnat si energie, uspořádat myšlenky, a očistit se od všeho přebývajícího. Už sám název avizuje symbol míru a lásky, možná bychom tedy měli říkat v Holubici namísto v Holubicích. Bylo to  místo očisty a vnitřní přípravy před důležitou akcí. A Krliš byl pak místem duchovní a magické práce, zde došlo ke konečnému zúčtování, k použití všeho, co se naučili v praxi. Tady bylo bojiště, které následovalo po dvou cvičištích. Proto mohli zvítězit. Protože nepodcenili ani duševní ani fyzickou přípravu, protože využili vše, co měli k dispozici a dosáhli toho, co chtěli. Protože věděli, co je podstatné a věřili, že dělají správně, neboť bozi jsou jim nakloněni.

Naši předci neměli lehký život, ale v jednom to asi měli snazší než my dnes. Rozeznávat dobro a zlo bylo o něco jednodušší, zvláště,  když jste věřili na vyšší síly, které vám vždy pomohou. A o tom jsou místa, která jsme dnes navštívili. O tom, že se zbytečně zabýváme tím, co není a nezabýváme tím, co je. O tom, že málo věříme a málo sledujeme to, co je kolem nás a přitom to máme přímo před očima. O tom, že všechno magické se musí použít správně, protože všechno má své důsledky. Přemyslovci nás obracení zpět ke kořenům, ke Slunci. Víra, síla vůle a jednoduchost, to je kult Slunce, které nás celý den provázelo. A toto slunce, pokud budeme mít v duši, nás ochrání i na našich cestách.

 

Zdroj: Informační cedule na místě

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 5, Václav Vokolek, Jiří Kuchař, Eminent, 2006