Od Tábora až k nám 2018

22.05.2018 10:17

Už několik let jezdím s CK Singletour na pravidelné tarotové víkendy na Váňův statek u Pelhřimova. Letos jsme byli dvakrát, v březnu a v dubnu a cestou zpátky jsme se vždy zastavili na pár zajímavých místech a podívali se, co o nich řeknou karty.

VÁŇŮV STATEK, DUBOVICE U PELHŘIMOVA

Starý, opravený statek nám poskytuje na našich kurzech půvabné ubytování s perfektním zázemím. V čem, že to vlastně bydlíme?

14.4. 2018, Arcanum tarot

Minulost: 10 pohárů, 8 pentaklů a Poustevník

Přítomnost: 3 pohárů 

Budoucnost: Rytíř mečů 

Rada: 3 pentaklů  

Varování: 3 mečů

Energie místa: 3 holí a 2 pohárů   

Duch místa: Velekněz

Zdá se, že jsme skutečně na tom pravém místě. Už dávno před statkem tu bylo místo milé, radostné, s příjemnou energií a krásným nastavením, čehož pak hned první, kdo se tu usadil, bohatě využil a vybudoval na laskavých základech místo s velkou silou, bohatým zázemím a pěvně ukotvenými hodnotami. I dnes je tu vlídno a laskavo, a statek má i díky akcím a radosti jejich účastníků dobré vyhlídky do budoucna. Vzdělávací aktivity, učení a růst podporuje místní strážce, který dohlíží na to, aby statek rostl a vzkvétal a oslavy a svatby sem zase přinášejí lásku a radost. A dokud to se tu bude dít, pokvete Váňův statek dál a my s ním. 

CHOUSTNÍK, TÁBOR

Rozsáhlá zřícenina hradu založeného po roce 1262 Benešem z Choustníka. Oldřich z Rožmberka hrad okolo roku 1430 přestavěl a v majetku jeho rodu se nacházel až do roku 1579. Již roku 1614 je uváděn jako pustý.

15.4. 2018, Jordan Tenčev tarot

Minulost: Královna pohárů, 10 pohárů a Poustevník

Přítomnost: Páže pohárů 

Budoucnost: Rytíř pohárů

Rada: 6 holí   

Varování: Vůz

Energie místa: Král pentaklů a 5 holí

Duch místa: 9 pentaklů

Na pověsti o čisté lásce, která vedla k založení tvrze, bude asi smítko pravdy. Historie hradu je protkána velkými příběhy o lásce a jejím naplnění, o smutku těch, kteří ji neprožili a o krásném v životě v ústraní, kde žili šťastně až do smrti. Nějakou tu stopu po boji a šrámech tady taky najdeme, ale vše pod laskavým dohledem silného strážce, který tu s mnoha tajemstvími hlídá také poklad. Dnes je zřícenina zajímavé, oku lahodící místo, vhodné k navštívení, prohlédnutí a pokračování dál. To hlavní ve zdejší krajině jsou skály za hradem, kde se ukrývá to pravé bohatství, o němž zdejší strážci dobře ví.

SKALNÍ MĚSTO ZA HRADEM

Podle Mapy tajemných míst se za hradem ve skalách nachází místa, která zřejmě v minulosti sloužila jako kultovní. Lze zde vysledovat dva základní kulty, zaměřen na duchovní prostor a na spojení s mimozemskou civilizací. Místa je však třeba najít.

15.4.2018, Sidhe tarot

Minulost: 6 mečů, Císař, Svět a 4 holí 

Přítomnost: Poslední soud  

Budoucnost: 10 pentaklů  

Rada: 9 mečů   

Varování: Král holí 

Energie místa: 10 mečů a 6 pohárů 

Duch místa: Velekněz

Energie ve skalách je trochu rozporuplná, silná, surová, ale není pro každého, kdo jde kolem. Může vás povznést vysoko, ale i srazit do hloubek, které byste raději nepoznali. Vše záleží na přijetí své role, pochopení svého úkolu a růstu duše vůbec. Podle toho, kde se naše duše nachází, co už se naučila a kam se dostala, rozhodne zdejší vládce, co nám zde odhalí. Zdejší skály byly vždycky místem rozhodování, rozdělování a určování další cesty. Posouzení stavu adepta, nebo plánu, který kmen měl a doporučení dalších kroků. Podobně jako na plzeňské hoře Krkavec se obětovala ovce a podle letu krkavců se poznalo, zda bohové souhlasí či ne s dalšími kroky, i sem se chodilo jen výjimečně a za jasným účelem. Dnes už tu nemusíme zabíjet žádné zvíře, abychom pochopili, co se po nás chce. Měli bychom tu ale nechat část sebe sama, staré já a zaplatit tím cenu za posun, který tu naše duše může zažít. Jedině v pokoře před tímto majestátem, však můžeme dostat poznání, které oceníme. Ego musí zůstat před branou. Pak nás skály přijmou a vydají své bohatství.

KOZÍ HRÁDEK, SEZIMOVO ÚSTÍ

Zřícenina gotického hradu – symbolický památník mistra Jana Husa, který zde pobýval a kázal v letech 1412–1414 po nuceném odchodu z Prahy. Po požáru v r. 1438 hrad zpustl a sloužil jen jako zdroj stavebního materiálu. Podle Mapy tajemných míst byl hrad postaven na místě dávné svatyně, která se nacházela v místě pozdějších Husových kázání na nádvoří. Při pohanských obřadech tu bylo využíváno velmi vysokých zemských a kosmických energií.

11.3. 2018, Templar tarot

Minulost: 3 pohárů, 10 holí, Smrt

Přítomnost: 9 holí

Budoucnost: 8 pohárů

Rada: Páže holí 

Varování: 2 mečů

Energie místa: Hvězda a Eso holí   

Duch místa: 6 pohárů

Pohanskou svatyni nebo nějaké místo s velkým napojením nahoru, kam se chodilo prosit a uctívat, naznačuje hned první karta. Existence této svatyně však asi nebyla dlouhá, její síla a sláva brzy zanikla a další události jen způsobily její pád. Ani Husova pravda už nedokázala vzkřísit původní záměr a tak je dnes Kozí hrádek milou zříceninou, kde je možné posedět a posvačit, načerpat sílu z historie a zase odejít. Vracet se k tomu, co se tu dělo, už bychom neměli. Je to pryč a úctu, kterou si to zaslouží, můžeme projevit i krátkou vzpomínkou.

PAMĚTNÍ DESKA JANA HUSA

Energetický bod, o němž se zmiňuje Mapa tajemných míst, jsme navštívit nemohli, protože otevírací doba zříceniny nám nepřála. Zkusili jsme se tedy alespoň podívat na poselství Mistra Jana Husa od jeho pamětní desky.

11.3. 2018, Templar tarot

Eso mečů, 6 mečů, 5 holí

Ani dnes není Pravda mrtvou,

a když se zdá, že se něco zvrtlo,

jen naše síla přesvědčení,

nakonec všechno v dobré změní.

KLOKOTY, TÁBOR

Klokoty leží na západním okraji Tábora. Poutní kostel Panny Marie a klášter v Klokotech byl postaven v létech 1701-1730. Vybavení kostela je převážně barokní z 18. století. Klokoty byly centrem husitského adamitského hnutí, které se ale postupem času odklonilo od původní verze čisté orgie (muži a ženy mezi sebou). V Klokotech se začala prosazovat homosexualita pod vedením Petra Kániše. To se nelíbilo Žižkovi, proto nechal v r. 1421 asi 70 homosexuálů upálit na klokotské faře. Nedlouho po přestavbě kláštera v roce 1744 sem vtrhla pruská vojska, kostel byl znesvěcen a celý arál poškozen. V roce 1950 byli zdejší duchovní správci násilně odvlečeni a klášter zrušen.

Podle Mapy tajemných míst se poutní kostel Panny Marie nachází na místě se silnou kosmickou energií. V místě bývalé fary jsou patrné zbytky negace po upálení Kánišových sektářů.

15.4.2018, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: 7 holí, 8 holí, Eso holí 

Přítomnost: Věž

Budoucnost: 10 mečů 

Rada: Mág  

Varování: 8 mečů

Energie místa: Král mečů a Královna mečů   

Duch místa: 9 pentaklů

Svatý Jiří přijíždí v pravý čas, aby zabil draka nešvaru a zkaženého pohanství, které tady všude vládne. Vypořádává se s veškerým nebezpečenstvím, které mu zlí pohané nakladli do cesty, a zachraňuje celý zdejší kraj. Tak vítězně má alespoň počátek tohoto místa vypadat. Původní události byly asi poněkud jiné, ale toto převyprávění vytvořilo z místa svatostánek velké síly a moci. Poklad, který tu doposud je, a jistě tušíte, že tu byl dávno před příchodem mnichů a že není ze zlata, je tu stále. Ale je pečlivě střežen, aby se k němu nedostala ani myš. Vždyť i první výklad, který jsem tu udělala, mi rozfoukal vítr a dalo nám práci je zase sesbírat. Možná je dnes na čase zamyslet se nad pravdou, a nad tím, co je tajeno nebo obalováno. Pojmenovat, jak to bylo doopravdy a necouvat před tím, co je skutečné. Nebyl to Svatý Jiří, superman raného středověku a nebojoval se zlými draky. Původní síly místa, byly divoké a velké, umožňovaly lidem růst a vítězit, dávaly jim sílu, která později nebyla vhod. A tak je bylo nutné přeprat, zlikvidovat a složit opěvnou píseň. Nastal čas dohrát, dozpívat a začít se zase soustředit na sebe a na to, jak posílit to, co skutečně umíme, bez ohledu na to, komu a na co, se to hodí. Tak do práce!

KAPLIČKY V KLÁŠTEŘE

KAPLE SVATÉ ANNY: Svět, 7 pohárů, 9 pentaklů

Pravá láska rozliší, kde je síla nejvyšší.

Velký poklad poznáš jen, když jí nejsi oslepen.

KAPLE SVATÉHO JANA: Viselec, Svět, Královna holí

Ať jsi uvíz v čemkoliv, opusť svoji nevoli.

Opři se o ty, kteří tě krotí.

KAPLE SVATÉHO VAVŘINCE: 4 pentaklů, Král pohárů, Ďábel

Nebuď slepý vůči zlu, pronikni skrz černou tmu.

Udrž si své srdce čisté, ať je aspoň něco jisté.

KAPLE SVATÉHO VOJTĚCHA: Rytíř holí, 5 holí, 9 pohárů

Následuj svou víru v řež, než se porveš, chvíli řeš.

Nejde všechno vyhrát silou, boj vyhraješ pevnou vírou.

RŮŽENCOVÁ KAPLE: 9 mečů, Mág, 4 pentaklů

Neboj se svých běsů tolik, v každé kapse skrýváš žolík.

Použij ho správně tak, abys zastřel temný mrak.

KAPLE SV. ROZALIE, BERNARTICE

Kaple ze 17.století na místě bývalého morového hřbitova. V ní nadprůměrné energetické místo a pod ní pramen. V blízkosti došlo v 17.století k setkání nevidomé žebračky s duchovní bytostí, jež předpověděla epidemii a vznik hřbitova.

11.3. 2018, Templar tarot

Minulost: 3 mečů, 6 holí a 10 pentaklů

Přítomnost: Kolo života 

Budoucnost: Rytíř mečů

Rada: Blázen  

Varování: Poustevník 

Energie místa: 5 holí a Císař   

Duch místa: 9 pohárů

I podle karet je docela možné, že tu ke zjevení nebo jiné pomoci skutečně došlo. Vždy to bylo místo, které pomáhalo a zachraňovalo ty, kteří to potřebovali. Energeticky určitě posilovalo už od pradávna a občas bylo nutné udělat tu i nějaký ten zázrak nebo ránu do hlavy, aby to došlo i těm méně citlivým a chápavým. I dnes je to velmi posilující místo, které dodá energii a zaléčí to, co je potřeba. Vzhledem k tomu asi není dobré zdržovat se tu delší dobu a meditovat o nesmrtelnosti chrousta. To, co má přijít, to, co se tu máme dozvědět, to přijde samo a hned a není to potřeba nějak vyvolávat. Stačí tomu jen otevřít srdce a vnímat. A odcházet budeme jiní, než jsme přišli.

PRAMEN POD KAPLÍ

Templar tarot: 2 mečů, 6 pohárů, 10 holí

Voda pod kapličkou už je jen zhmotněním obrazu tohoto místa, když se jí napijete, ochutnáte výše popsané na vlastní jazyk. Voda nám předá sílu, lásku a radost, vyléčí to potřebné a odcházíme posílení, stateční a s velkým darem. Měli jsme ho už, když jsme sem šli, ale až tady jsme si ho všimli a začali si ho být vědomi. Nezbývá než poděkovat a jít dál.

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ, MILEVSKO

Milevský klášter je premonstrátský klášter založený mezi lety 1184 a 1187 a stojí ve stejnojmenném městě. Jedná se o nejstarší klášter na jihu Čech. Založil jej Jiří z Milevska a na jeho výstavbě se podílel opat Jarloch.  Čtyři roky po jeho založení, klášter vyhořel. V 15. století jej vlastnil rod Rožmberků, poté Švamberkové. Kryštof ze Švamberka prodal klášter v 16. století pánům z Hodějova. Za jejich působení byla obnovena hráz rybníka, nové příkopy a hradby. Na nádvoří kláštera stojí chrám Navštívení Panny Marie, který má podle Mapy tajemných míst nadprůměrnou energii mezi předními lavicemi. Tam jsme se však nedostali.

15.4.2018, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: Věž, Královna holí, Král mečů  

Přítomnost: Král pentaklů   

Budoucnost: Hvězda

Rada: Smrt

Varování: 8 mečů

Energie místa: Páže pentaklů a 3 pentaklů     

Duch místa: 5 pentaklů

Původní divočinu, která tady všude vládla a dávala lidem velkou sílu a odvahu, zkrotil až nový řád, který se tu usadil. Tento řád je možné brát s velkým Ř, možná mluvíme právě o energii premonstrátů, kteří se tu usadili. Síla, kterou sem vnesli, určitě není zlá, jen se hodně liší od té původní a zastavuje rozběhlý, mnohdy až ničivý, systém. Místo samo má, co nabízet a dát těm, kdo si to zaslouží a kdo potřebují. Chce to však jistou dávku pokory a poklonění, kterého není každý schopen. Když tu my sami necháme něco cenného, a budeme schopni obětovat to hlavní, na oplátku něco dostaneme. Ale neberme si to, bez bezmezné důvěry, jinak nám to nijak neprospěje. Jinými slovy, pro výhradně věřící, je tu připraven malý, ale cenný poklad. My ostatní bychom tu měli poděkovat a jít dál. Pro nás je poklad připraven o kousek dál uprostřed lesa.

KOSTEL SV. JILJÍ, MILEVSKO

Nachází se uprostřed hřbitova v sousedství milevského kláštera. Nejstarší část objektu (severní stěna a část věže) pochází z 12. století. Písemně doložen již v roce 1184. Jedná se o nejstarší dochovalou stavbu svého druhu v jižních Čechách. Kostel byl goticky rozšířen v roce 1407 a upraven roku 1573. Zachovalá žebrová klenba (tzv. milevského typu) je zdobená malbami ze 16. století. Poslední stavební úpravy pocházejí pak z roku 1883. Podle Mapy tajemných míst stojí zřejmě omylem na místě obětiště.

15.4.2018, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: 10 pohárů, Eso pentaklů, 8 mečů

Přítomnost: Král mečů  

Budoucnost: Císařovna

Rada: Smrt

Varování: 4 pohárů 

Energie místa: Síla a Rytíř pentaklů    

Duch místa: Páže pentaklů

Zda tu bylo kdysi přímo obětiště, karty nenaznačují. Určitě se ale jedná o silové místo, nabité ještě dnes, které mělo kdysi velký význam. Jakoby se sem chodilo ke zdroji, možná bylo možné odnést si odsud něco cenného pro další životy. Moudrou radu nebo léčivou bylinu? Těžko říct. Tato funkce pak bohužel ochabla, ale síla víry a díků lidí tu zůstala a té je dobré se držet i dál. Zajímavá je stejná karta na radu jako u předchozího kláštera, vyšla tady stejná Smrt. To, s čím sem přijdeš, to tu necháš, to, co sem vložíš, to si i odneseš. Možná mají obě místa stejný úkol a možná jsou obě napojená na stejný systém. Už u výkladu na klášter jsem myslela na menhir, který je nedaleko v lese a tady zdá se vylézá podobná souvislost. Co když je celá oblast zapojená do jednoho celku, a oba kostely jsou postaveny v jeho ochranném pásmu. I zde totiž není radno se příliš zdržovat a nořit do hloubek, pokud neodpovídáte svou vírou a příslušností. Co když je tedy původní místo síly a důležitý zdroj opodál a dva kostely stojí tam, kam dopadá jeho síla a mají za úkol to hlídat?

MENHIR ZA HŘBITOVEM

Na základě Mapy tajemných míst jsme za hřbitovem hledali obnovený menhir. Po chvíli bloudění jsme ho našli a stál opravdu za to.

15.4.2018, Sidhe Tarot

Minulost: 8 holí, Páže holí a 5 pentaklů

Přítomnost: Eso holí   

Budoucnost: 4 pohárů

Rada: Síla

Varování: 3 holí  

Energie místa: 4 pentaklů a 2 holí     

Duch místa: Královna pohárů

Tak tady jsme zdá se opravdu doma. Původní síly menhiru, který byl nově vztyčený, na nějaký čas zanikly, ale dnes už jsou zase v plné parádě a my si můžeme brát do sytosti. Tedy jen zdánlivě. Je to jako v každé pohádce, můžeme si vzít jen to, co uneseme, jen to, na co jsme připraveni. Něco podobného jsme viděli už ve skalách u Choustníku, že? Už kdysi to tu létalo sem tam v liniích, které naznačuje první karta a které byly velmi důležité a pečlivě střežené. Zda se něco stalo nebo bylo spojení a síla přerušena uměle, těžko říct, ale na dlouhou dobu zanikla. Možná i díky odhodlání a znalostem těch, kteří menhir zase postavili na nohy, to tu opět sviští, hlídači hlídají a vpustí sem do posvátného prostoru jen ty, kteří sem patří.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV, MILEVSKO

Jeho počátek se datuje rokem 1714 a postupem času narostl do rozlohy téměř 2 tis. m2. Hřbitov je tvořen devíti víceméně zřetelnými řadami, ve kterých je asi 200 náhrobků a je respektováno ukládání chronologicky. Mezi náhrobky nalezneme i pár zajímavých barokních a klasicistních stél. Na hřbitově je i obřadní síň z roku 1928 v elektrickém stylu s kubistickými prvky. Na hřbitově je mimo jiných pohřben i předek spisovatele France Kafky, Samuel Kafka.

15.4.2018, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: 6 pohárů, Císař, Král pentaklů

Přítomnost: Páže holí   

Budoucnost: 8 mečů

Rada: 4 pentaklů a Král pohárů

Varování: 7 holí  

Energie místa: Mírnost a 8 pentaklů    

Duch místa: 7 pentaklů

Spočiň zde, poutníče, zanech tu své obavy a chmury, odlož zbraně před branou. Uvolni těžkou dřinu, kterou musíš robotit. Vydechni a nasaj do plic vzduch čistý, laskavý a utěšující. Jsme tu proto, abychom ti dali kousek ze svého klidu, dílek míru, kterým můžeš naplnit svou duši tak, jako my ji máme. Nech se obejmout a utěšit. Slyšíš tu hudbu ve svém srdci? Hraje jen pro Tebe…

 

Táborsko, mohu-li tak oblast, kterou jsme ve dvou dnech navštívili, shrnout, je velmi zajímavý kraj. Není nepřátelský, není děsivý, je ale dobře střežen a má jasně dané hranice, které nelze překračovat. Energetický systém, na který je tato část napojena je prastarý, a zase se pomalu začíná ozývat. Nechce přitom děsit nebo odrazovat, jen třídit na správné hromady. Opakující se témata příslušnosti a úrovně našeho růstu nemají škatulkovat ani oddělovat, jsou to místa, která nechtějí soudit, aby odsoudili. Jejich úkolem je posuzovat a dávat každému to, co jeho jest. A co jsme to vlastně dostali my?

 

ZDROJE:

Mapa tajemných míst Táborsko, Písecko

http://www.hrady.cz/?OID=160

https://www.turistika.cz/mista/poutni-misto-klokoty/detail

https://www.mojeobec.com/products/milevsky-klaster/

https://www.turistika.cz/mista/milevsko-kostel-sv-jilji/detail

http://kamineknaceste.blog.cz/1005/zidovsky-hrbitov-milevsko