O vykládání budoucnosti od Zuzany Antares

15.07.2012 09:21

Na internetu jsem našla zajímavé čtení o předpovídání budoucnosti od Zuzany Antares, s nímž se naprosto ztotožňuji:

O předpovídání budoucnosti

Domněnka, že osud je lidem dán, patří mezi oblíbené omyly. Je pohodlné svádět nezdar na osud. Ve skutečnosti je lidem dáno jen málo věcí, ale často se stává, že si s nimi neumějí poradit. Skutečným posláním věštectví není předpovídat osud, ale hledat, jak může člověk nejlépe uplatnit to, co dostal.

To co jsme zvyklí nazývat osud, se projeví jen v některých životních okamžicích. Jsou to zásahy shůry, anebo jak řekne materialista - náhody. Tyto skutečnosti nelze vůbec snadno předpovědět a většina věštců to ani neumí - často proto, že o existenci podobných zákonitostí mají nižádnou nebo jen velmi mlhavou představu. Zde se skrývá duchovní podstata každého člověka, jeho životní úkol a to, co často lidé nazývají smyslem života.

Ani druhou složku života, vůli, nelze předpovědět, a to z ryze technických důvodů - jde totiž o rozhodování jedince, které je otázkou jen jeho samotného. Vůli nelze předpovědět - lze poradit anebo sugerovat.

Teprve třetí složka lidského bytí je odhadnutelná a z ní vychází většina předpovědí. Jejím principem je kauzalita. Proto si svůj osud každý vybírá sám a utváří jej svými činy. Povaha jednotlivých událostí v životě jedince je proto odvislá od jeho vlastností, minulosti, vývoje.

Apollón byl slunečním bohem a Slunce je dávným symbolem uvědomění. Jeho sestra, lunární bohyně Artemis, se významově pojí s nezkrotnými silami nevědomí. Jsou bratrem a sestrou, těmi, kdo k sobě patří a kdo si pomáhají. Jsou představiteli dvou sil, jež pomáhají člověku - pokud ten chápe jejich podstatu. A aby k tomuto pochopení došlo, bylo založeno orákulem v Delfách, které obě síly propojovalo. 

A zde bylo psáno: Poznej sebe sama.

Zuzana Antares, via.magick.cz/