O tarotu z internetu

29.11.2010 08:52

Blouděním po internetu jsem narazila na další dva úryvky z článků o tarotu, které jsou velmi pěkné a platné.

"Je velmi důležité uvědomit si při vykládání Tarotu, že se vlastně jedná o konverzaci. Znáte to, můžete s někým "hovořit" o počasí, o politické situaci, o poslední výstavě Milana Knížáka a přitom vlastně myslet na něco úplně jiného a nezabývat se takovými maličkostmi jako je poslouchání toho, co nám vlastně říká ten druhý. Tím pádem se ale vlastně ani nemůžeme dozvědět nic nového. Je třeba umět se na chvíli zastavit, zamyslet se a zaposlouchat se do toho, co vám ten druhý říká. Podobně musíte najít společné konverzační téma i s Tarotem. Při vykládání karet jde vždy o oboustranný dialog. Proto je třeba nejprve zvolit téma hovoru. Pokud chci řešit problém týkající se vztahu s mou přítelkyní, těžko přitom mohu přemýšlet a mluvit o fotbalovém zápasu, který půjde večer v televizi. Tarot rozhodně není jen souborem 78 obrázků. Tarot je živoucí bytostí, andělskou inteligencí.

Obrazy spatřené a slova vyslovená při operaci se samozřejmě otiskují v naší mysli a je jen na nás, zda přijmeme jejich rady či varování, zda budeme schopni vstřebat symboly z nezemské sféry. Můžeme se jim zasmát, můžeme je brát vážně. Záleží na každém z nás.

Děj se vůle tvá, budiž celým zákonem."

Elijah
mailto:%20martin_zapletal@email.cz

 

"Kouzlo Tarotu má (minimálně) tři hlavní zdroje: 1) ze setkání s kulturními a osobními vzory; 2) ze setkávání s "náhodou"; 3) z evidentního prožívání (zřejmosti) vlastního způsobu pohledu.

Se vzory či vodítky se setkáváme na všech sedmdesáti osmi kartách. Zejména dvaadvacet takzvaných "Velkých karet" je pro nás výzvou, abychom se vypořádali se základní životní orientací a představami o tom, čemu věříme. "Velké karty" představují velká zastavení života. Setkáváme se tam s láskou, smrtí i ďáblem.

Tarot působí blahodárně a užitečně právě v dnešní době, kdy se mnohdy bortí a je zpochybňována základní životní orientace. Díky němu totiž můžeme přezkoumat své vlastní představy o lásce, smrti i ďáblu. Dostane se nám doslova náhledu, co pro nás znamenají obecně i aktuálně v momentě vykládání karet.

Při samostatném vykládání karet ovšem samo odkrytí karty kýženou odpověď ještě nepřináší. Odpověď je jasná teprve jako výsledek dialogu, osobní výměny názorů. Čím je interpretace suverénnější a otevřenější, tím pro svou osobu získáváme větší svobodu a prostor mezi odkrytím karty a určitým poselstvím, zhuštěným v mnohotvárné symbolice konkrétního obrazu. To, co nám "náhoda" přinese, se stává podnětem, výzvou, abychom se produktivně vyrovnali sami se sebou.

Nyní již vidíme, o jakou duchovní a kulturní tradici se dnešní vykládání Tarotu opírá: ač je to pro mnohé překvapením, není to věštění; v Tarotu se setkáváme s vlivy z umění a vědy, díky nimž se učíme zacházet s "náhodou" produktivně a tvořivě.

Pň věštění byly a jsou významy jednotlivých karet víceméně pevně dány a tyto významy platily a platí pro každého muže a ženu bez ohledu na místo či čas. Ale tarotové karty obsahují obrazy. A ty nelze vyjádřit jedním či dvěma hesly, aniž by se něco podstatného neztratilo. Obrazy a symboly mají vždy též osobní a situační složku.

Všechny karty můžeme chápat jako obrázkovou hádanku, která nejen že připouští různý výklad, ale může a přímo musí být různě vnímána. Zde právě začíná rozcvička duše a na Tarotu se učíme hledat ve velkých událostech i maličkostech každodenního života svůj vlastní pohled, obraz sobě vlastních zájmů a významů.

Volně podle Učebnice Tarotu - E. Burgerova, J. Fiebig, http://www.doktorka.cz/ ze stránek duse.com"