O Krašovu

24.07.2018 21:52

Na začátku léta 2018 jsme s děvčaty vyrazily na dámskou jízdu do ZOOparku v Plasích. Mají tam nejen zvířátka, ale i Minigolf, na kterém jsme se dostatečně vyřádily. Cestou jsme mrkli na Krašov, abychom esotericky nezahálely.

HRAD

Hrad Krašov byl založen v 1. polovině 13. století a patřil mezi významná raně gotická feudální sídla této oblasti Čech. V 16. století byl přestavěn v renesanční zámek. Od druhé poloviny 17. století jej vlastnil klášter a podílel se na barokních úpravách. Po zrušení kláštera v roce 1785 hrad rychle zpustl.

3.7.2018, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: 10 pohárů, Velekněžka, Eso pohárů

Přítomnost: 8 mečů

Budoucnost: 8 holí

Rada:9 holí

Varování: 2 holí

Energie místa: 4 pentaklů a Měsíc

Duch místa: Král mečů

Minulost dnešní zříceniny, tedy doba, kdy ještě stála v celé své kráse, je úzce spjata s láskou. S čistou, krásnou láskou, která naplnila všechny zdi chodby a pomáhala, kde mohla. Těžko říct, zda všichni majitelé hradu byli moudří a laskaví, ale většina z nich jistě žije v míru a harmonii a ke všem okolo se chovala, na poměry středověku, dobře. Dnes už hrad chátrá a zeslábl, ale příjemná energie a krásné výhledy na řeku nás naplňují klidem a mírem tak, jak tu kdysi vládl. A také to je tu naším úkolem. Nešít do toho, co bylo, spokojit se s myšlenkou, že to nebylo špatné a užívat si poklidu, který zapomenutá ruina uprostřed lesů nabízí. Hrad má svůj poklad i svého strážce a není radno ho probouzet nepatřičnými zásahy do jeho působení. A tak spočiňme a vyhlédněme, jak je ta naše krajina malebná.

SOUVISLOST SE SOUDCEM KROKEM

Podle jména Krašov se usuzuje na souvislost se soudcem Krokem, otcem tří slavných dcer: Kazi, Tety a Libuše. Ke Krašovu se vztahuje pověst o Libušině dceři Krasavě, která uteka s vladykou ze znepřáteleného rodu. Ukryli se v lesích a postavili si hrádek jménem Krašov, kde je vypátrala tchyně Libuše, neboť byla jasnovidná, a když viděla tak velkou lásku, velkoryse jim odpustila. Možná tedy na spojení s touto dobou něco bude.

Tarot starých pověstí českých: 3 pohárů, Král pentaklů, 8 pentaklů

Na místo Kroka se v kartách ukázal spíše nějaký veselý, rád a často pijící vladyka, který místo vypil a opustil. S moudrým soudcem a mudrcem si ho asi jen těžko spojíme. Leda, že by sem Krok chodil popíjet a bavit se s nějakým rozšafným přítelem. O zákonech spolu asi přeci jen ale přitom nerokovali. 

ZDROJE:

http://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/plzensko/724-vylet-ke-zricenine-hradu-krasov