Novoroční výklad 2011

01.01.2011 13:37

                    1.1. 2011, Llewellyn tarot - Novoroční rozklad

KARTA

VÝZNAM

1

Jaký bude = Velekněz

2

Co nás naučí = 9 holí

3

Co nám dá = Věž

4

Co nám vezme = 3 pohárů

5

Jak nás posílí = 9 pohárů

6

Jak nám ublíží = Hvězda

7

Jeho poselství = Královna pohárů

VÝKLAD:

Tento rok bude zásadní a důležitý i pro další léta, která přijdou. Budeme se více potýkat s autoritami a normami, které jsme si za celou historii stanovili. Vědoucí lidé, ať už vědci nebo duchovní lidé, budou hodně žádaní a potřební. Materiální potřeby trochu ustoupí do pozadí a nebudou to hlavní, o co půjde. Nezříkejme se proto dopředu esoterických nebo metafyzických záležitostí a raději se zamysleme, zda nám nemohou nějak pomoci na cestě životem. Rok 2011 nás naučí především vážit si dobrého bidla, být vděční za to, co máme a starat se o to. Jsou lidé, kteří to, co vlastníme my a považujeme to za samozřejmost, nemají a možná právě celosvětové události nám pomohou uvědomit si, jak je to důležité a že to tak samozřejmé není. Pečovat o to a starat se, aby to vzkvétalo, ať už je naše největší hodnota cokoliv, nám může pomoci i v osobním vývoji.

Tento rok nám dá velké změny a přesuny. Nic nebude jisté a nezůstane kámen na kameni. To, co jsme považovali za neměnné, se otřese v základech a šok, který takto přijde, nebude příjemný. Za nějakou dobu si však uvědomíme jeho důležitost a budeme rádi, že se tak stalo. Tento otřes nám vezme klid a radost ze života, která byla možná až nemístně bezstarostná a naivní. Budeme méně oslavovat, méně se těšit ze života a bohužel i mít méně úsměvu na tváři. Přeházení hodnot a jistot otřese s naším lehkomyslným postojem k životu a dalo by se říci, že ti, kdo jsou na pasivní přístup zvyklí, tuto změnu pocítí nejvíce.

Více práce a uvědomění je tedy to, co dostaneme tento rok k dispozici. Usilovná činnost a snaha bude odměněna dalšími příležitostmi, na kterých budeme moci ukázat, jak jsme se poučili a jak umíme s možnostmi nakládat. S pokorou nám pokvetou i výsledky. Tento rok především omezí to, co jsme měli rádi a to, co nám bylo milé. Koníčky a zábavy, potěšení a radosti budou muset jít stranou pod tíhou důležitých povinností a úkolů. Inspirace a obvyklé zdroje, které využíváme budou zmenšeny a neponeseme to právě libě.

Poselstvím tohoto roku je pokora a úcta k tomu, co nás přesahuje. Dělat něco pro druhé, uvědomit si jejich nedostatky a nezabývat se tolik sám sebou, bude úkol pro nás pro všechny. Jedině větší mírumilovností a klidností můžeme tento rok nasbírat cenné podněty pro ty další a vyjít z něj obohaceni. Buďme více empatičtí, laskaví a oddaní druhým a dělejme všechno to, co nám pramení ze srdce.

Tento výklad mluví o několika zásadních tématech: uvědomění, duchovní důležitost a velké změny. Jak se k tomu stavíte vy?