Návštěva hřbitova na Mikulášském náměstí

25.08.2013 16:06

28.ledna 2011 jsem společně se zuřivým tarotářem, kamarádem a studentem Petrem Farkašem, prošla s kartami a jeho vnímáním energie hřbitov na Mikulášském náměstí v Plzni. Nutno podotknout, že jsme výpravu podnikli odpoledne, za světla a svitu slunce. Je to starý hřbitov, vzniknul už v roce 1414, na který se už dávno nepohřbívá, přestože svého času byl hlavním pohřbívacím místem v Plzni. Původně byla na jeho místě vinice a nyní obsahuje několik slavných hrobů, včetně dramatika J.K.Tyla, který jsme bohužel nakonec vůbec nenašli.

Tento hřbitov je znám především tím, že se na něm schází různí živlové a přestože je téměř ve středu města, že vyzařuje negativní energii. Podle některých zdrojů se zde konaly satanistické obřady a na vnímavého člověka může zvláště jedna strana hřbitova zapůsobit trochu negativně. Velké množství soch a symbolů na náhrobcích, které jsou také smutné a negativní pak celkový obraz ještě dotvoří. Andělé, alespoň podle našeho dojmu, jsou na tomto hřbitově hodně smutní až padlí a černí.

My jsme obešli několik náhrobků a míst na tomto hřbitově podle toho, které na Petra, citlivého na energie, působily nejvíce. Můžete se zde tedy dočíst, jaké náhrobky a jaké karty vyšly a co vypověděly o tomto zvláštním místě.

HROBKA RODINY GULDENEROVI

Karty: 2 pohárů + 10 pohárů

Tato hrobka je velká a velmi propracovaná, patrně vytvořená nějakým architektem. Odpočívá v ní celá rodina, mnoho osob a všichni s jménem Guldenerovi. Dá se tedy říct, že celá rodina je opět pohromadě a že je jim takto dobře. Sounáležitost a spojení všech lidí je patrné i z vyložených karet. také tato hrobka nevyzařuje nic negativního a dá se předpokládat, že rodina byla zajištěna a že hlavním smyslem bylo zůstat i po smrti spolu.

 

DOMEK POBLÍŽ KOSTELA

Karty: 18.Luna + 2 pohárů

Součástí hřbitova je malý domek s otevřenými dveřmi a žádnými okny, kde se momentálně nalézá jen velký nepořádek a mnoho odpadků. Těžko říct, k čemu sloužil dřív, ale nyní z něj vyzařuje něco moc ošklivého a tmavého.

Karty ukázaly, že toto místo by mohlo být nabito pozitivní energií, ale je zastřeno jakousi mlhou, která brání vyzařování něčeho příznivého. Luna také může odkazovat na drogy a skryté síly a pokřivené vnímání reality, které svou mocí zazdívá jinak pozitivní energie a náklonnost symbolizovanou 2 pohárů.

 

HROB PANÍ KALSEROVÉ

Karty: Eso mečů + 16.Věž

Na tomto náhrobku je sépiová fotka mladé ženy v secesních šatech, a možná právě proto nás hrob tak zaujal. Hrob je zarostlý břečťanem a vyzařuje smutek a lítost.

Výpověď karet ukázala velké neštěstí a smutek nad svou situací a touhu se z ní vymanit. Také karty, které vyložil Petr, ukázaly smutný konec a nemožnost něčemu zabránit.

 

HROB JOSEFA ŠKODY

Karty: Královna mečů + 9.Poustevník

Na tomto náhrobku je velká plastika ukazující poctu slavnému rodákovi a skutečnost, že něco v životě dokázal. Hrobka je obklopena plotem, na němž jsou trochu netradičně makovice a vlčí máky.

Karty ukázaly možná trochu nespokojenost s touto situací. Poněkud výhružný pohled královny mečů ve spojení s Poustevníkovým zamyšlením ukazuje jistou zatrpklost, možná proto, že tak velký a krásný pomník pro tak velkého člověk by měl být umístěný na nějakém více navštěvovaném místě.

HROB JUDr. WOPRŠÁLKA

Karty: 6 pohárů + 9 mečů

Petrovy karty: 10 holí + 8.Spravedlnost

Podle Petrových pocitů a vytažených karet je právě tento hrob silně negativní. Pravděpodobně sebou nese povolání tohoto advokáta, který pravděpodobně prosazoval své zájmy i ztěžka a násilně. Podle mých karet je zde možná právě proto velká nespokojenost a zoufalství, kdy by člověk raději byl jinde nebo se vrátil do dob, kdy toto zoufalství ještě necítil. 6 pohárů může také evokovat časté návraty a nebo možná stav, kdy člověk nedojde nikdy klidu a pořád se bude vracet. Že bychom snad objevili ducha?