Nataša Gollová

05.02.2011 13:50

Moje oblíbená prvorepubliková (i pozdější) herečka, která měla pohnutý osud, stejně jako její mnohé kolegyně. Vytvořila mnoho rolí, mezi jinými také ženské komické role např. v první české crazy komedii Eva tropí hlouposti. Na sklonku války odjela do Terezína pomáhat s nemocnými, kde sama nakazila tyfem. Po válce byla ve vězení a dlouho nesměla hrát pro údajnou spolupráci s německým filmem.

VÝKLAD NA OSOBNOST OSOBNOSTI

Použité karty: Morgan Greer tarot

Vytažené karty:

1, 2 = Osobnost, jaký člověk byl/je – Královna mečů a  4.Císař

3 = Jeho temperament – 17.Hvězda

4 = Jeho duše, pravá podstata - 4 meč ů

5 = Jeho slabiny – 9 pentaklů

6 = Odkud přišel, z čeho vzešel – 9 pohárů

7 = Jaký měl život – 6 holí

8 = Čeho dosáhl/ještě dosáhne – 3 holí

9 = Jeho poselství, životní role, význam – Královna holí

Výklad:

Nataša Gollová byla velmi vzdělaná a inteligentní žena. Dostalo se jí dobrého vychování i klasického vzdělání, uměla mnoho jazyků a své dovednosti uměla použít. Dalo by se o ní říct, že byla intelektuálka, která ale uměla vzít do ruky i nástroje a opřít se do práce. Měla jasnou představu o sobě a ostatních a věděla, co chce a kam může dojít. Uměla své znalosti a schopnosti dobře prosadit a prodat. (Královna mečů a Císař) Možná právě proto, že byla svým temperamentem klidná a vyrovnaná, že byla harmonická osobnost a zbytečně se bláznivě nedrala dopředu. (Hvězda) Přestože byla herečkou a převáděla se na jevišti i ve filmu, v jádru své duše byla klidná, skromná, mlčenlivá a nenápadná. Ráda byla sama se sebou a ráda relaxovala. Možná něco potlačovala a nějaké stránky osobnosti vůbec neukazovala. Často se lidí i stranila, možná se jich i bála. (4 mečů) Její slabinou byla slabost pro vše hezké a kvalitní, měla ráda luxus a měla své libůstky, které si často dopřávala a které nebyly právě zrovna levné. Nutno ale říci, že to mohla děla pouze v určitém období, protože později už k tomu neměla takovou příležitost. (9 pentaklů) Přišla z příjemné, vyrovnané a spokojené rodiny, která jí poskytla zázemí a dopřála jí nejen vzdělání, ale také možnost se v klidu rozvíjet a jít si za svými představami. (9 pohárů) Dalo by se říci, že měla úspěšný život. Mnoho věcí se jí podařilo, byla velmi slavná a uznávaná a jistě byla i pyšná na své úspěchy a hrdá na to, co dokázala. Je to opět trochu pomíjivá záležitost, ale možná, že ničeho nelitovala a svého umu si byla vědoma. (6 holí) Přes tyto úspěchy však byla její dráha násilně zastavena a bylo jí znemožněno pokračovat. Proto se dá říci, že to, čeho dosáhla, je jen malý kousek z toho, co dosáhnout mohla a co ještě mohla dokázat. Měla před sebou slibnou budoucnost a dobře nakročeno, bohužel se ale dál nedostala. (3 holí) Jejím poselstvím a tím, z čeho bychom si od Nataši Gollové mohli vzít příklad, je její odvaha proniknout, splnit si sny a dosáhnout svého. Byla jedna z prvních ženských filmových komiček u nás, prorazila cestu dalším bláznivým Evám a to je odkaz, na který se nezapomíná. A i když později v životě i mnohé vytrpěla, zachovala si stále svou tvář a nikomu neublížila. (Královna holí)