Na Šumavě se Singletour podruhé

17.09.2017 11:18

Také letos jsme s CK Singletour vyrazili na týdenní tarotový kurz. A také letos jsme si to hodně užili, prakticky pořád jsme vykládali, trochu se nachodili a hodně jsme se nasmáli.

CHATA ZACH, NÝRSKO – ZELENÁ LHOTA

Hotel Zach v Nýrsku, Zelené Lhotě, nám nabídl svou chatu a připravil skvělé podmínky na práci. Zvláště po jejich speciální višňovici se výborně vykládá.

30.8.2017, Green Witch Tarot

Minulost: Rytíř pentaklů, Eso mečů, 9 pohárů

Přítomnost: Velekněz

Budoucnost: 4 pohárů

Rada: 8 pentaklů

Varování: 5 pentaklů

Energie místa: Král holí a Blázen

Duch místa: 2 holí

Ubytováni jsme byli v Chatě Zach, kterou jsme měli jen pro sebe. Díky tomu jsme měli naprosté soukromí a klid na všechnu práci, kterou jsme dělali. Jinak to ale se Singletour neznám, vždycky je všechno výborně připravené a naplánované.

Chata Zach zřejmě stojí na cestě, kudy se hodně procházelo a kde se čile obchodovalo. Žádní lupiči ale za stromy nestáli, nevraždilo se tu ani neokrádalo. Místo bylo a je spokojené a dobře naladěné. Pokud tu kdy stále před chatou nějaká budova, byla obydlena laskavými a dobrými lidmi a krásně se v ní žilo. I dnes sem jezdí lidé, kteří ví proč, je zřejmě využívána na kurzy a jiné poznávací pobyty a je to tak dobře. Daří se tu zábavě i odpočinku a vládnou tu samé pozitivní energie. Chata sama nechce být opuštěna, jen dobře udržována a sem tam opravena a pokvete dál.

KŘÍŽOVÝ VRCH, NÝRSKO – ZELENÁ LHOTA

30.8.2017, Sidhe tarot

VRCHOL

Minulost: 5 pentaklů, Milenci, Král holí

Přítomnost: 6 pentaklů

Budoucnost: 9 mečů

Rada: Blázen

Varování: Páže pohárů

Energie místa: Mírnost a 3 pohárů

Duch místa: 2 pentaklů

Jsou místa, která byla obydlená nebo duchovně využívaná od pradávna. Naši předci o nich věděli a navštěvovali je a uctívali. Křížový vrch mezi taková místa zřejmě nepatří. Už dříve byl opomíjen, lidé se mi vyhýbali a teprve až v době, kdy tudy vedly kupecké a jiné stezky, začal mít nějakou hodnotu. Do té doby si žil svým životem a dělá to i dál. Můžeme zde načerpat nějakou energii a sílu, ale jen v malé míře a tato síla tu není pro každého, jak jsme se přesvědčili sami. Někdo z naší výpravy tu byl spokojený a cítil radost, jiní prchali dolů, ne kvůli svačině, ale proto, že je les nepřijal nebo se zde necítili dobře. A já myslím, že je to takové typické pro zdejší kraj. Lesy i místa jsou zde silné a ne každému příjemné. Vládnou tu prapůvodní, mnohdy ještě nezkrocené energie a na ty člověk musí být trochu připraven. Na Kreuzbergu si k nim můžete čuchnout, zjistit, jak jste na tom a s poděkováním a poučením zase odejít.

ENERGETICKÝ BOD: 7 holí, Ďábel, 8 holí

Standa, který s Lubošem často putuje po takových místech, našel energetický bod kousek od vrcholu kopce. Vládne tu velká síla, nezkrotná a divoká, která si vždy dělá, co chce. Pokud se jí otevřeme, můžeme si nabrat, ale co se stane dál, za to už nikdo neručí. Mohlo by to být místečko vhodné pro nesmělé a tiché lidi, kteří zde mohou získat nějakou odvahu a smělost, ale co s ní pak udělají, to už se zdejšího lesa netýká.

„MOHYLA“: 6 pentaklů, Spravedlnost, Král holí

Energeticky je tento navršený kopeček silný a vyzařuje do dálky, možná je napojen na nějaké další místo v krajině. Prakticky je to ale jen kopec navršené hlíny, která asi jinde překážela. Záhada se tak podle karet nekoná.

KOSTEL BOLESTNÉ PANNY MARIE, STARÉ HAMRY (Kollerův kostel)

Dominantou Hamrů je památkově chráněný kostel Bolestné Panny Marie, který vznikl přestavbou původní kaple v roce 1773. Kaple stávala na pozemku Kollerova dvora a odtud je i lidový název Kollerův kostel. Obci se počátkem devadesátých let díky peněžním darům německých starousedlíků podařilo zrekonstruovat tento krásný kostel, který byl před pádem železné opony v podstatě na odpis.

1.9.2017, Golden Tarot

Minulost: Rytíř holí, 6 pohárů, Mírnost

Přítomnost: Věž

Budoucnost: Král mečů

Rada: Páže mečů

Varování: Rytíř mečů

Energie místa: Eso holí a 3 pohárů

Duch místa: 10 mečů

Opět se ocitáme na místě, kudy vedly důležité cesty. Vypadá to, že to jsou místa, která si nevybrali naši předci, protože vyzařovala zvláštní sílu, která je přitahovala, jak jsme to vykládali třeba na Berounsku. Spíše se nacházíme na praktickém využití cest, které byly potřebné pro dopravu z bodu A do bodu B. A podél těchto cest se postupně bydlelo, žilo i věřilo. A tak zde vznikl krásný kostel s čistou energií, nezatížený bolestmi a dogmaty, ale prostý stánek sloužící lidem, kteří tu našli svůj domov. Kollerův kostel není typické místo víry, ale spíše radosti, úlevy a klidného spočinutí. A to nabízí i nám. Nedávno prošel přestavbou a díky ní zase znovu nabízí svou útulnou náruč všem, kdo potřebují trochu lásky a péče. Na nás je ji přijímat a hlídat, aby nebyla ničím narušena.

PRAMEN, STARÉ HAMRY

Na prostranství před kostelem je umístěna kulturně-historická památka – žulová kašna s letopočtem 1846. Kašna jeden čas sloužila i pro ukládání melasy na krmení dobytka.

1.9.2017, Gaia tarot: 10 pohárů, 4 holí, Páže holí

Ach voda, voda očistná tu proudí,

a když, poutníče, tvá duše bloudí,

napij se, osvěž se, smoč tu rety,

síla a naděje půjde ti v ústrety.

ŽÁBY, ÚLIŠTĚ, LOUČANY

Podle Pavla Kozáka jsou Žáby, nacházející se blízko Janovic nad Úhlavou u vesnice Loučany, místem působení druidů a drusad. U každé najdete energetické body, a to v nižších kamenech u žab.

2.9. 2017, Sidhe tarot

Minulost: Páže holí, Páže pohárů, 9 pohárů

Přítomnost: 9 pentaklů

Budoucnost: Rytíř holí

Rada: Blázen

Varování: 10 pentaklů

Energie místa: Spravedlnost a Kolo života

Duch místa: Královna pohárů

Ale to už jinde jsme! Je to jiná vesnice! Chtělo by se mi citovat Mrazíka, když vidím rozdíly ve vylosovaných kartách. Zatímco kolem Nýrska a Zelené lhoty, kde jsme bydleli, je to především o praktickém využití této krajiny, kraj pod Klatovami už vypadá trochu jinak.

O Velké a Malé žábě jsem se dočetla v knize Pavla Kozáka, který je popisuje jako místo, kde se druidi a drusady cíleně pracovali s energií. Zajímavé kamenné útvary často vyzařovaly a přijímaly sílu z vesmíru a naši moudří předci věděli, jak ji využít. A to je případ právě tohoto místa.

Jakoby zde už dříve byl ohraničený a dobře hlídaný prostor, který byl takovou oázou klidu a tiché práce. Také my jsme s příchodem k první žábě ztichly a dodrželi snad až posvátnou úctu, což je na dvacet užvaněných tarotářů docela slušný výkon. Energie tohoto místa nabízí vzácný prostor pro samostatnou práci, pro zklidnění a naladění každého člověka zvlášť, nikoliv pro skupinový rituál. Protože jedna žába je mužská a druhá ženská, což si zde každý mohl vyzkoušet a téměř všichni to pomocí karet, kyvadla a vlastních pocitů poznali, jsme na místě, kde nám místní bytosti ukážou, jak vyvážit naše mužské a ženské já a zharmonizovat tyto na první pohled opačné složky. A protože přesně to jsme zde provedli, odcházeli jsme zvesela a s novou s úctou načerpanou energií, tak jako ten tarotový Blázen, který výklad korunuje.

MALÁ ŽÁBA

Má velmi silnou zemskou energii a komunikační možnosti tu směřují k Matce Zemi. Toto místo bylo vyhrazeno pouze ženám, drusadám, které tu konaly obřady.

ENERGIE: 8 mečů, Rytíř holí, Císařovna

Malá žába má i podle karet jasnou ženskou energii, a pomůže nám přetavit naše strachy a traumata, které jsme si způsobili vlastním rozumem, v novou sílu a zkušenost, díky níž budeme silnější.

ENERGETICKÝ BOD: 8 holí a Císař

Tak tady to vře a sviští. Oheň a vzduch se tu spojují, aby vytvořily mocný proud energie, který zde proudí, ať už o tom víme, nebo ne.  

VELKÁ ŽÁBA

Velká žába má výraznou kosmickou energii a druid tu dosahoval spojení s duchovním prostorem.

STRÁŽCE: 4 pentaklů

Před vstupem k Žábě stojí větší kámen, který mě na první pohled zaujal. Vylosovala jsem na něj kartu a poznala strážce, kterého je dobré se zeptat, zda můžeme dál.

ENERGIE: 4 pohárů, Smrt, Eso holí

I tady je mužská energie z karet jasná, a může nám pomoci pochopit to, co jsme dosud nepřijali a nechtěli poznat, a přeměnit to na to, co je nám bližší, stravitelnější a přijatelnější.

ENERGETICKÝ BOD: Král holí

I tady energie fičí jako blázen, je to velký proud síly, do kterého když se postavíme, vstanou nám všechny vlasy na hlavě a nebudeme už stejní, jako dřív.

Zdá se, že malá ženská žába může ženám pomoci pochopit muže, a velká mužská žába může mužům pomoci pochopit ženy. A proto je celá tato žabí oblast místem vyrovnání, propojení a přijetí, jak to krásně vidíme na kartě Spravedlnost. A to je to celé poselství výkladů, které jsme letos na Šumavě dělali a to, co se snažíme pochopit i ve svých životech, mimo kurzy a pobyty.

ZDROJ:

http://www.sumava.net/hamry/fr.asp?tab=snet&id=2055

Tajemná místa Pošumaví, Pavel Kozák, Nakladatelství MH, 2001