Na cestách Příbramskem

08.11.2017 11:46

Na svátek republiky 28.10.2017 jsme pod heslem Zima jako prase, výletujem zase, s pár tarotáři objeli několik míst okolo středočeské Příbrami. Naším cílem byla Svatá hora, mystické místo věřících z daleka široka, ale nezůstalo jen u ní.

BÝVALÁ SYNAGOGA V KASEJOVICÍCH

Synagoga byla v Kasejovicích postavena na konci 18. století a stála ve středu ostatních židovských domků. Po konci 2. světové války se zpět vrátila jen jedna dívka, a z bývalé Synagogy, která válku přečkala, se stalo muzeum. Dnes si muzeum po domluvě můžete prohlédnout, nám udělali prohlídku úžasní manželé Švagrovi, moc děkujeme.

28.10.2017, Illuminati Tarot by DuHamel

Minulost: 10 mečů, Páže holí, Kolo života 

Přítomnost: 10 holí 

Budoucnost: 9 mečů 

Rada: 6 holí 

Varování: 4 pentaklů

Energie místa: 4 mečů a Rytíř pohárů 

Duch místa: Blázen

V minulosti byla Synagoga skutečně středem dění a života místních obyvatel. Byl to pevný středobod, ke kterému se obraceli a vzhlíželi lidé nejen ve složitých chvílích svého života. Možná už tu kdysi stál v centru nějaký kámen, chrám nebo posvátné místo, kam si lidé chodili pro rady a rozhřešení. Napojení je tu silné a energie velká. A toto místo mohlo dobře fungovat i proto, že se ho chopili zkušení, moudří lidé, vždy na svém místě. V historii židovské obce to byl především Filip Bondy (1830 – 1907),  rabín, který zde působil v šedesátých letech 19.století, kterého na kart poznal pan Švagr a připomněl jeho důležité působení v tomto místě. Byl jedním z prvních, kdo překládat biblické texty z hebrejštiny do češtiny, a předsevzal si uvést do židovského náboženského ritu češtinu místo němčiny jako druhý bohoslužebný jazyk vedle hebrejštiny. S tímto cílem se roku 1883 stal jedním ze zakladatelů uskupení Or-Tomid („Věčné světlo“) a o tři roky později v Praze jeho rabínem. Podařilo se mi vypátrat fotografii Phillipa Bondyho a myslím, že podobnost s kartou je čistě náhodná.

Dnes je Synagoga místem setkávání, navazování kontaktů a poznávání nového. Její energie je silná, ale trochu spoutaná. Energetický bod jsme našli, ale je přístupný, jen pokud si domluvíte otevření prostoru a je to tak dobře. Místo samo je poklidné, silné a dobře hlídané. Není radno zde hloubat příliš hluboko, některé informace je dobré nechat spát. Možná někde ukrývá ještě nějaké poklady, ale ty patří minulosti a mají v ní i zůstat. Vypadá to, že zdejší Synagoga přijala svou novou roli muzea a plní ji svědomitě a pečlivě.

ENERGETICKÝ BOD

V rohu synagogy našla Jana s Karlem energetický bod.

8 holí, 6 mečů, 5 holí

Do tohoto bodu proudí energie shora. Je tu duchovní síla, možnost kontaktu s vyššími bytostmi a získání informací. Stačí ji sice jen přijímat, ale ne každý na to má. Sílu, právo, povolení, vyzrálost.

TŘÍDA VE SKLEPENÍ

Ve sklepení synagogy najdete bývalou třídu, i místo, kde byl uložen Golem.

8 pentaklů, 3 mečů, 2 mečů

Podzemní třída je místo plné rozporů. Je zde dobré napojení na zemi, hodně informací a zůstala zde také nutnost velké kázně. Z karet je patrné i nějaké neštěstí a trápení, které sem váže bytosti různého druhu. Není to nic špatného nebo zlého, je to dojem jakési zatíženosti. Těžko soudit, co přesně tu tyto stopy zanechalo, v židovské komunitě bychom určitě našli takových momentů víc než dost. Zda se sem vrací, někdo, kdo se tu učil a i dnes to má jako zázemí nebo je to jen opar smutku nad vším, s čím se místní museli potýkat nejen za války, už můžeme jen odhadovat.

GOLEM VE SKLEPENÍ

2 mečů, 4 pentaklů, 10 pentaklů

Jestli se tu někdy ukrýval golem, těžko říct. V každém případě je tu rovnováha mezi zemí a nebem, je to dobře uzemněný prostor plný síly a energie vhodné k práci a soustředění. Hlíny je sice na kartách víc než dost, ale je bez života a uplatnění. Karty, které jsem použila, mluví v náznacích, ale naťukávají spíše nutnost zamyšlení se nad tím, co nás tíží a co nás váže k zemi. Podzemí Synagogy nabízí mnoho otázek, je silné, ale těžké, a zatímco horní prostory jsou napojené nahoru a oproštěné od tíhy, která se sem váže, podzemí je spoutané a těžké. Možná díky tomu je ale místo tak vyvážené a klidné. Těžkosti jsou zavřené ve sklepě, kde mají svůj důvod i prostor a dnešní muzeum je otevřené nebi a duchu.

BÝVALÁ ŠKOLA NAPROTI SYNAGOZE

Když přestaly prostory synagogy vyhovovat, přestěhovali školu do protějšího domu. V tomto domě také údajně bydleli rabíni zdejší obce.

4 mečů, 3 pohárů, Měsíc

V budově bývalé židovské školy se také asi děly různé věci, ze kterých by nám dnes vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. Ale dům mlčí a svá tajemství nevydá. Více než o učení tu šlo o předávání zkušeností a leckdy tajných informací. Za zavřenými dveřmi školy vládla silná energie a vykonalo se mnoho pro ducha místa i komunity. Vše ale zůstává zavřené a tiché. A je to dobře.

Velká síla a napojení bylo v Kasejovicích zdá se odjakživa. Hned na začátku bylo řečeno, že místo je silné i díky výběru moudrých, kteří se zde usadili a o místo pečovali. Myslím, že tady více než kde jinde, vládla mystika, konaly se rituály a předávali se informace, o kterých dnes nemáme ani tušení. Právě zde v židovských Kasejovicích byl jakýsi duchovní základní kámen pro další vsi a odtud proudila síla do ostatních větví. Vše bylo sice násilně přerváno, ale včas ukryto a tam to také zůstane. Protože tak moudří a zkušení, kteří by měli právo i schopnosti to opět oprášit, se ještě nenarodili.

LNÁŘE

Již po několik staletí se Lnáře pyšní barokním zámkem, který stojí nedaleko původního hradu. Vypravuje se zde pověst o ohnivém muži, který se zjevoval v noci v jiné podobě než ve dne. Prý to byl duch správce zámku, který se nemilosrdně choval ke všem poddaným a sužoval je po mnoho let.

28.10.2017, Victorian Romantic Tarot

Minulost: 6 pentaklů, Král pohárů, Eso holí 

Přítomnost: 10 mečů

Budoucnost: 7 holí 

Rada: Císařovna

Varování: 8 holí

Energie místa: Eso pohárů a Vůz 

Duch místa: 3 mečů

Zámek byl odjakživa místem plným radosti ze života, užívání si a hýření. V časech rozdělení na pány a poddané, vládnoucí a ovce, byly rozdíly mezi stavy opravdu propastné a mnohé se dělo na úkor někoho jiného, ale o to se zdejší páni nikdy příliš nestarali. Sledovali svůj prospěch a usilovali o vyšší zájmy. Z tohoto pohledu je místo dnes už mrtvé, je využíváno na prohlídky, svatby a akce, ale ten pravý boom už asi nezažije. To, co se tu dnes děje, je jen setinkou dřívějších radovánek, po nich tu zůstala už jen bujará energie a smích a zvuk skleniček možná se občas ozývající ze stěn zámku. Na zámku jsem chtěla vyložit, protože má pověst komunistického, ctní prominou, šukacího zámečku. Myslím, že karty to řekly jasněji, než já jsem se snažila to zabalit. :)

ZÁMEK BŘEZNICE

Březnický zámek je místem památným, byv svědkem významných událostí českých dějin, stal se místem umožňujícím poznání naší historie, místem odrážejícím kulturní, duchovní a společenskou atmosféru českých zemí od konce 12. století do současnosti.

28.10.2017, Victorian Romantic Tarot

Minulost: 9 holí, Vůz, Císař

Přítomnost: Blázen

Budoucnost: Kolo života

Rada: Svět

Varování: Milenci

Energie místa: 3 holí a 10 pentaklů

Duch místa: 10 mečů

Situace v Březnici byla vždy podřízena tomu, kdo tu sídlil a co do ní dával. Záleželo vždy na vládci panství, jak se tu dařilo a jak se na zámku žilo. Nejen po hmotné stránce, ale i v rámci její energie. Ta byla vždy tak nějak založena na tom, kdo ji ovládal a řídil. Místní bytosti jakoby jen přihlíželi a stáli stranou a nechali toho, kdo to zde vlastní, ať si o všem rozhoduje sám. Z historie víme, že ne všichni zdejší majitelé byli vlídní a osvícení, a na zámku se to okamžitě podepsalo. Dnes sice zažívá nové probuzení a žije jiným životem než dříve, pořád ale potřebuje ještě hodně péče a lásky a bude ještě hodně dlouho trvat, než se staré rány zahojí.

ZÁMECKÁ KAPLE

7 holí, 2 holí, 10 mečů

Kaple si pečlivě střeží svůj poklad a ukáže ho jen v čas, až to bude nejvíce nutné. Skrývá se tu mnohé bohatství, zlato to asi nebude, ale vyjede jako Blaničtí rytíři, až bude nejhůř. A to zatím ještě nebylo.

NAPOJENÍ BŘEZNICE NA SVATOU HORU

Z Březnice vedla na Svatou horu Svatá cesta.

3 pentaklů, 2 holí, 4 holí

Březnice i Svatá hora si vždy žily samy pro sebe a netoužily po žádném spojení. I když byl pokus o umělé navázání kontaktu mezi těmito dvěma stavbami, nevyšel, a obě dámy si každá drží svou noblesu a nos nahoru, aniž by se na sebe podívaly. Byl to možná pokus, jak ze Svaté hory odtěžit trochu síly pro zámek, ale nepodařilo se.  

NAŠEL PŘIBÍK POKLAD?

Zámek Březnice byl po mnoho let v rukou Jiřího z Lokšan. Doba byla tenkrát neklidná a po bitvě na Bílé hoře museli páni z rodu Lokšanů opustit zemi. Pán Jiří nashromáždil veliké bohatství, avšak nevěděl, co s ním udělat, když musí odejít. Nakonec se rozhodl, že jej zakope pod růžový keř a klíč od truhlice ukryje pod křížem, stojícím v zámecké oboře. Zámek v těch dávných dobách získal Přibík Jeníšek z Újezda. Pán to byl velice, převelice bezohledný a krutý. Podle pověsti poklad našel a cestu k němu zakódoval do obrazu v kapli.

Thelema Tarot: 8 pohárů, 9 mečů, Král holí

„Nenašel.“odtušil Karel a bylo jasno. Poklad tu stále ještě je a podle mě je stopa k němu ukrytá v zámecké kapli. Neobjeví se ale na požádání, ale zjeví se v té nejtěžší chvíli tomu nejpotřebnějšímu člověku. Cíleně hledat tak budete tedy asi marně.

DOBRÁ VODA U BŘEZNICE

Osmiboká poutní kaple svaté Máří Magdalény vznikla nad léčivým pramenem v roce 1642. Vystavěl ji italský architekt Carlo Lurago, předchůdce G. Santiniho. Voda léčila oči a kožní nemoci. Nedaleko stávaly lázně, které svého času navštívil i Miroslav Tyrš.

28.10.2017, Tarot of Nymphes

4 pohárů, Královna pentaklů, 5 pohárů

Nymfy na kartách se radostně čvachtají ve vodě, užívají si bohatý a bujný pramen a rády se o něj rozdělí, pokud to my potřebujeme. Pramen je bohatý a pestrý, nabízí hodně ze svých živin, ale záleží na tom, jak moc ho máme zapotřebí. A o tom už si žínky rozhodnou samy.

HROCHŮV HRÁDEK

V okolí Březnice leželo pravděpodobně praslovanské územní středisko Bozeň. V místech, kde mohlo být, dnes stojí zřícenina hradu vladyky Hroznaty (Hrocha), který se společně se třinácti lechy zúčastnil křtu v Řeznu v roce 845. Hrad pak musel ustoupit železnici a tak tudy dnes projíždí zříceninou vlak.

28.10.2017, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: 3 mečů, Slunce, Svět

Přítomnost: Mág

Budoucnost: Král pentaklů

Rada: 8 pohárů

Varování: Císařovna 

Energie místa: Hvězda a 4 pohárů

Duch místa: 2 holí

V minulosti se tu podle karet vyrýsoval příběh vítězství dobra nad zlem. Po těžkém rozhodování se nakonec podařilo vyhnat zdroj zla, škodiče nebo trapiče, který ubližoval a týral ostatní. Zavládlo tu veselí, radost a klid lidí, kteří se měli rádi a s ostatními to mysleli dobře. Těžko říct, zda to bylo takhle jednoznačné, zda vyhnané zlo bylo zlem a zda vítězné dobro, bylo skutečně dobré. Dobré energie, které tu panují, jsou tu draze vykoupené, a pach rozhodnutí, které bylo těžké a neslo stopu viny, je tu pořád ještě patrný. Možná, že těžce vybojovaná láska časem vyčpěla a lítost byla k stáru tak silná, že pochybnosti naplnily poslední dny pána na zdejším hradě. A tak sem chodí stále přemítat o svých činech a nechce být příliš rušen. Ani vlak, který jeho někdejším domovem projíždí, ho nezlobí tak, jako jeho vlastní tiché pocity. Místo je silné samo o sobě, žije si svým životem a my dnes můžeme jen nahlédnout, zamyslet se a jít dál. Nerušit, to je to, čím sem můžeme přispět.

Každopádně si myslím, že tato historie je mladší a že hradiště Bozeň zde nestálo. Jeho místo bude někde jinde.

STRÁŽIŠTĚ

Pokud se Bozeň nacházela skutečně tady, pak je pravděpodobné, že raně středověký kostel sv. Jana Křtitele uprostřed hřbitova nahradil pohanské obětiště.

28.10. 2017, Pagan Otherworld Tarot

Minulost: 5 mečů, Smrt, Svět 

Přítomnost: 9 mečů

Budoucnost: 5 pentaklů 

Rada: Král pentaklů

Varování: Mág

Energie místa: Soud a 7 pohárů

Duch místa: nevylosován nebo sežrán (Normálně vždy losuju deset karet, tady jsem vylosovala jen devět a vůbec jsem si toho nevšimla.)

Karty vylosované na minulost neukazují místo poklidného kostelíka nad malou vískou uprostřed lesů. Zdejší historie nebyla klidná, natož láskyplná, jak se nám snaží tento hřbitůvek na první pohled vnutit. Už od pradávna se tu válčilo, vraždilo a pohřbívalo, vše sice ve jménu vyšší víry a pro naše předky z podstatných důvodů, ale brutálně a nelítostně. Když se zde přestalo obětovat, možná tudy vedla cesta, kterou bylo třeba hlídat nejen kvůli lapkům a zlodějům. Název Strážiště je dost vypovídající, bůh ví, co tu kdysi rejdilo za nocí a co tu létá dnes, když se nám Duch místa (desátá karta) odmítnul dokonce i ukázat. V každém případě je Strážiště silné místo, hodně napojené a rozvibrované, a nedoporučuji zde čarovat nebo cokoliv zkoušet. Prokázat úctu a snažit se pochopit, co máme strážit my dnes. To je smyslem naší návštěvy. Víc ani ťuk.

OBĚTNÍ MÍSTO?

9 pohárů, 9 pentaklů, 6 holí

Co že je to v druhém břehu?

Co nás brzdí v našem běhu?

Čím se sami ničíme, 

a co ještě nevíme?

Překonáš-li sama sebe,

otevře se modré nebe,

a ta oběť, chudák milá,

to ona zde zvítězila.

SVATOVÁCLAVSKÝ DUB NA SVATÉ HOŘE

25 metrů vysoko čním k nebi modrému,
516 centimetrů silný jsem ve svém objemu.
Od dob Karla Otce vlasti
nesu české země radosti i strasti.

28.10. 2017, Alchemia Tarot

Milenci, Slunce, 9 holí

Svatováclavský dub je první strážce, který hlídá, co se sem smí dostat a co ne. Rozlišuje, kdo a s čím se vstoupí, a snaží se odebírat negace, aby se nedostaly dovnitř. I my sami bychom se měli snažit nechat všechno těžké přede dveřmi, a bez tíhy a s pokorou vstoupit. Ne proto, že vcházíme do chrámu, ale proto, že sami víme, co je pro nás důležité.

SVATÁ HORA

Jedním z magických, blahodárných míst je příbramská Svatá Hora. Celý její povrch je prostoupen něčím magickým, co člověka přicházejícího sem pohltí a obklopí příjemným pocitem uvolnění a svobody. Genius loci místa je umocněn přítomností studánky se zázračným pramenem, prastarým dubem pamětníkem a bazilikou zasvěcenou Matce Boží.

28.10. 2017, Golden Renaissance Tarot

Minulost: 4 pentaklů, Mág, 4 mečů 

Přítomnost: Měsíc

Budoucnost: Poustevník

Rada: 3 pentaklů

Varování: Milenci

Energie místa: Královna pohárů a 5 pohárů 

Duch místa: Císař

O svatosti Svaté hory se vědělo ještě mnohem dříve, než začala být svatá. Už v dávných dobách zde lidé cítili velkou energii a snažili se jí tu ukotvit, aby ji mohli využít. Vždycky tu ale platilo něco za něco, už naši předci znali zákony rovnováhy a věděli, že vezmou-li si, musí také něco dát. A tak podporovali její sílu, aby ji sami mohli mít. Té pak obratně využil někdo, kdo věděl a mohl a přispěl k jejímu rozvoji. Rozdělil přitom ale původní jednotu a od té doby zde vládne rozpor a původní síly se přou. A dokud se budou přít zdejší učenci, a papaláši a dokud se budeme přít i my, mezi sebou i uvnitř, nebude to lepší.

Svatá hora je plná ženských energií a otevřená nahoru, přijímající shůry všechna poselství a čistotu. Vše je to ale zasazené funkčnosti a pragmatismu mužských cílů a plánů. Zase jsme jednou navštívili místo, kde jsou mužské a ženské energie proti sobě a jedna potírá druhou, místo aby se snažily spolu fungovat. Bude to stát ještě mnoho úsilí a času, než se tenhle zaběhaný systém, změní a sjednotí. Na happyend je ještě bohužel brzy, ale každý dobře odvedený kousíček práce se počítá.

PRAMEN POUSTEVNÍKA JANA PROCHÁZKY

3 holí, 9 mečů, Eso holí

Zdejší poustevník Jan Procházka sem asi nepřišel po božím vnuknutí, jak se uvádí v moudrých knihách, ale spíše sem utekl před vlastním životem, špatným svědomím a hlavou plnou viny a zrádných myšlenek. Možná byl jiný, měl jiné vnímání života, jiné potřeby. Dnes bychom pro něj jistě našli nějaký ten ismus nebo ilii, ale tenkrát prchnul k Bohu do lesů a prací na svatém místě se snažil utišit neutišitelnou hlavu. Vykonal tak jistě mnoho bohulibé práce a možná i díky léčivým, ženským energiím, ztišil sám sebe a odešel smířený.

Příbramsko je plné míst různorodých jako my sami. Místa, která jsme my objeli, byla vlídná a lehká, ale i odtažitá a naplněná informacemi, na které je ještě brzy. Všechna nás ale nakonec zase obrátila do sebe a přiměla nás uvědomit si, že svou vlastní prací na sobě, můžeme udělat pro lidstvo nejvíc.

ZDROJE:

http://www.franz-josef.cz/bondy-rabiner-rabin-prazske-zidovske-synagogy.html

https://www.zamek-breznice.cz/cs

http://www.lnare.cz/zamek/

http://svata-hora.cz/

Esoterické Čechy, Morava, Slezsko 3, Václav Vokolek, Jiří Kuchař, Eminent 2005

Strážci Jihozápadních Brd, Otomar Dvořák, Regia, 2013

Informační cedule na místě