Mlýny Tour

30.09.2013 14:05

Ve speciálním čísle časopisu Enigma: 99 nejtajemnějších míst Česka mě zaujal článek o třech prokletých mlýnech. Píše se zde: „Mlýny Čechami klokotají už od 11.století. V pověstech zde rádi straší čerti a je to centrum magie. Říká se, že otisk hrůzné minulosti z nich není možné vymazat. Nikdy. Lidové pověsti vykreslují mlýny jako mystická místa spojená s nadpřirozenými silami. Je to kvůli jejich uzavřenosti a osamocenosti? Nebo mohou být poznamenány nějakým strašlivým cejchem?“

Cestou z Nekvasov do Záhoří najdete podél potoka čtyři staré bývalé mlýny. Nyní jsou z nich obydlená stavení, ale dříve sloužily k jinému účelu. Proto jsme se vydali je pomocí tarotových karet prozkoumat. Co skrývají a jsou to skutečně výjimečná místa?

28.9.2013, Anna K.tarot

VRÁNOVIC MLÝN

Minulost: 9 mečů, 10 holí, 7 pohárů

Přítomnost: Eso pentaklů

Budoucnost: Viselec

Rada: 5 mečů

Varování: Páže mečů

Energie místa: Měsíc a Král mečů

Duch místa: Eso mečů

Na první pohled to zde vypadá jako idylické místo, ale nedejme se zmást. Většina karet, které před sebou vidíme, je tmavých a to přesně vystihuje sílu tohoto místa. V minulosti zde muselo dojít k velkému neštěstí a tragické události. Vypadá to, že postihla spíše ženské pokolení. Plakala zde po nocích nešťastná děvečka, která měla příliš naloženo? Vdávala se manželka mlynáře z lásky a pak zjistila, že si vzala tyrana, který ze všech raději sedře kůži než by ustoupil? Byl zde schovaný někdo, kdo se odsud nemohl dostat a po nocích prosil bohy o pomoc? To už se asi nikdy nedozvíme. V každém případě byl podobný příběh otisknut i do energie tohoto místa, i když dnes už je to dávno zapomenuté. Dnes se současní majitelé snaží poctivou prací a smyslem pro povinnost vytěžit z mlýna vzkvétající místo. Ale je možné, že to půjde velmi pomalu, než se zbaví zátěže minulosti. Případné návštěvníky nešťastný mlýn od sebe doslova vyhání a ukazuje své zbraně, které je připraven kdykoliv tasit. Hlídá si to své a brání se jakýmkoliv novým vlivům. Třeba zde po nocích chodí duch starého a přísného mlynáře, který chrání svůj majetek a nedovolí nikomu, aby mi to narušil. Za temných nocí se tu opravdu může být ledacos. Jakoby mlýn hledal toho pravého majitele, který bude rozvíjet stavení tím správným směrem. Je tedy jen na něm, co zde bude dál.

BARÁKŮV MLÝN

Minulost: 3 holí, 6 pentaklů, Páže pentaklů

Přítomnost: 8 mečů

Budoucnost: Mírnost

Rada: 7 pentaklů

Varování: Rytíř pentaklů

Energie místa: Král pohárů a Rytíř holí

Duch místa: 6 mečů

Byl krásný, slunný den a poutník vyšel na cestu. Nesl si jen malý raneček, táhlo ho to pryč. Šel dlouho, až došel na nádhernou mýtinu. Rozhlédl se kolem se zalíbením. Tak tady už zůstanu. A našel zde úrodnou půdu, která mu dávala přesně tolik, co potřeboval. Nic sice nedostal zadarmo, ale nikdy netrpěl nouzí a krásný kraj se stal jeho domovem. Milý příběh však už dávno skončil, a to, co se zde odehrává teď už tak líbezné není. Nad mlýnem visí černý mrak, který sedá do duší jeho obyvatel. Ale nebude dlouho trvat a vše se zase rozplyne. Lékem na bolest, která je tu v malém kousku přítomná, není nic jiného než práce a dřina. Není čas sedět a lelkovat, je nutné vzít do ruky lopatu a začít něco dělat. Krásná minulost a půvab tohoto mlýna a zároveň zátěž, kterou právě teď prožívá, se odráží v energii zdejšího mlýna. Místo by se strašně chtělo rozjet a rozvinout, ale tíží ho bolest na srdci, které se zatím nemůže zbavit. Možná je zatíženo nějakou osobní bolestí, smutnou událostí, nebo jen pesimismem a zdánlivě žádným výhledem na budoucnost. Cesta z toho ale nebude dlouhá ani daleká a vše se v dobré obrátí.

Barákův mlýn je půvabné místo s velmi pozitivním nábojem, který by mohl sloužit jako zářný příklad lidské píle a odhodlání spojené s nádechem krásné energie, která byla na tomto místě už dávno před tím, než se zde náš poutník usadil.

ČERNÝ MLÝN

Minulost: Blázen, Měsíc, 3 pohárů

Přítomnost: Slunce

Budoucnost: 5 pohárů

Rada: 4 mečů

Varování: 4 holí

Energie místa: Spravedlnost a Královna mečů

Duch místa: Královna pohárů

V hodně dávných dobách zde bylo naprosto nádherné místo. Všechno si žilo vlastním životem, možná tu panoval trochu chaos, ale živí i neživí obyvatelé zde žili v naprostém souladu a volnosti. Možná tu bujela nádherná divoká příroda a všechno svítilo. Pak ale přišel temný mrak.  Místo obsadili lidé a začali si brát. Místo přestalo žít svým životem a bylo zasazeno do potřeb ostatních. Zatím to není špatně, zatím místo kvete a září a všichni jsou zde šťastní. Je ale možné, že bez velkých změn v budoucnosti spláčou nad výdělkem. Původní bytosti, které zde vládli, jsou teď utlačené a nemohou se projevovat. Ovládla je velká síla. Jakoby zde panoval duch přísné ženy, mlynářky, která nedala nikomu nic zadarmo. Utlačila přirozený běh událostí a nenechá nikoho, aby jí moc vzal. Původní bytosti, lehké a volné, se jí bojí a raději se stáhly jinam. A ona tam vládne pevnou rukou a za černých nocí se prohání v mlýně a divoce se směje. A tak místo tiše trpí a vysílá svou prosbu do dalekého okolí. Vraťte nám původní svobodu, nenechte jí zničit tu krásu.

Poslední v řadě mlýnů je mlýn Záhorský, neboli u Voděrů, o kterém jste už zde mohli číst: http://www.tarot-plzen.cz/news/vyklad-z-mlyna-u-voderu1/