Místa bez průvodce

04.09.2013 11:30

Na našich toulkách jsme narazily i na místa, která v průvodcích nenajdete. Cestou z Teplé vesnička Dobrá Voda, na mapě v ní najdete křížek a pivo. A neopomněly jsme vyložit také na skvělý Penzion V Pohodě, kde jsme bydlely.

DOBRÁ VODA – U KŘÍŽKU

3.8. 2013, Wheel of Year tarot (LS)

Co se tu stalo?

Eso mečů, 3 mečů a Král holí

Tento pravděpodobně smírčí křížek byl podle karet zbudován na památku smutné události. Došlo zde zřejmě k tragické smrti dobrého muže a vládce, kterého měli lidé rádi a který pomáhal a dával svou sílu, kde mohl. Ještě dodnes je smutek z tohoto křížku podle karet patrný a místo neopustil.

DOBRÁ VODA – MÍSTO POD STROMEM

Jana B., 3.8. 2013, Golden Tarot by Kat Black

Páže pohárů a 4 mečů

Intuitivně jsme usedly pod krásný strom nedaleko křížku a odpočívaly. Podle karet jsme místo velmi dobře. Je to ideální prostředí pro rozjímání, zahloubání a relaxaci. Zde se nemusíme bát načerpat do sebe energii. Naopak. Na chvíli tu spočiňme a uvolněme se. Stačí jen dýchat a vše ostatní se dostaví. Jako by to byla adekvátní zastávka před návštěvou převorství, které nás teprve čeká.

 

PENZION A RESTAURACE V POHODĚ

Miládka, 3.8.2013, Shapeshifter tarot

Minulost místa: Rytíř pentaklů, Svět, Císařovna

Místo je nabito nádhernou, silnou, ženskou energií. Její divokost a neutišenost dává penzionu příslib dynamiky a energie, kterou všichni (všechny) potřebujeme. Ženská síla, která zde vládne, způsobuje, že penzion nabízí vše, co má a člověk se zde cítí jako doma. Trocha divokosti a trocha důvtipu dělá z obyčejného penzionu nadpozemské místo, kde je možné užít si pobyt, jídlo i sdílet krásní zážitky.

 

Jana R., 3.8.2013, Dark Fairytale tarot

8 pentaklů, 7 holí, 10 holí

Jak to dopadlo? Mírnost

Jany karty ukazují na příběh spoutané ženy, která byla k něčemu možná nedobrovolně připoutána. Ničím jiným než vlastní silou se jí podařilo uprchnout a osvobodit se. Překonala mnohé překážky a prchla tam, kde měla útočiště a kde se cítila bezpečně. Obě tyto složky ženské osobnosti jsou zde dodnes patrné. Bojovnost i potřeba bezpečné náruče. Žena, skutečná žena, zde vládne a máme se od ní co učit.

 

3.8., 2013, Mary El tarot

Minulost: Královna mečů, Eso holí, 10 pentaklů   

Přítomnost: Císařovna

Budoucnost:  5 pohárů 

Rada: 8 pohárů

Varování: Smrt

Energie místa: 4 mečů a Eso pentaklů

Duch místa: 4 pohárů

Dlouho zde sídlil spoutaný duch. Byl bystrý a dobrý, ale zakletý, nemohl se hnout z místa. Věděl o všem, co se děje, co je potřeba, ale nemohl nic dělat. Energie se však hromadila a hromadila, až jednou už ta síla byla tak velká, že nešla spoutat a vybouchla. Tlak se uvolnil, černou nahradila rudá. Ducha už nebylo možné zastavit. Rozletěl se do daleka a plný nové volnosti poznával vše, co spatřil. Tato osvobozená síla je zde pořád. Teď už je ale proměněná v praktickou pomoc lidem, kteří ji potřebují. Zvládá vše důležité, stará se a má co chránit. Do budoucna možná onen duch trochu změní své hodnoty, pochopí, co je důležité, a začne se zabývat jen jednou, tou nejcennější věcí. Zatím zde ale sídlí mocná ženská energie, která se svou zkušeností a intenzitou vyrovná všem mužům světa. Místo nás, především nás ženy, nabádá, abychom si i my uvědomily svou sílu a velkolepost. Dělaly vše pro to, abychom byly spokojené a obdivované a žily pro tento přítomný okamžik. Co přijde později, už není důležité, pokud prožijeme současnost plnými doušky, nic zlého se nám nemůže stát.

Toto místo vypadá na první pohled jako milý, ale obyčejný penzion, kterých je všude spousta. Není to ale tak. Skrývá v sobě ohromnou, trochu živočišnou sílu, která si poradí se vším. I my tím, že zde chvíli strávíme, ji do sebe můžeme nasát. Je zde přítomná ve všem, v pokojích, jídle, zahrádce a především v majitelích, kteří jí rádi předají i vám.