Město Teplá

31.08.2014 16:36

Nedaleký slavný klášter městečko Teplá asi zastiňuje a proto jsem obešla dvě památky i zde. http://www.tepla.cz/mesto-tepla/podrobna-historie-mesta/pamatky-mesta/

KOSTEL SV. JILJÍ

Původní románská stavba je ze 13.století, později byl ale přestavěn do barokního slohu.

10.8.2014, Golden tarot by Cat Black

Minulost: 5 pohárů, 10 pohárů, 10 mečů

Přítomnost: Královna mečů

Budoucnost: Svět

Rada: Rytíř pentaklů

Varování: 8 mečů

Energie místa: Smrt a 3 pohárů

Duch místa: 7 holí

V minulosti kostela byl zřejmě nějaký krásný moment, který se ale dlouho neudržel. Jeho založení bylo poznamenáno nějakým ne příliš dobrým úmyslem, jako by byl kostel postaven trochu z rozmaru nebo natruc, či dokonce z donucení. Chvíli pak sloužil lidem, kteří do něj rádi chodili, ale i to se pak změnilo. Veškerá milost v něm byla doslova zabita, potlačena, možná se zde odehrál i nějaký násilný čin a tím se utnul příval hezké energie. Nyní kostel sice žije a nechátrá, ale k původnímu se už asi nikdy nevrátí. Jakoby z něj jeho výjimečnost byla vymazána. Proč se tak stalo, se už asi nedozvíme, místo samo je dnes připravené bránit se a nic podobného už nezopakovat. Pokud by se zde do budoucna dál scházeli lidé, bylo by to pro všechny jistě příjemné, z duchovního hlediska, je už ale prostor prázdný.

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Patří k nejcennějším památkám města. Je dílem žlutické sochařské dílny Oswalda Jana Wendy a tepelského stavitele Wolfganga Braunbocka z roku 1721. Najdeme na něj např. sochy Blahoslaveného Hroznaty, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie.

10.8.2014, Golden tarot by Cat Black

Vůz, Císařovna, 5 mečů, Páže mečů

Samotná stavba je krásná a čistá, tvořená s dobrým úmyslem a pokud jí někdo vládne, pak je to socha Panny Marie, kvůli které je sloup takový jaký je. Možná, že ale jeho stavba byla poznamenána spory a její ambice nebyly tak čisté, jak se jeví dnes. Je možné se jen dohadovat třeba nad tím, že při stavbě hrálo velkou roli ego, resp. ega obou hlavních protagonistů, možná se hodně hádali a chtěli si prosadit různá pojetí. Naštěstí tento příliv mužského brzdí právě Panna Marie a krotí jejich neposedná já. Při pohledu na tento sloup bychom si tak měli my všichni uvědomit, jak obě jsou potřebná obě pohlaví a jak je vždy potřeba rovnováhy a harmonie.