Máchův kraj

10.07.2016 19:44

Na přelomu června a července jsme pro Aha! a jeho esoterické léto obešli několik krásných míst Českého ráje po stopách Karla Hynka Máchy, a to přímo s Mágem, filmovým Máchou, Jiřím Schwarzem.

Role jsme si rozdělili jasně: Saša Vetkovská Necronomicon tarot, Sabina Mališová Bohemian Gothic tarot a já ty ostatní. Průvodcem na pravém místě nám byl Jirka, který zná Máchův kraj i samotného básníka jako své boty.

Objevili jsme spoustu krásných míst, zažili mnoho nezvyklých zážitků a díky výkladům tarotu, kyvadlu a virgulím zbourali několik mýtů a pověstí točících se kolem tohoto líbezného kraje.

BEZDĚZ

Jméno hradu údajně vzniklo podle pojmenování dvou kopců Běs a Děs, na nichž hrad stojí, a ukrývá v sobě cosi mocného a temného. Podle karet je toto místo spíše hrad bez děsu.

KAPLE

Podle Mapy tajemných míst Severních Čech stojí hradní kaple svatého Michala na skále s mimořádnou energií a dříve sem byly kvůli léčbě přinášeny nemocné děti.

Jordan Tenčev tarot, 30.6.2016

Rytíř pohárů, Eso mečů, 9 holí

Kaple je krásná a mírumilovná i bez vytažení karet. Působí kouzelným a uklidňujícím dojmem a člověk se tu cítí jako v ráji. Vylosované karty ukázaly přítomnost něčeho cenného, ovšem dobře hlídaného. Možná je to ona léčivá energie, kterou je možné zde načerpat, možná láska smutného rytíře, který nedošel naplnění svých upřímných citů. Že by první stopa po Máchovi?

Vzhledem ke kartám vylosovaných v komnatách uvnitř hradu bych se ovšem přikláněla k první variantě. Možná zde dříve vyvěral léčivý pramen, anebo zde sídlil léčitel, za kterým sem nosili raněné, kterým svými schopnostmi a silou pomáhal. Představuji si ho jako mladého, laskavého muže, možná kněze, který ví více než ostatní a jeho posláním je uzdravovat lidi. Děsu pak své pacienty spíše zbavoval, i když k němu přicházeli s děsem v očích.

Jako průvodcem nám na Bezdězu byla karta 9 holí, kterou jsem losovala častěji než jiné. Je na ní nekompromisní strážce, který hlídá zdejší hrad. Uzavřel se v jeho zdech a je plný odhodlání zamezit všemu nepříznivému. Zajímavé je také propojení s hradem Houska, který se na kartě v pravém rohu také ukázal. Jakoby Bezděz, který byl postaven jako královský hrad, střežil nejen panovníka, ale také sílu v blízkém hradě ukrytou. Dokládá to i fakt, že Houska vznikla dříve než Bezděz.

KOMNATY UVNITŘ HRADU

Necronomicon tarot, 30.6.2016

3 pentaklů, Eso holí, 9 pohárů

Spravedlnost

Dříve zde možná opravdu sídlil někdo, kdo uměl využít síly, které kolem nás působí, stáhnul je do sebe a předal těm, co to nejvíce potřebovali. Jako by se v těchto místnostech nacházely takové středověké čekárny před ordinací lékaře, kde se shromažďovali nemocní a čekali na zázrak, podobně jako dnes my.

Jordan Tenčev tarot, 30.6.2016

Viselec, Páže pentaklů, 7 pentaklů, 8 mečů, 9 mečů

Utrpení bylo značné a pomoc vždy nebyla možná, smrt byla mnohdy vysvobozením. Napětí a tíha je z karet opravdu znát, stejně jako ochota a láska, která zde byla nabízena. Mohla tu být i mučírna a v ní laskavý hlídač a ranhojič, který se snažil vězňům, mnohdy nespravedlivě uvězněným, ulevit. Ale to už moje romantická dušička asi trochu přehání. :)

V knížkách o Zeměploše od Terryho Pratchetta se píše, že na světě se neustále odehrávají nějaká znamení a správná čarodějka umí rozeznat, která jsou důležitá. Právě ve chvíli, kdy jsme v jedné z komnat spekulovali, zda zde nepobýval i Karel IV., všimli jsme si nápisu „Kájík“ na stěně. Rozkošná náhoda.  Vytáhli jsme na to 9 mečů a bylo jasné, že pokud tu byl, neměl na toto místo právě dobré vzpomínky. (Díky kronikám víme, že zde byl jako dítě vězněn Václav II. a skutečně se sem později nerad vracel. Také Karel IV. tu několikrát pobýval. Více v odkazu na historii hradu. http://www.hrad-bezdez.cz/zalozeni-hradu.php)

KOMNATA SPRÁVCE HRADU

Jordan Tenčev tarot, 30.6.2016

Eso holí, 2 mečů, 6 holí

Správce hradu, a nejen on, ale i možná někdo ještě váženější, zde skutečně dlouhou dobu pobýval. Byl zde uctíván a respektován a čerpal zde síly, které potřeboval do boje. Třeba to byl sám král Přemysl Otakar II., řečený železný a zlatý, jak je to namalované na vylosovaném Esu holí. Jeho pobyt ovšem nezůstal bez následků, podle kostry na kartě je možné, že se zde ukrývají ostatky někoho, kdo nebyl pohodlný, a musel být pro slávu krále odstraněn, což v tehdejších dobách nebylo jistě nic výjimečného, ne že by dnes ano.

KAPLIČKA PO CESTĚ

V „kapličkách“, které lemují cestu na hrad, byla kdysi křížová cesta s obrazy ukřižování Krista. Ty už tam dnes nenajdeme, za to se o nich říká, že se k nim po smrti novorozence chodily modlit matky, aby pro něj vyprosily nebe. Tak, jak to bylo i ve Vláčilově filmu o Máchovi z roku 1987 Mág. Vyložili jsme u té kapličky, která byla použita ve filmu. (Mimochodem díky našemu úžasnému průvodci, který Máchu ztvárnil, víme, že miminko, které ve filmu uvidíte, byl skutečný kojenec, žádná panenka.)

Jordan Tenčev tarot, 30.6.2016

3 pentaklů, 3 pohárů, Rytíř pentaklů

Nicméně z výkladu vyplývá, že místo nemá žádnou zvláštní energii ani význam, který by svědčil o takových činnostech.

NA VRCHOLU VĚŽE

Jordan Tenčev tarot, 9 holí

Někdy se stane, že když vykládáme venku v terénu, vylosovaná karta je téměř fotografií místa, na kterém jsme. Viz foto. Podle naší známé 9 holí, kterou jsme opět vylosovali na nejvyšším bodě hradu nahoře na věži, po nekonečných schodech, jsme zřejmě našli sídlo našeho přísného hlídače. Stojí na samém vrcholu hradu, odkud nejen že vidí vše, co je pod hradem a kolem něj, ale může odsud dohlížet i na Housku, kterou má jako na dlani.

HRAD

„Přesné datum založení hradu není známo, snad to bylo někdy mezi lety 1265 – 1278. Jisté však je, že jej nechal postavit Přemysl Otakar II., který také založil stejnojmenné město v podhradí. Bezděz byl postaven jako pevnost a reprezentativní sídlo krále, tudíž zde nenajdeme žádné hospodářské budovy. Jelikož se povedlo hrad dokončit v relativně krátkém čase, představuje jednotný sloh, a to vyspělou ranou gotiku.“ http://www.hrad-bezdez.cz/zalozeni-hradu.php

Jordan Tenčev tarot, 30.6.2016

Minulost: 9 holí, 3 pohárů, 6 pentaklů

Přítomnost: 6 pohárů

Budoucnost: Páže pentaklů  

Rada: 3 pentaklů

Varování: 4 pohárů

Energie místa: 8 pentaklů a 7 pentaklů

Duch místa: Páže mečů

Když se zadíváte na řadu karet, které ukazují vývoj událostí na hradě podle času, tedy od minulosti do budoucnosti, můžete si všimnout, že řada začíná i končí hlídačem. Mezi tím je příběh o lásce, která byla dvěma milenci šťastně naplněna, ale v jejich blízkosti byl někdo, kdo jim nepřál a hluboce tím trpěl. Na Bezděz se tak možná ukryl, aby se ze svého trápení vyléčil. Možná si sliboval hodně od zdejších léčivých energií, možná mu místní ranhojič slíbil pomoc a možná on byl tím léčitelem, který sám útěchu nemaje, předával ji dál.

V souvislosti s hradem Houska se nám rýsuje zajímavý milostný příběh dvou soků, kteří usilovali o jednu ženu. Zatímco pán na Housce jí získal a žil s ní šťastně až do smrti, pán z Bezdězu se na svém hradě utrápil k smrti.  

Nepřebíhejme ale z hradu na hrad, energie na Bezdězu nejsou těžké, a můžeme z nich čerpat i dnes. A to především v místí kapli. Musíme se však nejdřív zeptat onoho tajemného hlídače, zda nám to dovolí. Bezdězu vládnou spíše zemské energie, dokazuje to převaha pentaklových karet, a sám po nás velké rozjímaní nechce. Můžeme zde obdivovat silné zdi a duch gotiky, ale hlubší význam pro nás už dnes zdá se nemá.

Při výkladu karet je zajímavé sledovat nejen to, co ve výkladu je, ale také to, co v něm není. V tomto případě tu chybí velká arkána. Může to být známka toho, že toto místo není nijak významné, nebo že neukrývá žádné hloubky. To hlavní v Máchově kraji tak asi najdeme na Housce.

HOUSKA

O hradu Houska se v poslední době hodně mluví. Je to údajně brána do pekla a byla vystavěna, aby maskovala vchod dovnitř. Lidé zde často cítí negativní energie, psi se bojí vstoupit dovnitř a hrad drží temnou energii, aby se nedostala mezi lidi. To se o Housce říká.

KOMNATA VE SPODNÍ ČÁSTI

Necronomicon tarot, Bohemian Gothic tarot, Fantastical tarot

3 pohárů, Páže holí, Milenci

Zde se zřejmě nacházel jídelní sál nebo místo častých setkání a oslav. Víno, ženy, zpěv, co všechno se zde dělo nechám na vaší vlastní fantazii…

KOMNATA NAHOŘE

Fantastical tarot, Bohemian Gothic tarot

Měsíc a Královna pohárů

Zde byl vyloženě dámský budoár. Panují zde ženské energie, je to místo vhodné ke svádění a smyslnosti, ale i spojení s Lunou a pochopení své ženské stránky.

PEKLO

Ve sklepení hradu Houska je krásná expozice s čerty, mučícími nástroji a knihou hříchů, zkrátka pěkné peklo.

Necronomicon tarot, Fantastical tarot, Bohemian Gothic tarot

Královna holí, Královna pohárů, Eso holí

Skoro to vypadá, že podle tarotu jsou skutečným peklem dvě ženy najednou… Ale pokud se vrátíme do sklepení Housky, spatříme bouřlivou, dobře namířenou, akční energii, která je ale laskavá a něžná a nemyslí to zle. Máme tady tak příležitost leknout se a vzápětí si uvědomit, co by nám skutečně mohlo hrozit, pokud se nepolepšíme, tak jak, nám to radil fantastický kastelán.

CO JE POD PEKLEM?

Necromicon tarot, Bohemian Gothic tarot

2 pentaklů a 2 pentaklů

Vždy, když vyjdou dvě stejné karty na jednom místě, je to velmi neobvyklé a pro mě známkou jisté důležitosti. Můžeme tedy říci, že pod sklepením se skutečně ještě něco nachází. Jestli je to opravdu mumie, jako na kartě Necronomicon tarotu nebo poklad malého děvčátka jako v Bohemian Gothic sadě, to už se asi nikdy nedozvíme. Každopádně umístit nad to jako hlídače pekelníky byl ten pravý nápad. Je to zřejmě další důkaz toho, že pod Houskou je něco ukryto, ale peklo to asi nebude.

KAPLE

Podle záhadologů se právě v kapli nachází vstup do podsvětí, brána do pekla. „Mezi nejpozoruhodnější místa patří bezesporu hradní kaple, která je velice podobná té na Bezdězu. Její stěny jsou stále vlhké a porostlé lišejníkem, zatímco okolní stěny hradu jsou zcela suché. Kaple se nachází v severním křídle. Místnost je úzká a vysoká a má pětiboce uzavřený presbyteriář. Návštěvníci věnují největší pozornost nástěnným malbám s biblickými výjevy, které pocházejí nejspíš z roku 1330. Kaple byla zasvěcena pravděpodobně archandělu Michaelovi, který je zde vyobrazen dvakrát: poprvé s váhami a podruhé s mečem při boji s drakem.“ http://www.hrad-bezdez.cz/houska.php

Za mě je nutno říci, že nic podezřelého jsem necítila, chvíli jsem vlastně vůbec nevěděla, že je to TA kaple.

Necronomicon tarot, Fantastical tarot, Bohemian Gothic tarot

Král pohárů, Viselec a 8 holí

Podle karet i podle pocitů jsme se shodli na tom, že vstup do pekla je spíše synonymem pro dávnou sopku, na které se hrad nachází a která mohla být kdysi činná a jejíž síle naši předci nerozuměli a tak v ní viděli peklo. Energie je tu silná, ohnivá, je zde skutečně něco ukrytého pod povrchem, ale není to nic nebezpečného, čeho bychom se měli bát.

HRAD

Jordan Tenčev tarot, 30.6.2016

Minulost: 4 pentaklů, 10 mečů, 2 pentaklů, 3 holí

Přítomnost: Královna pentaklů

Budoucnost: Král mečů

Rada: Hvězda

Varování: Svět

Energie místa: 10 pohárů a 6 pohárů

Duch místa: Poslední soud

Žila, byla jedna krásná šlechtična, jež oplývala nejen líbeznou spanilostí, ale též moudrostí a silou, díky níž ničila vše špatné, co kolem ní bylo. O její přízeň usilovali dva rytíři, oba bohatí a mužní a oba stejně zamilovaní. Svedli kvůli ní lítý boj a jeden po právu zvítězil, neboť byl udatnější a vynikal i jistou mazaností. Ten za ní pak směl dojítit, o ruku ji požádati a sňatek s ní uzavříti. Syna mu pak povila a šťastně a radostně žili na Housce až do smrti. Z povzdálí je však sledoval sok, jenž prohrál. Pořád ho měli v blízkosti, neboť se na blízkém hradě usadil a se smutkem a záští hleděl v tu stranu, kde jejich hrad leží. Na jejich lásce to ale neubralo, a onen sok pak zasvětil svůj život Bohu, čímž své neštěstí proměnil na pomoc lidem a našel tak své poslání a spásy duše.

Od té doby každý zamilovaný pár, který na Housku zavítá i dnes, obohatí svůj vztah o krásné a láskyplné energie. Stráží tak dodnes všechny zamilované a podpoříte-li jejich hrad, bude strážit i vaši lásku.

Jak je tedy Bezděz s Houskou propojen? Co stráží a co ukrývá? Vchod do pekla to zřejmě není. Je to příběh o velké lásce o přijetí údělu a smíření se s osudem. Poražený sok se dál smutně z Bezdězu dívá, jak jeho vyvolené láska s jiným kvete. Otočí ale svůj žal do kněžského roucha a pomáhá lidem, kteří neměli to štěstí jako on, že je potkala „jen“ nešťastná láska. A nevypráví právě o tom Máchův Máj?

KOKOŘÍNSKÉ POKLIČKY

Vzácný typ geologických útvarů z dob, kdy celá Česká křídová tabule byla zalita mořem, jsou výsledkem selektivního větrání pískovců. Romantika jako blázen.

1.7.2016, Sidhe tarot

Páže holí, Blázen, 10 mečů

Nádherná, až bláznivá a neuchopitelná energie tohoto místa se nám naprosto otevírá a můžeme si z ní brát plnými hrstmi. Divoká příroda nás přitom hlídá, abychom jí nijak neuškodili. Pokud si zachováme pokoru v srdcích, nemůže se nám tu ale nic stát.

ZÁMEK VIDIM, milé překvapení na závěr

Nádherný zámek v Horní Vidimi přestavěný na Domov pro seniory obklopuje překrásný park se staletými stromy a s pískovcovými plastikami antických postav a hrdinů. Kouzelný svět a důstojné místo na stáří.

„Vidimský zámek byl postaven v někdejší Horní Vidimi proti kostelu sv. Martina. Datum stavby r. 1696, podle letopočtu na brance zdi parku, nevzbuzuje mnoho důvěry. Pozdě barokní sloh budovy naznačuje, že zámek byl postaven v polovině 18. století za Swertz-Sporků.“ http://www.obec-vidim.cz/obec-1/historie/

2.7.2016, Sidhe tarot

Slunce, Milenci, Král holí

Místo plné energie, radosti a síly starých stromů. Příroda nespoutaná, přirozená, kterou na sebe můžeme nechat působit i my. Lidé se zde mohou sdružovat a radovat ze života, místní park je nádherné místo odpočinku.

Všimněte si karty Milenci, na které jsou dva staleté stromy jako zdroj velké energie a lásky. 

KAREL HYNEK MÁCHA

Bohemian Gothic tarot, 1.7.2016

Osobnost: Rytíř pohárů, Ďábel, Síla

Romantický snílek?

Život plný něžných chvilek?

Rozerván a nepochopen,

přitom všeho, všeho schopen.

Démon v jeho srdci,

díla, živí svědci.

Dobře věděl, vše, co bude,

naplnil svůj těžký úděl.

Rozdrásané srdce jeho,

přijímáme s novou něhou.

Proč zemřel tak brzo? Císař

Karel Hynek Mácha nemohl žít déle, musel by dospět, musel by se zkrotit a to by ho zničilo. Do svých děl dal vše, co v něm bylo a my se jím můžeme stále znovu a znovu nechat inspirovat.