LITOMĚŘICKÉ VÝPRAVY

07.09.2019 11:55

Konec srpna už tradičně patří pobytovému kurzu se Singletour. Po dvou Chorvatskách a dvou Šumavách jsme tentokrát vyjeli na Litoměřicko, do malebné obce Třebušín a mystického zámku, který jsme měli sami pro sebe. Dopoledne jsme se učili, odpoledne trajdjali po blízkých cílech a překonávali tak nejen kopce, ale hlavně sami sebe. :) Každý den jsme zasvětili jednomu živlu, a ten se leckdy i sám přihlásil o slovo. O tom, jak se nám to všechno podařilo, vypráví následující taroreportáž!

TŘEBUŠÍN, ZÁMEK (HOTEL)

Nejstarší část  zámku pochází, stejně jako obec Třebušín  již z  roku 1057, kdy ji „Bleh Trebusen“ obdržel jako dar ze strany slavného českého šlechtice Hroznaty z Teplé. Majitelé se v příštích stoletích střídali v rychlém sledu, nejzásadnější bylo v roce 1421 vlastnění zámku německými rytíři, a proto na zámek táhl Jan Žižka z Trocnova, který zámek vypálil. Dnes je v soukromých rukou dcery původních majitelů a snaží se znovu stát na vlastních nohou.

20.8.2019, Modern Medieval Tarot  

Minulost: 3 pentaklů, Velekněžka, Král pentaklů  

Přítomnost: Císařovna

Budoucnost: Mág  

Rada: 3 pohárů  

Varování: 8 mečů  

Energie místa: 5 holí a Eso pentaklů  

Duch místa: 10 holí

Staří a moudří dobře věděli, proč právě tady se mají usadit a co od zdejší krajiny a jejího náboje můžou čekat. Už kdysi dávno sem bylo vloženo velké bohatství, moudrost a silná energie, kterou naši předci ještě dávno před Žižkou znali a uměli ji používat. To bylo to hlavní, proč se zde usadili a na čem stavěli své domy a životy. A čert ví, zda to nebylo právě to, co vydráždilo Žižku k výpadu, aby se tu pak na Kalichu nakonec usadil. Pak se sídla ujali páni sice bohatí, ale již v tomto duchu nevědomí a začali pracovat na rozvoji hmoty, což se děje dodnes. Dnes má zámek v rukou dcera původní majitelky a správcová Martina a tato silná ženská energie se otáčí jako korouhvička, aby původní síly opět vykřesala. Částečně to jde, hlavně, když jí s tím pomůžou návštěvníci a přispějí svou pozitivní energií. Těm se pak vyjeví poklad zámku v plné kráse a nabídne mnoho darů, včetně hezké atmosféry, mnoha nových poznání a spolupráce vůbec. Tím může místo vzkvétat i do budoucna, protože pomoc a podporu skutečně potřebuji a zaslouží si jí.

DEN PRVNÍ: OHEŇ

Začít jsme museli ohněm, vykládali si, kolik ho v sobě máme a vyzkoušeli si léčivé energetické kruhy, které vykonaly, dalo by se říct, i několik malých zázraků. Jako ohnivé místo v přírodě jsme navštívili hrad Kalich, který by se dle názvu hodil spíše na poháry, ale podle energie Žižky i pověsti o Čertově kameni jsme na něm načerpali sílu spíše ohnivou. Cestou z něj jsme spatřili pomalu přírodní úkaz, cestu nám zkřížil mlok, pro nás tarotáře Salamandr, mytické zvířátko, které se řadí k ohni, protože se z něj rodí a je z něj živo. Pokud by mi náhodou někdo nevěřil, přikládám foto!

ZŘÍCENINA KALICH U TŘEBUŠÍNA

Na místě původní tvrze si po jejím dobytí v roce 1421 nechal Jan Žižka z Trocnova postavit hrad, který pojmenoval Kalich a podle kterého si také dal další přízvisko.

19.8.2019, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: 9 pentaklů, Soud, 8 holí

Přítomnost: Smrt

Budoucnost: Páže pohárů

Rada: Rytíř pentaklů

Varování: 3 holí

Energie místa: Blázen a Hvězda

Duch místa: 4 pohárů

Vesnice Třebušín i zámek, které pod Kalichem stojí, jsou skutečně propojené víc, než je na první pohled vidět. Také sem byla na začátku dráhy tohoto místa vložena silná a bohatá energie, ten poklad, který zmiňují pověsti a který vůbec nemusí být ze zlata. Pak ale přišel zlom, proto ta nesplnitelná podmínka v pověsti. Možná že byl zapomenut, zneužit nebo zničen a teď už místo jen nabízí široký pohled do kraje, krásné nadechnutí a spočinutí ve výšce, ze které přechází zrak. Můžeme se tu opřít o to, co odsud vidíme a co tu o sobě dozvíme, ale další dary už tady nečekejme. Energetické místo jsme nakonec objevili, ale není smyslem návštěvy této půvabné zříceniny. Onu romantiku tady můžeme získat, ale to je asi tak všechno. Možná se v budoucnu najde nějaký odvážlivec, který uchopí kalich a s ním spojenou příležitost jako na poslední kartě, ale to uvidíme až časem. (Viz Páže pohárů ve výkladu).

ČERTŮV KÁMEN – NEKÁMEN

K hradu se vztahuje pověst o Čertově kameni, na němž sedává čert a přepočítává si svůj poklad. Kdo na jedno nadechnutí vyběhne nahoru a čerta načape, může poklad získat. Čertův kámen má být v noze Kalichu a tak jsme ho našli až na podruhé.

Star Tarot: Král pohárů, 9 mečů, Velekněžka

Bylo tu, není tu. Král na kartě svírá svůj kalich a drží ho pevně, ale je zarostlý, zapadaný a ve tmě omotaný pavučinami a jen čert ví, zda tu někdy byl.

ČERTŮV KÁMEN – MÍSTO

Star Tarot: Vůz

Tady už je situace jiná, odsud už to sviští dál. Může tu být průsečík nějaké energetické linie nebo důležitý bod na ní. My se tu můžeme osvěžit, nakopnout a směřovat v našich životech lépe za správnými cíli.

DEN DRUHÝ: VODA

Vody bylo ten den opravdu dost. Při výkladech jsme se nechali unést proudy až do minulých životů a jako místo jsme navštívili blízkou studánku. A když jsme se všichni napili a vyslovili přání, zmokli jsme až na kost. Ale díky této vlhkosti jsme nejen pocítili vodu na vlastní kůži, ale Mirka mohla dokonce spatřit a vyfotit vodní zvířátko, žábu.

STUDÁNKA V ŘEPČICÍCH U TŘEBUŠÍNA

Bohužel bezejmenný pramen na kraji obce Řepčice pod zříceninou Panna, dnes zrekonstruovaný a hlídaný vodníkem.

20.8.2019, Mermaid Tarot

Minulost: Král mečů, 3 mečů, 5 pohárů 

Přítomnost: 3 pohárů 

Budoucnost: 8 pentaklů

Rada: 9 holí 

Varování: Smrt

Energie místa: Velekněz a Rytíř holí

Duch místa: Král pentaklů

Studánka byla v minulosti svědkem lecjakých bojů, nepravostí a smutků. Musela přihlížet tomu, jak lidé spolu zápasili, jak si ubližovali a jak to dělají pořád a stejně nepoučeni. Její moudrost a sílu už dávno nikdo nepotřebuje a nepřijímá a tak zajásala, když viděla skoro třicetičlennou bandu lidí, kteří stáli ve frontě na to, aby se mohli napít a poklonit se její síle a lásce. A Vodník, který jí pečlivě hlídá, mimochodem vyloženě pěknej chlap (Král pentaklů), nám dal dary, které se v budoucnosti ještě vyjeví.

DEN TŘETÍ: VZDUCH

Ve středu přišel na řadu vzduch! Hlídali jsme si dech, prošli detektorem lži a vydali se zdolat kopec, na kterém jsme mohli své mrzké problémy spatřit z výšky a nechat východní vítr, aby nám přinesl nějakou inspirativní myšlenku. Přímo na vrchol nám pak zprávu o tom, že to děláme dobře, přinesli dva motýli, kteří jako by z oka vypadli těm na Esu mečů.

TROJHORA

Tento nízký čedičový sopečný suk, vypreparovaný erozí nad své okolí, zaniká v konkurenci okolních, mnohem vyšších a výraznějších kopců. Netvoří dominantu krajiny a člověk ho obvykle snadno přehlédne. Podobu štítu má Trojhora ze západní strany od silničky vedoucí do Staňkovic, kdy nad les výrazně vyčnívá čedičová skála.

21.8.2019, Wildwood Tarot

Minulost: 2 holí, Eso pentaklů, 3 mečů

Přítomnost: 8 mečů  

Budoucnost: 8 holí 

Rada: 10 pentaklů 

Varování: 4 holí

Energie místa: Milenci a 9 holí 

Duch místa: Král holí

Účel místa: Páže mečů

Musím se přiznat, že dobýt Trojhoru byl omamný pocit a každému z nás, kdo udělal krok výš a dál, než obvykle, dal pocit sebepřekonání a hrdosti, která v nás doufejme, dlouho vydrží.  

Jak už jsem psala výš, naši předci obývající tyto končiny věděli, kam šlápnout. Na Trojhoru se pravda nešlape právě jednoduše, ale o co větší je oběť, kterou vykonáme, o to větší je dar, který dostaneme. A o tom byl tento vrchol kdysi i dnes. Jako by se sem chodilo právě proto, aby člověk předal dar bohům, ke kterým je tu blíž než jinde a dostal sílu, energie a rozhodnost, s níž se pak vrátí dolů do údolí a čelí všedním starostem a velkým i malým problémům s větším nadhledem, který nahoře viděl. Tento dar tu dostane každý, kdo překoná strach a zdolá nějakou její část, a klidně i po zadku pak sjede dolů. Zdejší strážci mu pak umožní sáhnout si do středu, do klubka síly, které jinde jen tak nenajde. Klobouk dolů před každým, kdo to dal! Mimochodem od nás, všichni!

LÍPA: Poustevník, 10 mečů, Rytíř holí

Cestou dolů byla ještě u cesty staletá lípa, kterou jsme si objali, abychom se uzemnili a uklidnili po tom adrenalinu. Její mocný duch nám otevřel dveře a náruč, asi viděl, v jakém jsme stavu, a s jemným úšklebkem nás vyprovodil na cestu domů. Jako by věděl, že nám přes cestu přeběhne divočák, který si naštěstí rozmyslel sestřelit část naší výpravy a běžel na druhou stranu.

DEN ČTVRTÝ: ZEMĚ

Gaian tarot: Eso pentaklů

Poslední den jsme uctívali Matku Zemi. Konala se demonstrace na podporu ekologie, šetření s uchošťoury a pytlíky, Mirky heslo Tarot místo internetu by se mělo tesat nejen na google.com. Naplnili jsme si čarodějnické ochranné lahvičky a vyrazili k Litoměřicím, na skalní útvar a prohlídku města a buřtů. Využili jsme Matku Zemi, aby nám dala odpověď na otázky, které nás trápí, někteří je dostali, jiní našli zase ho… jako že prostě spíš ne. Z Kočky jsme pak na rozloučenou viděli stádo srnek, aby nám ten zemský živel připomněli i ve zvířecí říši. Ten kanec to totiž vzal o den dřív, než bylo smluveno. Srnky se nepodařilo vyfotit, neboť jak známo, jsou plaché...

SKALNÍ ÚTVAR KOČKA U LITOMĚŘIC

Sovice nazývaná též Sovický vrch je výrazný skalní suk nacházející se asi 1 km severovýchodně od Litoměřic směrem k obci Žitenice. Na jeho vrcholku (271 m n. m.) se nachází zajímavý skalní útvar, pro nějž se vžil název Kočka. Čedičový vrcholek opravdu z dálky připomíná ležící kočku. V minulosti se zde těžil čedič na štěrk, celé návrší je tedy mírně narušeno předchozí těžbou kamene.

22.8.2019, Mystický kočičí tarot 

Minulost: Spravedlnost, Svět, Kolo

Přítomnost: 9 pentaklů

Budoucnost: Slunce

Rada: Královna pohárů

Varování: Páže pentaklů

Energie místa: Páže pohárů a Král mečů

Duch místa: 8 holí

Místo je sice poškozené těžbou, tedy umělým zásahem, což krásně dokresluje hned první karta, obvykle Spravedlnost, v Kočičím tarotu se zove Následky, ale i tak nabízí krásný výhled a oporu miliónů let naší Matky, kterou tu můžeme pocítit na vlastní kůži. To nám může dát odvahu a sílu ke krokům, které chceme udělat, a důstojnost, kterou si přitom máme zachovat stejně jako ležící kočka, která příbuznost se lvy skutečně nezapře.

LITOMĚŘICE

Do Litoměřic jsme si dojeli jen na skok, hlavně pro buřty. Téměř celá výprava na sebe narazila ale i v místním esoterickém obchůdku. My zvládli ještě kostel a Máchu.

KOSTEL SV. VAVŘINCE

22.8. 2019, Influence of Angel Tarot

Minulost: 10 pohárů, 7 mečů, Spravedlnost 

Přítomnost: Král mečů 

Budoucnost: 4 pohárů

Rada: 6 pohárů

Varování: 7 holí

Energie místa: Slunce a Páže holí 

Duch místa: Rytíř holí

UVNITŘ: Hvězda, 6 pohárů, 8 pohárů

Kostel stojí na krásném čistém místě, kam se zřejmě chodilo už kdysi. Původní energie byly sice násilím přervané, ale čas to všechno srovnal a dnes je to milý svatostánek, s milou a ochotnou obsluhou, tedy s průvodci a my tu můžeme chvíli pobýt a načerpat laskavou spokojenost a klid v duši. Všechny tíhy mohou zůstat venku a až odsud budeme odcházet, nemusíme si je vyzvedávat celé.

SOCHA KARLA HYNKA MÁCHY POD MOSTNÍ HOROU

Máchovo poselství, Jordan Tenčev Tarot:

9 pohárů, Rytíř mečů, 10 holí

Neřesti, chlípnosti a neúměra,

ty naplňovaly můj život.

Pozdě bylo, když jsem pochopil,

že tím člověk živen není.

Honění se za sny a ideály,

romantické chvíle a hry,

vyčerpaly mě až do mrtě.

Nenechte se tím zničit i vy, lidé dnešní.

nechtějte být jen spěšní, stejně nebudete úspěšní!

A CESTOU ZPĚT DOMŮ:

SKALICE U LITOMĚŘIC

Podle Mapy tajemných míst se zde v Poustevně učili Drudi a po nich i Jezuité. Zajímavé místo, které jsme navštívili až na cestě domů, jsme dlouho hledali, a během hledání odradili menší část výpravy, ale odměna pro ty, kdo vydrželi, byla nakonec veliká.

KAPLIČKA

Kaplička naproti je vidět z daleka, ale podle karet by se u ní člověk neměl nechat zastavit.

22.8. 2019, Green Witch Tarot  

Minulost: Páže holí, Král pohárů, Soud

Přítomnost: Kolo

Budoucnost: Mírnost  

Rada: Eso mečů

Varování: Viselec

Energie místa: Ďábel a 2 pohárů   

Duch místa: 4 pentaklů

Už od počátků to bylo duchovně prázdné místo, kde se „jen žilo!“ Ale protože přes cestu v lese je ten pravý poklad, který se nesmí dostat mezi lidi-ovce, musíme je dostat sem, kde nic není. A tak tu vznikla kaplička, která má odlákat návštěvníky, aby se jen modlili, věřili a o nic se sami nesnažili. Ďábelská past, na kterou nesmíme skočit, když jsme poutníci zralí a pevní ve své síle a u svého já. Protože další poznání a rozvinutí duše už nám klepe na dveře a stejně načuhuje, jsme-li připraveni. Viz 4 pentaklů, poslední karta.

POUSTEVNA

Skalní útvar s vysekanou modlitebničkou, hlídačem ve skále a překrásnou energií všude okolo.

22.8. 2019, Green Witch Tarot  

Minulost: Rytíř pohárů, 3 mečů, 7 mečů

Přítomnost: Eso pohárů 

Budoucnost: 7 pohárů

Rada: Královna mečů 

Varování: 6 holí

Energie místa: 7 holí a 4 mečů    

Duch místa: Věž

Účel místa: 2 mečů

Když se pozorně zadíváte na karty znázorňující minulost, vidíte, že tu vždycky něco stálo. Kamenný kruh, stavení v lese, domek se světlem. Vždy sem bylo za čím a za kým chodit, a vždy tu bylo, co nalézt. Dnes už tu stojí „jen“ skály, ale jsou plné, bohaté a překypují moudrostí a čistou energií, kterou si tu v kruhu, opět léčivém, můžeme vzít. Stačí se nachystat, soustředit, poprosit a poděkovat. Ten, kdo by sem šel bezúčelně, ze zvědavosti a s egem v baťohu, nedostane nic a možná se nedostane ani sem. Ale až jeho čas přijde, Poustevna si ho sama zavolá a ukáže mu, co umí. Je v ní velká síla, obranná a ochranná a přitom tak láskyplná a čistá. Chrání se už po staletí a brání se jakýmkoliv nájezdům. Jednotlivcům však může hodně pomoci. I tu je ale určitá podmínka, nutnost překonat se, dát něco ze sebe, natáhnout se o něco výš, než obvykle. Jako na 7 holí na obrázku. Pak může dojít k výměně a obohacení.

VÝKLAD UVNITŘ: 7 holí, Velekněžka, 7 pohárů

V Poustevně je vytesán kulatý skalní otvor, který láká a zve k posezení už z dálky. Spojuje všechny a všechno, co tu kdy bylo, míchá jejich moudrost a nasazení a vybírá z nich pro každého tu nejlepší směs, kterou potřebuje. Když si sednete do této modlitebny, všichni, co tu jsou a byli se spojí, aby vám dali ten největší dar. Vybrat si ho už můžete sami.

OBRAZ VE SKÁLE: Blázen (Zelený muž)

Ve skále u kruhu jsme skrze mobily viděli postavu člověka. Vylosovala jsem kartu, aby se nám představil a vylezl Blázen, v této sadě Zelený muž. Tento pohanský symbol znovuzrození, obrození a nového počátku, je připomínka nekončícího cyklu, který je obnoven s každým jarem. A jakoby nám říkal:

Jsem tu, milé dámy,

jsem tu pořád s vámi.

Všechno se točí, točte se taky,

radostí, vděčností rozhrňte mraky.

Oslavte přírodu, oslavte sebe,

průvodcem, ať je vám vždy modré nebe!

CO JSME TU VYKONALI? 8 pentaklů

Ano, dalo nám to práci. Ale výsledky nejsou zadarmo. Zásluhy, činy a sebepřekonání bylo tématem nejen poslední zastávky, ale celého týdne. Každý jsme nějaký, každý něco umíme, známe a potřebujeme. Ale abychom získali něco nového, nemůžeme zůstat tam, kde jsme a dělat to, co jsme dělali dosud. Každé otevřené téma, před kterým jsme neprchli, i když bolí, každá dokončená práce, i když to byla dřina a každá pomoc někomu vedle mě, vede k posunu, k růstu a k výsledkům. Pak se stáváme lepšími lidmi, pro sebe i okolí. Pak se lépe cítíme, lépe chováme a lépe pomáháme. Je to zákon příčiny a důsledku a začít je třeba u sebe. A tak každé nepohodlí, každá ošklivá věta a zlý pohled, každý úkol, který nám připadá, že je nad naše síly, je přesně ta příležitost, kterou dostáváme, abychom mohli jít po naší cestě dál a dál. Moc děkuji všem, kteří si mákli na pobytu v Třebušíně, pochopili smysl toho, co dělají a co se jim děje a pracují se sebou dál. Je to velká věc! Protože každý jsme součástí většího celku, jeden puclík do skládačky světa, který když zapadne kam má, pomůže obraz nakonec dokončit. Díky, že jsme zapadli! :)

ZDROJ:

Informační cedule na místě

https://zamek-trebusin.cz/historie-zamku/

https://www.hrady.cz/?OID=396

https://www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/jak-se-zdolava-trojhora-jediny-utajeny-stit-v-cesku.A100830_113706_igcechy_tom

https://www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/kamenne-sfingy-ceskeho-stredohori.A130703_115028_po-cesku_hig

https://www.psychologiechaosu.cz/dubovy-kral-zeleny-muz/