Kvintesence

22.03.2011 12:44

 Slovo Kvintesence znamená knižně výtažek nebo tresť a přeneseně je to zhuštěně zachycená charakteristická podstata něčeho, nebo jednoduše jádro.

V tarotu je kvintesence číslo, které vyjde příčným součtem všech karet na konci výkladu a ke kterému přiřadíme jednu kartu z velké arkány. Projeví se v ní celkový obraz karet a ukazuje, jak tazatel nebo vykladač zachází s tématem otázky a jak má převést rady plynoucí z výkladu do praxe. Také může být touto kartou varován před přeháněním nebo se tak může vyjevit další bod výkladu, o němž nebyla řeč, ale je také důležitý. V posledním případě je ale nutné zamyslet se nad tím, proč se na něj tazatel nezeptal, s čím může souviset.

Kartu kvintesence tedy většinou nevnímáme jako novou informaci, ale spíše jako shrnutí výkladu, jeho potvrzení nebo jakýsi nadpis. Někdy může sloužit pro kontrolu, když si nejsme jisti, kvintesence nám může napovědět, jak výklad vnímat.

V každém případě by ale kvintesence měla úzce souviset s vyloženými kartami a doplnit tak už vyřčené.

I vy můžete kvintesenci používat. Doporučuji sčítat karty jen z výkladu, kde je jich více než 7 a v případě, že vykládáte někomu jinému, je dobré ho informovat o tom, co vlastně počítáte.

Jak tedy kvintesenci spočítat?

Vypište si všechny karty, které vyšly ve výkladu a ohodnoťte je příslušnými čísly, podle níže uvedených principů. Sečtěte tato čísla, pokud dostanete vyšší než 22, sečtěte ještě číslice mezi sebou. Výsledné číslo přiřaďte ke kartě velké arkány, kterou máte ve svém balíčku. Tuto kartu najděte a snažte se ji interpretovat jako doplněk, výsledek nebo závěrečné ponaučení.

Číselné hodnoty karet:

Esa = 1

2 – 10 = 2 – 10

páže, rytíř, královna a král (dvorní karty) = 0

1.Mág – 21. Svět = 1 – 21

0.Blázen = 22

Příklad výpočtu:

Ve výkladu vyšlo:

královna mečů = 0

8.Spravedlnost = 8

4 pohárů = 4

9 pohárů = 9

15.Ďábel = 15

Celkem: 36 = 3+6 = 9

Karta = 9.Poustevník

Pokud vyjde součet vyšší než 9 je možné použít obě vyšlé karty. Př.: 2 mečů + 6 pohárů + 12.Viselec = 2+6+12 = 20. Lze použít kombinaci obou karet 20.Soud + 2. Velekněžka.

Zkrácené významy karet jako kvintesence:

1 – aktivní cesta síly, vlivu a iniciativy

2 – cesta vnitřního hlasu, trpělivosti, vyčkávání a vedení

3 – živá cesta změny, nového a růstu

4 – pragmatická cesta řádu, jasnosti a skutečnosti

5 – důvěryplná cesta pravdy, vnitřní jistoty a hledání smyslu

6 – láskyplná cesta rozhodnutí srdce a vzájemné důvěry

7 – hrdinská cesta důvěrného odjezdu a velkého skoku vpřed

8 – cesta vlastní odpovědnosti a promyšleného úsudku, vyváženosti a fairplay

9 – promyšlená cesta hlubokého sebepoznání a moudré skromnosti

10 – neodvratná cesta osudu a vhledu do nutností, která vede ke zvládnutí

11 – vášnivá cesta odvahy, síly a vitální radosti ze života

12 – osvětlená cesta z úzkosti a úplně změněného způsobu pozorování

13 – bolestná cesta rozloučení a velkého opouštění

14 – veselá cesta vnitřní uvolněnosti a hluboké harmonie

15 – nebezpečná cesta lákavého pokušení a lidských slabostí

16 – otřesná cesta plíživého poznání a překvapivého osvobození

17 – moudrá cesta důvěry v budoucnost a vhled do kosmického řádu

18 – tajní cesta do propasti duše a říše věčné temnoty

19 – blýskavá cesta úspěchu a vítězné dráhy

20 – osvobozující cesta vysvobození a vyzvednutí pokladu

21 – šťastná cesta do znovu nalezeného ráje

22 – podivuhodná cesta nepředpojatosti a neustálého nového začátku