Křemešník

04.05.2017 12:20

Déšť a slota nezastavila naši další cestu s Putujícími, tentokrát 22.4. 2017 kolem Humpolce až na Křemešník. „Neboj, na Křemešníku nebude pršet. Tam bude sněžit.“ A co myslíte, měl ho tam! Ovšem začalo to i skončilo drakem.

STUDÁNKA POD ŽIDOVSKÝM HŘBITOVEM

22.4.2017, Chrysalis tarot

6 pentaklů, 5 holí, 4 holí

Drak se nám zjevil hned v úvodu, pro nevěřící Tomáše podotýkám, že jsem použila různé sady karet, žádné dračí, a překvapilo mě, kolik draků na kartách vlastně může být.

Strom, který je na 6 pentaklů obsypán klenoty, vyrašil asi z loňské pomlázky a ukazuje cykly přírody, které ne vždy a ne dostatečně obdivujeme.

Studánka sama je vlídná a laskavá a vyvolává v nás pocit klidu a bezpečí, je to místo útěchy a opory. Jen ten ohnivý drak na nás u vodního pramene vystrčil své drápy, aby nám připomněl sílu, kterou máme ve svých rukou a s níž není radno hazardovat. Aby nám ukázal další cestu a nasměroval nás po linii, nejen dračí.

NA ŠTŮLÁCH POD ORLÍKEM

Nejzajímavější památka hornictví na Vysočině, ve středověku zde v potu tváře dobývali zlato přímo z křemenných žil v hornině. V minulosti zde byly těženy původní výskyty zlata a do dnešních dob se dochoval unikátní systém povrchových dobývek.

22.4.2017, Chrysalis tarot

6 mečů, Rytíř pentaklů, Vůz

Velké bohatství se zde ukrývalo a dodnes je tu jeho síla patrná. Ale když si něco bereme, měli bychom to i vracet a to se tu kdysi nedělo. Vydrancovat přírodu a obohatit se na její úkor nemůžeme, vždycky se to někde objeví. Jen s pokorou a úctou, jen když skloníme hlavy, což v těchto štolách musel a musí dělat každý, aby prošel dál, můžeme dostat to pravé nejen do naší truhly, ale i do našich srdcí. Ve štůlách to sviští pořád, jen musíme dobře určit, jaký nástroj zde použít.

HRAD ORLÍK

Počátky hradu Orlík spadají do 14. století, osídlení však v souvislosti s dobýváním zlata na svahu kopce může být starší. První písemný doklad o hradu je z roku 1404 v souvislosti s jeho dobytím, hrad pak proto dostal kamennou zeď. V 15. a 16. století jej vlastnily významné rody. V 17. století je využíván majitelem na hospodářské účely, v 18. století je zde ještě obydlí hajného, pak už hrad postupně chátrá a je rozebírán místními na stavbu domů. Ze zapomnění je probuzen ve 20. století, kdy je postupně opravován a spravován Klubem českých turistů.

K Orlíku se váže mnoho pověstí, o kouzelném dědečkovi s mrkví, která se mění ve zlato, o zakopaném pokladu a tajných chodbách vedoucích až na Humpolecké náměstí, o hastrmanovi a zjevujícím se bílém koni.

22.4.2017, Jordan Tenčev tarot

Minulost: 7 pentaklů, Císař, 2 holí

Přítomnost: Blázen 

Budoucnost: 9 pohárů

Rada: 8 holí 

Varování: Král pentaklů 

Energie místa: 10 mečů a Spravedlnost

Duch místa: Rytíř pentaklů

Pohnutá je minulost hradu Orlíku. Ač se nezachovaly žádné zmínky o bojích a masakrech, které by se tu děly, hrad jako by byl přesto prosycen jejich krví. Pořád si pamatuje křivdy, zlodějiny a nepravosti, které se tu děly a ještě se s nimi nesmířil. Přísná ruka vládců nebo vládce, který tu panoval, se podepsala na jeho zdech a zničila všechno, co tu mohlo být krásné. Přísný hlídač tady slídí kolem a nechce, abychom objevili důkazy o jeho činech. Hrad sám nás žene pryč, chce nás přimět, abychom se z výšky věže, z níž je dnes rozhledna, podívali dál, na další místa a jiné body. Místo, kde hrad stojí je zřejmě linií propojeno s něčím důležitým, s bodem, na který se odtud máme podívat do dálky. Otočit se zády k neutěšené minulosti a hledat spojení s přítomností. Drak nás odsud žene dál…

SKÁLY KOLEM HUMPOLCE

Z Orlíku jsme šli po naučné stezce Březina, a zastavili se u několika zajímavých skalních útvarů. Z cedule u cesty:

„Kameny a skály patří k dávným svědkům minulosti planety Země a všem, kdo v nich umějí číst, dokáží vyprávět. Žádné dva úlomky horniny nejsou stejné. Složení horniny tak podstatně ovlivňuje tvář dnešní krajiny.“

22.4.2017, Sidhe tarot

PRVNÍ SKÁLA

Král mečů, Královna mečů, Mírnost

Muž a žena stejného živlu se spojují v kartě, která spojuje nespojitelné. Přísný vládce má boku schopnou ženu a dohromady tvoří celek, který je pevný a silný, právě proto, že je láskyplný a otevřený. Muž a žena se spojují v jeden celek a nabízí nám cestu, otevírají bránu do jiného světa. Žena zde vládne Slunci, muž Měsíci a dohromady otevírají nové světy. Král mečů pro změnu přijíždí na drakovi, možná proto, aby nás upozornil, že otevření brány nedosáhne člověk sám, jen s pevnou vůlí a chtěním. Královna na kartě sedí na knihách, protože se pořád učí a upřeně sleduje svou masku, kterou bude muset pokorně shodit. Pak se spojí a otevřou staletí zavřené dveře.

Co by se asi stalo, kdyby byl člověk schopen ovládnout svou sílu, své chtění a musy? Kdyby zde odhodil své masky a vypořádal se se svými běsy? Možná by dostal odměnu vyšší než všechny poklady pod Orlíkem, mír v srdci. Ježišmarjá, ale co bysme tu pak na tom světě dělali? J

DRUHÁ SKÁLA

Páže holí, 8 holí, 10 pentaklů

„Je tam hlídač.“ řekl Jiřík. A já ho mám v kartách jako na fotce. Luk má napnutý a je připravený vystřelit, kdyby se něco vymklo. Kolem lítají silné energie, draci se tu prohání jeden vedle druhého, ale jsou správně uspořádané a mají svůj úkol. Narušení se trestá! Někdo by se asi rozzlobil.

TŘETÍ SKÁLA

Královna pohárů

Z vody se noří dáma, svým pohledem nás rentgenuje, a když budeme čistí jako ona, dá nám napít z dlaní jako z kalichu poznání.

SKÁLY ANDĚLKA A ČERTOVKA

Na jedné skále se kdysi usadil čert, ale aby to bylo spravedlivé, Bůh usadil na druhou skálu anděla. Chvíli tak spolu pobývali, ale nakonec čert rezignoval a vrátil se zpět do pekla.

První: 6 pentaklů

Čertovka neboli mužské místo, byť hojné a plodné, ale odpracované a zasloužené. Síla, kterou si můžeme vzít, pokud na to máme nárok, pokud jsme proto něco před tím udělali.

Druhá: 7 pohárů

Andělka, neboli ženské místo. Tady se to čvachtá a řádí, energie je volná a dovoleno je všechno. Otevřít se, užít si, pustit strachy ze řetězu.

Kámen mezi nimi: Svět

Nic není ženské a mužské, všechno je součástí všeho. Spojení je smyslem. Nahoru a dolů, doleva i doprava, všechno je vším a vše je jedním. (Jak zpívá Radůza.)

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV U ORLÍKU

První písemná zmínka o Židech v Humpolci je z roku 1681, komunita se později rozrostla a v roce 1762 zde byla vystavěna synagoga s nádhernými malbami. Nejstarší náhrobní kámen patřící Jitl, dceři Azriela, z roku 1719. Do současnosti se zachovalo cca 765 náhrobních kamenů, nejcennější jsou tzv. macejvy z barokního a klasicistního období. Na hřbitově lze nalézt hroby vrcholných představitelů židovské obce, ale i předků a příbuzných významných osobností, např. Gustava Mahlera, Franze Kafky a Jana a Káji Saudků.

22.4.2017, Jordan Tenčev tarot

2 pentaklů, 2 pohárů, Rytíř pentaklů

Leží tu a odpočívají různé duše, ale vládne tu láska a klid. Ať už milovali nebo vydělávali, ať už hromadili nebo rozhazovali, po smrti jako v životě. Smíření a pokoj.

 

 

Procházka kolem Orlíku nebyla jen takový obyčejný pochod. Všechna místa jsou zde silná a divoká a otevřená, ale kladou si podmínky. Nic nedostane každý a nic nedostaneme zadarmo. Všechno má svá omezení, resp. principy, na kterých to stojí. Jen ten, kdo je čistý a otevřený, jen ten, kdo ví, jak a k čemu se mají používat, jen ten, kdo si uklidil a uklízí sám v sobě, jen ten může něco dostat. Přísné je zdejší povětří, přísné, ale spravedlivé. Draci kolem nás celý den nelétali jen tak. Ne každý je může vnímat a získat, ale není to otázka vyvolenosti a chtění, ale pokory a úcty ke všemu, co nás přesahuje a co nemůžeme dostat pod kontrolu, jen proto, že chceme.

KŘEMEŠNÍK

STŘÍBRNÁ STUDÁNKA

Na řadě míst křemešnických svahů se již od 13. století dolovalo stříbro. Dnes je stříbro vydolováno a zašlou slávu připomíná už jen Stříbrná studánka, jejíž čistý a vydatný pramen má mít počátek právě v zasypaných štolách.

22.4.2017, Chrysalis tarot

Smrt, Velekněz, Blázen

Poměrně silné karty na jednu malou studánku. Smrt jako konec a začátek, jako znovuzrození, do nové a moudřejší role. Velekněz jako malé dítko, Blázen jako moudrý muž, všechno je naruby, nic není, jak má být. Studánka a místo, na kterém stojí, nás může přeměnit, doufejme, že v něco lepšího a vyššího. Očistí nás od zbytečných zátěží, pokud je tu dobrovolně necháme a ukáže nám směr dalšího růstu. Tady dole se můžeme očistit a připravit na cestu dál. Základ jsme dostali a teď záleží na nás, co s ním uděláme. Deset stupňů ke zlaté…

ZLATÁ STUDÁNKA

Zlatá studánka je pradávnou příčinou vzniku poutního místa. Pramen vyvěrá okolo Vánoc a přestává téct v létě. Pověst o léčivých účincích zesílila za třicetileté války a v 19. století si sem chodili pro vodu desetitisíce lidí. Chemickou analýzou bylo zjištěno, že voda je velice čistá, chudá na minerály a obsahuje malé množství stříbra.

22.4.2017, Chrysalis tarot

Císař, Svět, Páže pentaklů

U Stříbrné jsme se očistili a přeměnili, tady se upevníme a posílíme. Dole jsme se narodili, tady se rozkoukáme a zvolíme si náplň nového života. Otevřeme se světu a všem možnostem a začneme jím proskakovat podle svých sil. Zlatá studánka je odrazový můstek připravené duše. Tady dostaneme odvahu překonávat omezení a vydáme se na cestu vzhůru na vrchol s odhodláním a jasným záměrem. Uspět, nezáleží na tom v čem.

KŘEMEŠNÍK

Nejvyšší vrchol Pelhřimovska, na kterém najdete kostel Nejsvětější Trojice a Havraní zámek. Kdysi prý zloděj z křemešnického kostela ukradl zlatý kalich. Odnášel lup pryč, ale pytel byl stále těžší. Postavil kalich na zem, aby si odpočinul, ten se však proměnil ve veliký balvan, který zde stojí dodnes.

22.4.2017, Green Witch tarot

Minulost: 4 pentaklů, Kolo osudu, 2 holí

Přítomnost: Mírnost

Budoucnost: Milenci

Rada: 4 mečů

Varování: 5 holí

Energie místa: 3 mečů a 8 pohárů

Duch místa: 6 mečů

Karty vylosované na minulost ukazují zajímavý příběh muže a ženy, možná mužů a žen. Osud tu s nimi míchal a střídal jejich vládu a sílu. Točilo se to tu jak na obrtlíku a přinášelo to sem časté změny a kolotoč emocí a dojmů. Ven a domů, tam a zpátky, opouštění a vítání. Dnes je všechno smícháno, nehraje roli, čí vliv tu převládá, směs je vyrovnaná a úplná, z každé strany se použil kousek a poměr sil je v ideální harmonii. Jakoby zde kdysi dlel moudrý alchymista, který věnoval celý život míchání správného poměru látek, až se mu to povedlo. Můžeme z něj čerpat, ale nesmíme ho zase rozdmýchat. Vrch Křemešníku je místo vhodné k zadumání a zamyšlení, jak to máme v životě my sami s poměrem sil. Kam vejít a odkud odejít? Jak se posunout a co opustit? To známé dělení na mužské a ženské? Jak to skloubit do jednoho?

Po závěrečné meditaci jsme vytáhli ještě jednu kartu, jak to všechno klaplo, jak se to povedlo, co to přineslo. Vyšla úplně první dnešní karta, 5 holí z Chrysalis tarotu, s drakem v hlavní roli.

Draci nás doprovodili až sem, až na vrchol, až na konec dnešního putování. Už jsou klidní, protože ví, že je respektujeme a že nebudeme zbytečně blbnout a chtít ovládnout to, co nám nepřísluší. Křemešník vše usmířil a pohladil a draci v krajině chrlí své ohně, aniž bychom je rušili.

PS: Když jsem sepsala celý text, napadlo mně, vylosovat si ještě jednu kartu, jestli je text v pořádku, jestli je celý a vystihuje to, co karty chtěly říct.

Co myslíte, dává to smysl?

 

Zdroj: Informační cedule na místě

Labyrintem míst klatých, Martin Stejskal, Eminent, 2011.