Kreativní výklady

14.12.2011 10:32

Peter Schöber-Paweska ve své knize Rider-Waite tarot v praxi píše o nutnosti kreativních rozkladů, které rozvíjí naši schopnost vykládat a nutí nás vidět ve výkladu i jiné než běžné věci.

„Kreativní dotazy: Pokud se budeš tarotu nějakou dobu pravidelně věnovat, budeš nadšen množstvím možných otázek a vědomostí. Není třeba, aby ses přitom nějak omezoval. Proč by ses neměl zeptat, kdo byl Mozart nebo jaké dětství měl Schopenhauer? Jak jsi hudebně nadán nebo kde ještě žijí elfové? Právě ve chvílích, kdy se ptáš na konkrétní věci, měl by sis takové kreativní výklady dopřát. Mnoho zábavy!“

Nechala jsem se inspirovat a vyložila na některá zajímavá témata a otázky, které nás zajímají a které jsou zahaleny tajemstvím. Použila jsem názornou sadu Pictorial Key tarot.

KAM ODCHÁZEJÍ DUŠE?

     19.Slunce

3 pohárů                9.Poustevník

Odcházejí do krásného prostředí plného světa, klidu a harmonie. Krásný teplý a slunný svět stranou osvětluje a dohlíží na něj mocná a moudrá síla. Nezáleží na tom, jak si ji pojmenujeme, jakou má formu, ale je velká a mocná ve své moudrosti a nadhledu. Místo, kam odcházejí duše, je plné míru a lásky a všichni jsou šťastní. Je to skutečně rajské místo, které naplňuje všechny jeho obyvatele radostí a láskou, ale vše má vyšší smysl a odpovídá vyššímu jednotnému řádu a hodnotám.

KDE JEŠTĚ ŽIJÍ VÍLY?

11.Síla a 2.Velekněžka

Jistě někde žijí a je to krásné a velké místo. Myslím však, že se nenachází nikde na světě, ale v naší víře a v našich duších. Teprve když překonáme sami sebe a předsudky, které máme, víly se objeví a pozvou nás k sobě. Mohou nám tak odkrýt krásný a čistý svět, z nějž můžeme brát sílu pro každodenní starosti a trápení.

 

EXISTUJE UFO?

3 mečů + 5 holí

Podle vytažených karet bych řekla, že odpověď na tuto otázku je spíše ne. Vypadá to jako vymyšlená teorie, která má ohrozit a omezit naše vnímání reality a přimět nás bojovat a zápasit s ostatními lidmi proti sobě. UFO je tedy asi naše podivná představa, která nás trochu děsí a trápí, ale kterou budeme hájit i proti přesile.

JAKOU SÍLU MAJÍ DRAHÉ KAMENY?

 Královna holí

Královna mečů                 5 mečů

Drahé kameny mají obrovskou sílu a moc. Je to spíše ženská síla, i když dovede zatočit s kdečím a přeprat nejednoho muže. Tato síla je živelná a těžko ovládnutelná. Můžeme jí jen poznat a využívat, ale nikdy ne ovládnout. V té chvíli by se totiž mohla otočit proti nám a uškodit. Síla drahých kamenů může pomáhat i ubližovat a od nás se očekává respekt a úcta.

JAKOU MOC MĚLI TAJNÉ SPOLEČNOSTI DŘÍVE  A DNES?

Dříve: 7 mečů a 9 pohárů; Dnes: 8 pentaklů a Rytíř holí

Dříve byly tajné společnosti opravdu tajné a jejich vliv byl mocný a místy až ničivý. Shromažďovaly v sobě velké bohatství a nejen to hmotné, ale i to duchovní. To strážily, hlídly a opečovávaly. Úsilí to bylo velké a skryté, ale zdá se, že věděly, proč to dělají a tak se vše dělalo snadno.

Dnes je jejich moc oslabená. Musí vynakládat velké množství síly a práce, aby měly takovou moc jako kdysi a přesto k tomu asi nedojdou. Musí se více snažit a jejich funkce by měla být odtajněna a měly by být více vidět. Tak mohou šířit myšlenky a hodnoty, které jsou pro život důležité. Dnes je na těchto společnostech vidět touha po výsledcích a velká snaha se ukázat. Těžko říct, zda je na místě.

KDE JE UKRYTÝ SVATÝ GRÁL?

17.Hvězda a 4 mečů; Je možné ho najít? 14.Mírnost

Výklad je možné brát doslova nebo obrazně. Doslova je svatý grál ukrytý v hrobě někoho významného, možná astronoma nebo hvězdáře, který jej objevil a umístil do své hrobky v nějaké velké katedrále. Obrazně je možná schovaný v odkazu nějakého učence nebo učení, které je hluboké a moudré a napojené na vesmírnou moudrost. A jistě je možné ho objevit, ale jedině pod vyšším vedením a to v naprosté čistotě a harmonii. Jedině vnitřně vyrovnaný člověk, který je sám se sebou srovnaný a ví, co je v životě správné a pravé. Zbývá otázka zda je to těžké nebo lehké.

JAK FUNGUJE REIKI?

Král mečů a 6.Milenci

Daleko ve vesmíru nebo v nebi, něco vysílá energii, kterou my za plného soustředění můžeme chytat a vysílat dál. Tato síla je určená k harmonii a vyvažování, k vyrovnávání. Někde něco chybí, jinde přebývá a my tuto energii můžeme použít na to, aby se to všechno vyvážilo a fungovalo, jak má. Tato energie však není přístupná jen tak, je třeba mít čistou duši a plnou koncentraci, ale také nutnost vědět, proč si tuto energii chceme brát a jak přesně ji chceme použít.

JAK BY MOHL VYPADAT KONEC SVĚTA?

9.Poustevník a 4 holí

Konec světa určitě nenastane vlivem nějaké cizí civilizace, ale spíše z přemíry a přílišného veselí a lehkomyslnosti. Tak dlouho budeme drancovat planetu a využívat zdroje k našemu potěšení, až se vše vyčerpá. Pak už nebudeme mít všichni všechno, i to, co zdaleka nepotřebujeme, ale zbyde nám každému jen to nejnutnější a nejdůležitější. Budeme každý sám za sebe a odkázání jen na sebe a na to, co je skutečně potřebné a co ne. Konec světa tedy nebude vypadat jako velká náraz, výbuch a srovnání se zemí, ale spíše jako nedostatek a chudoba, která není skutečnou chudobou, ale ve srovnání s nadbytkem, který je teď, jen nutností.

KDE NA SVĚTĚ JE NEJVĚTŠÍ DUCHOVNÍ POTENCIÁL?

Páže mečů a 8 pohárů

Těžko říct, která země je nejduchovnější ze všech. Velký potenciál se někde docela jistě nachází, ale je velmi pečlivě hlídán a střežen. Každý, kdo by se k němu chtěl přiblížit, bude potrestán nebo alespoň přísně prověřen. Nikdo se k němu jen tak nedostane, není v mapách ani z dálky vidět. Je také možné, že kolem něj chodíme dnes a denně, že leží všude kolem nás, ale my jej nevidíme, proto, že je tak úzkostlivě hlídán nebo proto, že jsme slepí a hluší. Duchovní potenciál je skutečně všude, pokud otevřeme oči a otočíme se, jistě ho objevíme.

Diskusní téma: Kreativní výklady

Další otázky

AB 14.12.2011
Máte další kreativní otázky, na které byste rádi nalezli odpověď? Položte je a vyložím na ně. Nebo přispějte svými výklady. Rádi si je přečteme.

Přidat nový příspěvek