Kostel, Kaple a Panna Marie ve Skále

04.09.2013 11:11

KOSTEL PANNY MARIE LOURDSKÉ V KONSTANTINNOVÝCH LÁZNÍCH

Přímo v Konstantinových lázních najdeme na vyvýšeném místě krásný mariánský kostel, který nechala vystavět v roce 1898 Josefa Pankratzová, manželka zakladatele novodobé historie lázní.

2.8. 2013, Golden tarot by Kat Black

Minulost: Síla, Král mečů, 10 mečů

Přítomnost: Smrt

Budoucnost: Rytíř pohárů

Rada: 3 holí  

Varování: Král pohárů

Energie místa: Královna holí, Král pentaklů

Duch místa: 7 mečů

Velmi často se stává, že karty prozrazují původní energie, které místu vládly, než dostalo dnešní podobu. U křesťanských kostelů tak v rané minulosti vylézá na povrch, že místo, na kterém stojí, bylo původně ženským místem, tedy možná pohanským a tedy velmi starým. A velmi podobné je to zde. Na první pohled krásná křesťanská svatyně, pod povrchem se však skrývá animální a ryze ženská síla, která stála u zrodu tohoto vršíčku. Už z první karty je ale patrný tlak, který zde od začátku panoval. Jako by bylo místo založeno s nejlepšími úmysly, ale v zádech už má svatá žena na kartě rytíře, na kterého nečeká právě s otevřenou náručí. Na další kartě už se z rytíře stává vládce a posvátnou půdu nemilosrdně likviduje. I teď, kdy kostel je opečovávaný a udržovaný, nejen materiálně, ale žije i různými náboženskými akcemi, zaujal nás např. koncert s názvem Sv.Jan Sassion, místo vlastně zmírá. Žena, která jej kdysi dávno zakládala, když tu ještě nikdo neměl o současném kostelu ani ponětí, se rmoutí a pláče nad tím, co se s jejím místem stalo.

 

Do budoucna zde však muž s celou svou silou bude asi vládnout dál. Nutno dodat, že nevládne špatně, jen se na hony vzdálil původním účelům, které sem žena vložila.

 

Přitom místo samo volá po volnosti a dálkách, které má před sebou. Trápí se a smutní a varuje každého, kdo by zde chtěl čerpat energii. Je to spíše k pláči než k radovánkám. Ale energii zdejšího kostela pevně vládne jeho zakladatelka, která ani po smrti nepřipustí nějaké změny a také materiální duch a základ, který sem byl vložen. Jako by už zde nepůsobila přirozená energie, ale pevná síla a snaha vydělat na ovečkách, co nejvíce. A o tom svědčí také duch tohoto místa. Nabrat si co nejvíce a utíkat s tím, co nejdále. A původní něha a láska je pohřbena někde hluboko pod tím.

Člověk by ani neřekl, co všechno může na první pohled krásný, bílý kostelík o křesťanství odhalovat.

 

ÚTERSKÁ KAPLE SVATÉHO VÁCLAVA

Podle pověsti stávala na tomto místě dřevěná kaple sv. Jana Křtitele zbudovaná horníky v době největšího rozkvětu dolů. Faktem je, že zde stála kaple sv. Václava z roku 1660, která po požáru městečka zastoupila farní kostel. V roce 1749 ji nahradila dnešní velká barokní kaple.

3.8. 2013, Golden tarot by Kat Black

Minulost: Eso holí, Velekněz, Rytíř mečů, 9 holí, Mírnost 

Přítomnost: 4 holí

Budoucnost:  Viselec

Rada: 7 mečů

Varování: 7 pentaklů

Energie místa: Král mečů, 5 pentaklů

Duch místa: Kolo štěstí

U zrodu této krásné kaple stál přímo anděl. To on zde zasadil semínko, možná přímo do hlavy někoho, kdo mohl kapli postavit, aby zde vyrostla.

Anděl našeptal knězi tuto zvěst a on se do toho pustil o sto šest.

Vznikla pravděpodobně k tomu, aby uctila hrdinský nebo záslužný čin významného bojovníka, který se zde srovnával s pohany a bojoval proti jejich vyznání, které nebylo v tu dobu žádoucí.

Vyzdvihneme reka mnoho sil, jenž tu všechny pohany pokosil.

A tak tato kaple vznikla, a její autor, nebo zadavatel byl zjevně spokojený. Uctil pokyn od anděla, který dostal, a byl pyšný na to, co se podařilo vytvořit. Hrdě to sledoval a doufal, že si tím koupí krásné místo v nebi.

Kaple stojí, jaká sláva, Bůh mi krásný život dává!

O pohanských kořenech místa se zde tedy nemůže bát ani řeči. Jedná se přímo o křesťanskou stavbu, která měla za úkol oslavit Boha a jeho hrdiny a ukázat obyčejným lidem slávu a čest a inspirovat je tak k víře. Ale zřejmě tu před tím jiná stavba nestála a vše se zrodilo v hlavě nějakého křesťanského funkcionáře.

V současné době místo kvete a vzrůstá, ukazuje svou krásu, ale už není tolik spjata s náboženským tématem. Zase se všimněme podobnosti stavby na 4 holí a skutečné podoby kaple.

 

Do budoucna se růst možná trochu zastaví, doufejme jen, že kaple nezačne chátrat a padat. Samo místo jakoby vyzývá k opravám a zájmu o tento kostelík. Chce, aby se sem začaly vkládat prostředky a aby se s tím už na nic nečekalo. Jeho poslání chátrá a je třeba začít se o něj opět zajímat a připomínat ho. Energie místa však není právě příznivá. Ukazuje potřebné, kteří přišli prosit o pomoc, a z výrazu tváře krále mečů, který na ně shora shlíží, můžete sami posoudit, zda se jim jí dostalo nebo ne. Že by zde tedy šlo jen o okázalost a lesk a nikoliv o skutečný soucit a lásku? Místo je skutečně nějakým negativním nánosem zašpiněno, a něco těžkého je v něm skryto. Rozhodně jeho síla není spojena se svatým Václavem jeho posláním pro naši zemi, Duch místa ukazuje narození Ježíška a připomíná tak skutečné životní hodnoty, jako je láska a rodina, na které se občas možná i pro víru zapomíná. Život se pořád točí a proměňuje a není na nás to soudit. Vraťme se tedy právě na tomto místě k tomu, co dělá život životem a jeho skutečné podstatě.

Máš-li život na vlásku, tak si vzpomeň na lásku.

 

Jana B., 3.8. 2013, Golden tarot by Kat Black

Minulost: Rytíř pohárů, Královna mečů, 10 mečů 

Přítomnost: 8 pentaklů

Budoucnost: 3 pentaklů

Rada: Císařovna

Varování: 3 mečů

Energie místa: 3 holí, 2 pentaklů

Janin výklad a výklad druhé Jany a Miládky pak ukázal trochu jiný příběh. Zatímco první pohled byl na vznik kaple, další jsou už o tom, co se zřejmě stalo později.

Karty vylosované na minulost ze sady Golden tarot ukazují milostný příběh královny, na pohled kamenné a přísné, a milovníka na bílém koni. Osud, či spíše král jim ale nepřál a tvrdě a násilně ukončil jejich lásku. Jako by zde smutná královna pořád obcházela a připomínala její důležitost a varovala před zlem, které jí může ohrozit. V současné době i do budoucna bude místo pusté, jen pod vlivem zemského živlu, bez přidané hodnoty. Pentakly sice svědčí o opravování a starání se, ale bez srdce, kterému zde bylo ublíženo. Kaple je tak díky tomu nevyrovnaná a pořád hledí dopředu, kdy už dostane to, na co čeká.

Miládka, 3.8.2013, Rider Waite tarot

Spravedlnost, 3 mečů, 9 mečů

Stejný příběh, jen hlubší v zármutku a brutalitě ukazuje i sada Rider Waite a karty, které vylosovala Miládka. Zásah kruté Spravedlnosti způsobil neštěstí a hluboký žal všech zúčastněných. Zde nebyl nikdo vítězem.

Jana R., 3.8.2013, Dark Fairytale tarot

Svět, Císař, Ďábel

A karty druhé Jany už to pouze doplňují. Královna byla krásná a volná, měla svou hlavu a svůj svět. Mocný vládce jí její touhy zarazil. Na věky ji zranil a přikoval, pořád ji bude mít ve své moci a nikdy nedovolí, aby se osvobodila. Královna tak úpí a pláče a není jí pomoci. Klenby na kartě Císař pak naznačují, kde silný panovník sídlí a co ovládá.

Všemi výklady o Úterské kapli tak svazuji příběh a o lásce a moci, která ji potlačila a nedovolila ji prožít. Poukazuje tak na věčný souboj mezi mužským a ženským principem, mezi hodnotami a silou, která není-li ovládnuta ženskými hodnotami, působí obrovské škody. Neměli bychom na to zapomínat ani my, o několik století dále.

 

PANENKA MARIE VE SKÁLE

K tomuto místu se váže legenda o ztraceném dítěti, které zachránila Panenka Marie, která s ním přečkala noc ve skále. Příhoda se stala v roce 1650 a rodiče zachráněného synka nechali jako výraz vděku zbudovat na tomto místě sochu Panny Marie. Dnes je sice ověšená mnoha andělíčky a plyšáky a působí tak trochu jako střelnice, ale místo pod tím vším neztratilo nic ze své prapůvodní síly.

JE LEGENDA PRAVDIVÁ?

4.8., 2013, Spiral tarot 

Vypadnuté: Slunce

7 holí, Eso mečů, Vůz

Kartu Slunce jsme málem honily až dole pod skálou. Tak moc nás na sebe chtěla upozornit. Jako bychom si měli všimnout především toho, jak krásně a velkolepě místo chce působit, než zkoumat jeho skutečnou podstatu. Legenda sama je však podle vylosovaných karet tak trochu přitažená za vlasy. Možná se zde skutečně něco stalo. Někdo překonal těžkou chvíli, popral se s osudem. Možná se sem naši předci chodili dobíjet ještě před tím, než zde Panenka Marie stála. Legenda se však podle karet asi zrodila jako dobrý nápad, jak toto místo rozjet a dát mu novou energii.

Zatáhlo se a začalo pršet. Chalupníci, kteří šli z blízké hospody, se schovali pod skálu a začali rokovat:

„Pěkný místo, že jo, chlapi.“

„Jojo, myslím, že už moje bába sem chodila pro bylinky. Rostou tu prý jako divé!“

„Mají tu prý velkou sílu! Moc se o tom ale neví, lidi sem nepřijdou. A co takhle nějaká pověst, nebyla by? Aby to sem lidi přitáhlo!“

„Dobrou historku by to chtělo. Pamatujete na Jeníka od Šmídů? Jak si mysleli, že se ztratil? Hledali ho prý hodiny, až sem došli a on byl zatím v klidu na seně.“

„Ztracené dítě, pravíš? Ty prý zachraňuje Panenka Marie.“

„Řeknu to doma starý, ona už to nějak vymyslí…“

Pršet přestalo brzy, chalupníci si šli po svých, ale legenda už zůstala…

 

4.8., 2013, Wild Spirit tarot 

Minulost: Král mečů, Spravedlnost, 9 pentaklů    

Přítomnost: Vůz

Budoucnost:  Rytíř mečů  

Rada: 5 mečů

Varování: Viselec

Energie místa: Král pohárů a Síla

Duch místa: Poustevník

V minulosti tu zřejmě vedla důležitá stezka. Jezdili tu obchodníci, kupci a jiní lidé, co měli, co nabídnout. Možná, že zde měli i zastávku, kde směňovali své zboží nebo brali sílu pro další cestu. Už dříve to byl krásné místo, plodné a bujné, bohaté na rostliny a na jejich sílu. O nějakém zázraku však zde asi nemůže být ani řeči. Spíše jen příroda zde dávala a stále dává své bohatství. Původní radostná atmosféra a bohatost se dnes trochu změnila. Jakoby zde byl člověk pod dohledem, jako by se zde nemohl uvolnit a neustále byl pozorován. Místo zbystřilo a nenechá tu jen tak někoho, aby to zde ovlivňoval. Učte se od nás, studujte písmo svaté a moc o tom nepřemýšlejte, jako by hlásal křesťanský duch, který zde dnes je. Poslouchejte naše slova a následujte je, pak se vám nemůže nic stát.

Křesťanská slupka však skutečnou energii tohoto místa neznetvoří. Matka příroda tu stále žije a s ní mnoho různých bytostí, které se prohánějí kolem nás a poňoukají nás, abychom si s nimi hráli. Odkazují nás na naše vlastní duše a naše nitro, v němž máme všechny odpovědi. Lákají nás na soužití s přírodou a připomínají nám sílu bylin a dřívějších tradic. Nenechme se proto zde Panenkou Marií zmást. I ona je jen obraz a archetyp toho, co dříme v nás, ne vnější modla. I ona nám má ukázat to, co se v nás skrývá a dopomoci nám tím ke skutečným pokladům.

 

Jana R., 4.8.2013, Sidhe tarot

Viselec, Kolo, Milenci

Jen když budeme schopní podívat se na obraz, který nám tu předkládají, jinýma očima, dostane se nám těch skutečných darů.

 

Miládka, 4.8.2013, Rider Waite tarot

Smrt, Luna, Velekněžka

Rider Waite tarot je ještě přímočařejší: Svatá, která zde vládne, není vůbec svatou. Je to jen pozlátko, jen to, co jiní chtějí, abychom viděli. Ve skutečnosti nám ukazuje svou odvrácenou stranu a zatajuje ty nejpodstatnější hodnoty lidského života. Odvádí nás od našich duší a nutí nám falešné modly, které nám nesmí a nemohou pomoci.

Podobnost dam se nabízí, ale zdání klame.