Kopec Jarník

19.11.2013 12:08

Jarník je hora těsně u Písku, vysoká 606 m.n.m. s rozhlednou, která dnes slouží jako vysílač. Podle Pavla Kozáka zde byla svatyně z doby bronzové. „V jejích počátcích hrála možná roli pozitivní událost – zázračné uzdravení druidy. Dnes už je její energie slabá.“píše Kozák v Tajemných místech od Blaníku k Sušici. Najdeme zde šest vztyčených kamenů rozmístěných do nepravidelného kruhu, jako památku Lesnických dnů, které byly pořádány v Píseckých horách. Najdeme na nich letopočty od roku 1861 do 1996. I tam jsme si zavykládali.

3.11.2013, Sacred Circle tarot

Minulost: 5 mečů, Spravedlnost, Král mečů, Páže pohárů, 9 pohárů

Přítomnost: 2 mečů

Budoucnost: Velekněžka

Rada: 6 pohárů

Varování: 4 holí

Energie místa: 3 pentaklů a Síla

Duch místa:  10 pentaklů

Vrch Jarník byl zřejmě pro své obyvatele velmi důležitý. V dávných dobách zde stávalo něco velmi významného, co chránilo horu i její okolí před útoky negativní energie. Když si všimnete hned první karty, uvidíte na ní vztyčený kámen, kterých zde najdete v reálu hned šest, ovšem z pozdější doby. Nad kamenem na kartě letí meče, ale nedoletí k nám, menhir mu v tom zabrání. Ať už tu stál dříve menhir, svatyně nebo jiná stavba, její duch zde zůstal a lidé jej za mnoho let zase využili. Dříve zde stávala na to, aby ochránila lidi před negativním působením, dnes tu stojí vysílač, který energii naopak stahuje. Inu, změnili jsme se. V minulosti zde stálo něco na obranu lidu a zdá se, že stavba měla i svou strážkyni, která sem pečlivě hlídala přístup. Ať sem chtěl přijít král nebo chudák, musel se nejprve zeptat Paní na Jarníku, zda smí a přinést jí cenný dar. Proto také místo žilo a kvetlo a nebylo poznamenáno ničím smutným. A možná i proto plní místo dál svou funkci a kameny zde střeží tlak shůry a zabraňuje cizím vlivům, aby se sem dostaly. Jeho síla sice zeslábla, dostali jsme se z pětky na dvojku mečů, ale Paní na Jarníku se opět dostane ke slovu. Místo samo po nás právě teď vlastně nechce vůbec nic. Chce si jen tak žít, plynout a nechat Paní na Jarníku, ať mu vládne svou pevnou, ale něžnou rukou. Přesto to ale není jen tak. Karty jakoby skrytě odkazovaly, že je něco pod povrchem. Jarník někde v sobě ukrývá poklad, ať už materiální nebo duchovní, ke zde, co objevovat. Jakýkoliv objev ale bude stejnou měrou vykoupen. Místní strážkyně to nenechá jen tak a my budeme muset dát slib, že Jarník zůstane takový, jaký je.

LESNICKÉ BALVANY

Ze všech balvanů mají pro nás podle karet větší význam jen dva. Ostatní zde stojí možná tak trochu do počtu nebo za jiného účelu.

1861 – 9 holí

Tento kámen možná měl někdy energii, ale dnes už je pryč, zastavená, zazděná a zřejmě nám už dnes nemůže nic dát.

1884 – Mág

Tento kámen zde nestojí jen tak, byl sem dán za důležitým duchovním, možná magickým, účelem. Stále ještě obsahuje informace, které by nám mohly ukázat směr, kudy se vydat, abychom se dozvěděli něco o nás a našich životech. Možná, že tento kámen je jakousi první branou k objevu pokladu na Jarníku.

1912 – Věž

První, co mě u tohoto balvanu napadlo, bylo, že je to iniciační brána. Je v něm velká energie, která je nasměrovaná přímo k podstatě. Kdo tento kámen naplno využije, dostane se na své cestě mnohem dál. Možná byl dříve podstatnou částí zasvěcovacích rituálů, které můžeme zvládnout i dnes.

1934 a 1996 – Milenci

Tento a poslední kámen sem byl instalován z čisté radosti a lásky. Stavěli jej čistí lidé, kteří, měli jen ty nejkrásnější úmysly, obnovit tradici a užít si tento okamžik. Radost a štěstí z nich můžete načerpat i dnes.

1972 – Viselec

Ani z tohoto balvanu neprýští nic negativního, ale ani pozitivního. Byl sem umístěn, v rámci nějaké pravidelné tradice, která se dodržuje a která mnoho lidí neláká a nezajímá. Přesto tu stojí jako připomínka, že cykly a příroda mají v našich životech zaujímat větší místo, než jim často sami přikládáme.