Konečně z Beskyd

27.01.2018 23:14

Živeni Živou

První lednová výprava nás s Putujícími zavedla na čtyři dny do Beskyd, do půvabného penzionu v Dolní Lomné u Jablunkova na Frýdecko-Místecku. Na chvíli jsme nakoukli i k našim bratrům na Slovensko, na jejich kamenné gule, prošli jsme ale hlavně okolní hory a studánky čisté jako slovo boží. Prošli jsme místa laskavá a drsná a živeni Živou jsme se vrátili živí a zdraví.

18.1.2018, Old Path Tarot

HORNÍ LOMNÁ

STUDÁNKA LAČNOV

8 pohárů, 9 holí a 7 holí

Pramen ve zdejší studánce, je silný a prudký. Umí posílit i dodat odvahu, umí napnout v těle všechny svaly a přimět nás k větším a odvážnějším výkonů. Pokud si tento kraj a jeho prameny oblíbíme a přijmeme do našich srdcí, i ony vydají své poklady. Je však třeba si jej nabrat v tichosti a soustředění, v klidu a rozvaze. S jasným záměrem a čistým úmyslem. Pak zapůsobí přesně tam, kde je ho potřeba.

VRCH GRUNÍK

2 pohárů, Věž, 5 holí

Vrch s milým názvem Gruník se nachází nad Lačnovským pramenem a je možné, že je na vodu pod ním napojen, nejen zemí. Na vrchu kopce, možná právě na jeho nejvyšším bodě, je bod, ze kterého pramení síla pro celé okolí a stráží toto místo. Žába jako silové zvíře, vládne nejen vodě, ale i zvuku a zklidňuje boje a spory, které se tu vyskytnou. Gruník tak možná harmonizuje okolní křížení sil, urovnává staré spory a pomáhá šířit mír a lásku. Rozhádaní a rozpojení, nechť se nejdřív ze studánky napijí, a pak spolu vystoupají na kopec a připijí si spolu na konec hádek a mír ve svých srdcích. Gruník je strážce klidu a harmonie a smiřuje nejen lidi, ale i síly, které se tu leckdy tříští.

PRAMEN PANNY MARIE LURDSKÉ

Pramen prý pomohl zastavit epidemii cholery v r. 1836. R. 1970 zde byla postavena umělá jeskyně s Pannou Marií Lurdskou.

8 pohárů, Síla, 9 pentaklů

Stejně jako k Lačnovskému pramenu je i sem zapotřebí přijít s pokorou a úctou, k místu, vodě i silám, které zde jsou. V tichosti a vlídnosti si nabrat tolik, kolik uneseme, poděkovat a sledovat, co v nás pramen probudí. Síla, kterou tu dostaneme, může být veliká. Nepůjde zde o zkrocení zlé ženy, tak, jak si to asi představují křesťané, ale naopak o přijetí a vynesení na povrch všech sil, kterých jsme se dosud báli. O ovládnutí principů, které ti před námi, co tu postavili kostel a umístili sochu Panny Marie, chtěli nechat v ústraní nebo z nich udělat bubáky hodné pokoření. A právě tyto naše síly zdejší pramen povzbuzuje a nám umožňuje získat nad nimi kontrolu, použít je ve vhodnou chvíli a vážit si toho, že je máme. Energie, které působí v krajině kolem nás, máme i uvnitř. Nejsou překážkou, ale darem. A mohou nám pomáhat chápat a růst. Pannu Marii Lurdskou sem lidé postavili z vděčnosti za záchranu. Z lásky a vděku. A to je ta největší síla na světě. Kam se na ní všichni ďáblíci hrabou.

MOST U KŘÍŽOVÉ CESTY

10 pohárů, Rytíř holí, Rytíř mečů

Skrze tento most do malebného údolíčka s kostelem a pramenem proudí láska, radost, čistota a svoboda. Z každé strany ale stojí jeden přísný hlídač, drsný rytíř, který sleduje, kdo sem přichází a clí jeho úmysly, zda odpovídají nastavení, které tito rytíři navrhli. Bytůstky, víličky, skřítci a další stvořeníčka, však s potutelným úsměvem unikají pod mostem a s neskrývanou radostí se prohánějí po „svatých“ místech, aby zde zanechali naprosto pohanskou stopu. A když se ztišíme, možná je uvidíme i my.

19.1.2018, Old Path Tarot

GÍROVÁ, MOSTY U JABLUNKOVA

ČERTOVY MLÝNY POD GÍROVOU

Na úpatí hory Gírová se nachází skalní útvar zvaný Čertův mlýn, kde podle místních pověstí sídlili čarodějnice a čerti.

Smrt, Poustevník, 7 pohárů

Sílu, která sem byla vložena, drží ve svých rukou, pod svým kabátem, velký strážce, moudrý muž, který s horou v zádech chodí po jejích hřebenech a chrání to, co je tu nejcennější. Vážnost jeho úkolu ho skličuje a sužuje. Je čas na změnu. Je čas na střídání. Rozhlíží se po kraji, dívá se do dálky a ví, že se dočká. Sedm poutníků, sedm bytostí, sedm nástrojů přinese zprávy, na které čeká a započne proces výměny, jež oživí vyčerpané a obnoví mrtvé.

HORA GÍROVÁ

Gírová (polsky: Girowa německy Girowa) je nejvyšší hora české části Jablunkovského mezihoří, která má nadmořskou výšku 839 metrů. Leží v katastru obce Bukovec, několik málo kilometrů od polské a slovenské hranice. Pod vrcholem stojí horská Chata Gírová, která byla poprvé otevřena v roce 1932 Klubem českých turistů.

Minulost: Páže holí, Král pentaklů, 2 holí

Přítomnost: 10 pentaklů

Budoucnost: 9 holí

Rada: 10 pohárů a Rytíř mečů

Varování: Císař

Energie místa: Poslední soud a Velekněz

Duch místa: 2 pohárů

Hora Gírová zřejmě byla odjakživa strážným místem, ať už po praktické nebo duchovní stránce. Odsud se získávaly informace, které byly potřebné pro další dění a rozhodování na vyšších, nikoliv však polohou, místech. Určitě nejen proto byla tato hora vždy v úctě a našlapovalo se tu opatrně, nejen kvůli ovcím, které se tu pásly. I dnes nám má co nabídnout, spojuje a vyrovnává a každý si může odnést nevšední zážitek. Ale pozor, doba strážení kopců a hranic, ochrany před lapky a nájezdy už skončila. Dnes má Gírová úplně jiný potenciál a není radno ho přeskakovat nebo se snažit ovládat. Odtud je přímé napojení nahoru, přímá linka do nebe, ale dobře si rozmysleme, zda a proč chceme volat. Práce o samotě, soustředění a napojování bez jištění dobré party nebo parťáka, se může otočit a vyvolat nejen nepříjemné pocity.

PO RITUÁLU NA STRÁŽNÍM MÍSTĚ

Smrt

Dokonáno jest. Proces začal, změna bují. Každý dostal, co měl, každý přispěl, čím umí. Něco končí, něco začíná.

VYŠNÉ MEGOŇKY, SR

Na Česko-slovenské hranici, v kamenolomu u Vyšných Megoněk je k vidění jeden nevšední přírodní úkaz - obří kamenné koule. Záhadné vejcovité nebo kulaté pískovcové útvary o průměru až tři metry tam byly díky těžbě objeveny teprve nedávno, v roce 1988.

KAMENNÉ KOULE V LOMU

19.1.2018, Old Path Tarot

Minulost: 10 mečů, 4 mečů, 3 pentaklů

Přítomnost: Královna holí

Budoucnost: 9 pohárů

Rada: 8 holí

Varování: Vůz

Energie místa: Věž a Páže mečů

Duch místa: Milenci

Záhadné kamenné koule zřejmě nejsou dílem člověka, ačkoliv si s nimi už spousty lidí lámalo hlavu. Nejeden badatel strávil mnoho nocí nad kreslením, propojováním a uvažováním nad tím, kde se tu obří gule vzaly. Z karet spadá jejich vznik dávno před dobu lidskou, možná do období, o němž vlastně dosud nevíme, že bylo. Dlouhou dobu měly zůstat a také zůstaly skryty, ale jejich význam je velký nejen pro zdejší kraj. Nevznikly lidskou rukou, člověk jim nevdechl život, přesto jsou zcela jistě živé. Mají silnou energii, jsou mezi sebou zdá se propojené, a dokud nebude vhodný čas, své tajemství nevydají. Jakoby sloužily krajině, přírodě, a ne lidem. Lidé je vůbec nezajímají, pro lidi určené nejsou a tak dokud je budeme chtít lidsky zkoumat, nepochodíme. Postupně se dá leccos zjistit city, intuicí a napojením našich srdcí na ty jejich. Ale dostaneme se vždy jen na krajíček celého systému. Tam, kam nás to pustí, můžeme chvíli pobýt, ale dobýt se nám je nepodaří asi nikdy.

KOULE NAD LOMEM

Nad lomem je v lese ještě k nalezení jedna koule, která je vidět jen zčásti.

9 pentaklů, Královna holí, Král pentaklů  

Napojení na ostatní koule: 10 mečů

Koule nad lomem v lese má silnou energii, ale velmi dobře uzemněnou a srovnanou. Jakoby měla dvě části, každou jinou, které se ale spolu neperou, naopak jsou dobře sladěné a každá má na starost něco jiného. Koule má možná dva póly, které dohromady působí jako jednotný celek. Někdy asi ta pasivnější a klidnější část jen s nepochopením zírá, co ta aktivní, živá zase vymýšlí, ale nakonec se umí vždy spojit a sjednotit. Tato koule je součástí většího celku, kdy jednotlivé koule o sobě ví a jsou spojeny kontaktní sítí, která umí být aktivní.

Z karet vyplývá, že tři koule v lomu tvoří jeden systém (viz Trojka pentaklů) a společně s koulí nad lomem a pravděpodobně dalšími, možná celkem devíti, tvoří další propojený celek (viz Devítka pentaklů). Z badatelského hlediska by asi stálo za to zakreslit na mapě výskyt všech dosud nalezených koulí v okolí a propojit tak krajinu kolem nich. To, co by takto vylezlo, by nás možná posunulo v pochopení krajiny o kousek dál, i když o koulích samotných bychom se asi nedozvěděli nic.

Kamenné koule jsou svědectvím doby, o které nevíme zhola nic. Tvoří systém, který nemůžeme pochopit bez správného klíče a ten je našim zrakům a rukám zatím odepřen. Vyčíst z nich další informace možná bude jednou možné, ale otázkou je, zda je to nutné a zda to vlastně vůbec můžeme pochopit. Jako by bylo něco nad námi, něco úplně jiného, jiný svět, jiné nástroje a jiné uvažování, co nás nejen přesahuje, ale co naše myšlení přeskakuje sedmimílovými botami. Nerejpejme do toho, ani do koulí samotných. Ještě bychom se mohli něco dozvědět.

STARÉ HAMRY

20.1.2018, Gaian Tarot

HORA PŘÍSLOP

Příslop je 946 m vysoká hora tvořící součást Ropické rozsochy v severní části Moravskoslezských Beskyd. Nachází se na rozhraní kastastrů obcí Řeka a Morávka v okrese Frýdek-Místek. Na vrcholu se nachází geodetická triangulační tyč a lesnická cesta.

5 holí, Ďábel, 3 mečů

Následující tři hory, na které jsme postupně vylezli, jsou takové tři stupně ke zlaté. Lezete do prvního kopce, vypustíte duši, zapojíte úplně všechny síly a ejhle, to nejsme u cíle, to je teprve začátek, takové malé lehké rozehřátí. To hlavní teprve přijde. A stejně je to tu s energií jednotlivých hor. Příslop v sobě skrývá hodně ohně, síly a úsilí, která se lačně chrlí z jeho chřtánu, aby pohltila všechno špatné, co by se sem chtělo dostat. Je to taková vstupní brána, kontrola, která dál nepustí nic, co by mohlo ostatním kámoškám uškodit. Před ní musíme prokázat, že opravdu chceme, že jsme toho hodni. U vstupní brány jsme pod nenápadným dohledem, ale nebojte se, kontrola je pečlivá a spravedlivá.

HORA VELKÝ LIPOVÝ

Velký Lipový je 999,3 m vysoká hora v Moravskoslezských Beskydech, nacházející se nad horou Příslop.

Rytíř holí, 8 pentaklů, Hvězda

Není to jen tak nějaký Lipový. Je to Velký Lipový. Tady je energie zase o něco víc, je už více směrovaná a cíleně zaměřená. Tento vrchol už si lidí moc nevšímá, ví, že prošli zkouškou o něco níž a tak se může věnovat jen sobě a svému působení na krajinu. Úzce spolupracuje s ještě vyšším hráčem, s Ropicí, a přijímá energie zdola, aby jí zajistil dobré zázemí a stabilitu. Velký Lipový je velká síla, která nám umožní vyjít ještě výš.

HORA ROPICE, 1082 m.n.m.

Ropice je hora v Moravskoslezských Beskydech, 5 km východně od Morávky. Na vrcholu je kromě geodetického bodu také dřevěná socha Peruna, slovanského boha hromu, bouře a blesku, později ctěného i jako dárce úrody. Vysvětlující tabulka dodává, že Perun na Ropici je symbolem vzájemné tolerance a svornosti Čechů, Slováků a Poláků.

Mág, 8 holí a 8 mečů

Ropice se usmívá. Má za sebou silné hráče, ochránce a spolupracovníky. Je si toho vědoma a společně tvoří silnou trojici, ze které vzniká něco tolik potřebné pro zdejší kraj. Tady už jsme tak vysoko a zároveň tak hluboko, že se můžeme dotknout hvězd i kořenů navzájem. Létá tu síla a odvaha, tvořivá energie, která spojuje všechno kolem. Kdo se sem vyškrábe a tady se nadechne, neodejde stejný. Tady je možné čerpat a spojovat. Zasloužili jsme si to.

Hory v Beskydech nejsou žádné třasotinky, žádné nanynky, které neví, co činí. Máme tu co do činění s drsným krajem, velkými výškami a blízkostí k nebi, na kterou musíme být připraveni.

Tři koule, tři hory, tři prameny. Trojjedinost jediného boha, tři sféry našeho bytí. V Beskydech jsme přímo u zdroje žití. Uprostřed trojic, přesně ve středu.

PERUN

Tarot starých pověstí českých: 9 holí, Eso pohárů, Velekněz

Přísný je i laskavý,

jak zvítězit, dobře ví.

Tři má tváře,

svatozáře.

Moudrý muž, co všechno vidí,

s láskou, silou dobře řídí.

Když se drží trochu zpátky,

neznamená, že je krátký.

Vládne vůkol, všude tuná,

vládněm taky, do Peruna!

ZADNÍ ŘEKA

9 holí, 8 mečů a 8 pohárů

21.1.2018, Old Path Tarot 

A komu by se nechtělo vylézt na všechny ty krásné, ale vysoké hory, kdo by nechtěl málem vypustit dušu při zdolání největší výšky v životě a přesto by chtěl okusit té síly, nechť ochutná pramen v Zadní řece. Odvážnější se v něm můžou i vykoupat. V něm je totiž koncentrát všech místních vrcholů, v něm je energie stejná jako na vrchu z něj můžeme získat sílu, jako bychom vylezli na horu. Škoda, že to vím, až teď. J

MOSTY U JABLUNKOVA

STUDÁNKA U SVATÉ HEDVIKY SLEZSKÉ

6 pentaklů, Královna holí, 4 holí

Velmi dobrá a živá voda teče z tohoto líbezného pramene. Plná síly a bohatství a s každým, kdo ochutná, se o něj ráda podělí. Její síla je divoká a upřímná a směje se, když se smějí lidé okolo ní. Udělejme jí radost, ona jí pak udělá nám.

O HEDVICE SLEZSKÉ

Pocházela z Andechse v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který se pak r. 1201 stal slezským knížetem. Měla sedm dětí, prožila mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších, kterou přijímala s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický život, byla aktivní v dobročinnosti k chudým a nemocným. Zasloužila se o povznesení života víry ve Slezsku. Mezi chrámy a kláštery, na jejichž založení se podílela, je nejvýznamnější v Třebnici. Zde se stala cisterciačkou a byla i pohřbena.

Gaian Tarot: Král mečů, 8 mečů, Eso pohárů

Tak moc toho chtěla dát a dokázat. Tolika lidem chtěla pomoci, ale byla jen malou rybkou ve velké vodě plné dravců, kteří byli proti ní. Přesto dokázala shromáždit kolem sebe lidi, kteří jí naslouchali a ctili a následovali její slova. Dokázala se spojit se svým srdcem, napojit na vyšší síly a vnést mezi lidi tolik lásky a naděje, kolik jen mohla.

I když jste jen malá ryba,

nesnažit se, to je chyba.

Maličkost se počítá,

pomocí se procitá.

STUDÁNKA BALETKA

Královna holí, Rytíř pohárů, Páže holí

 

Jestliže studánka Hedvika byla zdrojem laskavosti a radosti z pomoci, je Baletka opatrnější a své bohatství si nechává víc pro sebe. Jen ona určí, s kým se podělí, kdo si její sílu zaslouží. Záleží jen na nás a na našem poznání. Ona je, kdo rozhoduje, ona je ta živá, co živí i naše životy.

Kdo je Královna holí: 5 pentaklů a Páže pentaklů

Možná jste si všimli, že Královna holí nás provázela v posledních dnech na každém kroku, skoro v každém výkladu. Přidala se k nám hned druhý den u Slovenských kamenných koulí a v posledních výkladech sílí. Kdo je naše průvodkyně, co je to za sílu nebo poučení, které na sebe tak silně upozorňuje?

Místa, ve kterých se pohybujeme, jsou jiná, než jsme zvyklí. Mluvím tedy hlavně za sebe, byla moje vůbec první návštěva Beskyd. Jsme tu na hranicích, doslova i pomyslně. Tříští se tu staré a nové, kultury zdánlivě si nepodobné, české, moravské, polské a slovenské. Dříve to byl všechno jeden kotel, dnes jsme rozděleni a zase k sobě hledáme cesty, skrze hory, studánky, kameny i cesty, po kterých jdeme. Královna holí nás provází nezávisle na hranicích, na překážkách a na rozdílech. Je to život, který se neptá na národnost a politické názory. Nezáleží jí na tom, koho kdo volí za prezidenta a proč to tak má. Hledá spojení, ne dělení. Hledá sílu, jak být spolu, ne důvody, proč to tak nedělat. A to její poselství. Královna holí je živá část hor, pramenů i skal, živá část nás samých. Královna holí je ta živá.. A není nakonec Královna holí Živa? Bohyně léta, úrody, plodnosti, archetyp matky a ženy, živé bytosti plné síly? Není život a síly Živy tím pravým poselstvím pro naši cestu?

Každý kout každé země je krásný a každý kout v každém člověku je krásný stejně jako život sám. A Živa se chichotá za stromem u studánky a pozoruje to naše živé žití a jakoby věděla, co my zatím ne. Začněme jinak, s tím, co končí, začněme to, co má začít, živě a upřímně.

ZDROJ:

http://www.ms-dovolena.cz/horni-lomna/13_43189_pramen-panny-marie-lurdske-studanka/

https://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%ADrov%C3%A1

http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/kamenne-koule-v-piskovcovem-lomu-megonky-evokuji-nadprirozene-vlastnosti--1337330

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADslop_(Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_Lipov%C3%BD

http://catholica.cz/?id=4783