Kolem Teplé

31.08.2014 00:00

10.8.2014 jsme s báječnými Putujícím prošli několik míst kolem kláštera v Teplé. Co všechno nám tento krásný kraj nabídl?

KAPLE SV. KŘÍŽE, BOLESTNÉ MATKY BOŽÍ A APOŠTOLA ONDŘEJE V TEPLÉ

„Oválná kaple orientovaná k jihovýchodu, postavená na návrší Spielberg jihovýchodně od centra městečka nad cestou ke klášteru v letech 1768–69. Projekt pravděpodobně pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera z období kolem roku 1730.“ http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=25955

Výklad, 10.8.2014, Golden tarot by Cat Black

Minulost: 2 pentaklů, 10 pohárů, Rytíř pohárů

Přítomnost: Hvězda

Budoucnost: Spravedlnost

Rada: Král pohárů

Varování: 6 mečů

Energie místa: 3 pohárů a Rytíř holí

Duch místa: Císařovna

Málokdy se naskytne pohled na tak krásné místo a ještě hezčí karty. Sálá z nich čistota a láska, pozitivní energie a touha šířit to dál, zahrnout tím všechny lidi kolem nás. Jakoby vyprávěly příběh o dobrém muži, který toužil po místě, které bude stejně dobré jako jeho úmysly. Vyjel ze svého sídla a hledal klidné a tiché místo, kde bude moc čerpat energii a sílu pro své další plány. To místo zde našel, a možná jej upravil i tak, aby bylo zdrojem pro všechny ostatní. Mnohem později zde byla vystavěna kaplička, která kupodivu místo „nezabila“, ale naopak ještě víc posílila. Čisté energie zůstaly zachovány a i my z nich můžeme čerpat dál.

Zajímavá je i souvislost s klášterem v Teplé, který je odsud dobře vidět. Výklad jsem tam dělala v srpnu 2013 a karta, která vyšla jako duch místa, naznačovala, že to nebyl jen klášter, kam se mniši obraceli. Že byla i jiná místa v okolí, která byla s klášterem ve spojení. Ať už energeticky nebo fyzicky. Je třeba možné, že nejprve byl dán základ místu pod kapličkou, a že díky jeho čisté síle mohl být vytvořen i klášter. Nebo zde sídlil důležitý člověk, na něhož se mniši obraceli a hledali u něj radu právě jeho čistotě. Třeba zde sídlil jakýsi duchovní předvoj, o kterém obyvatelé kláštera věděli a velmi jej respektovali.

www.tarot-plzen.cz/news/klasterni-tajemstvi-/

V každém případě na tomto vršíčku vládne dokonalá harmonie, spojující mužské a ženské a je příjemné zde i jen tak chvíli pobýt.

PRAMEN AGNES

Pramen v lese u Jankovic, ke kterému chodí místní pro lahodnou minerální vodu. Co o něm řekly karty?

10.8.2014, Wildwood tarot

7 holí, Velekněz, Král mečů

Krásné, čisté místo plné životodárné a silné energie. Proto je také často vyhledávané a navštěvované. Kolem pramenu však obchází jeho hlídač, nebo možná hlídač celého polesí a dává na zdejší návštěvníky pozor. Není zlý, ale je přísný a spravedlivý. Když se zaposloucháte, možná uslyšíte i rytmický zvuk jeho kroků. A co by si přál? Určitě aby jeho pramen byl čistý, ničím nezkalený a proudil pro další a další generace dál. Takže gumovky, lopaty a vzhůru do práce!

PRAMEN (HE)LENKA

Nedaleko Agnes je i pramen Helenka, který bublá na Hoštěckém potoce.

10.8.2014, Wildwood tarot

Hvězda, 4 pohárů, Král mečů

Pokud Agnes slouží lidem, pak Helenka zvířatům. Místo v ústraní, s možným napojením vzhůru, které je pro turisty neznající terén těžké objevit, nabízí velkou sílu a požehnání. Sama Helenka se nám ukázala i na kartě. Nebudeme ji však dlouho rušit a půjdeme dál.

MEZI PRAMENY

Mezi oběma prameny jsme ještě objevili místo, kde spí skřítci a vodní žínky. Musíme ale zůstat potichu, abychom je nerušili.

10.8.2014, Victorian Fairy tarot

4 mečů, 2 holí, 9 mečů

Za mechem a vodou skryti v pápěři,

vidí je však jenom někteří.

Starají se o to, co naše oči nevidí,

i sama příroda jim tiše závidí.

Poděkovat tichou myšlenkou,

s Agnes i Helenkou.

RANKOVICKÝ RINGVAL

O tom, co je to ringval se toho můžete dočíst mnohé. Stručně řečeno je to kruhový útvar v krajině ohraničený příkopem pravděpodobně z dob Slovanů. Uvádí se, že to byla strážiště na obchodních cestách, pravděpodobnější je však jeho kultovní význam, mohla by to tedy být prastará sakrální stavba, něco jako druidský přírodní kostel. Mnoho jich u nás nenajdeme, do toho Rankovického jsme museli jít tajně přes elektrické ohradníky se svolením stáda, které se tu páslo.  http://www.kpufo.cz/wkv/ranko.htm

10.8. 2014, Wildwood tarot

Minulost: Věř, Císařovna, 5 mečů

Přítomnost: Poustevník

Budoucnost: 8 mečů

Rada: Viselec

Varování:  2 mečů

Energie místa: Velekněžka a 7 mečů

Duch místa: 3 mečů

Když bychom se na tomto místě přenesli do hluboké minulosti, možná bychom se ocitli uprostřed starodávného rituálu. Hromy a blesky burácí, nic nezůstává stejné. Do rachotu bouřky zní slova druida, který je centrem tohoto výjevu a vyvolává tajemná jména a prosby, shromažďuje sem energii a riskuje tím život. Síla se zhmotňuje a věci se dějí…

Dnes to už není tak mocné a strašidelné, ale věci se dějí i tak. Stačí jeden povolaný, aby se držel své síly a intuice, na nic se neptal, nechtěl vědět proč a prostě vykonal část rituálu, očistu nebo vyslal prosbu, a nechal Ringval opět oživnout. Kam se hrabe souboj s drakem. Bylo to tak dříve, je to tak dnes. Z energie místa nic neubylo, stále působí, ale nenechá nic bez důsledků. Neptat se přijímat, s hlubokou pokorou a láskou v srdci, to je to, co nás Ringval v Rankovicích učí. Máme na to?