Kolem Kvasetic

24.08.2014 10:48

27.7. 2014 jsme s kamarádkou a třemi psy obkroužily vesničku Kvasetice, přečtěte si, co zajímavého jsme kolem ní objevily.

BAROKNÍ SÝPKA

Byla postavena v roce 1789 na základě patentu Josefa II. na kopci Maxberk, blízko kopce Buzrakov.

Výklad, 27.7.2014,  Golden tarot by Cat Black

Minulost: Mírnost, Blázen, 8 mečů

Přítomnost: Věž

Budoucnost: Rytíř mečů

Rada: 6 mečů

Varování: 7 pohárů

Energie místa: Císař, 4 mečů

Duch místa: 4 holí

Podle karet se nacházíme na místě klidném a pokojném, určeném skutečně jen k výdělku. Jak se zásoby množily nebo tenčily, přinášely radost nebo starosti. Bylo to místo asi obyčejné, ničím výjimečné, zkrátka zdrojem obilí. Dnes už z něj zbývá jen ruina a podle 4 holí a zbytků lahví kolem je to dnes zřejmě vítaným místem schůzek a zábavy. Proč ne?

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE V NICOVĚ

Byl zbudován podle plánu Ignáce Dienzenhofera v letech 1719 až 1730. Kostel je postaven na půdorysu řeckého kříže a je významnou stavbou vrcholného baroka.

Výklad, 27.7.2014,  Golden tarot by Cat Black

Minulost: 6 holí, Královna pentaklů, 3 mečů

Přítomnost: 9 holí

Budoucnost: 4 mečů

Rada: 7 holí

Varování: Velekněžka

Energie místa: 9 pohárů a Svět

Duch místa: 3 holí

Minulost kostela podle karet je typická pro mnoho jiných církevních staveb. Původní místo mohlo být pohanské a žensky laděné, možná se sem vypravovali lidé z daleka, aby uctili čisté srdce původních bohyně. Pak ale přišla církev, na místě postavila kostel a původní síly tak trochu zabila, což je patrné až dodnes. Že je to stavba významného architekta v tom už vlastně nehraje žádnou roli. Proto bychom zde neměli asi hledat žádnou velkou hloubku nebo moudrost, kterou bychom se mohli něco dozvědět. Napojení tu zřejmě nebude velké. Energie místa je nicméně smířená. Jakoby Panna Marie nahradila původní ženská božstva s láskou a radostí a uzavřela spory, které spolu vedly. Je zde tedy čisto, ale jinak Nic. :)

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MYSLÍVĚ

Obec Myslív byla založena díky okolní těžbě zlata ve 13.století, byly zde objeveny také kosterní pozůstatky z 11.století. Původně románský kostel Nanebevzetí Panny Marie ze třináctého století byl několikrát přestavěn, do gotické a pak barokní podoby.

Výklad, 27.7.2014,  Golden tarot by Cat Black

Minulost: Královna pentaklů, Páže mečů, 3 pentaklů

Přítomnost: 10 pohárů 

Budoucnost: Eso pohárů

Rada: Měsíc

Varování: 8 mečů

Energie místa: 9 pohárů a 4 holí

Duch místa: 7 mečů

Tento kostel byl zřejmě založený s nějakým jasným úmyslem a ten do něj byl také vložený. Úmysl určitě nebyl špatný, nejspíše šlo o poznání, možná nějakým tajným způsobem uložené vzkazy nebo vědomosti. Možná by stálo za to kostel dobře prohlédnout a zkusit najít nezvyklé obrázky nebo symboly, pokud už to ovšem není navždy ztraceno. Místo samo je dnes čisté a smířené, je možné si zde zameditovat a možná se o sobě i něco dozvědět. Podporuje ženskost a harmonii a může nám pomoci vyléčit naši bezradnost nebo zranitelnost. Ale pozor, pořád jsme v kostele. Může nám napovědět, ale nemůže nic udělat za nás. Ne nadarmo se zdejší vesnice jmenuje Myslív. :)

 

BUZRAKOV

Je nenápadný kopec u Kvasetic, podle Pavla Kozáka je zde energetický bod, je středem víru a dosahuje 1,7 násobku obvyklé energie. Také zde byly pohřbeni dva obři. Kousek od vrcholu je sluneční svatyně z Atlantidy. Druidi zde museli provést zvláštní obřad, aby ji aktivovali. Tuto skalku jsem nezvala skála číslo dvě. Zaujala nás ale ještě skalka na druhé straně od vrcholu, ve stejné linii, tedy skála číslo jedna.

Výklad, 27.7.2014,  Wildwood tarot

Minulost: Viselec, Královna pohárů, 5 pentaklů 

Přítomnost: Král mečů

Budoucnost: Královna holí

Rada: 2 pentaklů

Varování: 2 pohárů

Energie místa: 3 mečů a 2 holí

Duch místa: Měsíc

Kopec je určitě velmi starým a silným místem, sloužil k nabrání sil i jako útočiště v případě, že se neděly kolem našich předků dobré věci. Při určité konstelaci zde bylo asi možné dosáhnout spojení s vyššími silami a převzít od nich trochu moudrosti. Nyní je zde klid a zřejmě sem chodí jen zvířata a užívají si nedotčené lesy kolem. Síla tohoto kopce je pravděpodobně ve spojení duality, kterou je zde možné vyrovnat a smířit. Jakoby zde bylo možné poprosit o sílu na sloučení protikladů, na vyrovnání se s tím, co nás trápí a dostat do naší duše opět klid.

Dvě velké skalky by o tom také svědčily, jedna jakoby byla zasvěcena Měsíci a druhá Slunci. Možná by zde bylo možné provést rituál, za použití obou skalek, který by přinesl našim nevyrovnaným duším klid. Představuji si dva lidi, z nichž každý obsadí jednu skalku a vyšlou si navzájem sílu skrze své ruce. Co bude pak, už musíte zjistit sami.

SKALKA Č.1

Eso pentaklů, Měsíc, Eso holí

Síla Měsíce a ženskosti nám může pomoci najít novou energii a cíl, na který je dobré se zaměřit. Možná zde naši předci rozdělali rituální oheň, aby aktivovali sílu kamenů a napojili se na vyšší zdroje.

SKALKA Č.2

7 pentaklů, 10 holí a Smrt

Na prvním kameni jsme získali energii a nový cíl, na druhém pak požádáme o vedení shora a dostaneme sílu vše dokončit.