Kolem Dobřan

11.10.2017 18:58

V srpnu 2017 jsme s Putujícími navštívili kopec Turov v Severních Čechách, na němž se pomalu staví kamenný Květ života. A na to konto jsem byla pověřena úkolem prozkoumat podobný umělý kamenný kruh ve Vstiši u Dobřan. A když už jsme tam byli, tak jsme koukli i jinam.

KAMENNÝ KRUH (SPIRÁLA), VSTIŠ

Na začátku září 2016 se v obci Vstiš shromáždila mezinárodní skupina umělců s myšlenkou vytvoření uměleckého díla, které by mělo být věnováno vodě. Tito umělci byli pozváni panem Bernardem Lainkou, který projekt nejen financoval, ale také poskytl svůj pozemek k vybudování Geopunkturního kruhu.

30.9.2017, Sacred Circle Tarot

Minulost: Síla, 3 mečů, 5 mečů

Přítomnost: Spravedlnost

Budoucnost: Velekněžka

Rada: 7 holí

Varování: Eso holí

Energie místa: 9 pohárů a Rytíř pohárů

Duch místa: Král pohárů

Tak jako na Turově stojíme na místě, kde stálo něco už dříve. Nevím sice, jak se místa na podobné záměry vybírají, ale vypadá to, že dnešní stavitelé kráčejí, ať už vědomě nebo ne, ve stopách svých předků. Takže i tento prostor už byl využíván a fungoval možná jako obřadní místo, nebo rozhodovací soud. Mohl tu stát jeden velký menhir, kolem kterého se lidé shromažďovali pro nějakou důležitou věc. Dnešní stavba umožnila propojit to, co tu bylo původně se současností, opět se otevřely staré cesty a pavučinou jemných sítí se navázalo na minulost, určitě ku prospěchu místa samého i lidí, kteří sem přijdou. Stavba spirály je zasvěcena vodě, o tom vypovídají i pohárové karty, které vyšly na energii a ducha místa. Voda je zde čistící prvek, jednotící a spojující všechno se vším. Dává místu krásnou a svěží energii a umožňuje nám jí lépe vnímat. Což je i to, co stavba sama chce. Vzhledem k tomu, že se tu jedná o vodu, působí trefně i oheň na kartě varování.

Vstišská spirála je místem tichého rozjímání, laskavé důvěry a napojení jemnými sítěmi na naše duše i vše minulé, co tu s tím souvisí. Je to uměle vytvořené místo úcty, které se ale krásně ujalo a působí mile a vlídně. Nemám bohužel karetní srovnání s podobnými původními stavbami. Staré menhiry, viklany a kameny působí v kartách divočeji, silněji a přísněji. Odráží se v nich celá jejich minulost, vše, co ví a znají a s touto hloubkou jde ruku v ruce i odstup a tvrdost. To ani tady, ani na Turově vidět není. Nové kameny jsou tak trochu prázdné, zatím nenaplněné a v očekávání toho, co se bude dít. Na rozdíl od těch starých a staletí využívaných, jsou však čisté a nezatížené, a připravené teprve všechno zažít. A tak je milé s nimi pobýt.

ZÁMĚR POSTAVENÍ SPIRÁLY: Páže pentaklů, Blázen, Milenci

Autoři stavby měli bez pochyby ty nejčistší a nejušlechtilejší záměry, když se do toho pustili. Chtěli začít novou tradici, udělat něco pro nás i krajinu a pustit do světa nové vstupy a síly. To vše s čistou láskou, nadějí, elánem a chutí. A to vše se povedlo, protože přesně tohle je ze stavby cítit. Je to start, výborný start a další staletí po tomto startu ukážou, jak se vše usadí a ujme. Zatím je to výborný rozběh.  

CO TU BYLO DŘÍV: 2 holí, Soud, 9 mečů

Vypadá to jako místo, které bylo nějak nenápadně označeno a které nepoznal na první pohled každý. Kameny (nebo jeden menhir) zde byly určitě nějak osazeny a poskládány do správného tvaru, a sloužily ke znovuzrození, očištění a napojení. Mohlo tu být místo přechodového rituálu, které se ale používalo jen výjimečně.

STŘED STAVBY: 7 holí

Ve středu spirály se všechno kříží a spojuje. Mísí se tu jednotlivé směry, to, co je obvykle oddělené, se tu smíchává do jednoho. Je tu střed nejen spirály, ale i linií, které tudy zřejmě proudí. Zde vyvěrá síla zdola a míří nahoru. Což je zřejmě smyslem této stavby, protože se jedná o geopunkturní body, takové napíchnutí na zemské energie. Navíc se zdá, že místo je chráněno nějakou silnou bytostí, která hlídá, co se tu děje.

KAMENY SE SYMBOLY:

Tahala jsem karty na jednotlivé kameny, ale jak o tom tak píšu, tak mám pocit, že více než o kamenech, jsou karty o symbolech na nich. Budu tedy popisovat a pojmenovávat kameny, ale zdá se, že jednotlivé kameny jsou prázdné a jsou jen nositeli znaku, který do něj někdo vyryl a který má tu sílu.

 1. Kámen: 8 pentaklů

Kámen stability a síly, o kterou se můžeme opřít. Je to hlídač, záložní hráč a ten vzadu, který nastoupí, když se bude něco dít. Je to kámen opory.

 1. Kámen: 3 pohárů

Kámen spojení, souznění a propojení. Nabízí lásku, pomocnou ruku a ochranu, se kterou můžeme projít dál a hloubš. Je to pomocník připravený jít do každé akce.

 1. Kámen: 5 pentaklů

Tento kámen visí nad spirálou jako tíha, záměr nebo nedořešené téma, které vyplouvá s tím, co tu kdo řeší. Je to odpadkový koš kruhu, do kterého se shromažďují negativa, aby postupně odpluly pryč.

 1. Kámen: 10 holí

Toto je kámen směru. Ukazatel, který napovídá, kudy máme jít, abychom se dostali dál. Je to značka, které když si všimneme, pochopíme něco důležitého a odkryje se nám další kousek skládačky.

 1. Kámen: 5 holí

Kámen předěl. Označuje hranici, která od sebe dělí dvě části, dvě síly a dvě možnosti. Tady se ocitáme v bodě, na kterém se musíme, ať už vědomě nebo nevědomě rozhodnout. Odtud už není cesta zpět.

 1. Kámen: Luna

Kámen minulosti. Zde je možné se uvolnit, roztančit a dostat jinam. Do světů, které nevidíme, do časů, které tu dřív vládly. Tohle je místo, kde už dříve něco stálo a kde je největší napojení na historii z celého kruhu. Sem, když se dostaneme v nějakém jiném než běžném stavu, můžeme spatřit původní obraz a dotknout se toho, co tu bylo dřív.

 1. Kámen: 8 pohárů

Tady se můžeme znovu nadechnout a podívat se dál. Je to kámen budoucnosti, u kterého můžeme spatřit, co bude dál, jak to tu bude vypadat za nějaký čas, až u toho my nebudeme. Můžeme se tak povznést nad to, co nás tíží teď a nabrat novou, budoucí sílu.

 1. Kámen: Rytíř mečů

Kámen strážce. Hlídač před dalším vchodem. Nástraha, kterou musíme vyřešit, zkouška, kterou musíme prokázat své schopnosti. Směle do toho!

 1. Kámen: 3 pohárů

Další kámen pomocník. Když prokážeme nějakou svou schopnost, ocení jí a pomůže. Dá nám dar, který budeme potřebovat na cestě dál.

 1. Kámen: 3 mečů

Kámen změny. Ušli jsme kus cesty, zvládli jsme už hodně. Teď přichází důsledky našich činů. Svěží vítr rozpohyboval stojaté vody. A my to buď vítáme, nebo si zoufáme, že právě tohle. Ale právě tohle je pro nás to nejlepší.

 1. Kámen: Rytíř pohárů

Konečně voda. Tady je jádro kruhu, tady je hlavní vodní zdroj. Tady vyvěrá vodní síla, koncentruje se, aby mohla téct dál. Kámen vodník je smyslem celé stavby.

 1. Kámen: 7 pohárů

Kámen zjevení a napojení. Ten silný, pevný a zdánlivě tichý. Odtud je možné spatřit sny, vidět vize a zformulovat své plány. Tady je možné se napojit a vidět to, co vidět máme, o čemkoliv, co chceme. Informační tabule celé stavby.

 1. Kámen: Páže holí

Jediný oheň v kruhu. Kámen zažehnutí v nás nastartuje to pravé, co teď potřebujeme. Pokud jsme smyli, co jsme měli, tady dostáváme nové.

KAMENY BEZ SYMBOLŮ (VE STŘEDU)

 1. Kámen: Páže pohárů

Zde je napojení na živel vody. Meditací a posílením živlu vody u tohoto kamene se můžeme spojit se zemí a procítit její pocity.

 1. Kámen: 8 pentaklů

Také těsně u středu najdeme kámen stability a opory. Dává kruhu sílu a spojuje vodní živel se zemským. Je to poslední záchytný bod před koncem.

 1. Kámen: Král holí

Tento kámen stojí na místě, kde se původně nacházel střed stavby. Je tu silná energie a strážce, který ji hlídá. Odtud vychází to, co dřívější stavbu drželo na nohou.

 1. Kámen: Slunce

Kámen stojící ve středu má kartu Slunce. Je to středobod celé sestavy, počátek i konec, život i smrt. Skrze něj se vysílá síla do celého okolí, pole na kartě jakoby z oka vypadlo místu, kde kruh stojí.

 

Každý kámen nebo symbol je zřejmě možné použít pro sebe, jednotlivě nebo dohromady. S patřičnou pokorou a úctou, s tichým poděkováním a vědomím, že to někdo vytvořil s čistým záměrem a že mu za to patří dík. Není to žádná sámoška, je to dílo radosti a nadšení, které je bohužel dnes vzácné. Je to také místo oslavy vody, živlu, ze kterého je živa krajina, a ze kterého jsme stvořeni i my. Malé zamyšlení se nad tím, co pro nás znamená, přinese této stavbě nazpátek trochu energie, kterou vložila do nás.

VSTIŠ, KAPLE SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 

30.9.2017, Touchstone tarot

Svět, 4 holí, 7 pentaklů

Laskavé místo, plné pochopení, tolerance a přijetí. Do okna kostela někdo nainstaloval sochu Madony tak, aby vykukovala ven a vítala každého návštěvníka laskavým pohledem. Milý nápad jako místo samo. Je tu prostor pro zklidnění, meditaci a zamyšlení se nad svým životem. Všichni, kdo tu jsou, jsou vám nakloněni a připraveni pomoct. Poděkujte a odcházejte s úsměvem, to hlavně si přejí.

NEBÍLOVY - ZÁMEK

Klidnou a romantickou atmosféru barokního nádvoří s procházejícími se pávy, provoněného levandulí a oleandry, intimitu aristokratických salónů 18. a 19. století, výjimečné kousky mobiliáře nebo zcela unikátní nástěnné a nástropní malby Antonína Tuvory v tanečním sále.

30.9.2017, Victorian Romantic tarot

Minulost: Eso pohárů, Rytíř pentaklů, 9 pentaklů

Přítomnost: 6 pentaklů 

Budoucnost: Hvězda

Rada: 10 mečů 

Varování: Eso holí

Energie místa: 2 pohárů a Vůz

Duch místa: Král mečů

Už odjakživa byl Nebílovský zámek místem setkávání lidí, pořádání akcí a vyjadřováním soudržnosti. Ještě než tu stavba stála, mohli se zde setkávat milenci na tajných schůzkách nebo rodiny s dětmi. To vše zůstalo v energii místa a v tradici, na kterou se dnes snaží provozovatelé zámku navázat. Nejen ti, ale i návštěvníci by se měli snažit nezanášet ji ničím negativním, ale podpořit ji tím, že i sem přinesou kousek dobré nálady a radosti. Tak bude vzkvétat i do budoucna.

ZÁMECKÁ KAPLE

30.9.2017, Touchstone tarot

Královna pohárů, Eso pohárů, Páže pentaklů

Samé pohárové karty svědčí o krásné energii a čistotě, o duchovním prostoru, který je sladěný a připravený na to vnést do našich srdcí trochu lásky a radosti. Poseďte v tichu a klidu v místní kapli a nechte její něhu a čistotu proudit do sebe. Odejdete čistější a radostnější a to je přesně to, k čemu tento zámek slouží.

TLUSTÁ HORA

Podle Pavla Kozáka je na Tlusté hoře poblíž Předenic ženské kultovní místo. Najít ho se nám bohužel nepodařilo, byť jsme hledaly tři holky, možná nám to zkazil pes Eda. Tak alespoň výklad z vrcholu hory. Najít ten se nám nakonec podařilo až za pomoci dvou map a jednoho houbaře.

30.9.2017, Sidhe tarot

Minulost: Královna pohárů, 3 pentaklů, 8 mečů

Přítomnost: Král pohárů

Budoucnost: Rytíř holí

Rada: Slunce

Varování: 2 pentaklů 

Energie místa: Hvězda a Eso holí

Duch místa: 6 pentaklů

Na Tlusté hoře se asi v minulosti dělo ledacos. Určitě tu vládly silné ženské energie, možná se tu proháněly bludičky, víly a rusalky, ale ne dlouho. Bylo sem nasazeno něco jiného, těžšího. Ženské místo tu bylo určitě hojně využíváno, ale jako by jej pak někdo předělal na jiný kult, vysadil tu něco jiného a to tu už na rozdíl od ženských sil moc nefunguje. Síly Matky přírody jsou tu pořád, stále působí a snaží se o kontakt, ale jde to ztuha, něco tu pořád ruší. A ani do budoucna to nebude o moc lepší. Tlustá hora v sobě ukrývá mnohé bohatství, ale je schované pod něčím, co lze těžko odstranit. Stejná karta, 3 pentaklů, s podivným tvorem sázejícím semínko, mi vyšla už na Turově, na Vílí kruh. Tam jsme ji vyložili jako možný zásah mimozemských civilizací, které tam něco vložili. A tady se to zdá být podobné. Víly si tu rejdily, tančily, dávaly lidem, co potřebovali a pak bum. Něco sem spadlo a vše se změnilo. Nedá se říct, jestli k lepšímu nebo k horšímu. Ale stejné už to nikdy nebude. Víly nás volají do svého kruhu, chtějí se radovat a tančit s námi své nadpozemské rejdy. Ale těžko je vyslyšet.

 

ZDROJ:

http://www.vstis.cz/udalosti-v-obci/geopunkturni-kruhy/

https://www.zamek-nebilovy.cz/cs

Informační cedule na místě

Tajemná místa Plzeňska, Pavel Kozák, Nakladatelství MH, 2005